Home
 • E-mailaksel.tveramo@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2015). E. Meland og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 216-217.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Sykeliggjøring - et individperspektiv. Utposten. 36-38.
 • Show author(s) (2019). Medikalisering av lav ervervsevne – et samfunnsperspektiv. Utposten. 34-37.
Feature article
 • Show author(s) (2014). En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2174-2176.
 • Show author(s) (2014). En integrert forståelse av subjektive lidelser i klinisk praksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2174-2176.
Letter to the editor
 • Show author(s) (2015). A. Tveråmo og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 15-15.
 • Show author(s) (2015). A. Tveråmo og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 106-107.

More information in national current research information system (CRIStin)