Home
 • E-mailAnders.Johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 15
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Room 
  621
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2013. Akademisk skriving – en skriveveiledning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2008. Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 1999. Medievitenskap bind 4: Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) 2020. Kamp og konflikt. Rhetorica Scandinavica. 14-31.
 • Show author(s) 2015. Folketalerne. Nytt Norsk Tidsskrift. 233-247.
 • Show author(s) 2013. Språkmeldingen som handlingsplan. Nytt Norsk Tidsskrift. 96-105.
 • Show author(s) 2010. Skriften på veggen II. Rhetorica Scandinavica.
 • Show author(s) 2010. Skriften på veggen I. Rhetorica Scandinavica. 52-62.
 • Show author(s) 2010. Mutations in the VNTR of the carboxyl-ester lipase gene (CEL) are a rare cause of monogenic diabetes. Human Genetics. 55-64.
 • Show author(s) 2009. Fotografiet og den tapte tid. Norsk Medietidsskrift. 204-230.
 • Show author(s) 2008. Eventyr og vitenskap oppdagelsesreiser som kunnskapspraksis. Tidsskrift for kulturforskning. 62-84.
 • Show author(s) 2007. Talekunst. Teknikk og naturlighet i det offentlige rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 182-195.
 • Show author(s) 2006. Unntatt offentlighet. Norsk Medietidsskrift. 362-368.
 • Show author(s) 2006. Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 22-32.
 • Show author(s) 2006. Hvordan blir ordene virksomme? Nytt Norsk Tidsskrift. 189-199.
 • Show author(s) 2005. Preserved insulin response to tolbutamide in hepatocyte nuclear factor-1 alpha mutation carriers. Diabetic Medicine. 406-409.
 • Show author(s) 2004. To slags mediehistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 87-91.
 • Show author(s) 2002. Massemedier og massekommunikasjon. Rhetorica Scandinavica. 43-61.
 • Show author(s) 2001. Hva skal vi med virkelighet? Norsk Medietidsskrift. 6-29.
 • Show author(s) 1998. Om å tenke seg om skriftlig, og med stil. Rhetorica Scandinavica. 20-33.
 • Show author(s) 1997. Det avsøkende blikket. Sosiologi i dag. 5-33.
 • Show author(s) 1996. Vignetter : hva annonserer vignetten? Norsk Medietidsskrift. 141-146.
 • Show author(s) 1994. Soul for sale. Cultural Studies. 232-253.
 • Show author(s) 1994. Credibility and Media Development. EST. 75-85.
Report
 • Show author(s) 2012. Språkmeldingen som handlingsplan. Retorikk og resultater. .
 • Show author(s) 1997. Innvandringsmotstanden og det offisielle kultursyn. 17. 17. .
 • Show author(s) 1996. Sak 060/95 eller : hvem tar ansvar for etikken? 4. 4. .
Lecture
 • Show author(s) 2017. Fag og litteratur, en nødvendig revurdering.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2002. Talerens troverdighet.
 • Show author(s) 2002. Politisk troverdighet.
 • Show author(s) 2002. Gode og dårlige fortellinger.
 • Show author(s) 2002. Fortidens nærvær.
 • Show author(s) 2002. All verdens tid.
 • Show author(s) 2002. All verdens tid.
 • Show author(s) 2001. Å skrive om tid.
 • Show author(s) 2001. Fortellingens tid.
 • Show author(s) 2001. Der pepper'n gror.
 • Show author(s) 2001. All verdens tid.
 • Show author(s) 1998. Utstillingens språk.
 • Show author(s) 1998. Politisk troverdighet.
 • Show author(s) 1998. Om å tenke seg om skriftlig.
 • Show author(s) 1998. Kultur og menneskeverd.
 • Show author(s) 1998. Kultur og menneskeverd.
 • Show author(s) 1998. Hva skal vi med historie?
 • Show author(s) 1998. Godt fjernsyn, god kultur?
 • Show author(s) 1998. Framføringens kunst i skuespill og politikk.
 • Show author(s) 1998. Fotografiet og myten om det uskyldige øye.
 • Show author(s) 1998. Essayet fra faglitterær synsvinkel.
Academic lecture
 • Show author(s) 2020. "Dialog og konflikt – å komme til orde i Norge".
 • Show author(s) 2015. Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold.
 • Show author(s) 2002. Utstillingen som medium.
 • Show author(s) 2002. Utstillingen som medium.
