Home
 • E-mailAnne.Eriksen@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (1999). Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. Novus Forlag.
Academic article
 • Show author(s) (2024). Arkiv, samlinger og den nye kunnskapshistorien: Tilfellet Halvor Andersen. Norsk arkivforum. 13-32.
 • Show author(s) (2022). Sjanger. Tidsskrift for kulturforskning. 3-13.
 • Show author(s) (2021). The Intrusiveness of Heritage. Ethnologia Europaea. 1-22.
 • Show author(s) (2020). Stiklestad - historisk grunn. Tidsskrift for kulturforskning. 13-28.
 • Show author(s) (2020). Smallpox inoculation: translation, transference and transformation. Palgrave Communications. 9 pages.
 • Show author(s) (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling. 1-7.
 • Show author(s) (2020). Formens makt og materialitet: Om studiet av kunnskapens former i katekismer og skipslogger. Slagmark. 31-50.
 • Show author(s) (2020). Formens makt og materialitet. Om studiet av kunnskapsformer i katekismer og skipslogger. Slagmark. 31-49.
 • Show author(s) (2019). History, Exemplarity and Improvements: 18th Century Ideas about Man-Made Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 353-368.
 • Show author(s) (2019). Herthadalen, fortidsbruk og historiefag. Historisk Tidsskrift (Danmark). 59-84.
 • Show author(s) (2018). Eksemplarisk usedelighet. Eilert Sundts bruk av eksempler i Om sædeligheds-tilstanden (1857). Tidsskrift for kulturforskning. 25-38.
 • Show author(s) (2017). Time and exemplarity. Journal of Early Modern Studies. 183-204.
 • Show author(s) (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 1-5.
 • Show author(s) (2017). The Medical Periodicals of J.C. Tode and the Idea of Public Health. Scandinavian Journal of History. 28-45.
 • Show author(s) (2017). Romerske mirakler og kronede madonnabilder. Tidsskrift for kulturforskning. 27-40.
 • Show author(s) (2017). Copies, Concepts and Time. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 6-22.
 • Show author(s) (2016). Public and Population in S.A.D. Tissot’s Books of Medical Advice (1761–1770). Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 85-110.
 • Show author(s) (2016). Krumsabler, krutt og kanoner. Historiske våpensamlinger og moderne museer. Tidsskrift for kulturforskning. 22-36.
 • Show author(s) (2016). Entangled Genealogies. History and the Notion of Tradition. Ethnologia Europaea. 91-105.
 • Show author(s) (2016). Antikvarene, tingene og tiden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 3-7.
 • Show author(s) (2016). Advocating Inoculation in the Eighteenth Century: Exemplarity and Quantification. Science in Context. 213-239.
 • Show author(s) (2015). The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore. 301-316.
 • Show author(s) (2015). How to Study History. Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Heritage of Ars Historia. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 13-31.
 • Show author(s) (2014). Nasjon og museum. Vestfoldminne. 55-64.
 • Show author(s) (2014). Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner. Tidsskrift for kulturforskning. 19-31.
 • Show author(s) (2014). Antikvarianisme på norsk. Iver Wiels beskrivelse over Ringerike og Hallingdalen. Tidsskrift for kulturforskning. 5-18.
 • Show author(s) (2013). Giants: from Monsters to Ancestors. Analele Universitatii Bucuresti. 15-28.
 • Show author(s) (2013). Edvard Edvardsens Bergensbeskrivelse og den europeiske antikvarianismen. Historisk Tidsskrift (Norge). 385-404.
 • Show author(s) (2013). Cure or Protection? The meaning of smallpox inoculation, ca 1750–1775. Medical history. 516-536.
 • Show author(s) (2011). Medisinsk opplysning, medisinsk autoritet : S.A.D. Tissots "Underretning for Landmanden-". Tidsskrift for kulturforskning. 62-72.
 • Show author(s) (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica. 6, 57-78 : ill..
