Home
Arild Aurvåg Farsund's picture

Arild Aurvåg Farsund

Professor
 • E-mailarild.farsund@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 33
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Same but different: On continuity and change in agricultural policy reforms. Scandinavian Political Studies.
 • Show author(s) (2023). Agriculture and Fisheries in Norway. Outside, but Increasingly Inside the EU? Internasjonal Politikk. 631-643.
 • Show author(s) (2020). Politicization strategies in domestic trade policy making: Comparing agriculture and seafood sectors in Norway. Journal of Comparative Policy Analysis. 576-591.
 • Show author(s) (2017). The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime. Journal of European Public Policy. 1698-1715.
 • Show author(s) (2017). Debating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway. Scandinavian Political Studies. 347-366.
 • Show author(s) (2015). Food security and trade: reconciling discourses in the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization. Food Security. 383-391.
 • Show author(s) (2014). Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 85-107.
 • Show author(s) (2012). Innovation policy in City-Regions: Internationalization Strategies as Policy Instruments. IDEAS.
 • Show author(s) (2011). Towards New Regional landscape. Urban research and Practice. Urban Research and Practice. 23-37.
 • Show author(s) (2009). Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. 409-421.
Report
 • Show author(s) (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. .
 • Show author(s) (2012). Scenarier 2029 - Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. .
 • Show author(s) (2012). Evaluering av Energi og miljø prosjektet. .
 • Show author(s) (2012). En Kina-strategi for Vestlandsrådet og Vestlandet. .
 • Show author(s) (2010). Storbyprosjektet: Sluttrapport fra følgeevaluering fase 2. .
 • Show author(s) (2010). Doha-runden i WTO: Effekter for norsk fiskeri,- havbruks- og landbrukspolitikk. .
 • Show author(s) (2010). Den norske regionalisengsdebatten 2000 - 2010: Posisjoner og perspektiver. .
 • Show author(s) (2009). Trade Policy: National Interests and International Negotiations. .
 • Show author(s) (2007). Storbyprosjektet: Underveisevaluering. .
 • Show author(s) (2007). Framtidig organisering av Stavangerregionen Næringsutvikling. .
 • Show author(s) (2006). Storbyene og region nivåene. .
 • Show author(s) (2006). Rammebetingelser og ressursgrunnlag for satsing på matsektoren i Rogaland. .
 • Show author(s) (2006). Opplevelsesnæringene på Vestlandsbygdene Betingelser, strategier og muligheter. .
 • Show author(s) (2005). Luftfarten i omstilling -sikkerhetsvurderinger i den politiske beslutningsprosessen. .
 • Show author(s) (2002). Vestlandsutredningen. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Matsikkerhet og pandemi.
 • Show author(s) (2021). Allmenngjøringstesen og bondeopprøret.
 • Show author(s) (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?
 • Show author(s) (2017). EU og BREXIT – hva kan konsekvensene bli for Norge?
 • Show author(s) (2015). Norsk handelspolitikk etter 1995.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). EFTA’s Twenty First Century Free Trade Agreements: Between new Ambitions and National Constrains.
 • Show author(s) (2023). Coordination of Complex System: Meta-organization on Government Levels.
 • Show author(s) (2022). Same but different: On agricultural reform and the resilience of the Norwegian canalization policy.
 • Show author(s) (2022). Fisheries, aquaculture, and agriculture: Autonomy and wriggle room in primary industries.
 • Show author(s) (2021). Export restrictions and food security: A COVID crisis that never happened?
 • Show author(s) (2020). Adapting design to context. A comparative study of three international organizations.
 • Show author(s) (2020). Adapting design to context. A comparative study of three international organizations .
 • Show author(s) (2019). Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain .
 • Show author(s) (2019). The WTO’s governance system for food trade.
 • Show author(s) (2019). The Design of International Organizations.
 • Show author(s) (2019). Post-exceptionalism in domestic trade policy making: Comparing the significance of politicization in agriculture and seafood sectors in Norway.
 • Show author(s) (2019). Brexit and Europe’s Differentiated Order: The Case of Fisheries Policy – The Norwegian Perspective.
 • Show author(s) (2018). Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade.
