Home
Ørnulf Rasmussen's picture

Ørnulf Rasmussen

Professor
 • E-mailRasmussen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 78
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • 2010. FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT Bind 1 (2. utg.). Fagbokforlaget.
 • 2003. FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT bind I. Fagbokforlaget A/S.
Academic article
 • 1995. Forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten. Lov og Rett. 307-322.
 • 1995. Alminnelige rettsgrunnsetninger. Jussens venner. 301-312.
Academic lecture
 • 2007. Taushetsplikt og personvern i helsetjenesten.
 • 2007. Rus og rett.
 • 2007. Opptak i psykisk helsevern.
 • 2007. Nye regioner - nye rettslige problemer.
 • 2007. Laug eller rett?
 • 2007. Kommunikasjon og diskresjon i helseforetakene.
 • 2007. Informasjon, samtykke og medvirkning.
 • 2007. Hva er helserett?
 • 2007. Forvaltningsrett i tollvesenet.
 • 2007. "Økonomisk sosialhjelp. Saksbehandling og vedtaksinnhold".
 • 2006. Helsepersonell som behandlere og som forvaltere.
 • 2005. Justert psykiatrilov?
 • 2005. "Vilkår ved vedtak om økonomisk sosialhjelp".
 • 2005. "Vilkår ved vedtak om økonomisk sosialhjelp".
 • 2005. "Regionforskningsprosjektet sett fra Juridisk fakultet".
 • 2005. "Partsrettigheter og pasientrettigheter".
 • 2005. "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten".
 • 2005. "Jus og psykiske helsevern".
 • 2005. "Helsepersonell og politi: Tie eller tale?".
 • 2004. Kommentar til foredrag "Når er det behov for tvangsregler for særlige grupper, og når ikke"?
 • 2004. "Ugyldighet og ugyldighetsvirkninger. Realitetsavgjørelse eller kassasjon".
 • 2004. "Pasienters erstatningsmessige vern - før, nå og fremover".
 • 2004. "Norsk helserett".
 • 2004. "Hva kan man bruke en dom til?".
 • 2004. "Forvaltningsskjønn og rettsanvendelse - hvor dypt skal domstolskontrollen gå?".
 • 2004. "Dekning av advokatutgifter, kvalitetssikring og førsteinstansbehandling, herunder forståelsen og anvendelsen av forvaltningsloven § 17 i pasientskadeerstatningsaker.".
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Non-fiction book
 • 1997. Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet (revidert utgave). A.S. Borgund.
Compendium
 • 2009. Kompendium Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2 utg.
Doctoral dissertation
 • 1994. Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2013. Lov eller lære - eller trenger vi en ny forvaltningslov? 16 pages.
 • 2005. "Hva kan man bruke en dom til?". 10 pages.
 • 2002. Jus og psykiatri - før og nå. 20 pages.
Encyclopedia article
 • 2008. Kommentarer til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. 4290-4290. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til Lov om erstatning ved pasientskader mv. av 15. juni 2001 nr. 53. 3390-3396. In:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2005. Kommentar til Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15. juni 2001 nr. 53. 3388-3395. In:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2002. Kommentarer til lov om erstatning ved pasientskader mv. av 15. juni 2001 nr. 53. 3343-3349. In:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
Poster
 • 2004. Kommentar til Aslak Syses innlegg: Når er det behov for tvangsregler for særlige grupper, og når ikke? Er det behov for særlige tvangsregler ved behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? Hva med utviklingshemmede med utfordrende adferd?
Foreword
 • 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence