Home
 • E-mailAgnete.Nesse@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 85
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2013). Innføring i norsk språkhistorie. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2023). Stasjonsnavn og navn på lokomotiv:Ofotbanen i Nordland og Nesttun–Osbanen i Hordaland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 99-135.
 • Show author(s) (2023). NORWEGIAN DIALECT CLASSIFICATIONS. Dialectologia. 255-298.
 • Show author(s) (2022). Ungdommelig tekstpraksis rundt 1900. Analyse av språk og tekst i fire minnebøker. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS).
 • Show author(s) (2022). Poetic Resistance: Girls’ Autograph Albums during World War II in Norway. Scandinavian Studies. 453-474.
 • Show author(s) (2021). En analyse av språket i Anna Hansdatter Tormods brev fra perioden 1714-1722. Maal og Minne.
 • Show author(s) (2020). Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 93-131.
 • Show author(s) (2020). Historisk sosiolingvistikk. En fruktbar utvidelse av språkhistoriedisiplinen. Målbryting. 1-22.
 • Show author(s) (2019). From everyday speech to literary style: The decline of the distant address De in Norwegian during the twentieth century. Journal of Historical Sociolinguistics. 28 pages.
 • Show author(s) (2014). Lyden av Norge. Språklig destandardisering og nasjonsbygging i NRK radio. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 83-95.
 • Show author(s) (2012). Four languages, one text type The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. Current issues in linguistic theory. 81-97.
 • Show author(s) (2010). Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal og Minne. 137-158.
 • Show author(s) (2009). Flerspråklige kilder fra Bergen. Folkmålsstudier. 109-132.
 • Show author(s) (2009). Die Geschichte der Stadtmundart in Bergen (Norwegen) mit besonderem Augenmerk auf den Kontakt mit dem Mittelniederdeutschen. Niederdeutsches Wort. 31-40.
 • Show author(s) (2008). Identitet i et lite uttrykk. Målbryting. 93-110.
 • Show author(s) (2007). Radioprogram: en ny mulighet for talemålsforskningen. Målbryting. 29-45.
 • Show author(s) (2005). Boken - han og Kua - den. Maal og Minne. 136-146.
 • Show author(s) (2004). Bergensdialekten - et språkkontaktresultat. Folkmålsstudier. 87-102.
 • Show author(s) (2003). Agnete Nesse: Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen. Dr. art.-disputas, Universitetet i Tromsø, 11. mai 2002. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 195-236.
 • Show author(s) (2001). Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 153-185.
 • Show author(s) (2001). Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. 153-186.
 • Show author(s) (2000). Språksosiale forhold i Bergen i hansatiden. ?.
 • Show author(s) (2000). Språkhistoriske forklaringsmodeller sett i lys av teoriene rundt nåtidige endringsprosesser. Nordlyd. 153-163.
 • Show author(s) (2000). Ikke bare mel og honning. Norsk import av hanseatisk språkstoff. ?. 93-98.
 • Show author(s) (2000). Er det mulig å kombinere sosiolingvistikk og filologi? ?. 108-121.
 • Show author(s) (1998). Mellom lån og hjemlig utvikling. Den såkalte garpegenitiven som språkkontaktresultat. ?. 121-138.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Unormert skrift og normert tale - også en del av norsk språkhistorie.
 • Show author(s) (2023). Byens språk: Preget av kontakt og tilpasning.
 • Show author(s) (2023). Bergens Fundas: Bergens begynnelse.
 • Show author(s) (2022). Byens første språk.
 • Show author(s) (2020). Språk, tekst og formidling hos Koren Wiberg.
 • Show author(s) (2019). "Og hva mener De, professor Rummelfiold?" - Om de siste rester av avstandsmarkerende De i norsk.
 • Show author(s) (2018). Språk og stil i barnetimen.
 • Show author(s) (2018). Radiofenomenet Kallemann og Amandus.
 • Show author(s) (2018). Nordisk språkvitenskap med ansvar for det lokale.
 • Show author(s) (2018). Hvor mye kan norsk forandres før det ikke finnes?
 • Show author(s) (2016). Masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen: Hva, hvorfor og hvordan?
 • Show author(s) (2015). Språket i de snakkende mediene.
 • Show author(s) (2014). Hva vil vi med disiplinen "Norsk språkhistorie"?
 • Show author(s) (2014). Bergen og Stavanger som sosiolingvistiske størrelser.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2019). Dialektferda - samtale om visesang og dialekter.
 • Show author(s) (2016). Språkhistorie i Bergen byarkiv.
 • Show author(s) (2015). Hanseatic trade in Bergen and the consequenses for society, culture and language.
 • Show author(s) (2014). Å være språkforsker i arkivet.
 • Show author(s) (2013). Språkhistorie - ovafrå og nedafrå.
 • Show author(s) (2013). Bergensdialekten - helt typisk og nokke for seg sjøl.
 • Show author(s) (2011). Bergenserne og språket.
 • Show author(s) (2011). Anna og Clamer - to bergensere i språkhistorien.
 • Show author(s) (2010). Bryggen eller Tyskebryggen - litt om navn og historisk identitet.
 • Show author(s) (2009). Den gang Bergen var tospråklig.
 • Show author(s) (2009). Bergensdialekten.
 • Show author(s) (2008). German apprentices in Bergen from the 14th to the 19th century.
 • Show author(s) (2007). Om identitet og dialektuttrykk.
 • Show author(s) (2007). Bodødialekten mellom bygdemål og riksmål.
 • Show author(s) (2006). Litt om språkforskning.
 • Show author(s) (2006). Bodømålet - mellom bygdemål og riksmål.
 • Show author(s) (2004). Dialektbruk i Norge.
 • Show author(s) (2003). Slik ble vi bergensere.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Hvordan høres gamle dager ut? Språk som historisk virkemiddel i teateret.
 • Show author(s) (2023). Forbidden Poetry and New Spelling 'from below': Girls' Autograph Albums during WWII.
 • Show author(s) (2022). Stasjonsnavn og lokomotivnavn på Ofotbanen og Nesttun-Osbanen siste tiår av 1800-tallet.
 • Show author(s) (2021). Writers' interpretation of correctness: variation in texts by Norwegians 1700-1976.
 • Show author(s) (2021). Varying spelling techniques in the texts of an adult, inexperienced writer.
 • Show author(s) (2021). Poetisk motstandskamp: Språk og tekst i minnebøker fra andre verdenskrig.
 • Show author(s) (2019). "Jeg vil kun slå fast [...] at hjærte rimer på smerte." Bruken av bokstavene <æ> og <e> i historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2018). Noen tanker om historisk sosiolingvistikk - hva det er og kanskje ikke er.
 • Show author(s) (2018). Muligheter for å forske på eldre språk og dialekter ved hjelp av digitaliserte data.
 • Show author(s) (2017). Uerfarne skrivere som språkhistoriske informanter.
 • Show author(s) (2017). The church and the language: How linguistic practice in Norwegian churches has mirrored the society.
 • Show author(s) (2017). Avstand, nærhet og pronomen. Om du og De og litt om I.
 • Show author(s) (2016). Loss of domain for the distant address De in Norway during the era of the Social Democracy.
 • Show author(s) (2016). Europeiske språkmøter i middelalder og tidlig nytid.
 • Show author(s) (2016). Domenetap for De i norsk: Et eksempel på repragmatisering.
 • Show author(s) (2015). Tospråklig utdannelse 1754-1837: Norske og tyske læregutter i Bergen.
 • Show author(s) (2015). Sosiolingvistiske motsetninger eller bare en god fortelling?
 • Show author(s) (2015). Language and Communication in the Hanseatic Area (Northern Part).
 • Show author(s) (2015). Bilingual education 1754-1837: Norwegian and German trade Apprentices in Bergen, Norway.
 • Show author(s) (2014). The shift from German to Danish among the trders: The role of the apprentices.
 • Show author(s) (2014). The combination of linguistic variety, gender and personality in radio plays for children.
 • Show author(s) (2013). Språk for eldre: Forandringer i talespråklig praksis i Middagsstunden 1966-1995.
 • Show author(s) (2011). Er det plass til Holberg i norsk språkhistorie?
 • Show author(s) (2011). "thet mal, som wi nu tale here i Norige".
 • Show author(s) (2010). Språkskifter og flerspråklighet i tekst: Nabobøkene fra Bryggen 1529-1936.
 • Show author(s) (2010). "Norskheter i språket hos..." - Et eksempel på minimalistisk språkhistorieskriving?
 • Show author(s) (2009). The Neighbours' Books of Bryggen.
 • Show author(s) (2009). Norwegisch-niederdeutsche Sprachkontakte. Zweisprachige Quellen aus dem Hansekontor Bergen.
 • Show author(s) (2009). Editorial practises and language choice: "Low German Language Monuments" in Norway.
 • Show author(s) (2009). 1968 og dialektbølgen.
 • Show author(s) (2007). Language contact in a historical perspective.
 • Show author(s) (2007). Identitet i et lite uttrykk.
 • Show author(s) (2007). En by - flere språk: Bergen i hansatiden.
 • Show author(s) (2006). Talemål i Bodø.
 • Show author(s) (2006). Radiotalemål i Nordland 1936-1983.
 • Show author(s) (2006). Radioarkiv Nordland: Til å bli klok av?
 • Show author(s) (2006). Bilingual texts from a bilingual city.
 • Show author(s) (2005). Tysk i Bergen på 1700- og 1800-tallet: Et minoritetsspråk blir fremmedspråk.
 • Show author(s) (2005). Talt riksmål i Bodø.
 • Show author(s) (2005). Die Geschichte der Stadtmundart in Bergen (Norwegen), mit besonderem Blick auf den Kontakt mit dem Mittelniederdeutschen. Bergens språkhistorie fra 1070 til 2005.
 • Show author(s) (2005). 1750-1850: The disappearance of German in Bergen, Norway.
 • Show author(s) (2002). To språktrekk i moderne bodømål.
 • Show author(s) (2002). The relationship between gender and anaphoric pronouns. Linguistic change in Bergen (16th century) and Bodø (21st century).
 • Show author(s) (2002). Språktypologisk vurdering av de to norske skriftspråksvarianter.
 • Show author(s) (1999). Determining linguistic contact in the past: the case of Low German and Bergen Norwegian.
Other product
 • Show author(s) (1999). Drama som metode i norskundervisningen.
Book review
 • Show author(s) (2019). Peter Trudgill: 'Norwegian as a normal language' and other studies in Scandinavian linguistics. Studia Nordica 7, redigert av Erns Håkon Jahr. Maal og Minne. 167-178.
 • Show author(s) (2019). Anmeldelse av bind 2 av Dansk Sproghistorie: Ord for ord for ord. Utgitt av Det Danske Sprog- og Literaturselskab. Hovedredaktør Ebba Hjort. NyS, Nydanske Sprogstudier. 159-171.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2018). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. Novus Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2008). Bydialekt, Riksmål og Identitet - Sett fra Bodø.
 • Show author(s) (2002). Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Slik ble vi bergensere. Hanseatene og bergensdialekten. Sigma forlag.
Compendium
 • Show author(s) (1994). Fonologi - helt enkelt.
Masters thesis
 • Show author(s) (2020). Normer i et ikke-normert skriftspråk – en studie av talemålsnær skriving på Facebook Messenger blant trondheimere.
Sound material
 • Show author(s) (2001). Intervjuer med 24 10-klssinger (12 jenter og 12 gutter) fra 3 ulike ungdomsskoler i Bodø.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2004). Den tospråklige byen. Språknytt. 1-5.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Dialektlykkelandet - ikke for fine fruer? Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2016). Kanskje blir vi alle bergensere (Kjønn og flerspråklighet). Bergens Tidende. 70-70.
 • Show author(s) (2016). De snille snakker østlandsk. Bergens Tidende. 36-36.
 • Show author(s) (2006). Søster Holthe's hage. Avisa Nordland. 15.
 • Show author(s) (2006). Norge som purke. Bergens Tidende. 37.
 • Show author(s) (2004). Når ho og han blir til den. Avisa Nordland. 15.
 • Show author(s) (2003). Fra garpeknot til edelt bymål. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2002). Ikke bare berre å snakke bodømål. Avisa Nordland. 23.
 • Show author(s) (2000). Hvorfor hater vi nynorsk? Klassekampen. 15.
 • Show author(s) (2000). English for you, too. Nordlandsposten. 15.
 • Show author(s) (1999). Hvorfor er sj/kj-lydene så viktige? Klassekampen. 12.
 • Show author(s) (1998). Ikke bare mel og honning..... Nordlands framtid. 11.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2001). Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen.
Interview
 • Show author(s) (2021). Kommer ut på nytt: Bergens skapelsesberetning.
