Home
Anne Grete Danielsen's picture

Anne Grete Danielsen

Professor, Professor (PhD) in Education
 • E-mailAnne.Danielsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 78
 • Visitor Address
  Christies gate 13
  5020 Bergen
  Room 
  432
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Current research interests: children’s rights, well being and citizenship, education, motivation, life satisfaction, professional teacher education and psychosocial and cultural learning environments.

Educational science

Books
 • Danielsen, Anne G. 2017. Eleven og skolens læringsmiljø. Medvirkning og trivsel. Gyldendal Akademisk. 208 pages. ISBN: 9788205499010.
Journal articles
 • Jeno, Lucas Matias; Danielsen, Anne G.; Raaheim, Arild. 2018. A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 38: 1163-1184. doi: 10.1080/01443410.2018.1502412
 • Refsnes, Anita Hennie; Danielsen, Anne G. 2018. Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 15: 273-284. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-04-02
 • Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne G. 2017. Norwegian children's rights in sport and coaches' understanding of talent. The International Journal of Children's Rights. 25: 412-437. doi: 10.1163/15718182-02502006
 • Danielsen, Anne Grete. 2014. Timeforskning: En modell for utvikling av lærerprofesjonalitet. Utdanningsnytt.no. 8. 52-55.
 • Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete. 2013. Bekymret over kroppsfokus. Bergens Tidende. Published 2013-10-20.
 • Danielsen, Anne Grete. 2012. Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever? Nordic Studies in Education. 32: 114-125.
 • Diseth, Åge; Danielsen, Anne Grete; Samdal, Oddrun. 2012. A path analysis of basic needs support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among secondary school students. Educational Psychology. 32: 335-354. doi: 10.1080/01443410.2012.657159
 • Leversen, Ingrid; Danielsen, Anne Grete; Birkeland, Marianne Skogbrott; Samdal, Oddrun. 2012. Basic psychological need satisfaction in leisure activities and adolescents' life satisfaction. Journal of Youth and Adolescence. 41: 1588-1599. Published 2012-05-25. doi: 10.1007/s10964-012-9776-5
 • Leversen, Ingrid; Danielsen, Anne Grete; Wold, Bente; Samdal, Oddrun. 2012. What they want and what they get: self-reported motives, perceived competence and relatedness in adolescent leisure activities. Child Development Research. 2012. 11 pages. doi: 10.1155/2012/684157
 • Danielsen, Anne Grete; Breivik, Kyrre; Wold, Bente. 2011. Do perceived academic competence and school satisfaction mediate the relationships between perceived support provided by teachers and classmates, and academic initiative? Scandinavian Journal of Educational Research. 55: 379-401. doi: 10.1080/00313831.2011.587322
 • Danielsen, Anne Grete. 2010. Lærerens møte med elevene og selvregulert læring på ungdomstrinnet. Norsk pedagogisk tidsskrift. 94: 462-475.
 • Danielsen, Anne Grete. 2010. Supportive and motivating environments in school: Main factors to make well-being and learning a reality. Norsk Epidemiologi. 20: 33-39.
 • Danielsen, Anne Grete; Wiium, Nora; Wilhelmsen, Britt Unni; Wold, Bente. 2010. Perceived support provided by teachers and classmates and students' self-reported academic initiative. Journal of School Psychology. 48: 247-267. doi: 10.1016/j.jsp.2010.02.002
 • Danielsen, Anne Grete; Høstaker, Roar; Gjelstad, Lars; Skauge, Tom. 2009. Frafall i videregående skole. Bergens Tidende. Published 2009-08-14.
 • Danielsen, Anne Grete; Samdal, Oddrun; Hetland, Jørn; Wold, Bente. 2009. School-related social support and students' perceived life satisfaction. The Journal of educational research (Washington, D.C.). 102: 303-318.
 • Danielsen, Anne Grete. 2005. Elever som opplever motgang. Skolens mulighet til å fremme positiv utvikling. Bedre Skole. 4.
 • Danielsen, Anne Grete. 2004. Hverdagens magi. En tilnærming til fenomenet resiliens som teoretisk ramme for pedagogisk praksis i skolen. Publisert i "Skriftserie", Høgskolen i Bergen. Hovedtittel: Vitenskapsteoretiskerefleksjoner, Essaysamling. Skriftserien. Høgskolen i Bergen.
 • Danielsen, Anne Grete. 2003. Smertefull åpenhet om karakterer Artikkel publisert på høgskolewebben, HiB. ?.
 • Danielsen, Anne Grete. 2000. Mangfold og tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk. 2. 28-32.
 • Danielsen, Anne Grete; Larsen, Per Jørgen. 2000. Pedagogikk i lærerutdanningen. Høgskoleinfo. 9.
 • Danielsen, Anne Grete. 1999. Stor aktivitet i Fana Unge Strykere! ?.
 • Danielsen, Anne Grete. 1998. Fjernundervisning og sannhetens øyeblikk. ?. 10.
Reports and theses
 • Danielsen, Anne Grete. 2013. Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre Læringsmiljø.Rapport om lesson study. Rapport. 15 pages.
 • Danielsen, Anne Grete. 2010. Perceived psychosocial support, students? self-reported academic initiative and perceived life satisfaction. Universitetet i Bergen.
 • Danielsen, Anne Grete; Isaksen, Eva; Aarvold, Laila; Larsen, Per Jørgen. 2000. PBL I PED-ALU. Problembasert læring i pedagogikkundervisningen ved Høgskolen i Bergen. Pedagogikkseksjonen ALU, Høgskolen i Bergen. 42 pages.
 • Danielsen, Anne Grete. 1995. Livserfaring og empiri. Tolkning og drøfting av begrepet erfaring i tilknytning til en artikkel av O. F. Bollnow. Norsk Lærerakademi, Bergen. 130 pages.
Book sections
 • Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne G. 2018. Norwegian Children's Rights in Sport and Coaches' Understanding of Talent. Norwegian Children's Rights in Sport and Coaches' Understanding of Talent, pages 140-164. In:
  • Freeman, Michael. 2018. Children's Rights. New Issues, New Themes, New Perspectives. Brill Nijhoff. 301 pages. ISBN: 978-90-04-35675-7.
 • Helleve, Ingrid; Danielsen, Anne G.; Smith, Kari. 2015. Does Mentor-Education Make a Difference? Kap 15, pages 313-332. In:
  • Tillema, Harm; Van der Westhuizen, Gert J.; Smith, Kari. 2015. Mentoring for learning : climbing the mountain. Sense Publishers. 346 pages. ISBN: 9789463000567.
 • Danielsen, Anne Grete. 2014. Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv. Rektors perspektiv på universitetsskoleprosjektet, pages 141-161. In:
  • Rønbeck, Ann Elise; Germeten, Sidsel. 2014. Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. Akademika forlag. 205 pages. ISBN: 978-82-321-0277-8.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne Grete. 2014. Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education. Kapittel 9, pages 155-173. In:
  • Østern, Anna-Lena. 2014. Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher? Fagbokforlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-450-1786-1.
 • Danielsen, Anne Grete. 2013. Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy - statistikk og spørreskjema. Kapittel 7, pages 138-154. In:
  • Brekke, Mary; Tiller, Tom. 2013. Læreren som forsker. Universitetsforlaget. 296 pages. ISBN: 978-82-15-02113-3.
 • Danielsen, Anne Grete. 2013. To praksisnære verktøy: "Lesson study" og PBL. Kapittel 10, pages 189-203. In:
  • Brekke, Mary; Tiller, Tom. 2013. Læreren som forsker. Universitetsforlaget. 296 pages. ISBN: 978-82-15-02113-3.
 • Danielsen, Anne Grete; Tjomsland, Hege Eikeland. 2013. Mestringsforventning, trivsel og frafall. kap. 16, pages 441-466. In:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 pages. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Ellingsen, Jan Emil; Danielsen, Anne Grete. 2013. How sport coaches identify and develop talent in children and youth. Abstract, oral presentation, pages 523-523. In:
  • Balagué, N.; Torrents, C.; Villanova, A.; Cadefau, J.; Tarragó, R.; Tsolakidis, E. 2013. Book of Abstracts.18th annual Congress of the European College of Sport Science. 26th - 29th June, Barcelona - Spain. European College of Sport Science. 970 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Refsnes, A.H. & Danielsen, A.G. (2018). Yrkesfaglæreres opplevelse av sin rolle i det psykiske helsearbeidet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 15 (2), s. 273-284.

