Home
Camilla Bernt's picture
Photo:
Paulo Chavarria Serrano

Camilla Bernt

Professor, Leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution
 • E-mailCamilla.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 07
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

(Agnes) Camilla Bernt is a professor at the Faculty of Law, University of Bergen, Norway. She is the leader of the research group for Civil Procedure and Dispute Resolution. Her main fields of research are civil procedure, alternative dispute resolution, especially mediation, and best practice in administrative law. In recent years, she has especially focused on procedural matters in parental disputes on custody and contact and child protection cases. Particularly, she has focused her research on the use of experts (most often psychologists), and the use of mediation and similar methods. 

Academic article
 • Show author(s) (2023). Hvordan arbeider sakkyndige psykologer med barnevernssaker? En gjennomgang av 1855 saker fra årene 2018–2020. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 175-195.
 • Show author(s) (2021). Som du spør får du svar: En gjennomgang av mandater til sakkyndige i barnevernsaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 52-77.
 • Show author(s) (2017). Kvalitetssikring av sakkyndighetsarbeid – en gjennomgang av vurderingsprosesser i Barnesakkyndig kommisjon, fylkesnemnder og domstoler. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 256-289.
 • Show author(s) (2014). Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-316.
 • Show author(s) (2014). Sakkyndige i barnelovssaker for domstolene: Roller og rettssikkerhet. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 178-230.
 • Show author(s) (2014). Evaluering av rettsmekling i jordskifterettene 2012 – Sentrale funn, problemstillinger og implikasjoner. Lov og Rett. 334-359.
 • Show author(s) (2011). Tilknytningskravet for rettslig interesse i privatrettslige forhold. Lov og Rett. 142-158.
 • Show author(s) (2009). Norway. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 220-230.
 • Show author(s) (2007). Utenrettslige forklaringer og erklæringer som bevis i den nye tvisteloven. Jussens venner. 273-294.
 • Show author(s) (2006). Tilknytningskravet under rettslig interesse belyst ved tre nyere kjennelser fra Høyesteretts kjæremålsutvalg i familierettslige søksmål. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 109-132.
 • Show author(s) (2005). "Hvor aktiv kan rettsmekler være under meklingen? - Noen sentrale problemstillinger" I: Festskrift til Det juridiske fakultet ved universitetet i Bergen i anledning 25-årsjubileet. Det juridiske fakultets skriftserie. 75-86.
Report
 • Show author(s) (2008). Class Actions, Group Litigation & Other Forms of Collective Litigation in the Norwegian Courts. .
Editorial
 • Show author(s) (2022). Samværssabotasje og barnebidrag. En NAV-praksis til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 148-152.
 • Show author(s) (2019). Fruktbar dialog og fallitterklæring for barnevernet? : om samtaleprosess i barnevernssaker . Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-7.
 • Show author(s) (2017). Bør virkeområdet for Barnesakkyndig kommisjon utvides til barnelovsaker? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3-6.
Book review
 • Show author(s) (2016). Bokanmeldelse Høykonflikt.Utvidet forståelse og håndtering via mekling av Grethe Nordhelle. Universitetsforlaget 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 386-393.
Academic monograph
 • Show author(s) (2022). Mekling. Effektiv og hensynsfull konflikthåndtering .
 • Show author(s) (2011). Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2018). God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk.
Feature article
 • Show author(s) (2011). Meklerrollen ved mekling i domstolene. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 38-39.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Meklerrollen ved mekling i domstolene.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Barns medvirkningsrett i saker etter barneloven og barnevernsloven om bosted, omsorg, foreldreansvar og samvær mv. 24 pages.
 • Show author(s) (2020). Håndtering av foreldrekonflikter til barnets beste? Betraktninger om sakskostnader, fri rettshjelp og oppgavefordeling mellom familievern og domstoler. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Samtaleprosess i Barnevernssaker. 22 pages.
 • Show author(s) (2019). Bevisumiddelbarhet og kontradiksjon i barneverns- og barnelovssaker. Noen problemstillinger. 25 pages.
 • Show author(s) (2018). Custody Mediation in Norwegian Courts. A Conglomeration of Roles and Processes. 28 pages.
 • Show author(s) (2017). Hvordan Vibeke Vindeløvs refleksive meklingsmodell har gitt inspirasjon til et prosjekt om en bedre forvaltning. 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Moderne forvaltning i møte med parter og deres behov. Kan tvisteloven gi inspirasjon til justering av kursen? 17 pages.
 • Show author(s) (2015). Mediation of Legal Disputes in Norway. Institutionalized, Pragmatic and Increasingly Popular. 35 pages.
 • Show author(s) (2013). Forholdet mellom forvaltningshabilitet og dommerhabilitet illustrert med vurderingen av vennskapsforhold. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Materiell prosessledelse. 34 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)