Home
 • E-mailAgnete.Nesse@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 85+47 906 01 822
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2013. Innføring i norsk språkhistorie. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) 2021. En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714-1722. Maal og Minne.
 • Show author(s) 2020. Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 93-131.
 • Show author(s) 2020. Historisk sosiolingvistikk. En fruktbar utvidelse av språkhistoriedisiplinen. Målbryting. 1-22.
 • Show author(s) 2019. From everyday speech to literary style: The decline of the distant address De in Norwegian during the twentieth century . Journal of Historical Sociolinguistics. 28 pages.
 • Show author(s) 2014. Lyden av Norge. Språklig destandardisering og nasjonsbygging i NRK radio. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 83-95.
 • Show author(s) 2012. Four languages, one text type The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. Current issues in linguistic theory. 81-97.
 • Show author(s) 2010. Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal og Minne. 137-158.
 • Show author(s) 2009. Flerspråklige kilder fra Bergen. Folkmålsstudier. 109-132.
 • Show author(s) 2009. Die Geschichte der Stadtmundart in Bergen (Norwegen) mit besonderem Augenmerk auf den Kontakt mit dem Mittelniederdeutschen. Niederdeutsches Wort. 31-40.
 • Show author(s) 2008. Identitet i et lite uttrykk. Målbryting. 93-110.
 • Show author(s) 2007. Radioprogram: en ny mulighet for talemålsforskningen. Målbryting. 29-45.
 • Show author(s) 2005. Boken - han og Kua - den. Maal og Minne. 136-146.
 • Show author(s) 2004. Bergensdialekten - et språkkontaktresultat. Folkmålsstudier. 87-102.
 • Show author(s) 2003. Agnete Nesse: Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Dr. art.-disputas, Universitetet i Tromsø, 11. mai 2002. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 195-236.
 • Show author(s) 2001. Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 153-185.
 • Show author(s) 2001. Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 153-186.
 • Show author(s) 2000. Språksosiale forhold i Bergen i hansatiden. ?.
 • Show author(s) 2000. Språkhistoriske forklaringsmodeller sett i lys av teoriene rundt nåtidige endringsprosesser. Nordlyd. 153-163.
 • Show author(s) 2000. Ikke bare mel og honning. Norsk import av hanseatisk språkstoff. ?. 93-98.
 • Show author(s) 2000. Er det mulig å kombinere sosiolingvistikk og filologi? ?. 108-121.
 • Show author(s) 1998. Mellom lån og hjemlig utvikling. Den såkalte garpegenitiven som språkkontaktresultat. ?. 121-138.
Lecture
 • Show author(s) 2020. Språk, tekst og formidling hos Koren Wiberg.
 • Show author(s) 2019. "Og hva mener De, professor Rummelfiold?" - Om de siste rester av avstandsmarkerende De i norsk.
 • Show author(s) 2018. Språk og stil i barnetimen.
 • Show author(s) 2018. Radiofenomenet Kallemann og Amandus.
 • Show author(s) 2018. Nordisk språkvitenskap med ansvar for det lokale.
 • Show author(s) 2018. Hvor mye kan norsk forandres før det ikke finnes?
 • Show author(s) 2016. Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) 2015. Språket i de snakkende mediene.
 • Show author(s) 2014. Hva vil vi med disiplinen "Norsk språkhistorie"?
 • Show author(s) 2014. Bergen og Stavanger som sosiolingvistiske størrelser.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Dialektferda - samtale om visesang og dialekter.
 • Show author(s) 2016. Språkhistorie i Bergen byarkiv.
 • Show author(s) 2015. Hanseatic trade in Bergen and the consequenses for society, culture and language.
 • Show author(s) 2014. Å være språkforsker i arkivet.
 • Show author(s) 2013. Språkhistorie - ovafrå og nedafrå.
 • Show author(s) 2013. Bergensdialekten - helt typisk og nokke for seg sjøl.
