Home

Anna Svingen-Austestad (PhD) er førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Hun er tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i kunst, musikk og design.

Hennes forskning fokuserer på estetiske praksiser og subjektiveringsprosesser både med og uten tilknytning til utdanningsinstitusjoner. Særlig har hun vært opptatt virkninger av samtidskunstens sosiale og poetiske praksiser og prosesser, sted og eksistensielle territorium.

Academic article
 • Show author(s) (2022). Et spørsmål om affekt: abduksjon som tilnærmingsmåte til «ny» empirisk forskning i kunstfagdidaktikk. Journal for Research in Arts and Sports Education. 1-18.
 • Show author(s) (2009). Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk? FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 60-69.
Report
 • Show author(s) (2009). Rapport fra Skoleutviklingsprosjektet "Kunnskapsløftet - fra ord til handling: Lede, prioritere og organisere", UDE, Oslo, skoleåret 2007-2008. .
 • Show author(s) (2007). Rapport fra HiO:Skoleutviklingsprosjektet Lede, prioritere og organisere, UDE, Oslo, skoleåret 2006-2007. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). LAB (skala 1:1) – Hva er observasjon? .
 • Show author(s) (2018). Ommøbleringer.
 • Show author(s) (2018). Kunsten og laboratoriet.
 • Show author(s) (2017). Presentasjon av avhandlingen Questions… Concerning The Production Of Subjectivity -On Aesthetic Practices In Art, Craft And Design Studies [Formgivingsfag] .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2017). Ommøbleringer.
 • Show author(s) (2014). Poetic Strategies as Event.
 • Show author(s) (2010). Which colours do the clouds have? On relations between knowledge and subjectivity in an encounter with contemporary art practice at upper secondary school.
 • Show author(s) (2010). An introduction to the PhD project "Questions concerning the making of subjectivity in upper secondary art, craft and design studies".
 • Show author(s) (2008). LIAF jr. - Kunstprosjekt i skolan -.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Art & pedagogy: listening to affect.
 • Show author(s) (2020). Ozero (school) / The embrace of forces / Rehearsals_Fugue.
 • Show author(s) (2019). Om stedsspesifisitet i kunsten: Skapende arbeid i mellom.
 • Show author(s) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Show author(s) (2019). Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan.
 • Show author(s) (2019). LAB (skala 1:1) - Hva er observasjon?
 • Show author(s) (2019). Kompetanse eller skape åpninger? Kunstfagdidaktiske refleksjoner omkring sannhet og subjektivering.
 • Show author(s) (2019). Artistic inquiry in the making – experiences from a Nordic doctoral course performing research in a local setting.
 • Show author(s) (2018). Spørsmål - vedrørende estetiske praksiser og subjektivering.
 • Show author(s) (2018). Questions… Concerning The Production Of Subjectivity -On Aesthetic Practices In Art, Craft And Design Studies [Formgivingsfag] .
 • Show author(s) (2018). På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfaget? Forslag til en nåtidig fagtenkning.
 • Show author(s) (2018). Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek.
 • Show author(s) (2018). Creativity, contemporaneity, criticality — Towards new core elements in Norwegian Art and Craft Education.
 • Show author(s) (2012). - Når blir teksten et bilde? Om formal-estetikk og visuell essensialisme i en case studie av klasseromspraksis i formgivningsfag.
 • Show author(s) (2010). When Does the Text Become an Image? Art Education, Educational Policy and Visual Essentialism.
 • Show author(s) (2010). The Mask as a Mediator in an Intercultural Meeting.
 • Show author(s) (2010). The Mask as Mediator in an Intercultural Meeting. Vitenskapelig foredrag.
 • Show author(s) (2008). Poetic Strategies in the crux between Norwegian Art, Crafts and Design studies and Museum Education.
Other product
 • Show author(s) (2012). InFormation - Nordic Journal of Art and Research.
Other presentation
 • Show author(s) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Show author(s) (2015). UFO seeking aliens.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Poetiske strategier. FORM. 26-27.
 • Show author(s) (2015). Flatbrød, kunst, astronomi og allmennlæraren. Pedagogisk profil.
 • Show author(s) (2008). Mellom læreplan og praksis. Estetisk Forum.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet. Fædrelandsvennen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Questions... Concerning the Production of Subjectivity –On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. 83.
Interview
 • Show author(s) (2019). Insekter og kunst - et tverrfaglig samarbeid på Naturmuseet.
 • Show author(s) (2017). Forsker ønsker mer samtidskunst i skolen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Nullpunktet? 25 pages.
 • Show author(s) (2015). Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. 14 pages.
 • Show author(s) (2006). Mellom store og små fortellinger - om fotografier og Kunnskapsløftet. 11 pages.
Other
 • Show author(s) (2012). The mask as a mediator in an intercultural meeting. 120-128.
Abstract
 • Show author(s) (2017). Questions... Concerning the Production of Subjectivity – On Aesthetic Practices in Art, Craft and Design Studies [Formgivingsfag]. Arkitektur N. 83-83.
Poster
 • Show author(s) (2017). Spørsmål – om estetiske praksiser og subjektivering.
Visual Arts
 • Show author(s) (2019). Ozero (school) / The non-human imagination / seminar @ Darwin museum .
 • Show author(s) (2019). OZERO (SCHOOL): How can I tell you so you will understand?
 • Show author(s) (2019). MOBILE DIORAMA TOUR 2019.
 • Show author(s) (2018). BEBO.
Art exhibition
 • Show author(s) (2019). Ozero (school) : How can I tell you so you will understand? Videoessay - del av utstilling.
 • Show author(s) (2019). Ozero (school) : How can I tell you so you will understand? .
 • Show author(s) (2019). LAB (Skala 1:1) – Hva er observasjon? .
Film
 • Show author(s) (2019). BEBO fase 2.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2010). Den blinde flekken i formgivning, kunst og håndverk. 82-91.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2009). viskult.net/blogs.

More information in national current research information system (CRIStin)