Home
Anne Lise Fimreite's picture

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-mailAnne.Fimreite@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 93+47 900 83 619
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Relationship between central and local government
 • Local democracy
 • Regionalisation
 • Governance
 • Multilevel governance
 • Homeland Security

 

Academic article
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2014. Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 439-456.
 • Bezes, Philippe; Fimreite, Anne Lise; Le Lidec, Patric; Lægreid, Per. 2013. Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 147-175.
 • Selle, Per; Fimreite, Anne Lise. 2013. Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 65-79.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2013. After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 839-856.
 • Blom-Hansen, Jens; Christiansen, Peter Munck; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2012. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 71-90.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 49-58.
 • Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice; Pedersen, Lene Holm. 2011. One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 1451-1468.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 561-594.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 219-237.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2010. How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 232-246.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 281-287.
 • Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 155-167.
 • Andreassen, Tone Alm; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 pages.
 • Askim, Jostein R.; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 1006-1025.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2008. Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 60-88.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2007. Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 677-698.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve. 2007. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 389-408.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2007. Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 75-86.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise. 2006. Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 89-107.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2006. Den egentlige regiondebatten. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2005. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? West European Politics. 764-780.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise. 2005. Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 239-256.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2005. Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 202-214.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 6 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 7 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Baldersheim, Harald. 2005. Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? West European Politics. 15 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 20 pages.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2003. Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77-96.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Fimreite, Anne Lise; Øgård, Morten. 2000. Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 7-26.
 • Fimreite, Anne Lise; Stenvoll, Dag. 1999. Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 161-175.
Report
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Partnerskapet i Nav - innovasjon eller "same procedure"? .
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise Hellebø; Lango, Peter. 2011. Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern. .
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Bezes, Philippe; Le Lidec, Patric. 2010. Reorganizing the modern state in comparative perspecitve.: Specialization and integration in Norway and France. .
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. 23. 23. .
Popular scientific lecture
 • Fimreite, Anne Lise. 2010. Stat og kommune i NAV - colliding worlds eller mission impossible made possible?
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune - colloding worlds eller mission impossible made possible?
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Nav-reformen - det nasjonale perspektivet.
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Nav - ny offentlig styring på gjengrodde stier?
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Hvorfor er samhandling så vanskelig?
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Forelesninger om governance og nettverksstyring.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. Sektorstyring i forvaltningen.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. Nav-reformens organisasjons tenkning.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. NAV-reformen - evalueringsopplegget.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. NAV-reformen.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. Evalueringen av NAV-reformen.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Regioner; ”uekte” barn av Europa eller en redningsplanke for et lokaldemokrati i vansker?
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Regioner - framtidens styringsstruktur.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Norwegian local government.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Kommunene og framtiden.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Kommunene - statens forlengede arm eller arena for samfunnsutvikling?
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Interkommunalt samarbeid - utfordringer for demokratisk styring.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Governance – privat/offentlig styring.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Governance - eller offentlig - privat samarbeid.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Governance - demokratiske utfordringer.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Velferdsstat og lokaldemokratiet - uforenelige størrelser?
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Styringssystem i Storby.
 • Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein; Klausen, Jan Erling. 2003. Styringssystem i Storby.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Staten og velferdskommunen.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Staten og kommunene, hvordan skal staten styre kommunene.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Rammebetingelser for lokalpolitikere.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Maktutredningen og lokaldemokratiet.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunenes handlingsbetingelser.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunene og velferdsstaten - uforenelige størrelser.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunene og velferdsstaten.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunene og staten.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunene i framtiden.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunalorganisering i framiden.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Har lokaldemokratiet noen framtid?
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Det lokale demokratiet.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Utviklingen i stat-kommuneforholdet; utfordringer for storbyene.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Politikk og styring eller hvis staten styrer alt hva skal da storbyene styre?
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Lokaldemokrati og statlig styring - trender og utviklingstrekk.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Hva vil vi med kommunene?
Academic lecture
 • Fimreite, Anne Lise; Christensen, Tom; Lægreid, Per. 2012. Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Fimreite, Anne Lise. 2012. Grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per. 2012. Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern: Befolkningens holdninger til antiterrortiltak 2006 og 2011.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Bezes, Philippe; Le Lidec, Patric. 2010. Reorganizing the modenr state in comparative perspecitve: Specialization and integration in Norway and France.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. The role of trust, religion, and political affiliation in attitudes to anti-terror measures.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2009. Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing Results of Regional Goverment Reform in Norway and Denmark.
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. One-stop-shops for Social Welfare: The Addaptation of an Organizational Form in Three Countries.
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. NAV-kontoret i en internasjonal konteskt.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. Draconian measures in the fight against terror – demography, trust and political attitudes.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Reorganization of the Welfare State Administration. Partnerships, networks and accountability.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Implementation of merger: lessons form the Norwegian Welfare Bureeaucracy.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Challenges and effects of administrative reform - the Norwegian reform of labour and welfare administration.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Samordning - fleirnivåstyringens store utfordring.
 • Fimreite, Anne Lise. 2007. Den institusjonelle rammes betydning for politisk og administrativ atferd - kommuneinstitusjonen.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Crisis management - the case of internal security in Norway.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2006. The Essential Regional Debate.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opedal, Gerd Ingunn. 2006. KOSTRA - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Evaluering av fastlege ordningen - kritiske momenter.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2005. The regulatory state and the executing municipality - Consequences of public sector reform in Norway.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2005. Den egentlige regiondebatten.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Nordens lokaldemokrati under press.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Central-local relations; What happened to the Free Commune Experiment?
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2003. Neighbourhood councils in Bergen: Tension and cooperation in a multi-level system.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommunal organisering.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Kommentar til den danske strukturkommisjonens arbeid.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Forskningsbehov i framtiden.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelse?
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Velferdsstat og lokaldemokrati - to uforenelige størrelser?
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2002. Makt, avmakt, motmakt – Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune.
 • Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein; Aars, Jacob. 2002. Makt, avmakt, motmakt - samspillet mellom bydel og by i Bergen.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Lokaldemokrati og velferdsstat - uforenelige størrelser.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Hvis staten styrer kommunene, hva skal kommunepolitikerne styre?
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Framtidens kommune(r) - ulike kommunescenarier som følge av eventuelle endringer i forvaltningsstruktur, oppgavestruktur og oppgavefordeling.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Statlig styring - en utfordring for det lokale lekmannsskjønnet?
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Rettighetsfesting og lokalt selvstyre.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Offentlig politikk og administrasjon.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Offentlig forvaltning.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2001. Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Kommunal parlamentarisme og bydelsstyring.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Individuelle rettigheter og valgfrihet - en utfordring for våre demokratiske institusjoner.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Hvordan påvirkerindividuelle rettigheter, valgfrihet og brukerundersøkelser våre demokratiske institusjoner.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Framtiden for det lokale folkestyret i et rettighetssamfunn.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Den fornyede offentlige sektor - det rettighetsstyrte samfunn.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Øgård, Morten; Fimreite, Anne Lise. 1999. Det kommunale lederskap - en historisk sammenligning av politiske og administrative lederprofiler.
Editorial
 • Alm Andreassen, Tone; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 152-154.
Book review
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 77-78.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget.
Non-fiction book
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget, Oslo.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget, Oslo.
Popular scientific article
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Kommunene og framtiden. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-29.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise; Lundestad, Olav. 1998. Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus.
Feature article
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Fimreite, Anne Lise; Gundersen, Lise. 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H. 2014. Risikostaten. Dagens næringsliv.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd.
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Framtidens kommuner. Bergens Tidende.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Kiland, Charlotte. 2015. Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap.
 • Holmen, Ann Karin Tennås. 2011. Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.
 • Fimreite, Anne Lise. 1996. Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. -.
Interview
 • Fimreite, Anne Lise. 2009. Om samhandlingsreformen.
Programme participation
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Staten trenger fattige kommuner.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Intervju med NRK - Hordaland i forbindelse med kommunevalget 2003.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Intervju om fylkeskommunens framtid.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter; Fimreite, Anne Lise. 2014. Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 17 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Utfordringer og implikasjoner. 10 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. 14 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 27 pages.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. 16 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2010. Norway. 15 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2009. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? 19 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Samordning - flernivåstyringens store utfordring. 21 pages.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? 17 pages.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? 16 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opdal, Gerd Ingunn. 2007. Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. 19 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2005. Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. 24 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. 2005. By-governance. 24 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare.
 • Hansen, Tore; Opheim Ellis, Ingunn; Fimreite, Anne Lise. 2002. Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg?
 • Fimreite, Anne Lise; Kolsrud, Kirstine. 2001. Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press.
Poster
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2006. Urban Activist Networks: Effective and exclusive?
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise. 2006. Tension and cooperation in a multilevel system. Interating district councils in city governance.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2006. Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2006. Reform of the Emplyment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordination Diverse Public Organisations.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2006. Den egentlige regiondebatten.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2005. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2005. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2005. Den norske regionaliseringsdebatten.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2004. Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob. 2004. Kommunene i den parlamentariske bevissthet.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2003. Fragmentert styring med kommunene som nav - en studie av tre nettverkstyper i Kristiansand kommuner.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Et spørsmål om tillit (bygd på notat N0031).
Academic literature review
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. 3-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publication last five years:

