Home
Alf-Inge Jansen's picture

Alf-Inge Jansen

Emeritus
 • E-mailalf-inge.jansen@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2008). Forskningspolitikk trenger forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 441-453.
 • Show author(s) (2003). Have Green Parties Become Part of the Establishment? The Journal of European Environmental Policy. 241-243.
 • Show author(s) (2000). Om innførig av dobbelt statsborgerskap som prinsipp i norsk statsborgerlovgivning. NOU - Norges offentlige utredninger. 90-94.
 • Show author(s) (2000). Momenter vedrørende statsborgerskapets betydning i den norske styringsordning. NOU - Norges offentlige utredninger. 52-64.
Report
 • Show author(s) (1999). Institusjoner og styring. .
 • Show author(s) (1995). Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. .
 • Show author(s) (1994). Tjenestemenns kompetanse og kommunenes størrelse. Rapport til Kommunal- og arbeidsdepartementet. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1994). On the Implications of the Choice of Instruments in Environmental Policy.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). Remarks on the nature of social science and on characteristics of Norwegian research programmes. A comment on Johan P. Olsens's key note address "Europe bounces back?".
 • Show author(s) (2006). Notes on Categories, Concepts and Theories in Ecological Modernisation.
 • Show author(s) (2006). Demokrati og offentlighet som kritisk instans.
 • Show author(s) (1999). Norsk miljøpolitikk- noen hovedtrekk.
 • Show author(s) (1999). Environmental Policy and Public Administration in Europe.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). Folkestyre eller elitestyre? Kommunereform i perspektiv. Res Publica.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Addison Wesley Longman.
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Addison Wesley Longman.
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Addison Wesley Longman.
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Addison Wesley Longman.
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Politics, Policy and Administration. Addison Wesley Longman.
 • Show author(s) (1998). Governance and Environment in Western Europe. Addison Wesley Longman Limited..
 • Show author(s) (1995). Norsk informatikkonferanse - NIK'95 (Oslo, 20.-22. November 1995). Tapir.
Masters thesis
 • Show author(s) (2004). Strategisk planlegging eller muddling-through. En sammenlignende case-studie av kommunale planleggingsprosesser i Bergen og Münster.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Eit politisk prosjekt - og ikkje dugnad. Firda.
 • Show author(s) (2016). Dagens struktur er betre for innbyggjarane. Firdaposten.
 • Show author(s) (2014). Demokrati eller domsmakt? Klassekampen. 14-15.
 • Show author(s) (2013). Kommunestruktur etter valget. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2013). En myte at norske kommuner er små.En storstilt tvangssammenslåing av kommuner vil endre samfunnet så grunnleggende at saken bør være et hovedtema i valgkampinnspurten. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2013). En myte at norske kommuner er små. NRK Ytring.
 • Show author(s) (2004). Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2004). Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1988). Struktur og handling : en studie av utformingen av den statlige natur- og miljøvernpolitikken.
Interview
 • Show author(s) (2016). Det har preg av hastverksarbeid.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Utviklingen av den norske kommuneinndelingen og kommuneinstitusjonen etter 1837. 28 pages.
 • Show author(s) (2016). Norske kommuner - sammenfatning og konklusjoner. 39 pages.
 • Show author(s) (2016). Bokas formål, kommunebegrepet og innholdet i boka. 22 pages.
 • Show author(s) (2009). Forholdet vitenskapen - miljøpolitikken. Bemerkninger om utviklingen og omformningen. 41 pages.
 • Show author(s) (2009). Forholdet vitenskapen - miljøpolitikken. Bemerkninger om utviklingen og omformingen. 41 pages.
 • Show author(s) (2005). "The foundation of organizations thesis. On formation, change and survival of organizations". 21 pages.
 • Show author(s) (2003). Loven om organisasjonsdanning. Om etablering og endring av organisasjonsformer. 16 pages.
 • Show author(s) (1999). Strateger, politisk lederskap og den sosiale forankring. 14 pages.
 • Show author(s) (1998). Norway: Balancing environmental quality and interest in oil. 27 pages.
 • Show author(s) (1998). Germany: The engine in European environmental policy? 28 pages.
 • Show author(s) (1998). Environmental policy - the outcome of strategic action and institutional characteristics. 16 pages.
 • Show author(s) (1998). Environmental challenges and institutional changes. An interpretation of the development of environmental policy in Western Europe. -49 pages.
 • Show author(s) (1998). Environmental challanges and institutional changes. An interpretation of the development of environmental policy in Western Europe. 49 pages.
 • Show author(s) (1996). Norway. 79 pages.
 • Show author(s) (1996). Demokratiet og løsningen på miljøproblemene. 15 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)