 • Show author(s) 2011. Bergenserne og språket.
 • Show author(s) 2011. Anna og Clamer - to bergensere i språkhistorien.
 • Show author(s) 2010. Bryggen eller Tyskebryggen - litt om navn og historisk identitet.
 • Show author(s) 2009. Den gang Bergen var tospråklig.
 • Show author(s) 2009. Bergensdialekten.
 • Show author(s) 2008. German apprentices in Bergen from the 14th to the 19th century.
 • Show author(s) 2007. Om identitet og dialektuttrykk.
 • Show author(s) 2007. Bodødialekten mellom bygdemål og riksmål.
 • Show author(s) 2006. Litt om språkforskning.
 • Show author(s) 2006. Bodømålet - mellom bygdemål og riksmål.
 • Show author(s) 2004. Dialektbruk i Norge.
 • Show author(s) 2003. Slik ble vi bergensere.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. Varying spelling techniques in the texts of an adult, inexperienced writer.
 • Show author(s) 2021. Poetisk motstandskamp: Språk og tekst i minnebøker fra andre verdenskrig.
 • Show author(s) 2019. "Jeg vil kun slå fast [...] at hjærte rimer på smerte." Bruken av bokstavene <æ> og <e> i historisk perspektiv.
 • Show author(s) 2018. Noen tanker om historisk sosiolingvistikk - hva det er og kanskje ikke er.
 • Show author(s) 2018. Muligheter for å forske på eldre språk og dialekter ved hjelp av digitaliserte data.
 • Show author(s) 2017. Uerfarne skrivere som språkhistoriske informanter.
 • Show author(s) 2017. The church and the language: How linguistic practice in Norwegian churches has mirrored the society.
 • Show author(s) 2017. Avstand, nærhet og pronomen. Om du og De og litt om I.
 • Show author(s) 2016. Loss of domain for the distant address De in Norway during the era of the Social Democracy.
 • Show author(s) 2016. Europeiske språkmøter i middelalder og tidlig nytid.
 • Show author(s) 2016. Domenetap for De i norsk: Et eksempel på repragmatisering.
 • Show author(s) 2015. Tospråklig utdannelse 1754-1837: Norske og tyske læregutter i Bergen.
 • Show author(s) 2015. Sosiolingvistiske motsetninger eller bare en god fortelling?
 • Show author(s) 2015. Language and Communication in the Hanseatic Area (Northern Part).
 • Show author(s) 2015. Bilingual education 1754-1837: Norwegian and German trade Apprentices in Bergen, Norway.
 • Show author(s) 2014. The shift from German to Danish among the trders: The role of the apprentices.
 • Show author(s) 2014. The combination of linguistic variety, gender and personality in radio plays for children.
 • Show author(s) 2013. Språk for eldre: Forandringer i talespråklig praksis i Middagsstunden 1966-1995.
 • Show author(s) 2011. Er det plass til Holberg i norsk språkhistorie?
 • Show author(s) 2011. "thet mal, som wi nu tale here i Norige".
 • Show author(s) 2010. Språkskifter og flerspråklighet i tekst: Nabobøkene fra Bryggen 1529-1936.
 • Show author(s) 2010. "Norskheter i språket hos..." - Et eksempel på minimalistisk språkhistorieskriving?
 • Show author(s) 2009. The Neighbours' Books of Bryggen.
 • Show author(s) 2009. Norwegisch-niederdeutsche Sprachkontakte. Zweisprachige Quellen aus dem Hansekontor Bergen.
 • Show author(s) 2009. Editorial practises and language choice: "Low German Language Monuments" in Norway.
 • Show author(s) 2009. 1968 og dialektbølgen.
 • Show author(s) 2007. Language contact in a historical perspective.
 • Show author(s) 2007. Identitet i et lite uttrykk.
 • Show author(s) 2007. En by - flere språk: Bergen i hansatiden.
