Home
 • E-mailanders.johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 15
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Room 
  621
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2013). Akademisk skriving – en skriveveiledning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2008). Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1999). Medievitenskap bind 4: Medier - kultur og samfunn. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2020). Kamp og konflikt. Rhetorica Scandinavica. 14-31.
 • Show author(s) (2015). Folketalerne. Nytt Norsk Tidsskrift. 233-247.
 • Show author(s) (2013). Språkmeldingen som handlingsplan. Nytt Norsk Tidsskrift. 96-105.
 • Show author(s) (2010). Skriften på veggen II. Rhetorica Scandinavica.
 • Show author(s) (2010). Skriften på veggen I. Rhetorica Scandinavica. 52-62.
 • Show author(s) (2010). Mutations in the VNTR of the carboxyl-ester lipase gene (CEL) are a rare cause of monogenic diabetes. Human Genetics. 55-64.
 • Show author(s) (2009). Fotografiet og den tapte tid. Norsk Medietidsskrift. 204-230.
 • Show author(s) (2008). Eventyr og vitenskap oppdagelsesreiser som kunnskapspraksis. Tidsskrift for kulturforskning. 62-84.
 • Show author(s) (2007). Talekunst. Teknikk og naturlighet i det offentlige rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 182-195.
 • Show author(s) (2006). Unntatt offentlighet. Norsk Medietidsskrift. 362-368.
 • Show author(s) (2006). Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 22-32.
 • Show author(s) (2006). Hvordan blir ordene virksomme? Nytt Norsk Tidsskrift. 189-199.
 • Show author(s) (2005). Preserved insulin response to tolbutamide in hepatocyte nuclear factor-1 alpha mutation carriers. Diabetic Medicine. 406-409.
 • Show author(s) (2004). To slags mediehistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 87-91.
 • Show author(s) (2002). Massemedier og massekommunikasjon. Rhetorica Scandinavica. 43-61.
 • Show author(s) (2001). Hva skal vi med virkelighet? Norsk Medietidsskrift. 6-29.
 • Show author(s) (1998). Om å tenke seg om skriftlig, og med stil. Rhetorica Scandinavica. 20-33.
 • Show author(s) (1997). Det avsøkende blikket. Sosiologi i dag. 5-33.
 • Show author(s) (1996). Vignetter : hva annonserer vignetten? Norsk Medietidsskrift. 141-146.
 • Show author(s) (1994). Soul for sale. Cultural Studies. 232-253.
 • Show author(s) (1994). Credibility and Media Development. EST. 75-85.
Report
 • Show author(s) (2012). Språkmeldingen som handlingsplan. Retorikk og resultater. .
 • Show author(s) (1997). Innvandringsmotstanden og det offisielle kultursyn. 17. 17. .
 • Show author(s) (1996). Sak 060/95 eller : hvem tar ansvar for etikken? 4. 4. .
Lecture
 • Show author(s) (2021). Universitetet i Bergen 75 år.
 • Show author(s) (2017). Fag og litteratur, en nødvendig revurdering.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2002). Talerens troverdighet.
 • Show author(s) (2002). Politisk troverdighet.
 • Show author(s) (2002). Gode og dårlige fortellinger.
 • Show author(s) (2002). Fortidens nærvær.
 • Show author(s) (2002). All verdens tid.
 • Show author(s) (2002). All verdens tid.
 • Show author(s) (2001). Å skrive om tid.
 • Show author(s) (2001). Fortellingens tid.
 • Show author(s) (2001). Der pepper'n gror.
 • Show author(s) (2001). All verdens tid.
 • Show author(s) (1998). Utstillingens språk.
 • Show author(s) (1998). Politisk troverdighet.
 • Show author(s) (1998). Om å tenke seg om skriftlig.
 • Show author(s) (1998). Kultur og menneskeverd.
 • Show author(s) (1998). Kultur og menneskeverd.
 • Show author(s) (1998). Hva skal vi med historie?
 • Show author(s) (1998). Godt fjernsyn, god kultur?
 • Show author(s) (1998). Framføringens kunst i skuespill og politikk.
 • Show author(s) (1998). Fotografiet og myten om det uskyldige øye.
 • Show author(s) (1998). Essayet fra faglitterær synsvinkel.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). "Dialog og konflikt – å komme til orde i Norge".
 • Show author(s) (2015). Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold.
 • Show author(s) (2002). Utstillingen som medium.
 • Show author(s) (2002). Utstillingen som medium.
 • Show author(s) (2002). Troverdighet i politisk kommunikasjon.
 • Show author(s) (2002). Tid og teknologi.
 • Show author(s) (2002). Tid og handling.
 • Show author(s) (2002). Talekunst og troverdighet.
 • Show author(s) (2002). Politisk kommunikasjon på tvers.
 • Show author(s) (2002). Om å tenke seg om skriftlig.
 • Show author(s) (2002). Mytiske landskap, historiens tid.
 • Show author(s) (2002). Dannelse som kommunikasjon.
 • Show author(s) (2001). Tid, historie, fortelling.
 • Show author(s) (2001). Tid og planlegging.
 • Show author(s) (2001). Medieutvikling og politisk retorikk.
 • Show author(s) (2001). Identitet.
 • Show author(s) (2001). Hva skal vi med virkelighet?
 • Show author(s) (2001). Hva skal vi med virkelighet?
 • Show author(s) (2001). Historie, identitet, tradisjon.
 • Show author(s) (1995). The exhibition of age as construction of cultural identity.
 • Show author(s) (1992). Fellowmen and barbarians: on the formation of identity within the expanding "now" of communication.
Editorial
 • Show author(s) (2019). Pålitelig kunnskap, engasjerende språk. Sakprosa.
Short communication
 • Show author(s) (2011). Et farvel til røyken. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2316-2316.
 • Show author(s) (2004). Virksomme ord. Rhetorica Scandinavica. 20-26.
Book review
 • Show author(s) (2021). Levende historie. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Show author(s) (2021). Damnatio memoriae. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 20-207.
 • Show author(s) (2011). Innerst i hjertet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 144-146.
 • Show author(s) (2008). Skal stortingsmeldinger leses? Prosa - tidsskrift for skribenter. 38-41.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2012). Kunnskapens språk. Skrivearbeid som forskningsmetode. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) (2008). Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag.
 • Show author(s) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, UiB.
 • Show author(s) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2019). Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913.
 • Show author(s) (2018). Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Show author(s) (2010). Etter oss. Samtale på det siste.
 • Show author(s) (2009). Skriv! Håndverk i sakprosa.
 • Show author(s) (2005). Virksomme ord. Politiske taler 1814 - 2005.
 • Show author(s) (2001). All verdens tid.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2003). Samtalens tynne tråd. Skriveerfaringer. Spartacus.
 • Show author(s) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Show author(s) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Show author(s) (2002). Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1999). Særoppgave, Livssyn. Spartacus.
 • Show author(s) (1996). Gratie og andre forsøk på å finne seg til rette i det moderne. Tiden.
 • Show author(s) (1995). Den store misforståelsen :. Spartacus.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2006). Kunsten å overtale i Latin-Amerika : En studie av valgkampretorikk i Ecuadoriansk fjernsyn.
 • Show author(s) (2004). Min båt er så liten... : Arbeiderpartiets navigatører siden 1980-årenes høyrebølge.
Masters thesis
 • Show author(s) (2005). Politikk på fjernsyn : Jens Stoltenberg - ei retorisk situasjonsanalyse.
 • Show author(s) (2005). Inflitrating the blockbuster : a strategy for social marketing in Singapore.
 • Show author(s) (2005). "Mer igjen for pengene!" : et retorisk perspektiv på økonomisk-politiske debatter i en moderne medieoffentlighet.
 • Show author(s) (2005). "Hva har vi på hjertet i dag?" : politisk retorikk og kultur i Sosialistisk venstreparti.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Å tenke seg om på utenlandsk. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 123-135.
 • Show author(s) (2015). Krigskommunister i Hillevåg. Stavangeren : medlemsblad for Byhistorisk forening, Stavanger. 106-121.
 • Show author(s) (2014). Tenketeknologi. Språknytt. 26-27.
 • Show author(s) (2014). Håpets gnist i fortiden. Manifest tidsskrift.
 • Show author(s) (2009). Å skrive så folk flest forstår. Om valgprogrammene og leserne som ikke finnes. Prosa - tidsskrift for skribenter. 14-17.
 • Show author(s) (2003). Dannelse som kommunikasjon. [tilt]. 19-25.
 • Show author(s) (1999). Tid - linje, sirkel eller punkt. Barnehagefolk. 8-18.
 • Show author(s) (1999). Tid - linie, cirkel eller punkt? Nul til fjorten. Pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner og klubber (Dansk pædagogisk forum). 69-75.
 • Show author(s) (1994). Synet er et bilde : om fotografiets nye blikk for tingene. Uten tittel : tekster fra Vestlandets kunstakademi. 26-41.
Feature article
 • Show author(s) (2007). Soria Moria. Norsk Medietidsskrift. 178-187.
 • Show author(s) (2007). Oppdagelsesreise. Norsk Medietidsskrift. 363-372.
 • Show author(s) (2007). Kommunikasjonsteorien. Norsk Medietidsskrift. 83-91.
