Home
Anne Lise Fimreite's picture

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-mailAnne.Fimreite@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 93+47 900 83 619
 • Visitor Address
  Christies gate 15
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Relationship between central and local government
 • Local democracy
 • Regionalisation
 • Governance
 • Multilevel governance
 • Homeland Security

 

Books
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget. 301 pages. ISBN: 978-82-15-02398-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Grindheim, Jan Erik. 2007. Offentlig forvaltning (2 utg). Universitetsforlaget. 260 pages. ISBN: 9788215011646.
 • Grindheim, Jan Erik; Fimreite, Anne Lise. 2007. Offentlig forvaltning. Universitetsforlaget. 288 pages. ISBN: 9788215011646.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 pages. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Grindheim, Jan Erik. 2001. Offentlig forvaltning. Universitetsforlaget. 266 pages. ISBN: 82-15-00104-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. -1 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. -1 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
Journal articles
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 28: 32-35.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2: 155-171. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-04
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Fimreite, Anne Lise; Gundersen, Lise. 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2015-09-29.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2014. Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 14: 439-456. doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H. 2014. Risikostaten. Dagens næringsliv. Published 2014-04-26.
 • Bezes, Philippe; Fimreite, Anne Lise; Le Lidec, Patric; Lægreid, Per. 2013. Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 26: 147-175. doi: 10.1111/j.1468-0491.2012.01608.x
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2013. After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 36: 839-856. doi: 10.1080/1057610X.2013.823754
 • Selle, Per; Fimreite, Anne Lise. 2013. Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 2. 65-79.
 • Blom-Hansen, Jens; Christiansen, Peter Munck; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2012. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 38: 71-90. Published 2011-11-16. doi: 10.1080/03003930.2011.629195
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve. 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30. Published 2012-06-01.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 14: 49-58.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Rykkja, Lise Hellebø. 2012. Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv. Published 2012-08-23.
 • Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice; Pedersen, Lene Holm. 2011. One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 89: 1451-1468. doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01933.x
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 43: 561-594. doi: 10.1177/0095399711412914
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende. Published 2011-04-27.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd. 7.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2011. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. Nordiske organisasjonsstudier. 13: 3-8.
 • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 pages. Published 2011-09-22.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 4: 219-237. doi: 10.1080/17539153.2011.586206
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2010. How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 88: 232-246. doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x
 • Alm Andreassen, Tone; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 152-154.
 • Andreassen, Tone Alm; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 pages.
 • Askim, Jostein R.; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 32: 1006-1025. doi: 10.1080/01900690903223888
 • Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre. 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 155-167.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2009. Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 11: 281-287. doi: 10.1080/14719030902798198
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2008. Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 10: 60-88.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 73: 389-408. doi: 10.1177/0020852307081149
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2007. Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 33: 677-698. doi: 10.1080/03003930701627332
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy. 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2007. Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 24: 75-86.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve. 2007. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 165-196.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy. 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 22: 231-255.
 • Fimreite, Anne Lise. 2006. Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 7: 77-78.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift. 1.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift. 1.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2006. Den egentlige regiondebatten. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise. 2006. Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 32: 89-107. doi: 10.1080/03003930500453609
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise. 2005. Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 28: 239-256.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2005. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? West European Politics. 28: 764-780.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 05. 6 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 4. 7 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • Fimreite, Anne Lise; Baldersheim, Harald. 2005. Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? West European Politics. 3. 15 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2005. Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 202-214.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport. Published 2004-05-20.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport. Published 2004-09-16.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport. Published 2004-11-20.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport. Published 2004-03-10.
 • Fimreite, Anne Lise. 2004. Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 pages. Published 2004-01-20.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein. 2003. Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 84: 77-96.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3. 20 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende. Published 2003-04-10.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Framtidens kommuner. Bergens Tidende. Published 2003-04-24.
 • Fimreite, Anne Lise. 2002. Kommunene og framtiden. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3. 26-29.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 3. 310-321.
 • Fimreite, Anne Lise; Øgård, Morten. 2000. Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 4: 7-26.
 • Fimreite, Anne Lise; Stenvoll, Dag. 1999. Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 161-175.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise; Lundestad, Olav. 1998. Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus. 4.
Reports and theses
 • Fimreite, Anne Lise. 2011. Partnerskapet i Nav - innovasjon eller "same procedure"? Uni Rokkansenteret, Bergen. 50 pages.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise Hellebø; Lango, Peter. 2011. Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern. Uni rokkansenteret, Bergen. 31 pages.
 • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Bezes, Philippe; Le Lidec, Patric. 2010. Reorganizing the modern state in comparative perspecitve.: Specialization and integration in Norway and France. Uni Rokkansenteret, Bergen. 30 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in the attitudes to anti-terror measures. Working Paper / Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in attitudes to anti-terror measures. Rokkansenteret Notat. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2009. The role of trust, religion and political affiliation in the attitudes to anti-terror measures. Working Paper / Rokkansenteret. 9. Rokkansenteret, Bergen. 25 pages.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Challenges and effects of administrative reform - The Norwegian reform of labour and welfare administration. Rokkansenteret Notat. 10/2008. Rokkansenteret, Bergen. 28 pages.
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Implementation of merger: Lessons form the Norwegian Welfare Bureaucracy. Rokkansenteret, Bergen. 27 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2008. Mission imposssible made possible? Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV. Rokkansenterte, Bergen. 40 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Byråkrati og partnerskap håhd i hånd? Om samarbeidsutfordringer i NAV. Rokkansenteret Notat. 04/2008. Rokkansenteret, Bergen. 42 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Reorganization of the welfare State Administration: Partnerships, networks and accountability. Rokkansenteret Notat. 06/2008. Rokkansenteret, Bergen. 27 pages.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2007. Crisis management - The case of internal security in Norway. Rokkansenteret, Working Papers 8-2007, Bergen. 40 pages.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2006. Reform of the Employment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordination Diverse Public Organisations. Rokkansenteret, Bergen. 35 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2005. Lokaldemokratiets framtid. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo. 12 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2005. Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in a Multi-Level System. Rokkansenteret Working Papers. 7. Rokansenteret, Bergen.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2005. Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre. NOU 2005: 6, Vedlegg 4, Oslo.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob. 2004. Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 137 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2003. Der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett! Om lokalt folkestyre og rettigheter. Rapport - Rokkansenteret. 8. Rokkansenteret, Bergen. 116 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Kvalvåg, Svein; Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine Monica; Opedal, Ståle. 2003. Styringssystem i storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune. Rapport - Rokkansenteret. 4. Rokkansenteret, Bergen. 245 pages.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 168 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Klausen, Jan Erling; Kvalvåg, Svein; Aars, Jacob; Sivertsen, Kristine. 2002. Små enheter - store utfordringer. Evaluering av bydelsreformen i Bergen. Bergen kommune, Bergen. 169 pages.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Rapportserien. 50. Makt- og demokratiutredningen, Oslo. 32 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 2001. Lovfestede retter og lokalt folkestyre. LOS-senteret, UiB, Bergen. 39 pages.
 • Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise. 2001. Færre og større bydeler? Prosjektrapport. 17. NIBR, Oslo. 210 pages.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise. 2000. Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. LOS-senter notat. N0031. LOS-senteret, Bergen. 21 pages.
 • Lotsberg, Dag Øyvind; Fimreite, Anne Lise. 1998. Rektorrollen mot tusenårsskiftet - Forventninger, realitet og utfordringer i rektors rolleutøvelse. 23. LOS-senteret, Bergen. 24 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 1996. Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. Rapportserien. 43: -. Inst. for adm. org.. 243 pages.
 • Fimreite, Anne Lise. 1994. Forskningsmelding og vitenskapssyn. Instituttet sin notat serie. 19. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Lægreid, Per; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter; Fimreite, Anne Lise. 2014. Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 13, pages 228-244. In:
  • Lægreid, Per; Fimreite, Anne Lise; Rykkja, Lise H.; Lango, Peter. 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget. 301 pages. ISBN: 978-82-15-02398-4.
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2011. Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. Kapittel 12, pages 237-252. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Kapittel 1, pages 9-35. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. Kapittel 13, pages 253-266. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Utfordringer og implikasjoner. Kapittel 14, pages 267-276. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Lango, Peter; Lægreid, Per; Rykkja, Lise Hellebø. 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget. 312 pages. ISBN: 978-82-15-01816-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2010. Norway. Chapter 10, pages 163-178. In:
  • Goldsmith, Michael; Page, Edward. 2010. Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge. 284 pages. ISBN: 0-415-54846-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per. 2009. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? kapittel 10, pages 191-210. In:
  • Roness, Paul G.; Sætren, Harald. 2009. Change and Continuity in Public Sector Organizations. Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget. 345 pages. ISBN: 978-82-450-0754-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per. 2008. Samordning - flernivåstyringens store utfordring. Kapittel 2, pages 25-46. In:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 pages. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? Kapittel 3, pages 60-76. In:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. 219 pages. ISBN: 0-415-37821-4.
 • Baldersheim, Harald; Fimreite, Anne Lise. 2007. Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? Chapter 3, pages 60-76. In:
  • Østerud, Øyvind. 2007. Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. 219 pages. ISBN: 978-0-415-37821-5.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob; Opdal, Gerd Ingunn. 2007. Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet? kapittel. In:
  • Tranvik, Tommy. 2007. Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. 223 pages. ISBN: 978-82-450-0663-6.
 • Fimreite, Anne Lise; Hjertaker, Bjørn Tore. 2006. Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. Kapittel, pages 249-267. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Fimreite, Anne Lise; Aars, Jacob. 2005. Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. Kapittel 5, pages 125-148. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 pages. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor; Aars, Jacob. 2005. By-governance. Kapittel 1, pages 11-34. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Medalen, Tor. 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus. 269 pages. ISBN: 82-304-0012-1.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare. Kapittel, pages . In:
  • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 pages.
 • Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy. 2004. Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer. Kapittel, pages . In:
  • Fimreite, Anne Lise. 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. 150 pages.
 • Hansen, Tore; Opheim Ellis, Ingunn; Fimreite, Anne Lise. 2002. Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? kapittel, pages 45-68. In:
  • Aardal, Bernt. 2002. Valgdeltakelse og lokaldemokrati. 273 pages. ISBN: 82-446-0920-6.
 • Fimreite, Anne Lise; Kolsrud, Kirstine. 2001. Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren. 283-304. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. 9-26. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Lekmannsstyre under press. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Lesjø, Jon Helge; Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 329-341. In:
  • 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publication last five years:

 

 • «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 • «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 • “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 • “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1) s. 232-246 (2010)
 • “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) s. 1451-1468
 •  “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) s. 561-594
 • Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) s. 219-237
 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011
 • “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) s. 71-90 
 • “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance, august 2012,
 • «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar». (with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:

 • Senior officer, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

 • Research Fellow, 1988 - 1995
 • Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

 • Senior advicer, 1997 - 2001

University of Bergen, Departement of Administration and Organization theory:

 • Associate professor, 2001-2006,
 • Professor, 2006-
 • Deputy head of department: 2002-2005
 • Vice-dean, Faculty of Social Sciences: 2009-

 

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

 • Researcher, 2001-present

 

Visiting scholar:

 • Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring and autumn terms1992.
 • Potsdam University, Potsdam, Germany, spring term 2007.

 

Others:

 

The Norwegian Research Council

 

•             Member of programme committee – Welfare, employment and migration – 2009 -2012

•             Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation –2005-2009.

•             Member of programme committee – Urban development – 2000-2005.

•             Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – 2004-2005

•             Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations (NAV) 2007-2014.

 

Ministry of Finance:

 

•             Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, 2003-2004.

 

Ministry of Justice:

 • Member of the Police Study-group – 2012-

 

University of Bergen:

•             Head of organizing committee for the Christie-conference. (Annual conference, the most important meeting point between academia and the surroundings in Western Norway) 2011-present.

•             Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006

•             Head of local organizing committee for the 1.World Social Science Forum, Bergen, May 2009.

•             Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.

•             Member of committee for evaluation of the research-school-programme at UoB, 2011.

•             Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.

•             Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007

•             Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.

•             Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997

•             Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.

 

Others:

•             Member of Council, the Haraldsplass University Hospital, 1999-present.

•             President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.

•             Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.

•             Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.

•             Guest-editor, Tidsskrift for velferdsforskning, nr 3, 2009. and Nordiske Organisasjonsstudier, no 3 2011.

 

Research groups