 • Show author(s) 2002. Troverdighet i politisk kommunikasjon.
 • Show author(s) 2002. Tid og teknologi.
 • Show author(s) 2002. Tid og handling.
 • Show author(s) 2002. Talekunst og troverdighet.
 • Show author(s) 2002. Politisk kommunikasjon på tvers.
 • Show author(s) 2002. Om å tenke seg om skriftlig.
 • Show author(s) 2002. Mytiske landskap, historiens tid.
 • Show author(s) 2002. Dannelse som kommunikasjon.
 • Show author(s) 2001. Tid, historie, fortelling.
 • Show author(s) 2001. Tid og planlegging.
 • Show author(s) 2001. Medieutvikling og politisk retorikk.
 • Show author(s) 2001. Identitet.
 • Show author(s) 2001. Hva skal vi med virkelighet?
 • Show author(s) 2001. Hva skal vi med virkelighet?
 • Show author(s) 2001. Historie, identitet, tradisjon.
 • Show author(s) 1995. The exhibition of age as construction of cultural identity.
 • Show author(s) 1992. Fellowmen and barbarians: on the formation of identity within the expanding "now" of communication.
Editorial
 • Show author(s) 2019. Pålitelig kunnskap, engasjerende språk. Sakprosa.
Short communication
 • Show author(s) 2011. Et farvel til røyken. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2316-2316.
 • Show author(s) 2004. Virksomme ord. Rhetorica Scandinavica. 20-26.
Book review
 • Show author(s) 2011. Innerst i hjertet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 144-146.
 • Show author(s) 2008. Skal stortingsmeldinger leses? Prosa - tidsskrift for skribenter. 38-41.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2012. Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) 2008. Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag.
 • Show author(s) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, UiB.
Academic monograph
 • Show author(s) 2019. Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913.
 • Show author(s) 2018. Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Show author(s) 2010. Etter oss. Samtale på det siste.
 • Show author(s) 2009. Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Show author(s) 2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814 - 2005.
 • Show author(s) 2001. All verdens tid.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2003. Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer. Spartacus.
 • Show author(s) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Show author(s) 2002. Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Show author(s) 2002. Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1999. Særoppgave, Livssyn. Spartacus forlag.
 • Show author(s) 1996. Gratie og andre forsøk på å finne seg til rette i det moderne. Tiden.
 • Show author(s) 1995. Den store misforståelsen :. Tiden/Spartacus.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2006. Kunsten å overtale i Latin-Amerika : En studie av valgkampretorikk i Ecuadoriansk fjernsyn.
 • Show author(s) 2004. Min båt er så liten... : Arbeiderpartiets navigatører siden 1980-årenes høyrebølge.
Masters thesis
 • Show author(s) 2005. Politikk på fjernsyn : Jens Stoltenberg - ei retorisk situasjonsanalyse.
 • Show author(s) 2005. Inflitrating the blockbuster : a strategy for social marketing in Singapore.
 • Show author(s) 2005. "Mer igjen for pengene!" : et retorisk perspektiv på økonomisk-politiske debatter i en moderne medieoffentlighet.
 • Show author(s) 2005. "Hva har vi på hjertet i dag?" : politisk retorikk og kultur i Sosialistisk venstreparti.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2015. Å tenke seg om på utenlandsk. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 123-135.
 • Show author(s) 2015. Krigskommunister i Hillevåg. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 106-121.
 • Show author(s) 2014. Tenketeknologi. Språknytt. 26-27.
 • Show author(s) 2014. Håpets gnist i fortiden. Manifest tidsskrift.
 • Show author(s) 2009. Å skrive så folk flest forstår. Om valgprogrammene og leserne som ikke finnes. Prosa - tidsskrift for skribenter. 14-17.
 • Show author(s) 2003. Dannelse som kommunikasjon. [tilt]. 19-25.
 • Show author(s) 1999. Tid - linje, sirkel eller punkt. Barnehagefolk. 8-18.
 • Show author(s) 1999. Tid - linie, cirkel eller punkt? Nul til fjorten. Pedagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber. 69-75.
 • Show author(s) 1994. Synet er et bilde : om fotografiets nye blikk for tingene. Uten tittel : tekster fra Vestlandets kunstakademi. 26-41.
Feature article
 • Show author(s) 2007. Soria Moria. Norsk Medietidsskrift. 178-187.
