Home
Ørjar Øyen's picture

Ørjar Øyen

Professor Emeritus
 • E-mailOrjar.Oyen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 62
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2010. Blikk i bakspeilet. Sosiologisk Årbok. 24-43.
 • Show author(s) 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 11-55.
Report
 • Show author(s) 1994. Sosiologien i Bergen. Oppsummering 1994. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2002. Maintaining Channels for Open Intellectual Exchange -- Exemplified by Experiences of the Inter-University Centre in Dubrovnik.
 • Show author(s) 1993. Oppsummeringsforedrag på NSD's seminar om Forskningens tilgang til bruk av taushetsbelagte data.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. Inter-University Centre: Accomplishments and Future Role.
 • Show author(s) 2004. Knowledge versus Privacy.
Editorial
 • Show author(s) 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
Book review
 • Show author(s) 2003. Anmeldelse av Knut W. Ruyter (red.), Forskningsetikk: Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Tidsskrift for velferdsforskning. 253-258.
 • Show author(s) 2000. Anmeldelse av Bodil Stenseth, Eilert Sundt og det Norge han fant. Tidsskrift for velferdsforskning. 258-260.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. Tano Aschehoug.
 • Show author(s) 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. Tano- Aschehoug.
 • Show author(s) 1980. Oversettelse til norsk av Donal J. Treiman's internasjonale skala for yrkesprestisje. Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2007. Skeive data og vridde funn: Metodiske og forskingsetiske utfordringar. 15 pages.
 • Show author(s) 2007. "Å få Kongen i Hål" - Brønnøymålet frå eit kjøkkenbord. 8 pages.
 • Show author(s) 1994. Like a Phoenix from the Ashes: The Inter-University Centre in Dubrovnik will Live.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2009. Fragments of Memories of Life and Work at Inter-University Centre Dubrovnik 1971-2007. Durieux.
 • Show author(s) 2002. Beyond Frontiers: 30th Anniversary of Inter-University Centre Dubrovnik. Inter-University Centre & Durieux.
Book Translation
 • Show author(s) 2009. Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling.
Academic literature review
 • Show author(s) 1995. Like the Phoenix from Its Ashes: The Inter-University Centre of Dubrovnik. Higher Education in Europe. 138-142.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2009. Even the Carpet Tells a Story. 96-102.
 • Show author(s) 2008. Og så for dei til Amerika! 109-116.

More information in national current research information system (CRIStin)