Home
 • E-mailoystein.jansen@uib.no
 • Visitor Address
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder til sentrale markeder. By, marsk og geest, Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland. 44-59.
 • Show author(s) (2018). The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 pages.
Lecture
 • Show author(s) (2020). Kleberstein i Hordaland.
 • Show author(s) (2020). Bygningshistorie i Domkirken .
 • Show author(s) (2019). Museumsgeolog.
 • Show author(s) (2019). Geopark Sunnhordland - Eksperimentell, nyskapende og bærekraftig.
 • Show author(s) (2017). Sunnhordland Geopark.
 • Show author(s) (2015). Experiences from presenting geology on TV.
 • Show author(s) (2014). Klebersteinbruddet på Lykling, Bømlo - ekskursjon.
 • Show author(s) (2014). Den geologiske utviklingen i Hyllestad.
 • Show author(s) (2014). Bruk av naturstein i Kristiansand.
 • Show author(s) (2013). Provenancing stone in St. Mary's church in Bergen. Archaeological and geological methods.
 • Show author(s) (2013). Klebersteinsbruddet på Lurøyna.
 • Show author(s) (2013). Arkeologi+Geologi=Sant. Erfaringer fra et tverrfaglig forskningsprosjekt.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). På byvandring i Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2019). Utstillingsåpning I Ølve. Spor i berg.
 • Show author(s) (2019). Steinene forteller historier fra Bergen.
 • Show author(s) (2019). How geology creates shapes - in rocks and in the landscape.
 • Show author(s) (2017). Sunnhordland geopark - de første steiner er lagt.
 • Show author(s) (2017). Steinbyen Bergen - Byvandring.
 • Show author(s) (2017). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2017). Mariakirken - omvisning.
 • Show author(s) (2017). Geologiløype i Hyllestad - omvisning.
 • Show author(s) (2017). Arkeologi, geologi og heftige resultater, eller... Proveniensbestemmelse av kleberkar fra land og by, Vikingtid og tidlig Middelalder.
 • Show author(s) (2013). Ei geologisk kulturvandring gjennom Rullestadjuvet til Jettegrytene.
 • Show author(s) (2013). Den gang Sunnhordland låg sør for Ekvator.
 • Show author(s) (2012). Steinbyen Bergen - byvandring.
 • Show author(s) (2012). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2012). NYGÅRDSHØYDEN - Stein, arkitektur og historie.
 • Show author(s) (2012). Med Irene og Øystein i vesterled.
 • Show author(s) (2012). Geologi i HAFS-området.
 • Show author(s) (2012). De naturhistoriske samlinger - Utstillinger.
 • Show author(s) (2012). De "herlige Steene" i Rosendal. Til kirke, Baroni og graut.
 • Show author(s) (2009). Steinarkitektur – med importert stein i Norge, og norsk stein i utlandet.
 • Show author(s) (2009). Sesongåpning av Steinparken i Rosendal - foredrag med vandring.
 • Show author(s) (2009). Om dannesle av krystaller.
 • Show author(s) (2009). Norsk steinarkitektur.
 • Show author(s) (2009). Geologi og arkitektur hånd i hånd. Glimt fra Bergens arkitektur.
 • Show author(s) (2009). Fra kleberstein til kinastein. Om stein i norsk arkitektur – fra middelalder til oljealder.
 • Show author(s) (2009). Bergensk steinarkitektur med stein fra lokale brudd.
 • Show author(s) (2009). Atløys geologi.
 • Show author(s) (2008). The use of natural stone in Norwegian architecture: from German influence to a national style.
 • Show author(s) (2008). Steinparken i Rosendal. Omvisning i forbindelse med offisiell åpning.
 • Show author(s) (2008). Steinfylket Hordaland.
 • Show author(s) (2008). Stein i norsk arkitektur.
 • Show author(s) (2008). STEINDAGEN.
 • Show author(s) (2008). STEINBYEN BERGEN - fra romerske søyler til ”Den blå steinen”.
 • Show author(s) (2008). MARMOR - Fra romerske søyler til ”De Lillienschioldske Marmorværker” i Bergen Stift.
 • Show author(s) (2008). Fossilfunn av amatørgeologer på Atløy i Sunnfjord. Litt om funnet og de geologiske omgivelser omkring fjellet Brurastakken.
 • Show author(s) (2008). Ekskursjon Sandviksfjellet.
 • Show author(s) (2008). Den middelalderske steinkirken på Onarheim i Tysnes - hvor kom steinen fra?
 • Show author(s) (2008). Den middelalderske steinkirken på Onarheim i Tysnes - hvor kom steinen fra?
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Olav den V`s plass til Håkonshallen.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Museplass til Torgallmenningen.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Mariakirken til Bryggen.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Mariakirken - Kjøttbasaren.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Jernbanen-Vågsallmenning.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Jernbanen-Marken.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Jernbanen til Kjøttbasaren.
 • Show author(s) (2008). Byvandring. Biblioteket til Vågsallmenningen.