 • Show author(s) 2006. Talemål i Bodø.
 • Show author(s) 2006. Radiotalemål i Nordland 1936-1983.
 • Show author(s) 2006. Radioarkiv Nordland: Til å bli klok av?
 • Show author(s) 2006. Bilingual texts from a bilingual city.
 • Show author(s) 2005. Tysk i Bergen på 1700- og 1800-tallet: Et minoritetsspråk blir fremmedspråk.
 • Show author(s) 2005. Talt riksmål i Bodø.
 • Show author(s) 2005. Die Geschichte der Stadtmundart in Bergen (Norwegen), mit besonderem Blick auf den Kontakt mit dem Mittelniederdeutschen. Bergens språkhistorie fra 1070 til 2005.
 • Show author(s) 2005. 1750-1850: The disappearance of German in Bergen, Norway.
 • Show author(s) 2002. To språktrekk i moderne bodømål.
 • Show author(s) 2002. The relationship between gender and anaphoric pronouns. Linguistic change in Bergen (16th century) and Bodø (21st century).
 • Show author(s) 2002. Språktypologisk vurdering av de to norske skriftspråksvarianter.
 • Show author(s) 1999. Determining linguistic contact in the past: the case of Low German and Bergen Norwegian.
Other product
 • Show author(s) 1999. Drama som metode i norskundervisningen.
Book review
 • Show author(s) 2019. Peter Trudgill: 'Norwegian as a normal language' and other studies in Scandinavian linguistics. Studia Nordica 7, redigert av Erns Håkon Jahr. Maal og Minne. 167-178.
 • Show author(s) 2019. Anmeldelse av bind 2 av Dansk Sproghistorie: Ord for ord for ord. Utgitt av Det Danske Sprog- og Literaturselskab. Hovedredaktør Ebba Hjort. Nydanske studier & almen kommunikationsteori. 159-171.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2018. Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) 2008. Bydialekt, Riksmål og Identitet - Sett fra Bodø.
 • Show author(s) 2002. Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2003. Slik ble vi bergensere. Hanseatene og bergensdialekten. Sigma forlag.
Compendium
 • Show author(s) 1994. Fonologi - helt enkelt.
Masters thesis
 • Show author(s) 2020. Normer i et ikke-normert skriftspråk – en studie av talemålsnær skriving på Facebook Messenger blant trondheimere.
Sound material
 • Show author(s) 2001. Intervjuer med 24 10-klssinger (12 jenter og 12 gutter) fra 3 ulike ungdomsskoler i Bodø.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2004. Den tospråklige byen. Språknytt. 1-5.
Feature article
 • Show author(s) 2018. Dialektlykkelandet - ikke for fine fruer? Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) 2016. Kanskje blir vi alle bergensere (Kjønn og flerspråklighet). Bergens Tidende. 70-70.
 • Show author(s) 2016. De snille snakker østlandsk. Bergens Tidende. 36-36.
 • Show author(s) 2006. Søster Holthe's hage. Avisa Nordland. 15.
 • Show author(s) 2006. Norge som purke. Bergens Tidende. 37.
 • Show author(s) 2004. Når ho og han blir til den. Avisa Nordland. 15.
 • Show author(s) 2003. Fra garpeknot til edelt bymål. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2002. Ikke bare berre å snakke bodømål. Avisa Nordland. 23.
 • Show author(s) 2000. Hvorfor hater vi nynorsk? Klassekampen. 15.
 • Show author(s) 2000. English for you, too. Nordlandsposten. 15.
 • Show author(s) 1999. Hvorfor er sj/kj-lydene så viktige? Klassekampen. 12.
 • Show author(s) 1998. Ikke bare mel og honning..... Nordlands framtid. 11.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2001. Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen.
Interview
 • Show author(s) 2019. Norsk språkhistorie på dugnad.
 • Show author(s) 2019. Innslag om lanseringen av Norsk språkhistorie i fire bind.