 

 • «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 • «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 • “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 • “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1) s. 232-246 (2010)
 • “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) s. 1451-1468
 •  “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) s. 561-594
 • Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) s. 219-237
 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011
 • “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) s. 71-90 
 • “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance, august 2012,
 • «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar». (with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:

 • Senior officer, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

 • Research Fellow, 1988 - 1995
 • Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

 • Senior advicer, 1997 - 2001

University of Bergen, Departement of Administration and Organization theory:

 • Associate professor, 2001-2006,
 • Professor, 2006-
 • Deputy head of department: 2002-2005
 • Vice-dean, Faculty of Social Sciences: 2009-

 

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

 • Researcher, 2001-present

 

Visiting scholar:

 • Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring and autumn terms1992.
 • Potsdam University, Potsdam, Germany, spring term 2007.

 

Others:

 

The Norwegian Research Council

 

•             Member of programme committee – Welfare, employment and migration – 2009 -2012

•             Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation –2005-2009.

•             Member of programme committee – Urban development – 2000-2005.

•             Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – 2004-2005

•             Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations (NAV) 2007-2014.

 

Ministry of Finance:

 

•             Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, 2003-2004.

 

Ministry of Justice:

 • Member of the Police Study-group – 2012-

 

University of Bergen:

•             Head of organizing committee for the Christie-conference. (Annual conference, the most important meeting point between academia and the surroundings in Western Norway) 2011-present.

•             Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006

•             Head of local organizing committee for the 1.World Social Science Forum, Bergen, May 2009.

•             Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.

•             Member of committee for evaluation of the research-school-programme at UoB, 2011.

•             Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.

•             Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007

•             Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.

•             Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997

•             Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.

 

Others:

•             Member of Council, the Haraldsplass University Hospital, 1999-present.

•             President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.

•             Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.

•             Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.

•             Guest-editor, Tidsskrift for velferdsforskning, nr 3, 2009. and Nordiske Organisasjonsstudier, no 3 2011.

 

Research groups