Home
 • E-mailAnita.Haugen@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 02+47 485 07 693
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 10
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Lecture
 • Show author(s) (2019). Arkivlovutvalgets NOU 2019:9 .
 • Show author(s) (2015). Formidlingsstrategi- hva, hvorfor og hvordan.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Instagram - formidling av mikrohistorier.
 • Show author(s) (2015). Okkupasjonstid i Hordaland - Arkivene forteller.
 • Show author(s) (2015). Kommunearkivene - kilder til kunnskap om kulturminner i kommunene.
 • Show author(s) (2014). Om kommunale forsyningsnemder.
Editorial
 • Show author(s) (2022). Kjære leser - utgave 2 2022. Arkivråd. 1.
 • Show author(s) (2022). Kjære leser - utgave 1 2022. Arkivråd. 1.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). Arkivplan og internkontroll med strategisk blikk. Arkivråd. 18-22.
 • Show author(s) (2017). Tingenes tilstand. Status kommunereform i arkivtjenesten. Arkivråd. 4-8.
 • Show author(s) (2017). Snøklokkeprosjektet. Arkivråd. 30-32.
 • Show author(s) (2017). Instagram – formidling av mikrohistorier. Arkheion.
 • Show author(s) (2016). Prosjekt arkivplan. Arkivråd. 10-14.
 • Show author(s) (2015). Verdens beste geografitime. Årbok Vaksdal Historielag.
 • Show author(s) (2015). Kommunestyrevalg anno 2015. Arkheion.
Abstract
 • Show author(s) (2017). Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet! Arkivråd. 16-18.
Interview Journal
 • Show author(s) (2022). Bevaringsutvalgets arbeid. Arkivråd. 28-30.
 • Show author(s) (2018). Retten til innsyn. Intervju med Graveteamet, Kristine Foss i Norsk Presseforbund og Ole Knut Løstegaard, lovavdelingen i Justis- og beredskapadepartementet. Arkivråd. 10-18.

More information in national current research information system (CRIStin)