Home
Ørjar Øyen's picture

Ørjar Øyen

Professor
 • E-mailOrjar.Oyen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 62
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Dragicevic, Berta; Øyen, Ørjar. 2009. Fragments of Memories of Life and Work at Inter-University Centre Dubrovnik 1971-2007. 174 pages. ISBN: 9789539976529.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. 232 pages. ISBN: 978-951-41-1010-8.
 • Øyen, Ørjar; Dragicevic, Berta. 2002. Beyond Frontiers: 30th Anniversary of Inter-University Centre Dubrovnik. 68 pages.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. 211 pages. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Øyen, Ørjar; Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. 211 pages. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Knudsen, Knud; Øyen, Ørjar. 1980. Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje.
Journal articles
 • Øyen, Ørjar. 2010. Blikk i bakspeilet. Sosiologisk Årbok. 24-43.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 140: 8-10.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 140: 11-55.
 • Øyen, Ørjar. 2003. Anmeldelse av Knut W. Ruyter (red.), Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Tidsskrift for velferdsforskning. 6: 253-258.
 • Øyen, Ørjar. 2000. Anmeldelse av Bodil Stenseth, Eilert Sundt og det Norge han fant. Tidsskrift for velferdsforskning. 3: 258-260.
 • Øyen, Ørjar. 1995. Like the Phoenix from Its Ashes: The Inter-University Centre of Dubrovnik. Higher Education in Europe. 20: 138-142.
Reports and theses
 • Øyen, Ørjar. 1994. Sosiologien i Bergen. Oppsummering 1994. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen.
Book sections
 • Øyen, Ørjar. 2009. Even the Carpet Tells a Story. Artikkel, pages 96-102. In:
  • Dragicevic, Berta; Øyen, Ørjar. 2009. Fragments of Memories of Life and Work at Inter-University Centre Dubrovnik 1971-2007. 174 pages. ISBN: 9789539976529.
 • Øyen, Ørjar. 2008. Og så for dei til Amerika! Artikkel, pages 109-116. In:
  • Haye, Turid. 2008. Amerikafareren: En vennehilsen til Knut Djupedal. 116 pages. ISBN: 9788230312018.
 • Øyen, Ørjar. 2007. "Å få Kongen i Hål" - Brønnøymålet frå eit kjøkkenbord. Artikkel, pages 36-43. In:
  • Skorpen, Knut. 2007. Årbok for Helgeland 2007. 192 pages. ISBN: 978-82-90148-67-1.
 • Øyen, Ørjar. 2007. Skeive data og vridde funn: Metodiske og forskingsetiske utfordringar. Kapittel 116, pages 263-277. In:
  • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 pages. ISBN: 9788245005455.
 • Øyen, Ørjar. 1994. Like a Phoenix from the Ashes: The Inter-University Centre in Dubrovnik will Live. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1994. The Power of Educational Exchange: Essays in Honor of Jack Eagle.

More information in national current research information system (CRIStin)