Home
Books
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. "Menneskelige og borgerlige friheter og rettigheter" i Johansen, Anders (red.): Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra Bergenskanten. 5 pages. ISBN: 978-82-419-1118-7.
 • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Tønnesson, Johan; Rognstad, Ole-Andreas; Nagel, Anne-Hilde; Laupsa, Hallstein. 2013. God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. 352 pages. ISBN: 978-82-7236-228-6.
 • Blom, Ida; Nagel, Anne-Hilde; Fløystad, Ingeborg; Irgens, Kaya; Skiftesvik, Kari Hop; Aasen, Elisabeth. 2007. Vi var med... Kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet. 128 pages. ISBN: 9788271284404.
 • Nagel, Anne-Hilde; Kalleberg, Ragnvald; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askhein, Ole Petter; Vandvik, Bjarte. 2006. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 40 pages. ISBN: 82-7682-049-2.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde; Blom, Ida; Raaum, Nina Cecilie; Selle, Per; Wærness, Kari E; Pateman, Carole; Hernes, Helga Marie; Hirdman, Yvonne; Seim, Birte; Leira, Annlaug; Skeie, Hege; Morken, Kristin. 1998. Kjønn og velferdsstat. 365 pages. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. 274 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten.
Journal articles
 • Nagel, Anne-Hilde. 2015. Barn født utenfor lovlig ekteskap. Et langtidsperspektiv på barnelovene av 1915. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 249-267.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. En intolerant grunnlov. Klassekampen. 90. 34-35.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. Stemmeretten og kravet om uavhengighet. Vox publica. November. 5 pages. Published 2014-11-11.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2013. 1814: Frå einevelde til folkemeakt. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 2. 24-27.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2012. Hugo Grotius: Mare Liberum - Det frie hav. Historisk Tidsskrift. 2-2012. 302-306.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2010. "Etikk mer enn juss". Forskningsetikk. 3. 8-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2009. Bidrar med etisk bibliotek. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2009-06-10.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2009. Betaling av informanter - et normalt tabu. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2009-03-05.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2009. "Min inspirasjonskilde". På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2009-05-05.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2008. Betaling av informanter. Forskerforum. 2. 9-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2008. Jernverk i strid. Konflikt mellom jernverkene Fritzøe og froland i 1760-årene. Fortuna : Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene. 4. 83-103.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2008. Rettleiar som medforfattar? Nokre tankekrossar. Forskningsetikk. 3. 26-27.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2007. Strenge krav til humanistar (Tema: Ny tid for etikken). Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 3. 9-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2007. I snakkehjørnet; Anne-Hilde Nagel (Om "Sammen om kunnskap II", en ny formidlingskomponent). På Høyden ( UiBs nettavis). 2 pages. Published 2007-02-05.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2007. Hjelp til god tilvisingsskikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 4. 42-47.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2006. Vil kartlegge etikkundervisning. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Published 2006-07-03.
 • Nagel, Anne-Hilde; Raaum, Nina Cecilie. 2003. Kvinners inntog i norsk politikk. Kvinnemakt og likestillingspolitikk 1970 – 1986. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning. Published 2003-03-02.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2000. Focus om political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift. Nr.2. 249-252.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2000. Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift. 79: 249-252.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2000. Focus on political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift. Nr.2. 249-252.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1994. Der norwegische Bergbau in der fr@yhen Neuzeit. Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins, Jahrbuch 64, Neue Folge III, Georgius-Agricola-Jahr.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1994. Norwegian Mining in the Early Modern Period. GeoJournal. 32.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1992. Communialism or cooperativism? : The Postwar Organization of Housing Provision in Bergen, Norway. Scandinavian Housing and Planning Research.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1992. Opposisjonsinnlegg ved doktordisputas i 1991 over Torleif Hansens avhandling: Bergen lagting som straffedomstol i apellsaker 1702-1737. (Bergen, 1990). Historisk Tidsskrift (DK). 1. 61-93.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1987. Opphevelsen av bøndenes pliktarbeid for de norske bergverkene. Historisk Tidsskrift. 3.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1982. The Decision-making Process and the Granting of Privileges to Froland Works. Scandinavian Journal of History. 3.
