Home
Anne Granberg's picture

Anne Granberg

Associate Professor, Philosophy
 • E-mailAnne.Granberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 22
 • Visitor Address
  Sydnesplass 12-13
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Books
 • Granberg, Anne; Brown, Erik. 2012. Hva er et menneske? En innføring i filosofiske spørsmål om menneskets natur (revidert 2 utgave). Fagbokforlaget. 339 pages. ISBN: 978-82-450-0716-9.
 • Granberg, Anne. 2004. Hva er et menneske? Fagbokforlaget. 345 pages. ISBN: 82-450-0114-7.
Journal articles
 • Granberg, Anne. 2005. Verken Athen eller Jerusalem - Heideggers Augenblick som""kairologisk tid"". Norsk Filosofisk Tidsskrift. 40: 214-234.
 • Granberg, Anne. 2001. "Å ville seg selv"-subjektivitetsproblematikken i Heideggers 'Sein und Zeit'. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 36: 20-38.
Reports and theses
 • Granberg, Anne. 2004. Mood and Method In Heidegger's Sein und Zeit. 253 pages.
 • Granberg, Anne. 2004. Small talk : rehabilitating Heidegger's "Gerede". SVT, Bergen. 25 pages.
Book sections
 • Granberg, Anne. 2016. 海德格尔生命世界分析 (Life-world analysis in Heidegger). Artikkel, pages 430-455. In:
  • Skirbekk, Gunnar. 2016. "Philosophy Beyond Borders" revidert og utvida utgåve. 552 pages. ISBN: 9787308159135.
 • Granberg, Anne. 2014. Trust and Power in Hannah Arendt's political philosophy or: Why trust in politics? Parte II, pages 134-157. In:
  • Pasini, Mirella. 2014. Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. 200 pages. ISBN: 978-88-97273-23-3.
 • Granberg, Anne. 2013. "Die Seinsfrage" som et hypertranscendentalt spørsmål. Del 5, pages 307-319. In:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 pages. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Granberg, Anne. 2003. Mood and Method in Heidegger's "Sein und Zeit". 91-113. In:
  • Zahavi, Dan; Heinämaa, Sara; Ruin, Hans. 2003. Metaphysics, Facticity, Interpretation. ISBN: 1-4020-1754-5.
 • Granberg, Anne. 2003. Stemning og metode i Heideggers Sein und Zeit. 135-162. In:
  • Zahavi, Dan; Overgaard, Søren; Schwarz Wentzer, Thomas. 2003. Den unge Heidegger. ISBN: 87-500-3774-9.
 • Granberg, Anne. 2002. Life-world analysis in Heidegger: An Ontology of the Workshop? 2, pages 13-38. In:
  • Skirbekk, Gunnar. 2002. On Pragmatics --- Contributions to current debates. Auseinandersetzungen über die Pragmatik. 270 pages. ISBN: 82-90809-39-5.

More information in national current research information system (CRIStin)