Home
Camilla Bernt's picture

Camilla Bernt

Professor, Leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution
 • E-mailCamilla.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 07
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

(Agnes) Camilla Bernt is a professor at the Faculty of Law, University of Bergen, Norway. She is the leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution. Her main fields of research are civil procedure, alternative dispute resolution, especially mediation, and best practice in administrative law. In recent years, she has especially focused on procedural matters in parental disputes on custody and contact and child protection cases. Particularly, she has focused her research on the use of experts (most often psychologists), and the use of mediation and similar methods. 

Academic article
 • 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Report
 • 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Editorial
 • 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Book review
 • 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Academic monograph
 • 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Non-fiction book
 • 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Feature article
 • 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doctoral dissertation
 • 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? Betraktninger om sakskostnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. 20 pages.
 • 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 pages.
 • 2019. Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 pages.
 • 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 pages.
 • 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 pages.
 • 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 pages.
 • 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 pages.
 • 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 pages.
 • 2009. Materiell prosessledelse. 34 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)