 • Show author(s) (2008). Byfjellsdagen - geologistand.
 • Show author(s) (2008). Berggrunnen i Nordhordland.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen. Fra romerske søyler til "Den blå steinen".
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2007). Steinarkitektur de siste 200 år.
 • Show author(s) (2007). Stein til nytte og pryd - glimt fra Norges geologiske kulturhistorie.
 • Show author(s) (2007). Kleber til kyrkjer, marmor til slott.
 • Show author(s) (2006). Steinbyen Bergen - fra romerske søyler til Den blå steinen.
 • Show author(s) (2006). Steinbyen Bergen - fra romerske søyler til "Den bå steinen".
 • Show author(s) (2006). Steinbyen Bergen - fra romerske søyler til "Den blå steinen".
 • Show author(s) (2006). Steinbyen Bergen - fra Vågsallmenningen til Korskirken.
 • Show author(s) (2006). Steinbyen Bergen - Fra Håkonshallen til Bryggen.
 • Show author(s) (2006). Nygårdshøydens geologi og historie.
 • Show author(s) (2006). Nygårdshøyden - geologi, arkitektur og historie.
 • Show author(s) (2006). Kleberstein fra mellomalderen.
 • Show author(s) (2006). Kleberstein - middelalderens ettertraktete bygningsstein til kirker og klostre.
 • Show author(s) (2006). Gruvedrift med meir i Nordhordland.
 • Show author(s) (2006). Geologi - ikke bare gråstein.
 • Show author(s) (2006). Fra romerske søyler til den blå steinen.
 • Show author(s) (2006). Fra romerske søyler til "De Lillienschioldske marmorværker i Bergen stift".
 • Show author(s) (2003). Vestlandets geologi.
 • Show author(s) (2003). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2003). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2003). Marmor fra De Lillienschioldske Marmorværker i Bergen Stift gjenfunnet i danske slottsanlegg fra 1700-tallet.
 • Show author(s) (2003). Geologi i Vikebygd, Ullensvang.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen. Fra romerske søyler til dagens Torgallmenning.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen I.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2002). Historiske steinbrudd. Egenskaper ved stein til muring.
 • Show author(s) (2002). Geologi og landskapsformer.
 • Show author(s) (2002). Geologi og kultur i Askøy, Øygarden og Sotra.
 • Show author(s) (2002). Geologi i nærmiljøet.
 • Show author(s) (2002). Brosteinens geologi.
 • Show author(s) (2002). Bergarter - dannelse og klassifikasjon.
 • Show author(s) (2002). Askøys geologi.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen XI - byvandring.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen X.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen VIII.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen VII.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen VI.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen V.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen IX.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen IV.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen III.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen II.
 • Show author(s) (2001). Steinbyen Bergen.
 • Show author(s) (2001). På jakt etter kleberstein.
 • Show author(s) (2001). Kleberstein til byen.
 • Show author(s) (2001). Bystein i bokform. Plukk fra boken "Steinbyen Bergen".
 • Show author(s) (2001). Byfjellsvandring.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Porphyry fragments, early Christian burial site in Borgund, and the implementation of Christianity in Norway.
 • Show author(s) (2019). Borgund’s role in national distribution networks for the trade in-, and consumption of Norwegian whetstones.
 • Show author(s) (2015). The building stones of the vanished stone churches at Onarheim, Tysnes, Hordaland county, Norway.
 • Show author(s) (2015). The accretionary history of the Caledonides: new provenance data from continental margin sediments, melanges and outboard terrains in S. Norway.
 • Show author(s) (2015). Identifying soapstone from the Lyse quarry in medieval buildings, Bergen.
 • Show author(s) (2014). Urban stones as storytellers.
 • Show author(s) (2014). Soapstone vessels in Viking Age and Early Medieval Nortway - Producers and Consumers. What if we knew were they came from?
 • Show author(s) (2014). Murverk på Bergenhus - en geologisk historie.
 • Show author(s) (2014). Millstones of garnet mica schist - made in Scotland.
 • Show author(s) (2014). Help - I`m on TV.
 • Show author(s) (2014). A recently discovered quern stone quarry at Rubha nam Brathairean headland.
 • Show author(s) (2013). Soapstone and Provenance. An interdisciplinary study in archaeology and geology, in progress.
 • Show author(s) (2012). Proveniensbestemming av kleberstein. Erfaringer fra forskjellige geologiske analyser.
 • Show author(s) (2012). Møte ved klippebordet.
 • Show author(s) (2011). Soapstone vessels from 12th century Bergen, Norway - where did they all come from?
 • Show author(s) (2009). Steinarkitektur – med importert stein i Norge, og norsk stein i utlandet.
 • Show author(s) (2009). Medieval greenschist quarries near Bergen, Western Norway.
 • Show author(s) (2009). Den gang Hyllestad lå sør for Ekvator.
 • Show author(s) (2008). Where do they all come from? Towards a methodology for soapstone provenance.