 • Show author(s) (2018). Organisasjonsutforming i internasjonal politikk.
 • Show author(s) (2018). Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations.
 • Show author(s) (2017). Trade policy making in Norway: Coordinating the defensive and offensive interests of agriculture and seafood.
 • Show author(s) (2017). The Framing of Food Security in the Doha Round Negotiations: The Case of G33 and G10.
 • Show author(s) (2016). Institusjoner, ideer og interesser: Matsikkerhet og utviklingslinjer i norsk politikk.
 • Show author(s) (2016). Food governance in Norway: Coordinating different institutional logics in agriculture and seafood.
 • Show author(s) (2015). Fiskeri- og landbruksinteressenes plass i norsk handelspolitikk.
 • Show author(s) (2015). Coordinating food security policy in two different ideational settings: a comparison of Australia and Norway.
 • Show author(s) (2015). Challenging Agricultural Normalism in the Global Food Security Debate?
 • Show author(s) (2014). Food security and trade: Contested ideas in two international organizations.
 • Show author(s) (2014). Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making. Second draft.
 • Show author(s) (2013). Norsk jordbruk i krysspress mellom nasjonal og internasjonal politikk.
 • Show author(s) (2013). Food Security and ‘Intermestic’ Character of Trade Policy Making.
 • Show author(s) (2006). Norwegian City Regions and Functional Integration: The Cases of Everyday Regional Interaction and Business Policy.
Academic monograph
 • Show author(s) (2023). Norway’s EU Experience and Lessons for the UK: On Autonomy and Wriggle Room.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2007). Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 14-19.
 • Show author(s) (2006). Næringspolitikk i fem norske byregioner. Plan. 60-66.
 • Show author(s) (2002). "Mot en Vestlandsregion". Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 45 pages.
Feature article
 • Show author(s) (2011). Nettverk trenger politisk kontroll. Forskning.no. 4 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). Stabilitet og endring i norsk landbrukspolitikk. En studie av parlamentariske beslutninger og korporative forhandlinger.
Interview
 • Show author(s) (2019). MDG: – Det er ein myte at me er eit byparti.
 • Show author(s) (2013). Han frykter en blå regjering vil redusere subsidier og tollvern.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Not Much Wriggle Room: Brexit and the Norway model.
 • Show author(s) (2023). Global Trade and Development: The challenge of translating legal wriggle room into autonomy.
 • Show author(s) (2023). Flexible Association in Foreign, Security, and Defence Policy: A case of gradually diminishing autonomy?
 • Show author(s) (2023). Autonomy and Wriggle Room.
 • Show author(s) (2023). Autonomy Under Complex Interdependence: The case of Norway and lessons for Brexit?
 • Show author(s) (2021). Organisasjonsutforming i internasjonal politikk. 16 pages.
 • Show author(s) (2018). The Resilience of Paradigm Mixes: Food Security in a Post-Exceptionalist Trade Regime.
 • Show author(s) (2016). Historiske veivalg i jordbrukspolitikken. 17 pages.
 • Show author(s) (2015). Nasjonal politikk og internasjonale forhandlinger: Norsk handelspolitikk etter 1995. 25 pages.
 • Show author(s) (2014). Towards the intermestic politics of trade: institutions, ideas, interests and actors. 22 pages.
 • Show author(s) (2014). The intermestic politics of trade. 32 pages.
 • Show author(s) (2014). The global trade agenda. 25 pages.
 • Show author(s) (2014). Norway : agricultural exceptionalism and the quest for free trade. 26 pages.
 • Show author(s) (2013). Regional samhandling for innovasjon. 28 pages.
 • Show author(s) (2010). Perspektiver på styringnettverk og nettverkstyring. 26 pages.
 • Show author(s) (2010). Innledning: Byregioner og styringsutfordringer. 18 pages.
 • Show author(s) (2010). Er nettverksstyring fremtiden for byregionene? 12 pages.
 • Show author(s) (2008). The Development of City-Regions in Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2006). Næringsliv og sysselsetjing i vår tid. 44 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2010). Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Multimedia product
 • Show author(s) (2005). Framtidsbygda.
Briefs
 • Show author(s) (2023). Britain’s post-Brexit illusion of sovereignty and the lessons it can learn from Norway.

More information in national current research information system (CRIStin)