 • Show author(s) (2010). Speaking about disease Provincialläkare Lars Montin and the inoculation of smallpox. Tidsskrift for kulturforskning. 57-74.
 • Show author(s) (2010). Smallpox inoculation in eighteenth-century Norway. Historisk Tidsskrift (Norge). 345-+.
 • Show author(s) (2010). Memorial, Sentiment and Exemplarity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 143-162.
 • Show author(s) (2010). Making Facts from Stones. Gerhard Schøning and the Cathedral of Trondheim. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 97-122.
 • Show author(s) (2010). Livets læremester eksemplarisk historieskriving. Tidsskrift for kulturforskning. 39-54.
 • Show author(s) (2010). Koppeinokulasjon i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge). 345-366.
 • Show author(s) (2010). A Case of Exemplarity: C.F.Rottböll's history of smallpox inoculation in Denmark-Norway, 1766. Scandinavian Journal of History. 351-370.
 • Show author(s) (2009). Kulturarv og kulturarvinger. Nytt Norsk Tidsskrift. 474-480.
 • Show author(s) (2009). Fra niende april til åttende mai. Fem viktige år i nasjonens historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 13-21.
 • Show author(s) (2008). Nature and the Historization of History. Tidsskrift for kulturforskning. 3 pages.
 • Show author(s) (2008). Kjemper fra monstre til forfedre. Tidsskrift for kulturforskning. 45-61.
 • Show author(s) (2008). Blant kjemper og skjoldmøyer folk og folkekultur i 1700-tallets topografiske litteratur. Heimen - Lokal og regional historie. 315-328.
 • Show author(s) (2007). The Murmur of Ruins. A Cultural History. Ethnologia Europaea. 5-20.
 • Show author(s) (2007). The Miracles that happened in Rome. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 161-186.
 • Show author(s) (2006). "Intet uden de sedvanlige Leerpotter..." Antikvarer og fornminner i 1700-tallets topografiske litteratur. Tidsskrift for kulturforskning. 39-55.
 • Show author(s) (2005). Our Lady of Perpetual Help: Invented Tradition and Devotional Success. Journal of Folklore Research. 295-321.
 • Show author(s) (2005). "Santo subito" - om å arbeide på sin hellighet, og for den. Tidsskrift for kulturforskning. 55-66.
 • Show author(s) (2004). Spydeberg anno 2000 - en fremtidsbeskrivelse. Fortid og Nutid. 34-49.
 • Show author(s) (2004). Det folkloristisk blikk - tvisyn eller illusjon? Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 107-122.
 • Show author(s) (2003). National Pride, National Pollution. The Case of the Norwegian War Children. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 199-220.
 • Show author(s) (2002). Det sanne, det gode og det skjønne. Noen trekk ved Gerhard Schønings historiesyn. Historisk Tidsskrift (Norge). 297-317.
 • Show author(s) (2002). Byens beskytterinne. Maria-bilder, religion og politikk. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 46-59.
 • Show author(s) (2001). Ruins, Romans, and Reality. Analecta Romana Instituti Danici. 195-201.
 • Show author(s) (2001). Creating an image of Nature. Analecta Romana Instituti Danici. 203-207.
 • Show author(s) (2001). "Tordenskjold heimatt til Noreg". Om tilbakeføring av kulturarv. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. 51-73.
 • Show author(s) (2000). Minne og monument. Om å gripe tiden i flukten. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. 5-20.
 • Show author(s) (1999). Den store nevrosen - om ruiner, romantikk og fortidsvern. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 35-47.
 • Show author(s) (1998). Norvceg. Tidsskrift for folkloristikk. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. 88 pages.
 • Show author(s) (1998). Folkeminne - mellom erindring og historie. Tradisjon. 87-97.
 • Show author(s) (1993). Landskapsromantikk og folketradisjon. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. 27-39.
 • Show author(s) (1992). De allermest andre. Tematisering av svart ikke-menneskelighet. Tradisjon. 45-59.