 • Show author(s) (2008). The use of natural stone in Norwegian architecture: from German influence to a national style.
 • Show author(s) (2008). The Provenance of Soapstone Used in Medieval Churches, a Case Study from Onarheim Church in Hordaland, western Norway.
 • Show author(s) (2008). From chaos to a higher order? Approaches to soapstone provenance.
 • Show author(s) (2007). Stein som byggemateriale fra Slottet til idag.
 • Show author(s) (2007). Fra stranden på Finse til "Den blå steinen".
 • Show author(s) (2006). Provenance of medieval soapstone masonry in the Bergen region, western Norway.
 • Show author(s) (2006). Mariakirken - grunnlagt 1130-40. En sammenstilling av geologiske og bygningsarkeologiske undersøkelser.
 • Show author(s) (2006). Kleberstein i middelalderen - fra brudd til bygning.
 • Show author(s) (2005). Slottstappet geologi. På sporet av "De Lilleienschioldske Marmorværker" i danske slott.
 • Show author(s) (2005). På jakt etter kilden til klebersteinen i middelalderens kirker og klostre i Bergensområdet.
 • Show author(s) (2005). På jakt etter kilden til klebersteinen i middelalderens kirker og klostre i Bergensområdet.
 • Show author(s) (2005). Mariakirkens geologi: nytt bidrag til forståelsen av middelalderens steinbrytning i Bergensområdet.
 • Show author(s) (2005). Historiske natursteinsuttak i Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) (2003). Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, West Norway.
 • Show author(s) (2002). Geologien i Sunnhordland.
 • Show author(s) (2001). Gatenes geologi i Bergen – mangfold i brostein.
 • Show author(s) (2001). Bygningenes geologi i Bergen – glimt fra byens fasader.
Book review
 • Show author(s) (2001). BOKANMELDELSE - Norsk steinbok av Walter Schumann. Skolelaboratorium i realfag - programhefte vår 2001.
Compendium
 • Show author(s) (2000). Introduction to the geology of the Taurus Montains in Alanya area, southwestern Turkey. Field Guidebook for Course G200.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). En byhistorie i kleber. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 45-53.
 • Show author(s) (2013). Rubha nam Brathairean:Update. The quern stone quarry at Rhuba nam Brathairean headland, Staffin, Isle of skye - a short report. History Scotland. 31-34.
 • Show author(s) (2012). I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • Show author(s) (2008). LARVIKITT – og velsmakende fornøyelser. Geo. 32-34.
 • Show author(s) (2007). Som "gryta hennar mor". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 50-53.
 • Show author(s) (2005). Kleberbruddet ved gården Urda i Bømlo - storleverandør av kirkestein i middelalderen. Sunnhordland Årbok. 42-59.
 • Show author(s) (2004). Kleberstein - til kirker og graut. Hardanger - Tidsskrift for Hardanger historielag. 105-114.
 • Show author(s) (2003). Marmor fra De Lillienschioldske Marmorværker i danske slottsanlegg. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 52-57.
 • Show author(s) (2002). Jakten på "de hærlige Steene". Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-41.
 • Show author(s) (2001). Prosessen bak boken - geologen som ble kulturhistoriker. Hordaland museumslag, Meldingsblad. 25-28.
 • Show author(s) (1992). Geologi i skolen. Skoleforum.
 • Show author(s) (1992). Det er ikke gull alt som glimrer. Nytt fra universitetet.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). The building Stones from the Vanished Medieval Church at Onarheim, Hordaland County in Western Norway: Provenancing Chlorite Schist and Soapstone. 32 pages.
 • Show author(s) (2017). Soapstone Vessels from Town and Country in Viking Age and Early Medieval Western Norway. A Study of Provenance. 80 pages.
 • Show author(s) (2015). Provenancing soapstone - experiences from different geochemical methods. 8 pages.
 • Show author(s) (2014). Technological Development in millstone quarrying through the Middle Ages:the Salten Quarries, Northern Norway. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 11 pages.
 • Show author(s) (2009). Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, Western Norway. 15 pages.
 • Show author(s) (2008). Stein som byggemateriale fra slottet til i dag. 8 pages.
 • Show author(s) (2006). Kleberbruddene på Russøy og Bergsholmen. 14 pages.
 • Show author(s) (2001). Brynestein fra Aarekol. 3 pages.
 • Show author(s) (2001). Brostein i Bergen – Natur og kultur hånd i hånd. 12 pages.
Internet exhibition
 • Show author(s) (2005). Mariakirkens geologi.
Brochure
 • Show author(s) (2009). Steinparken.
Chapter
 • Show author(s) (2014). Haraldstøtten - steinene forteller også en historie. 65-82. In:
  • Show author(s) (2014). Haraldsstøtta - Monument og minne. Haugalandsmuseene.
 • Show author(s) (2013). Stein til klostermurane. 69-83. In:
  • Show author(s) (2013). Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus.

More information in national current research information system (CRIStin)