Home
 • E-mailanne.drageset@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 39
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 1
  Bergen
  Room 
  411
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Gravspråk i et fjordlandskap: Regional variasjon i jernalderens Hardanger. Heimen - Lokal og regional historie. 6-22.
 • Show author(s) (2019). The Hereid cemetery: relational agency and topography within the Iron Age mortuary landscape of Hardanger, western Norway. Journal of Historical Geography. 81-92.
Report
 • Show author(s) (2012). Arkeologisk registrering. Nydyrking Øberg 165/1. Halden kommune. .
 • Show author(s) (2011). Rapport fra kulturhistorisk registrering - Reguleringsplan Eian Gnr. 13 Bnr. 9. .
 • Show author(s) (2010). Rapport frå arkeologisk registrering - Vie, Førde kommune Gnr./Bnr. 43/1 og 43/3. .
 • Show author(s) (2010). Arkeologiske undersøkelser i 2010 i forbindelse med Kv420 kraftlinje Balsfjord- Hammerfest. Registreringer langs traseen i Troms: Balsfjord, Storfjord, Gaivuotna/Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner. Befaringsrapport kulturetaten 2010. Troms fylkeskommune. .
Masters thesis
 • Show author(s) (2008). Pinsetter: En studie av det norske materialet fra eldre jernalder.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Jernalderens gravskikk i Hardanger. Hardanger historielag årbok. 117-131.
 • Show author(s) (2017). Gravfeltet innerst i Hardangerfjorden - en nylig gjennomført feltundersøkelse på Hereid. Bergasylja. 5-8.
 • Show author(s) (2007). Debatt og disko. Kontaktseminar 2007. Riss: Et arkeologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2006). Et innblikk i Orknøyenes forhistorie. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 38-41.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Diacronic powerscapes. A case study from Odda. 19 pages.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2013). Siste nytt fra Øbergs forhistorie. 118-121.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2013). Minifagdag – en smakebit på fakultetets forskningsprosjekter.

More information in national current research information system (CRIStin)

MA archaeology