 • Show author(s) 2015. Bergensk Anno 1764.
 • Show author(s) 2014. Språkteigen: Skal vi være dis?
 • Show author(s) 2014. Språkforandringer generelt, knirkestemme spesielt.
 • Show author(s) 2014. Skal vi være Dis? Intervju i Språkteigen, NRK radio.
 • Show author(s) 2014. Garpene sin seier.
 • Show author(s) 2014. Bruken av høflig tiltale i Norge gjennom tidene.
 • Show author(s) 2008. Intervju om dialekter generelt og norske dialekter spesielt.
 • Show author(s) 2007. Hør på denne jenten.
 • Show author(s) 2007. Bergensdialekten invadert av "Æ".
 • Show author(s) 2004. Forsker på bydialekt.
 • Show author(s) 2002. Hvorfor snakker bergenserne så rart?
 • Show author(s) 2002. Fær å sægga å snær.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Skriftkunne og språkmedium. 90 pages.
 • Show author(s) 2018. Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler. 17 pages.
 • Show author(s) 2018. Dansketiden (1536-1814). 68 pages.
 • Show author(s) 2017. Trade and language: how did traders communicate across language borders? 15 pages.
 • Show author(s) 2017. Language choice in forming an identity: Linguistic innovations by German traders in Bergen. 21 pages.
 • Show author(s) 2017. Et radiofenomen i barnetimen. Sverre Erichsen som Kallemann og Amandus. 21 pages.
 • Show author(s) 2016. Språkendring. 70 pages.
 • Show author(s) 2016. Kallemann and Amandus: The use of dialect in children's programmes on early Norwegian radio. 26 pages.
 • Show author(s) 2015. Bruk av dialekt og standardtalemål i offentligheten i Norge etter 1800 . 23 pages.
 • Show author(s) 2014. Kong Kristoffers retterbot av 1444 slik den tolkes av forfattere mellom 1520 og 1648. 22 pages.
 • Show author(s) 2012. Norwegian and German in Bergen. 20 pages.
 • Show author(s) 2012. Linguistic Purism. 19 pages.
 • Show author(s) 2012. Four languages, one text type: The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. 18 pages.
 • Show author(s) 2012. En kort oversikt over bergensdialektens historie. 20 pages.
 • Show author(s) 2011. Editorial Practices and Language Choice: 'Low German Language Monuments' in Norway. 16 pages.
 • Show author(s) 2011. "Norskheter i språket hos..." - Et eksempel på minimalistisk språkhistorieskriving? 16 pages.
 • Show author(s) 2008. Bilingual texts from a bilingual city. 18 pages.
 • Show author(s) 2007. Radiotalemål i Nordland 1936-1996. 12 pages.
 • Show author(s) 2007. 1750-1850 : the disappearance of German from Bergen, Norway. 13 pages.
 • Show author(s) 2004. Språket og det folkelege. 15 pages.
 • Show author(s) 2003. Written and spoken languages in Bergen in the Hansa era. 24 pages.
 • Show author(s) 2003. Bodødialekten - en romslig norm? 16 pages.
 • Show author(s) 2000. Språket.
 • Show author(s) 1998. Fra lappeteppe til smeltedigel. En faghistorisk tilnærming til bergensdialekten og tyskerne. 14 pages.
Poster
 • Show author(s) 2008. Upus Bodø: One town - different approaches.
 • Show author(s) 2007. Om identitet og dialektuttrykk.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2021. Språkendring som følge av innvandring: Bergensk gjennom 950 år. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) 1999. Standardtalemål og dialektbruk i Norge. Dansk Noter. 32-34.
 • Show author(s) 1999. Hva vil vi med undervisningsdisiplinen "Norsk Dialektkunnskap"? Norsklæreren. 43-48.
Chapter
 • Show author(s) 2020. Variasjon og endring i norsk skriftspråk. . In:
  • Show author(s) 2020. Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)