Jeno, L.M., Danielsen, A.G. & Raaheim, A. (2018). A prospective investigation of students´ achievement and dropout in higher education: A Self-Determination Theory approach. Educational Psychology, DOI: 10.1080/01443410.2018.1502412

Ellingsen, J. E. & Danielsen, A. G. (2018). The Norwegian Children’s Rights in Sports and Coaches’ Understanding of Talent. I: M. Freeman (red.) Children's Rights. New Issues, New Themes, New Perspectives. Brill Nijhoff, s. 140-164.

Danielsen, A.G. (2017. Eleven og skolens læringsmiljø. Medvirkning og trivsel. Gyldendal Akademisk, 206 sider. ISBN978-82-05-49901-0.

Ellingsen, J. E. & Danielsen, A. G. (2017). The Norwegian Children’s Rights in Sports and Coaches’ Understanding of Talent. The International Journal of Children’s Rights 25(2), s. 412-437.

Helleve, I., Danielsen, A. G., Smith, K. (2015). Teachers as mentors. Does mentor- education make a difference? I: H. Tillema; G. van der Westhuizen & K. Smith (Eds). Mentoring for Learning.  Sense Publishers, s. 313-332.

Danielsen, A. G. (2014).Lærerstudenters danning og faglige utvikling gjennom FoU: Rektors perspektiv. I: A.E. Rønbeck og S. Germeten.Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. Oslo: Akademika forlag, s. 141-161.

Steele, A. R. & Danielsen, A. G. (2014). Action Learning in Tripartite Teacher-Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research & Development in Teacher Education. In: A. L. Østern (red.) NAFOL Yearbook 2014. En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher? Bergen: Fagbokforlaget, s. 155 -173.