 • Show author(s) 2007. Oppdagelsesreise. Norsk Medietidsskrift. 363-372.
 • Show author(s) 2007. Kommunikasjonsteorien. Norsk Medietidsskrift. 83-91.
 • Show author(s) 2007. Inventio. Norsk Medietidsskrift. 269-276.
 • Show author(s) 1998. Museet, med og uten vegger. Unimus, Internblad for Bergen Museum.
 • Show author(s) 1995. Det er kulturen... Norsk Medietidsskrift. 173-177.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2006. Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Interview
 • Show author(s) 2020. Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialisert kunnskap - et intervju med Anders Johansen.
Programme participation
 • Show author(s) 1998. Se på meg, Snakk med meg, Ta på meg, Dans med meg (Intervjuer i fire programmer).
 • Show author(s) 1998. Intervju om kulturforskning.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. 1814-1840: Landets beste menn. 69 pages.
 • Show author(s) 2016. Tekst og sjanger. 76 pages.
 • Show author(s) 2012. The Broadcasting of Authenticity: How the media transform public politics into personal feelings. 12 pages.
 • Show author(s) 2012. Skrivemåte og metode. 20 pages.
 • Show author(s) 2012. On thinking in writing, and with style. 20 pages.
 • Show author(s) 2012. Ekspertise og propaganda. Momenter til en politisk retorikk-historie 1930-1950. 55 pages.
 • Show author(s) 2011. Litterær kvalitet i sakprosaen. 8 pages.
 • Show author(s) 2006. Politikk og kvalitet. 23 pages.
 • Show author(s) 2006. Hva er vitenskap godt for? 4 pages.
 • Show author(s) 2003. Innledende essay. 1 pages.
 • Show author(s) 2002. Museet i dagens mediesituasjon. 22 pages.
 • Show author(s) 2002. Museet i dagens mediesituasjon. 17 pages.
 • Show author(s) 2002. Fire korttekster. 4 pages.
 • Show author(s) 2002. Et lite påaktet felt. 19 pages.
 • Show author(s) 2001. Tiden er tom, alt kan skje. 16 pages.
 • Show author(s) 2001. Historie, identitet og tradisjon. 31 pages.
 • Show author(s) 2001. Enkeltpersoner og kollektivpersoner. Journalistikk som bidrag til politisk kultur. 30 pages.
 • Show author(s) 2001. Dokumentarmakt i endring. 17 pages.
 • Show author(s) 1999. Credibility and media development. 14 pages.
 • Show author(s) 1997. Medmennesker, landsmenn, samtidige. 39 pages.
 • Show author(s) 1997. Fellowmen, compatriots, contemporaries : on the formation of identity within the expanding "now" of communication. 41 pages.
 • Show author(s) 1996. Etterord. 17 pages.
 • Show author(s) 1996. Credibility and media development. 24 pages.
 • Show author(s) 1995. Er det noen vei tilbake - og vil vi gå den? 16 pages.
 • Show author(s) 1994. Bilde, skrift, snakk. 15 pages.
 • Show author(s) 1993. Nyheter på divanen : om tomt, platt og forrykt snakk, og hvordan det er til å leve med. 19 pages.
 • Show author(s) 1993. Credibility and Media Developments. -15 pages.
 • Show author(s) 1992. Conceptions of history and identity: the case of museums. 15 pages.
Other
 • Show author(s) 2004. Innledende essay. IX-LIX.
Abstract
 • Show author(s) 2008. Structural changes in the repeated region of the carboxyl-ester lipase (CEL) gene and the development of diabetes. Diabetologia. S123-S123.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2014. Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten. Vigmostad & Bjørke.
 • Show author(s) 2006. Hva skal vi med vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2001. Særoppgave. Spartacus.
Multimedia product
 • Show author(s) 2006. http://virksommeord.uib.no.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) 2014. Talekunsten. 74-76.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2012. Virkelighetssjokk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
Chapter
 • Show author(s) 2017. Landets beste menn. 110-179. In:
  • Show author(s) 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 2016. Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold. 193-204. In:
  • Show author(s) 2016. Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Videnskaps-Akademi.
Interview Journal
 • Show author(s) 2011. Skrivingen er som et høreapparat for den som virkelig lytter. Prosa - tidsskrift for skribenter. 68-73.
 • Show author(s) 2011. Noko står på spel. Forskerforum. 20-23.

More information in national current research information system (CRIStin)