Report
 • Show author(s) (2013). Utviklingen på museumsfeltet. Delrapport til Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:3). .
 • Show author(s) (2003). Kulturhistorie, kulturminner - og en kongelig hest. 1. 1. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Å skrive med teori.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2020). Guds vilje i verden. Jonas Ramus' verdenshistorie fra 1706.
 • Show author(s) (2016). Topografisk litteratur.
 • Show author(s) (2016). Historien som læremester.
 • Show author(s) (2012). Ruiner: Estetikk og historie.
 • Show author(s) (2009). Fra 9.april til 8.mai - 5 viktige år i nasjonens historie.
 • Show author(s) (1999). Den norske kollektivtradisjnen om 2.verdenskrig.
 • Show author(s) (1998). Minner fra Den evige stad.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). From Risk Semantics to Embodied Practice: The Co-Production of Infection Control Practices in Norway during the Pandemic.
 • Show author(s) (2023). Framing the past - introduction.
 • Show author(s) (2023). Arkiv, samlinger og den nye kunnskapshistorie. Tilfellet Halvor Andersen.
 • Show author(s) (2021). Kelp and Climate in 18th Century Norway.
 • Show author(s) (2019). Velmente tanker om korndyrkningens forbedring. Eller: fordelene ved menneskeskapt klimaendring.
 • Show author(s) (2019). Hesitant Heirs and the Intrusiveness of Heritage.
 • Show author(s) (2018). Fra Herthadalen til sagnlandet Lejre. Historiebruk, historiefag og reenactments.
 • Show author(s) (2015). Folkloristics and the Heritage Field.
 • Show author(s) (2015). Folklore and authority.
 • Show author(s) (2013). Historie og metode i Holbergs universalhistorie (1733).
 • Show author(s) (2013). Folklore and the Sources of Authority.
 • Show author(s) (2012). Making sense of Europe. Johannes Lilienskiold and his Grand Tour.
 • Show author(s) (2012). Health and work in the medical thought of S.A.D.Tissot.
 • Show author(s) (2012). Eksemplaritet og kjønn i Heltinnehistoriene.
 • Show author(s) (2012). A king and his horse. Glory, memory, eternity.
 • Show author(s) (2011). The limited past, or: why does heritage grow?
 • Show author(s) (2011). Presentism and the scientific fact.
 • Show author(s) (2010). Smallpox inoculation - grand narrative revisited.
 • Show author(s) (2010). Holbergs heltinne-historier, "efter Plutarchi Maade".
 • Show author(s) (2010). From European ethnology and folklore studies to cultural history in Scandinavia.
 • Show author(s) (2009). Museer - beretninger og betydninger.
 • Show author(s) (2009). Comment to Stefan Willer.
 • Show author(s) (2008). Antiquities, Antiquarians and the National Past.
 • Show author(s) (2006). Tradisjonsvitenskap - mellom språk og samfunn.
 • Show author(s) (2006). Helgenen og elefanten - tingenes tale.
 • Show author(s) (2005). The domestic flag and other household articles.
 • Show author(s) (2005). Kort monumenthistorie fra Padova.
 • Show author(s) (2004). Tradition and the Uses of History.
 • Show author(s) (2004). J.N.Wilse og fortiden.
 • Show author(s) (2004). Etnologi + kulturhistorie = sant?
 • Show author(s) (1999). Monumenters tale.
 • Show author(s) (1999). Krig og myte.
Editorial
 • Show author(s) (2016). Editorial. The Cultural History of Medicine. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 7-10.
 • Show author(s) (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 1 pages.
 • Show author(s) (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 1 pages.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2001). Innflyttere, innvandrere og andre. Omtale av utstillinger ved Akershus fylkesmuseum og Oslo bymuseum. Museumsnytt. 16-17.
 • Show author(s) (1999). Jonas Engman: Rituell process, tradition och media. Socialdemokratisk førsta maj i Stockholm. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. 225-229.