Reports and theses
 • Hovland, Beate Indrebø; Nagel, Anne-Hilde; Helland, Dag Emil. 2007. Årsrapport 2006. De nasjonale forskningsetiske komiteer. Forskningsetiske komiteer, Oslo. 50 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde; Strand, Roger; Gullbekk,, Eystein; Hillesøy, Per Gunnar; Lillehaug, Johan; Norheim, Ole Frithjof; Spjelkavik, Johanne; Smith, Kari; Golmen, Karen; Vevle, Kjetil. 2007. Utdanning i akademisk redelighet - Tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde; Rognstad, Ole-Andreas; Tønnesson, Johan L.; Laupsa, Hallstein. 2006. God skikk. Om bruken av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Utredning fra et utvalg oppnevnt av Den norske Forleggerforening (DnF),Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). DnF, HIFO, NFF, Oslo. 305 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde; Bjerrum Nielsen, Harriet. 2005. Evaluering av Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). Rapport fra evalueringskomiteen. 24 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Askheim, Ole Petter; Vandvik, Bjarte; Kalleberg, Ragnar. 2005. Forskningetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniorai, Oslo. 50 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1987. Staten og bergverkene : avgjørelsesprosessen omkring berg- verksprivilegier under eneveldet.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1986. Staten og bergverkene. [Mangler utgivernavn], Bergen Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Nagel, Anne-Hilde. 2017. Lutherske prestefruer. Kapittel 5, pages 93-140. In:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 pages. ISBN: 9788230402146.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2016. Om vitenskapelig redelighet og dens fremme. Kapittel 4, pages 99-129. In:
  • Vinther, Torkild; Enebakk, Vidar; Hølen, Jacob Christian. 2016. Vitenskapelig (u)redelighet. Cappelen Damm Akademisk. 208 pages. ISBN: 978-82-02-52206-3.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. Innleiing. Innleiing, pages 5-7. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. "Men Fruentimmer?" Om den store avkortinga i røysteretten i 1814. Del 2 (kap.8), pages 141-159. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2014. Staten og vernet om menneskerettane. Del 2 (kap.5), pages 85-106. In:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 pages. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2012. Borgerlige og menneskelige rettigheter. Politisk tenkning i Ludvig Holbergs Naturens og Folkerettens Kundskab. Artikkel, pages 96-117. In:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Vinje, Eiliv. 2012. Ludvig Holbergs naturrett. Gyldendal Akademisk. 243 pages. ISBN: 9788205426061.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2011. A nemek politizálódása - történeti áttekintés. Artikkel/kapittel, pages 9-85. In:
  • Hagemann, Gro. 2011. A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. 243 pages. ISBN: 9789635068524.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2007. God vitenskapelig praksis. Intervju, pages 11-13. In:
  • Hovland, Beate Indrebø; Nagel, Anne-Hilde; Helland, Dag Emil. 2007. Årsrapport 2006. De nasjonale forskningsetiske komiteer. Forskningsetiske komiteer, Oslo. 50 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2007. 2006 - Skandaleåret da forskningsetikken kom på dagsorden. Artikkel. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar m.fl. 2007. Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Supplement 2006. ISBN: 978-82-573-1847-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2004. Schjelderup (Schieledrup), Søren, 1698-1736, offiser og koloniadministrator. Bd.8 Sand-Sundquist, pages 86-87. In:
  • Arntsen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2004. Norsk biografisk leksikon. 450 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Marselis, Gabriel, 1609-1673, storkapitalist og kongelig långiver. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Lassen-Nitter. ISBN: 82-573-1008-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Marselis, Selius, 1600-1663, storkapitalist, kongelig långiver, generalpostmester for Norge. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Lassen-Nitter. ISBN: 82-573-1008-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Mykland, Knut, 1920 - , historiker. In:
  • i Arntzen,, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Norsk Biografisk Leksikon bd.6 (Lassen-Nitter).
