Home
Anne Lise Fimreite's picture
Photo:
Eivind Senneset, UiB

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-mailAnne.Fimreite@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 93+47 90083619
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Relationship between central and local government
 • Local democracy
 • Regionalisation
 • Governance
 • Multilevel governance
 • Homeland Security

 

Academic article
 • Show author(s) (2022). Geografisk bevissthet hos velgere, lokalpolitikere og forvaltningsansatte. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 158-177.
 • Show author(s) (2021). Why such a different choice of tools? Analysing recent local government reforms in Denmark and Norway. Local Government Studies.
 • Show author(s) (2021). Understanding bureaucratic support for coerced institutional change. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 20 pages.
 • Show author(s) (2020). Geografisk konflikt i det politiske landskapet: En fortelling om to dimensjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 56-78.
 • Show author(s) (2020). "Den store demokratidebatten" - da og nå. Tidsskrift for samfunnsforskning. 30-37.
 • Show author(s) (2017). Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • Show author(s) (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 439-456.
 • Show author(s) (2013). Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 147-175.
 • Show author(s) (2013). Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 65-79.
 • Show author(s) (2013). After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 839-856.
 • Show author(s) (2012). Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 71-90.
 • Show author(s) (2012). 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 49-58.
 • Show author(s) (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 1451-1468.
 • Show author(s) (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 561-594.
 • Show author(s) (2011). Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 219-237.
 • Show author(s) (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 232-246.
 • Show author(s) (2009). Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 281-287.
 • Show author(s) (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 155-167.
 • Show author(s) (2009). Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 pages.
 • Show author(s) (2009). How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 1006-1025.
 • Show author(s) (2008). Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 60-88.
 • Show author(s) (2007). Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 677-698.
 • Show author(s) (2007). Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Show author(s) (2007). Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 389-408.
 • Show author(s) (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • Show author(s) (2007). Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 75-86.
 • Show author(s) (2006). Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift.
 • Show author(s) (2006). Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 89-107.
 • Show author(s) (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • Show author(s) (2006). En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift.
 • Show author(s) (2006). Den egentlige regiondebatten. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Show author(s) (2005). Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? West European Politics. 764-780.
 • Show author(s) (2005). Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 239-256.
 • Show author(s) (2005). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 202-214.
 • Show author(s) (2005). Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 7 pages.
 • Show author(s) (2005). Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? West European Politics. 15 pages.
 • Show author(s) (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 20 pages.
 • Show author(s) (2003). Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77-96.
 • Show author(s) (2002). Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • Show author(s) (2000). Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 7-26.
 • Show author(s) (1999). Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 161-175.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Rural-Urban versus Center-Periphery: Identities, Polarization, and Preferences.
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Show author(s) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2010). Stat og kommune i NAV - colliding worlds eller mission impossible made possible?
 • Show author(s) (2009). Partnerskapet mellom stat og kommune - colloding worlds eller mission impossible made possible?
 • Show author(s) (2009). Nav-reformen - det nasjonale perspektivet.
 • Show author(s) (2009). Nav - ny offentlig styring på gjengrodde stier?
 • Show author(s) (2009). Hvorfor er samhandling så vanskelig?
 • Show author(s) (2009). Forelesninger om governance og nettverksstyring.
 • Show author(s) (2007). Sektorstyring i forvaltningen.
 • Show author(s) (2007). Nav-reformens organisasjons tenkning.
 • Show author(s) (2007). NAV-reformen - evalueringsopplegget.
 • Show author(s) (2007). NAV-reformen.
 • Show author(s) (2007). Evalueringen av NAV-reformen.
 • Show author(s) (2006). Regioner; ”uekte” barn av Europa eller en redningsplanke for et lokaldemokrati i vansker?
 • Show author(s) (2006). Regioner - framtidens styringsstruktur.
 • Show author(s) (2006). Norwegian local government.
 • Show author(s) (2006). Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • Show author(s) (2006). Kommunene og framtiden.
 • Show author(s) (2006). Kommunene - statens forlengede arm eller arena for samfunnsutvikling?
 • Show author(s) (2006). Interkommunalt samarbeid - utfordringer for demokratisk styring.
 • Show author(s) (2006). Governance – privat/offentlig styring.
 • Show author(s) (2006). Governance - eller offentlig - privat samarbeid.
 • Show author(s) (2005). Governance - demokratiske utfordringer.
 • Show author(s) (2003). Velferdsstat og lokaldemokratiet - uforenelige størrelser?
 • Show author(s) (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati.
 • Show author(s) (2003). Styringssystem i Storby.
 • Show author(s) (2003). Styringssystem i Storby.
 • Show author(s) (2003). Staten og velferdskommunen.
 • Show author(s) (2003). Staten og kommunene, hvordan skal staten styre kommunene.
 • Show author(s) (2003). Rammebetingelser for lokalpolitikere.
 • Show author(s) (2003). Maktutredningen og lokaldemokratiet.
 • Show author(s) (2003). Kommunenes handlingsbetingelser.
 • Show author(s) (2003). Kommunene og velferdsstaten - uforenelige størrelser.
 • Show author(s) (2003). Kommunene og velferdsstaten.
 • Show author(s) (2003). Kommunene og staten.
 • Show author(s) (2003). Kommunene i framtiden.
 • Show author(s) (2003). Kommunalorganisering i framiden.
 • Show author(s) (2003). Har lokaldemokratiet noen framtid?
 • Show author(s) (2003). Det lokale demokratiet.
 • Show author(s) (2002). Utviklingen i stat-kommuneforholdet; utfordringer for storbyene.
 • Show author(s) (2002). Politikk og styring eller hvis staten styrer alt hva skal da storbyene styre?
 • Show author(s) (2002). Lokaldemokrati og statlig styring - trender og utviklingstrekk.
 • Show author(s) (2002). Hva vil vi med kommunene?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Fear and Knowledge - understanding Norwegian citizens' perception of Antimicrobial Resistance (AMR).
 • Show author(s) (2018). Understand Bureaucratic Support for Coerced Institutional Change.
 • Show author(s) (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Show author(s) (2012). Grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.
 • Show author(s) (2012). Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern: Befolkningens holdninger til antiterrortiltak 2006 og 2011.
 • Show author(s) (2010). Reorganizing the modenr state in comparative perspecitve: Specialization and integration in Norway and France.
 • Show author(s) (2009). The role of trust, religion, and political affiliation in attitudes to anti-terror measures.
 • Show author(s) (2009). Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing Results of Regional Goverment Reform in Norway and Denmark.
 • Show author(s) (2009). One-stop-shops for Social Welfare: The Addaptation of an Organizational Form in Three Countries.