Short communication
 • Show author(s) (2020). Tradition, Heritage and Time. Ethnologia Europaea. 2 pages.
 • Show author(s) (2014). Minneord - Olav Christensen. Tidsskrift for kulturforskning. 69-70.
 • Show author(s) (2007). Min debut: Hvite løgner. Stereotype forestillinger om svarte. Prosa - tidsskrift for skribenter. 1 pages.
Book review
 • Show author(s) (2022). En läsvärd och gedigen avhandling i gränslandet mellan historiedidaktik och museihistoria. Nordisk Museologi. 141-147.
 • Show author(s) (2018). Taksonomi eller historieteori? Salongen.no. 3 pages.
 • Show author(s) (2014). Anmeldelse: En pokkers skrivesyke. Tidsskrift for kulturforskning. 76-77.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge.
 • Show author(s) (2013). Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2012). Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press.
 • Show author(s) (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus.
 • Show author(s) (2009). Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press.
 • Show author(s) (2008). Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag.
 • Show author(s) (2008). Kulturanalyse - en teksthistorie. Pax Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2020). Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840.
 • Show author(s) (2014). From Antiquities to Heritage. Transformations of Cultural Memory.
 • Show author(s) (2012). Museum. En kulturhistorie.
 • Show author(s) (2009). Museum. En kulturhistorie.
 • Show author(s) (2007). Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse.
 • Show author(s) (2006). Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk.
 • Show author(s) (2002). Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2002). Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press, Lund, Sverige.
 • Show author(s) (2000). Folkloristiske klassikere 1850-1900. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (1999). Historie, minne og myte. Pax Forlag.
 • Show author(s) (1995). Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen 28. september 1995. Novus Forlag.
 • Show author(s) (1995). "Sæt ikke vantro i min overtroes stæd" - Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen. Novus Forlag.
 • Show author(s) (1992). Hvite løgner. Stereotype forestillinger om svarte. Aschehoug & Co.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2009). Jula. Dagbladet. 12-13.
 • Show author(s) (2004). Krig, minner og minnesmerker. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 63-71.
 • Show author(s) (2003). Mammaen til alle mammaer i hele verden. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 15-22.
 • Show author(s) (2001). På historisk grunn. Minne, identitet, monument. Aktuellt om historia. Organ för Historielärarnas förening. 18-24.
 • Show author(s) (2000). Krigsfortellinger. Episke strukturer i norsk erindringslitteratur om den 2. verdenskrig. Prosa - tidsskrift for skribenter. 32-41.
 • Show author(s) (1999). Historie - viten, tro og røtter. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 17-23.
 • Show author(s) (1993). Fornøyelser på jubileumsutstillingen. Kongo-landsbyen på Frogner. Byminner. 18-27.
Feature article
 • Show author(s) (2009). Kulturarven griper om seg. Morgenbladet. 20-21.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Networks of Knowledge: The Quest for Northern Greatness in Early Modern Historiography. 18 pages.
 • Show author(s) (2023). From Risk Semantics to Embodied Practice. 18 pages.
 • Show author(s) (2023). Bare et ritual? Vikinglek, nasjonsbygging og norrøne ritualer i historisk landskap. 16 pages.
 • Show author(s) (2022). Mitt skip er lastet med ... Fra rasetenkningens kulturhistorie. 17 pages.
 • Show author(s) (2021). Smoke. smells, and seaweeds in eighteenth century Norway. 17 pages.
 • Show author(s) (2021). Climate Change Temporalities: Narratives, Genres, and Tropes. 12 pages.
 • Show author(s) (2019). Vikinger, veibygging og verdensarv. Borrehaugene i Vestfold og kulturarvens konsekvenser. 14 pages.
 • Show author(s) (2019). Fedrelandskjærlighet i oversettelse. Ove Mallings "Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere". 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Commonplaces, copies, and copiousness . 27 pages.