Danielsen, A G. (2014). Timeforskning – en modell for utvikling av lærerprofesjonalitet. Kronikk i Utdanning, nr. 8, s. 52-55. Oslo: Utdanningsforbundet.

Danielsen, A. G. og Tjomsland, H. E. (2013). Mestringsforventning, trivsel og frafall i skolen. I: Roger Säljö og Rune Johan Krumsvik (red.). Praktisk Pedagogisk Utdanning. Bergen: Fagbokforlaget

Danielsen, A. G. (2013). Forskende lærere i klasserommet: To metoder; Lesson study og PBL. I: M. Brekke og T. Tiller (red.) Læreren som forsker. Oslo: Universitetsforlaget.

Danielsen, A. G. (2013). Kunnskapsbygging i skolen via kvantitative verktøy – Statistikk og spørreskjema. I: M. Brekke og T. Tiller (red.) Læreren som forsker. Oslo: Universitetsforlaget.

Ellingsen, J. E.; Danielsen, A. G. (2013). How sport coaches identify and develop talent in children and youth. I: Book of Abstracts.18th annual Congress of the European College of Sport Science. 26th - 29th June, Barcelona - Spain.. : European College of Sport Science 2013 ISBN 978-84-695-7786-8. s. 523-523
 

Danielsen, A. G. (2012). Hva henger sammen med skoletrivselen til norske ungdomsskoleelever? Nordic Studies of Education, 32(2), 114-125.

Diseth, Å., Danielsen, A.G. & Samdal, O. (2012). A path analysis of basic need support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among elementary school students. Educational Psychology, 32(1), 1-20.

Leversen, I., Danielsen, A. G., Skogbrott, M., & Samdal, 0. (2012). Basic Psychological Need Satisfaction in Leisure Activities and Adolescents’ Life Satisfaction. Journal of Youth and Adolescence, Volume 41(12), 1588-1599.

Leversen, I., Danielsen, A.G., Wold, B. & Samdal, O. (2012). What They Want and What They Get: Self-reported Motives, Perceived Competence and Relatedness in Adolescent Leisure Activities. Child Development Research, Volume 2012, Article ID 684157, 11 sider

Danielsen, A. G., Breivik, K., & Wold, B. (2011). Do perceived academic competence and school satisfaction mediate the relationships between perceived support provided by teachers and classmates, and academic initiative? Scandinavian Journal of Educational Research, 55(4), 379-401.

Danielsen, A. G. (2010a). Lærerens møte med elevene og selvregulert læring på ungdomstrinnet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 94 (6), 462-475.

Danielsen, A. G. (2010b). Supportive and motivating environments in school. Main factors to make well-being and learning a reality. Norsk Epidemiologi, 20 (1), 33-39.

Danielsen, A. G., Wiium, N., Wilhelmsen, B. & Wold, B. (2010). Perceived support provided by teachers and classmates and students’ self-reported academic initiative. Journal of School Psychology, 48 (3), 247-267.

Danielsen, A. G., Samdal, O., Hetland, J., & Wold, B. (2009). School-related Social Support and Students’ Perceived Life Satisfaction. The Journal of Educational Research, 102, 303–318.

Danielsen, A. G., Gjelstad, L., Høstaker, R. & Skauge, T. (2009). Frafall i videregående skole. Kronikk i Bergens Tidende, 14. august.

Griebler, R.; Dür, W.; Samdal, O; Freeman, J.; Danielsen, A. Currie, D; Rasmussen, M. (2009). Section II Scientific Rationales for focus areas, School Setting. In: Health Behavior in School-Aged Children: a WHO Cross-National Study. HBSC Research Protocol for the 2009/10 survey. Edinburgh, Scotland: World Health Organization – Europe, p. 56-79.

Danielsen, A. G. (2005). Elever som opplever motgang. Skolens muligheter til fremme positiv utvikling. Bedre Skole nr. 3, 72-77.

Danielsen, A. G. (2004). Hverdagens magi. En tilnærming til fenomenet resiliens som teoretisk ramme for pedagogisk praksis i skolen. I: G. O. Hole og T. T. T. Sudmann (2004) (red): Vitenskapsteoretiske refleksjoner. Høgskolen i Bergen: Skriftserien, Rapport nr. 9, s. 43-73.

Danielsen, A. G. (2000). Mangfold og tilpasset opplæring. Spesialpedagogikk (2), 28-32.

Danielsen, A. G. & Larsen, P. J. (2000). Pedagogikk i lærerutdanningen. Høgskoleinfo, 9(4).

Danielsen, A. G., Isachsen, E., Aarvold, L. og Larsen, P.J. (2000). PBL I PED-ALU. Problembasert læring i pedagogikkundervisningen ved Høgskolen i Bergen. FoU-rapport, Høgskolen i Bergen.

Danielsen, A. G. (1999). Stor aktivitet i Fana Unge Strykere! Orkesterforum.

Danielsen, A. G. (1998). Sannhetens øyeblikk. Høgskolen i Bergen. Høgskoleinfo, 10.