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Neumann, Jakob, 1721-77, jernverkseier. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Lassen-Nitter. ISBN: 82-573-1008-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Lundegaard, Teis Jakob Torkildsen, 1774-1854, skipsreder, gardbruker, politiker. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Lassen-Nitter. ISBN: 82-573-1008-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2003. Løchen, Herman, 1822-76, brukseier og stortingsmann”. In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Lassen-Nitter. ISBN: 82-573-1008-5.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2002. "Knoff, Daniel Danielsen, 1614-87, forretningsmann og tollforvalter! In:
  • Arntzen, Jon Grunnar; Helle, Knut. 2002. Norsk biografisk leksikon.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2001. "Hammond, Fredrik". In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2001. "Geelmuyden, Jakob". In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.3.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2001. "Hofnagel, Peter". In:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2001. Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2001. "Kjønnsdiskriminering av fedre". 191-216. In:
  • Berven, Nina; Selle, Per. 2001. Svekket kvinnemakt? De frivillige organisasjonene og velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 276 pages. ISBN: 8205280851.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2000. The Development of Citizenship in Norway. In:
  • Myking, John Ragnar. 2000. Kompendium til Course in Norwegian History on Internet.
 • Nagel, Anne-Hilde. 2000. The Development of Citizenship in Norway: Marshall Remodelled. 197-217. In:
  • Sogner, Sølvi; Hagemann, Gro. 2000. Women's Politics and Women in Politics. In Honour of Ida Blom. ISBN: 82-02-19828-3.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1999. Mary Wollstonecraft (1759-1797)- Rettighetsforsvareren. 128-149. In:
  • Rustad, Linda M.; Bondevik, Hilde. 1999. Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2036-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Desentralisering og deltakelse under eneveldet. En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 325-338. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Desentralisering og deltakelse under eneveldet En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 325-338. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Innledning. 9-24. In:
  • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Citizen father. 306-320. In:
  • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønnsskiller i sosiale rettigheter. 320-365. In:
  • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Kjønn og velferdsstat. ISBN: 82-419-0237-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1998. Administrative history in Norway (1536-1814). 307-313. In:
  • Heyen, E.V. 1998. Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1997. En lang linje bak norsk olje-rett. 90-106. In:
  • Sprauten, Knut; Michaelsen, Dag. 1997. Rett og historie:Festskrift til Gudmund Sandvik. ISBN: 82-994195-0-6.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1997. Enhver som frykter Gud skal ære Kongen. Kirkens oppgaver under eneveldet. 95-117. In:
  • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1997. En lang linje bak norsk oljerett. 90-105. In:
  • Michalsen, Dag; Sprauten, Knut. 1997. RETT OG HISTORIE Festskrift til Gudmund Sandvik. ISBN: 82-994195-0-6.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1996. Historiske linjer i utviklingen av velferdsstaten. 43-59. In:
  • Hansen, Svein Olav. 1996. Grenseløs trygghet. ISBN: 82-992550-5-8.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse teori- høst 1993. 172-176. In:
  • Frantzen, Torstein. 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. av. jus. ISBN: 82-7674-181-9.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1993. Embedsmennene i lokalsamfunnet. Kapittel, pages 61-65. In:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 pages. ISBN: 82-7326-026-7.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Innledning: kommunene og velferden. 9-24. In:
  • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Den tvetydige utviklingen. Demokratiseringsprosessen og kvinnene i Øst-Europa. 162-173. In:
  • Alver, Bente Gullveig; Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Kvinneminnebok til Ida Blom.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1991. Wii Margrete - 600 års norsk bergverkspolitikk. In:
  • Berg, Bjørn Ivar. 1991. Wii Hans - 500 års norsk bergverksdrift.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1986. Ekspropriasjon og tvangsarbeid. Et jernverk blir til. In:
  • Try, Hans. 1986. Jernverk på Agder.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1985. Styringsapparatet i Norge. In:
  • Supphellen, Steinar. 1985. Administrasjon i Norden på 1700-talet. Universitetsforlaget.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1985. Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier i Norge. In:
  • Dübeck, Inger. 1985. Industri og bjer<g>værksdrift. Privilegering i Norden i det 18. århundrede. Universitetsforlaget.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1976. Bergverksnæringen. In:
  • Dyrvik, Ståle. 1976. Norge under eneveldet. Universitetsforlaget.
 • Nagel, Anne-Hilde. 1975. Klassekamp mellom kvinner. Om stiftelsen av Hjemmenes Vel. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1975. Kvinnens årbok. Pax Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)