Home
Ann-Kristin Helland Gujord's picture

Ann-Kristin Helland Gujord

Associate Professor
 • E-mailAnn-Kristin.Gujord@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 57
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 pages. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Nacey, Susan Lee; Ragnhildstveit, Silje. 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. 167 pages. ISBN: 978-82-998587-7-9.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 pages. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Johansen, Hilde; Golden, Anne; Hagen, Jon Erik; Helland, Ann-Kristin. 2010. Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag. 246 pages. ISBN: 978-82-7099-581-3.
Journal articles
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 11: 1-22. doi: 10.5617/adno.3913
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finttheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk. 33: 88-116.
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Tonne, Ingebjørg. 2016. Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). NOA. Norsk som andrespråk. 32. 2 pages.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2016. Språk for heile livet. Bergens Tidende.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2015. Gjev ikkje betre borgarar. Dag og Tid. Published 2015-03-13.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 6: 63-86.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Berge, Anne Lene; Vevle, Ingvild Kleiveland. 2014. Språktest med snubletråder. Klassekampen. Published 2014-11-18.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Aksjonsart - ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 8: 35-60.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA. Norsk som andrespråk. 29: 5-36.
 • Tenfjord, Kari; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2012. Gje dei ein trygg og god start. Bergens Tidende. 29-29. Published 2012-06-07.
 • Helland, Ann-Kristin. 2011. Det er norsk som gjelder. Bergens Tidende. Published 2011-02-23.
 • Helland, Ann-Kristin. 2010. Godt om språkleg mangfald i Noreg. Norsk lingvistisk tidsskrift. 28.
 • Helland, Ann-Kristin. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk - gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren. 4. 52-55.
 • Helland, Ann-Kristin. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA. Norsk som andrespråk. 24: 23-49.
 • Helland, Ann-Kristin. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn. 4. 82-90.
 • Helland, Ann-Kristin Kleppe. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA. Norsk som andrespråk. 27: 7-23.
 • Helland, Ann-Kristin. 2004. Ein seigliva myte. Klassekampen. Published 2004-12-23.
Reports and theses
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. University of Bergen.
 • Helland, Ann-Kristin. 2005. I møte med eit tempusprominent språk - ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. Det Humanistiske fakultet - Universitetet i Bergen. 145 pages.
Book sections
 • Bugge, Edit; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språket i bruk. Kapittel 3, pages 63-94. In:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 pages. ISBN: 9788245020823.
 • Cejka, Dagmar Andrea; Gujord, Ann-Kristin Helland; Selås, Magnhild. 2017. Ein mangfaldig barnehage. Kapittel 1, pages 9-33. In:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 pages. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. Kapittel 4, pages 95-143. In:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 pages. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. The 'Perfect Candidate' for Transfer: A discussion of L1 Influence in L2 Acquisition of Tense-Aspect Morphology. Kapitte 3, pages 29-63. In:
  • Golden, Anne; Jarvis, Scott; Tenfjord, Kari. 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters. 280 pages. ISBN: 978-1-78309-876-7.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2014. Introduksjon. Introduksjon, pages 9-30. In:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 pages. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. Introduksjon, pages 154-155. In:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 pages. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Tempus og rammeverksnivå. artikkel, pages 73-106. In:
  • Carlsen, Cecilie. 2013. NORSK PROFIL. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Novus Forlag. 279 pages. ISBN: 978-82-7099-713-8.
 • Helland, Ann-Kristin. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. Artikkel, pages 175-189. In:
  • Johansen, Hilde; Golden, Anne; Hagen, Jon Erik; Helland, Ann-Kristin. 2010. Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag. 246 pages. ISBN: 978-82-7099-581-3.
 • Helland, Ann-Kristin. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. 3:2, pages 141-164. In:
  • Jenset, Gard Buen; Heggelund, Øystein Imerslund; Cardona, Margrete Dyvik; Wold, Stephanie Hazel; Didriksen, Anders Alvsåker. 2008. Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4--6, 2007. Novus Forlag. 465 pages. ISBN: 978-82-7099-504-2.
 • Helland, Ann-Kristin Kleppe. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. Kapittel 9, pages 214-230. In:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 pages. ISBN: 978-82-7099-449-6.

More information in national current research information system (CRIStin)