 • Show author(s) (2009). NAV-kontoret i en internasjonal konteskt.
 • Show author(s) (2009). Draconian measures in the fight against terror – demography, trust and political attitudes.
 • Show author(s) (2008). Reorganization of the Welfare State Administration. Partnerships, networks and accountability.
 • Show author(s) (2008). Implementation of merger: lessons form the Norwegian Welfare Bureeaucracy.
 • Show author(s) (2008). Challenges and effects of administrative reform - the Norwegian reform of labour and welfare administration.
 • Show author(s) (2007). Samordning - fleirnivåstyringens store utfordring.
 • Show author(s) (2007). Den institusjonelle rammes betydning for politisk og administrativ atferd - kommuneinstitusjonen.
 • Show author(s) (2007). Crisis management - the case of internal security in Norway.
 • Show author(s) (2006). The Essential Regional Debate.
 • Show author(s) (2006). KOSTRA - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Show author(s) (2006). Evaluering av fastlege ordningen - kritiske momenter.
 • Show author(s) (2005). The regulatory state and the executing municipality - Consequences of public sector reform in Norway.
 • Show author(s) (2005). Den egentlige regiondebatten.
 • Show author(s) (2004). Nordens lokaldemokrati under press.
 • Show author(s) (2004). Central-local relations; What happened to the Free Commune Experiment?
 • Show author(s) (2003). Neighbourhood councils in Bergen: Tension and cooperation in a multi-level system.
 • Show author(s) (2003). Kommunal organisering.
 • Show author(s) (2003). Kommentar til den danske strukturkommisjonens arbeid.
 • Show author(s) (2003). Forskningsbehov i framtiden.
 • Show author(s) (2002). Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelse?
 • Show author(s) (2002). Velferdsstat og lokaldemokrati - to uforenelige størrelser?
 • Show author(s) (2002). Makt, avmakt, motmakt – Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune.
 • Show author(s) (2002). Makt, avmakt, motmakt - samspillet mellom bydel og by i Bergen.
 • Show author(s) (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Show author(s) (2002). Lokaldemokrati og velferdsstat - uforenelige størrelser.
 • Show author(s) (2002). Hvis staten styrer kommunene, hva skal kommunepolitikerne styre?
 • Show author(s) (2002). Framtidens kommune(r) - ulike kommunescenarier som følge av eventuelle endringer i forvaltningsstruktur, oppgavestruktur og oppgavefordeling.
 • Show author(s) (2001). Statlig styring - en utfordring for det lokale lekmannsskjønnet?
 • Show author(s) (2001). Rettighetsfesting og lokalt selvstyre.
 • Show author(s) (2001). Offentlig politikk og administrasjon.
 • Show author(s) (2001). Offentlig forvaltning.
 • Show author(s) (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Show author(s) (2001). Kommunal parlamentarisme og bydelsstyring.
 • Show author(s) (2001). Individuelle rettigheter og valgfrihet - en utfordring for våre demokratiske institusjoner.
 • Show author(s) (2001). Hvordan påvirkerindividuelle rettigheter, valgfrihet og brukerundersøkelser våre demokratiske institusjoner.
 • Show author(s) (2001). Framtiden for det lokale folkestyret i et rettighetssamfunn.
 • Show author(s) (2001). Den fornyede offentlige sektor - det rettighetsstyrte samfunn.
 • Show author(s) (2000). Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • Show author(s) (1999). Det kommunale lederskap - en historisk sammenligning av politiske og administrative lederprofiler.
Editorial
 • Show author(s) (2009). Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 152-154.
Book review
 • Show author(s) (2006). Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 77-78.
 • Show author(s) (1998). Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2011). Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2005). Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus.
 • Show author(s) (2004). Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget AS.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget AS.
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget AS.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • Show author(s) (2002). Kommunene og framtiden. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-29.
 • Show author(s) (1998). Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus.
Feature article
 • Show author(s) (2015). Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2014). Risikostaten. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2012). Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2012). Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • Show author(s) (2011). Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial Trygd.
 • Show author(s) (2011). Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages.
 • Show author(s) (2005). Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2005). Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2005). Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2005). Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2005). Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Show author(s) (2004). PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2004). Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2004). Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 pages.
 • Show author(s) (2004). By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2004). "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2003). Framtidens kommuner. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2003). En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap.
 • Show author(s) (2011). Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.
 • Show author(s) (1996). Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. -.
Interview
 • Show author(s) (2009). Om samhandlingsreformen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken. 31 pages.
 • Show author(s) (2021). Ambiguity with a purpose. The county governor as a multileve lactor, shaping the Norwegian Local Government reform.
 • Show author(s) (2014). Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 17 pages.
 • Show author(s) (2011). Utfordringer og implikasjoner. 10 pages.
 • Show author(s) (2011). Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. 14 pages.
 • Show author(s) (2011). Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 27 pages.
 • Show author(s) (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. 16 pages.
 • Show author(s) (2010). Norway. 15 pages.
 • Show author(s) (2009). Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? 19 pages.
 • Show author(s) (2008). Samordning - flernivåstyringens store utfordring. 21 pages.
 • Show author(s) (2007). Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? 16 pages.
 • Show author(s) (2007). Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • Show author(s) (2006). Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. 19 pages.
 • Show author(s) (2005). Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. 24 pages.
 • Show author(s) (2005). By-governance. 24 pages.
 • Show author(s) (2004). Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer. 23 pages.
 • Show author(s) (2004). Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare. 18 pages.
 • Show author(s) (2002). Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? 24 pages.
 • Show author(s) (2001). Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren. 22 pages.
 • Show author(s) (2001). Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 pages.
 • Show author(s) (2001). Lekmannsstyre under press. 18 pages.
Poster
 • Show author(s) (2006). Urban Activist Networks: Effective and exclusive?
 • Show author(s) (2006). Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis.
 • Show author(s) (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Show author(s) (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Show author(s) (2005). Den norske regionaliseringsdebatten.
 • Show author(s) (2003). Fragmentert styring med kommunene som nav - en studie av tre nettverkstyper i Kristiansand kommuner.
 • Show author(s) (2000). Et spørsmål om tillit (bygd på notat N0031).
Academic literature review
 • Show author(s) (2011). Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 3-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publication last five years:

 

 • «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 • «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 • “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 • “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1) s. 232-246 (2010)
 • “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) s. 1451-1468
 •  “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) s. 561-594
 • Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) s. 219-237
 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011
 • “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) s. 71-90 
 • “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance, august 2012,
 • «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar». (with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:

 • Senior officer, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

 • Research Fellow, 1988 - 1995
 • Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

 • Senior advicer, 1997 - 2001

University of Bergen, Departement of Administration and Organization theory:

 • Associate professor, 2001-2006,
 • Professor, 2006-
 • Deputy head of department: 2002-2005
 • Vice-dean, Faculty of Social Sciences: 2009-

 

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

 • Researcher, 2001-present

 

Visiting scholar:

 • Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring and autumn terms1992.
 • Potsdam University, Potsdam, Germany, spring term 2007.

 

Others:

 

The Norwegian Research Council

 

•             Member of programme committee – Welfare, employment and migration – 2009 -2012

•             Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation –2005-2009.

•             Member of programme committee – Urban development – 2000-2005.

•             Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – 2004-2005

•             Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations (NAV) 2007-2014.

 

Ministry of Finance:

 

•             Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, 2003-2004.

 

Ministry of Justice:

 • Member of the Police Study-group – 2012-

 

University of Bergen:

•             Head of organizing committee for the Christie-conference. (Annual conference, the most important meeting point between academia and the surroundings in Western Norway) 2011-present.

•             Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006

•             Head of local organizing committee for the 1.World Social Science Forum, Bergen, May 2009.

•             Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.

•             Member of committee for evaluation of the research-school-programme at UoB, 2011.

•             Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.

•             Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007

•             Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.

•             Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997

•             Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.

 

Others:

•             Member of Council, the Haraldsplass University Hospital, 1999-present.

•             President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.

•             Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.

•             Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.

•             Guest-editor, Tidsskrift for velferdsforskning, nr 3, 2009. and Nordiske Organisasjonsstudier, no 3 2011.