Home
Agnes Camilla Bernt's picture

Agnes Camilla Bernt

Professor
 • E-mailCamilla.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 07
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Civil Procedure and Alternative Dispute Resolution.

Books
 • Bernt, Jan Fridthjof; Fliflet, Arne; Bernt, Agnes Camilla. 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk. 248 pages. ISBN: 9788205458994.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Fagbokforlaget. 511 pages. ISBN: 978-82-450-1106-7.
Journal articles
 • Augusti, Else-Marie; Bernt, Agnes Camilla; Melinder, Annika Maria D. 2017. Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 256-289. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-04-02
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 3-6.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 14: 386-393.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 296-316.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2014. Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 178-230.
 • Bernt, Agnes Camilla; Mykland, Solfrid; Sky, Per Kåre. 2014. Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 53: 334-359.
 • Bernt, Camilla. 2011. Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 1. 38-39.
 • Bernt, Camilla. 2011. Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 50: 142-158.
 • Bernt, Camilla. 2009. Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 622: 220-230. doi: 10.1177/0002716208328391
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2007. Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 42: 273-294.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2006. Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 109-132.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2005. "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 75-86.
Reports and theses
 • Bernt, Camilla. 2010. Meklerrollen ved mekling i domstolene.
 • Bernt-Hamre, Camilla. 2008. Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. Oxford University og Stanford Law School, Oxford/ Stanford. 24 pages.
Book sections
 • Bernt, Agnes Camilla. 2019. Samtaleprosess i Barnevernssaker. Kapittel 15, pages 237-258. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2018. Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. Chapter 7, pages 105-132. In:
  • Nylund, Anna; Ervasti, Kaijus; Adrian, Lin. 2018. Nordic Mediation Research. Springer. 269 pages. ISBN: 978-3-319-73018-9.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2017. Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. Artikkel, pages 33-53. In:
  • Rønne, Anita; Adrian, Lin; Nielsen, Linda Marie. 2017. Fred, forsoning og mægling. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 337 pages. ISBN: 9788757436051.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2016. Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? Artikkel, pages 49-65. In:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 pages. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Bernt, Agnes Camilla. 2015. Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. Kapittel, pages 511-545. In:
  • Esplugues, Carlos; Marquis, Louis. 2015. New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative Perspectives. Springer. 754 pages. ISBN: 978-3-319-18134-9.
 • Bernt, Camilla. 2013. Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. kapittel, pages 67-80. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Bernt, Camilla; Mykland, Solfrid. 2009. Materiell prosessledelse. Kapittel 13, pages 335-368. In:
  • Ravna, Øyvind. 2009. Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk. 686 pages. ISBN: 9788205390805.

More information in national current research information system (CRIStin)