Home
Alfa Sefland Winge's picture

Alfa Sefland Winge

PhD Candidate
 • E-mailalfa.m.sefland@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Chain of negligence: analysis of the decision-making in the proposed sale of Bergen Engines to a Russian- controlled entity. European Security.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Forelesning til OPS4301 SJØOPERATIV FORDYPNING.
 • Show author(s) (2021). Workshop til AORG326 - politisk organisering og flernivåstyring.
 • Show author(s) (2021). Innspill til Riksrevisjonens oppstart forvaltningsrevisjon Sikkerhetsloven.
 • Show author(s) (2021). Forelesning til OPS4301 SJØOPERATIV FORDYPNING.
 • Show author(s) (2020). Tverrsektoriell samling for å sondere utfordringer og muligheter til felles situasjonsforståelse.
 • Show author(s) (2020). Presentasjon av prosjekt og doktorgradsarbeid .
Feature article
 • Show author(s) (2023). Ministre kommer og går - sårbarheter består. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2022). Det er vår velferd vi må beskytte og forsvare. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2021). Sammensatte trusler må møtes på en koordinert måte. VG : Verdens gang.
 • Show author(s) (2021). Blindsoner for nasjonal sikkerhet. Dagensnæringsliv.
Interview
 • Show author(s) (2022). Advarte Forsvaret: Gjorde ingenting.
 • Show author(s) (2022). Advarer om skjulte russiske eiendommer.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Kapittel 3 Felles situasjonsforståelse. Noen forutsetninger for å nå regjeringens mål om felles sivilmilitær situasjonsforståelse i møte med sammensatte trusler. 22 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)