 • Show author(s) (2018). Commonplaces and Simple Truths: Ludvig Holberg's Synopsis Historiae Universalis (1733) and the Tradition of Textbooks. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Historiebegrep og historiske genre. 27 pages.
 • Show author(s) (2013). Tradisjon og kulturarv. 18 pages.
 • Show author(s) (2013). Tingenes tilsynekomster: Historie og estetikk. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Museet og tingene, fremvisning og usynliggjøring. 24 pages.
 • Show author(s) (2013). Making Sense of Europe. 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Et sekel kulturhistorie. 15 pages.
 • Show author(s) (2012). Eksemplets makt. 30 pages.
 • Show author(s) (2012). Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier. 33 pages.
 • Show author(s) (2011). Museum - beterninger og betydninger. 7 pages.
 • Show author(s) (2011). From Ethnology and Folklore Studies to Cultural History in Scandinavia. 14 pages.
 • Show author(s) (2010). Fra stevneplass til dialoginstitusjon.Norske kulturhistoriske museer 1950-2010. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). On Whales, Potholes, and Giants. 23 pages.
 • Show author(s) (2009). Negotiating the Past – an Afterthought. 6 pages.
 • Show author(s) (2009). Foreword. 6 pages.
 • Show author(s) (2008). om fedrenes liv. 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Om menneskehetens opprinnelse. 5 pages.
 • Show author(s) (2008). Innledning. 10 pages.
 • Show author(s) (2008). Forskjell og forandring. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Forfatterintroduksjoner. 18 pages.
 • Show author(s) (2007). The domestication of a national symbol: The private use of flags in Norway. 14 pages.
 • Show author(s) (2007). Mariabilder og folkereligiøsitet. 10 pages.
 • Show author(s) (2006). The memories. 29 pages.
 • Show author(s) (2005). O, jul med din glæde... Fortellinger om julen og det gode barndomshjemmet. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Kulturhistoriens kulturhistorie og Gustav 2. Adolfs hest. 8 pages.
 • Show author(s) (2005). Fama sanctitatis. Om rykter, religion og hellighet. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Den nasjonale erindring - minner om 1905. 25 pages.
 • Show author(s) (2004). Polarheltene - minner og monumenter. 45 pages.
 • Show author(s) (2004). Fra tid til sted - mellom minne og historie. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Mindre-Alv Erlingsson. Historie, sagn og andre fortellinger. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). Bygda vår - fra bygdebøkenes verden. 23 pages.
 • Show author(s) (2001). "Omsuset af erindringer..." Om dialogen mellom historie og minne. 13 pages.
 • Show author(s) (2000). Votive Churches and Religious Change. A Norwegian Example. 7 pages.
 • Show author(s) (2000). Rosa and Elisabetta - Models of Holiness for our Times? 47 pages.
 • Show author(s) (2000). Historiens sted - minnenes by. Roma i skandinavers reiseskildringer fra 1800-tallet. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Folkeminner ­ fortid mellom tradisjon og historie. 10 pages.
 • Show author(s) (1999). Être ou agir - ou le dilemme de l'héröine. 16 pages.
 • Show author(s) (1999). Selvbiografier mellom minne og historie. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Dialog og egenart. 15 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (1999). Merkedager og tidsforståelse i norsk folketradisjon. 68-73. In:
  • Show author(s) (1999). Almanakk for Norge for året etter Kristi fødsel 2000.
Other
 • Show author(s) (2006). The Memories (del av kapittel). 12 pages.
Visual Arts
 • Show author(s) (1999). Italiensk folkereligiøsitet - to moderne helgener.
Academic literature review
 • Show author(s) (2023). Naturens moralske autoritet. Slagmark. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Guidebøkenes evige stad. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16-23.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2009). Votivgaver og pilegrimsferder. 81-85.
Chapter
 • Show author(s) (2024). Antiquarian poetry and royal performance. 13-29. In:
  • Show author(s) (2024). Early Modern Genres of History. Routledge.

More information in national current research information system (CRIStin)