Home
Anne Gro Heyn Faleide's picture

Anne Gro Heyn Faleide

Guest Researcher
 • E-mailanne.faleide@uib.no
 • Visitor Address
  Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Patients' experiences of living with patellar instability before and after surgery: A qualitative interview study. BMJ Open.
 • Show author(s) (2023). Feasibility of return to sports assessment 6 months after patellar instability surgery. BMC Musculoskeletal Disorders.
 • Show author(s) (2023). Cross-cultural Validation of the NorwegianVersion of the Banff Patellofemoral Instability Instrument 2.0. Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM). 8 pages.
 • Show author(s) (2021). The Role of Psychological Readiness in Return to Sport Assessment After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. American Journal of Sports Medicine. 1236-1243.
 • Show author(s) (2021). Association Between Psychological Readiness and Knee Laxity and Their Predictive Value for Return to Sport in Patients With Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. American Journal of Sports Medicine. 2599-2606.
 • Show author(s) (2020). Anterior cruciate ligament—return to sport after injury scale: validation of the Norwegian language version. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2634-2643.
 • Show author(s) (2015). Intra-session test–retest reliability of the Timed “Up & Go” Test when performed by patients with hip fractures. European Journal of Physiotherapy. 89-97.
Lecture
 • Show author(s) (2018). «Will pure strength get me back into the game?» .
 • Show author(s) (2018). «RTS etter ACL-rekonstruksjon: Hvilke faktorer spiller inn».
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Validitet av den norske versjonen av BANFF Patella Instability Instrument 2.0 .
 • Show author(s) (2021). Utviklingen av et testbatteri for funksjonell vurdering etter patellastabiliserende kirurgi.
 • Show author(s) (2018). Påvirkes frykt for ny skade etter rekonstruksjon av fremre korsbånd av pasientens alder og kjønn? .
 • Show author(s) (2018). Funksjonelle resultater ni måneder etter ACL-rekonstruksjon med «All inside» versus AM portal teknikk isolert – en randomisert studie .
 • Show author(s) (2018). "ALL-INSIDE" versus AM Portal teknikk for ACL-Rekonstruksjon: Preliminære resultater fra en randomisert studie.
Programme management
 • Show author(s) (2020). Episode 27 - Korsbåndskader.
Poster
 • Show author(s) (2018). «DET SITTER I HODET» UTFORDRINGER VED RETUR TIL IDRETT ETTER REKONSTRUKSJON AV FREMRE KORSBÅND.
 • Show author(s) (2018). The Norwegian Version of The Anterior Cruciate Ligament Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI-No): Construct validity .
 • Show author(s) (2015). INTRA-SESJON TEST-RETEST RELIABILITET AV TIMED "UP & GO" TEST (TUG) NÅR DEN UTFØRES AV ELDRE MED HOFTEBRUDD.

More information in national current research information system (CRIStin)