Home
Arild Breistøl's picture

Arild Breistøl

Head Engineer, Palaeo Lab Technician
 • E-mailArild.Breistol@uib.no
 • Phone+47 55 58 87 24
 • Visitor Address
  Thormøhlensgate 53A
  5006 Bergen
  Room 
  4B08
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2015). Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca prefer ectoparasite-free nest sites when old nest material is present. Ornis Norvegica. 9-13.
 • Show author(s) (2005). Period length in cyclic animal populations. Ecology. 373-378.
 • Show author(s) (2005). Period length in cyclic animal populations. Ecology. 373-378.
 • Show author(s) (2002). Spatial distribution of muscle fibre types within skeletal muscle fascicules from standardbred horses. Anatomical Record. 131-136.
 • Show author(s) (2002). Spatial distribution of fiber types within skeletal muscle fascicles from Standardbred horses. Anatomical Record. 131-136.
 • Show author(s) (2000). Winter habitat of white-billed and great northern divers on the coast of Norway. Ornis Norvegica. 1-5.
 • Show author(s) (2000). Winter habitat of white-billed and great northern divers on the coast of Norway. Ornis Norvegica. 1-5.
 • Show author(s) (1997). Fjellrotte funnet i Agderfylkene. Fauna. 176-177.
Report
 • Show author(s) (2023). Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder. 2184. 2184. .
 • Show author(s) (2023). Effektmåling av minkuttak på bakkehekkende sjøfugl. 2292. 2292. .
 • Show author(s) (2023). Effekter på fugletrekket over Guleslettene. Etterundersøkelser ved Guleslettene vindkraftverk. 2228. 2228. .
 • Show author(s) (2021). Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Tjeldbergodden - Linnorm reservoar. 2042. 2042. .
 • Show author(s) (2020). Kysthekkende bestander av måker og terner i Bergen kommune. 1933. 1933. .
 • Show author(s) (2020). Konsekvenser for naturmangfold i forbindelse med ny kabeltrasé på Nyhamna. 1865. 1865. .
 • Show author(s) (2019). Undersøkelser av trekkaktiviteten for fugl på Guleslettene 2018-2019. Observasjoner, radarkartlegging og lyttedata med supplerende materiale. 1693. 1693. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2003). Effects of parasitism by haematophagous ectoparasites on reproductive success in the pied lycatcher (Fidecula hypoleuca Pallas).
Compendium
 • Show author(s) (1998). Anvendt statistikk ved bruk av SAS/STAT.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1998). Effects of parasitism by haematophagous ectoparasites on reproductive success in the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca Pallas.).
Popular scientific article
 • Show author(s) (2012). Dystre tall for hettemåkebestanden i Norge. Vår Fuglefauna. 150-157.
 • Show author(s) (2011). Hvordan går det med hettemåkene i Norge? Vår Fuglefauna. 6-11.
Programme participation
 • Show author(s) (1997). Newtons Hage.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). The habitat uses and behaviour of Black Grouse (Lyrurus tetrix) in western Norwegian heathlands, in winter. Bikuben. 39-50.

More information in national current research information system (CRIStin)