 • Show author(s) (2007). Inventio. Norsk Medietidsskrift. 269-276.
 • Show author(s) (1998). Museet, med og uten vegger. Unimus, Internblad for Bergen Museum.
 • Show author(s) (1995). Det er kulturen... Norsk Medietidsskrift. 173-177.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2006). Journalistikk som institusjonell praksis. Utviklingshemming og psykisk helse i pressen.
Interview
 • Show author(s) (2020). Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialisert kunnskap - et intervju med Anders Johansen.
Programme participation
 • Show author(s) (1998). Se på meg, Snakk med meg, Ta på meg, Dans med meg (Intervjuer i fire programmer).
 • Show author(s) (1998). Intervju om kulturforskning.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). 1814-1840: Landets beste menn. 69 pages.
 • Show author(s) (2016). Tekst og sjanger. 76 pages.
 • Show author(s) (2012). The Broadcasting of Authenticity: How the media transform public politics into personal feelings. 12 pages.
 • Show author(s) (2012). Skrivemåte og metode. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). On thinking in writing, and with style. 20 pages.
 • Show author(s) (2012). Ekspertise og propaganda. Momenter til en politisk retorikk-historie 1930-1950. 55 pages.
 • Show author(s) (2011). Litterær kvalitet i sakprosaen. 8 pages.
 • Show author(s) (2006). Politikk og kvalitet. 23 pages.
 • Show author(s) (2006). Hva er vitenskap godt for? 4 pages.
 • Show author(s) (2003). Innledende essay. 1 pages.
 • Show author(s) (2002). Museet i dagens mediesituasjon. 17 pages.
 • Show author(s) (2002). Museet i dagens mediesituasjon. 22 pages.
 • Show author(s) (2002). Fire korttekster. 4 pages.
 • Show author(s) (2002). Et lite påaktet felt. 19 pages.
 • Show author(s) (2001). Tiden er tom, alt kan skje. 16 pages.
 • Show author(s) (2001). Historie, identitet og tradisjon. 31 pages.
 • Show author(s) (2001). Enkeltpersoner og kollektivpersoner. Journalistikk som bidrag til politisk kultur. 30 pages.
 • Show author(s) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Credibility and media development. 14 pages.
 • Show author(s) (1997). Medmennesker, landsmenn, samtidige. 39 pages.
 • Show author(s) (1997). Fellowmen, compatriots, contemporaries : on the formation of identity within the expanding "now" of communication. 41 pages.
 • Show author(s) (1996). Etterord. 17 pages.
 • Show author(s) (1996). Credibility and media development. 24 pages.
 • Show author(s) (1995). Er det noen vei tilbake - og vil vi gå den? 16 pages.
 • Show author(s) (1994). Bilde, skrift, snakk. 15 pages.
 • Show author(s) (1993). Nyheter på divanen : om tomt, platt og forrykt snakk, og hvordan det er til å leve med. 19 pages.
 • Show author(s) (1993). Credibility and Media Developments. -15 pages.
 • Show author(s) (1992). Conceptions of history and identity: the case of museums. 15 pages.
Other
 • Show author(s) (2004). Innledende essay. IX-LIX.
Abstract
 • Show author(s) (2008). Structural changes in the repeated region of the carboxyl-ester lipase (CEL) gene and the development of diabetes. Diabetologia. S123-S123.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2014). Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra bergenskanten. Vigmostad & Bjørke.
 • Show author(s) (2006). Hva skal vi med vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2001). Særoppgave. Spartacus.
Multimedia product
 • Show author(s) (2006). http://virksommeord.uib.no.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2014). Talekunsten. 74-76.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2021). Feltarbeid i fortiden. Retorikkmagasinet KAIROS.
 • Show author(s) (2012). Virkelighetssjokk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
Chapter
 • Show author(s) (2021). The Scientist as Ethnographer: Travelling in Time, Encountering Contemporaries. 183-201. In:
  • Show author(s) (2021). Nordic Travels . Novus Forlag.
 • Show author(s) (2017). Landets beste menn. 110-179. In:
  • Show author(s) (2017). Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2016). Kampen om vitenskapsspråket: Norsk, engelsk eller mangfold. 193-204. In:
  • Show author(s) (2016). Årbok 2015 Det Norske Videnskaps-Akademi. Det Norske Videnskaps-Akademi.
Interview Journal
 • Show author(s) (2011). Skrivingen er som et høreapparat for den som virkelig lytter. Prosa - tidsskrift for skribenter. 68-73.
 • Show author(s) (2011). Noko står på spel. Forskerforum. 20-23.

More information in national current research information system (CRIStin)