 • Show author(s) (2019). Norsk språkhistorie på dugnad.
 • Show author(s) (2019). Innslag om lanseringen av Norsk språkhistorie i fire bind.
 • Show author(s) (2015). Bergensk Anno 1764.
 • Show author(s) (2014). Språkteigen: Skal vi være dis?
 • Show author(s) (2014). Språkforandringer generelt, knirkestemme spesielt.
 • Show author(s) (2014). Skal vi være Dis? Intervju i Språkteigen, NRK radio.
 • Show author(s) (2014). Garpene sin seier.
 • Show author(s) (2014). Bruken av høflig tiltale i Norge gjennom tidene.
 • Show author(s) (2008). Intervju om dialekter generelt og norske dialekter spesielt.
 • Show author(s) (2007). Hør på denne jenten.
 • Show author(s) (2007). Bergensdialekten invadert av "Æ".
 • Show author(s) (2004). Forsker på bydialekt.
 • Show author(s) (2002). Hvorfor snakker bergenserne så rart?
 • Show author(s) (2002). Fær å sægga å snær.
Programme management
 • Show author(s) (2023). Gatelangs i Bergen. Episode 5. Øvregatene. Byvandring og intervju med professor Agnete Nesse.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Literacy and the Singular History of Norwegian. 21 pages.
 • Show author(s) (2018). Skriftkunne og språkmedium. 90 pages.
 • Show author(s) (2018). Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler. 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Dansketiden (1536-1814). 68 pages.
 • Show author(s) (2017). Trade and language: how did traders communicate across language borders? 15 pages.
 • Show author(s) (2017). Language choice in forming an identity: Linguistic innovations by German traders in Bergen. 21 pages.
 • Show author(s) (2017). Et radiofenomen i barnetimen. Sverre Erichsen som Kallemann og Amandus. 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Språkendring. 70 pages.
 • Show author(s) (2016). Kallemann and Amandus: The use of dialect in children's programmes on early Norwegian radio. 26 pages.
 • Show author(s) (2015). Bruk av dialekt og standardtalemål i offentligheten i Norge etter 1800 . 23 pages.
 • Show author(s) (2014). Kong Kristoffers retterbot av 1444 slik den tolkes av forfattere mellom 1520 og 1648. 22 pages.
 • Show author(s) (2012). Norwegian and German in Bergen. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). Linguistic Purism. 19 pages.
 • Show author(s) (2012). Four languages, one text type: The neighbours' books of Bryggen 1529-1936. 18 pages.
 • Show author(s) (2012). En kort oversikt over bergensdialektens historie. 20 pages.
 • Show author(s) (2011). Editorial Practices and Language Choice: 'Low German Language Monuments' in Norway. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). "Norskheter i språket hos..." - Et eksempel på minimalistisk språkhistorieskriving? 16 pages.
 • Show author(s) (2008). Bilingual texts from a bilingual city. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). Radiotalemål i Nordland 1936-1996. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). 1750-1850 : the disappearance of German from Bergen, Norway. 13 pages.
 • Show author(s) (2004). Språket og det folkelege. 15 pages.
 • Show author(s) (2003). Written and spoken languages in Bergen in the Hansa era. 24 pages.
 • Show author(s) (2003). Bodødialekten - en romslig norm? 16 pages.
 • Show author(s) (2000). Språket.
 • Show author(s) (1998). Fra lappeteppe til smeltedigel. En faghistorisk tilnærming til bergensdialekten og tyskerne. 14 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2020). Norwegian. . In:
  • Show author(s) (2020). Oxford Research Encyclopedia: Linguistics. Oxford University Press.
Poster
 • Show author(s) (2008). Upus Bodø: One town - different approaches.
 • Show author(s) (2007). Om identitet og dialektuttrykk.
Book Translation
 • Show author(s) (2021). Bergens Fundas.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Norwegian. Oxford Research Encyclopedias.
 • Show author(s) (2021). Språkendring som følge av innvandring: Bergensk gjennom 950 år. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Show author(s) (1999). Standardtalemål og dialektbruk i Norge. Dansknoter. 32-34.
 • Show author(s) (1999). Hva vil vi med undervisningsdisiplinen "Norsk Dialektkunnskap"? Norsklæreren. 43-48.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Variasjon og endring i norsk skriftspråk. . In:
  • Show author(s) (2020). Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)