Home
 • E-mailArild.Linneberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 80 88
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2020). Adornos laboratorium i Estetisk teori. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 112-125.
 • Show author(s) (2016). Å overvinne begrepet framskritt. (Om Walter Benjamins historiefilosofi). Prosopopeia.
 • Show author(s) (2014). "Å lese det som aldri er skrevet. Introduksjon til Walter Benjamin". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 25 pages.
 • Show author(s) (2013). Surrealismens negativ. Om kvinner i surrealismen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 22 pages.
 • Show author(s) (2013). Litteraturen oppstår på det stedet der lovene blir til. Prosopopeia. 8 pages.
 • Show author(s) (2011). Randbemerkninger fra ei personlig vitenskapshistorie. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 20-27.
 • Show author(s) (2011). Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • Show author(s) (2011). Et brev til månens mørke bakside - om den litterære domstolens overdommeres konstruksjon av kanon. Vinduet. 102-108.
 • Show author(s) (2010). Samisk versus norsk rettstenkning: Juristens mareritt. Omkring Ande Sombys juridiske retorikk. Kuiper.
 • Show author(s) (2010). Kopernikansk mobilisering og ptolemeisk nedrustning. Sloterdijk om kunst og kunnskap og å tenke sanselig. Vagant.
 • Show author(s) (2010). Beruselsen i kunsten. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Show author(s) (2009). Snåsamannens rolle i Treholt-saken. Om simulasjon og samfunn i en rettsprosess. Vinduet. 107-118.
 • Show author(s) (2009). Law, simulation, and society from Ibsen to Treholt. Law and Literature. 24-41.
 • Show author(s) (2008). Lovens tekst og tekstens lov i Ida Börjels Konsumköplagen: juris lyrik. Vagant. 10 pages.
 • Show author(s) (2007). "Som havets sus i en konkylie"? Temporalitetens retorikk i Paul de Mans ironi. Prosopopeia. 35-41.
 • Show author(s) (2005). Prosopopeia, eller: Litt om Paul de Man. Prosopopeia. 59-63.
 • Show author(s) (2004). Terrorens troper. Om Graham Greenes roman The Quiet American i lys av den nye "krigen mot terror". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (2004). Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes The Quiet American. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 14-22.
 • Show author(s) (2004). Litteraturvitenskapens nytte (og ikke ulempe) for livet. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.
 • Show author(s) (2004). Hvad var nykritikken? Omkring Kenneth Burkes The Philosophy of Literary Form . Passage.
 • Show author(s) (2004). Hvad var den ny kritik? Om Kennet Burkes The Philosophy of Literary Form. Passage. 10 pages.
 • Show author(s) (2000). Rabita litteraturkritikk (svensk översättning v. Göran Dahlberg av essayer "Litteraturkritikk alla rabiata", tidl, publisert i Vinduet og i A. Linneberg Bastardforsøk, 1994). Glänta. 46-51.
 • Show author(s) (2000). Lovens lange arm: Den skjulte juridiske diskursen i Bakhtins romanteori. Vagant. 45-52.
 • Show author(s) (2000). Hamsun og byen: tigerstaden og det transgressive: om romanpoetikken i Sult.(Bearbeida versjon av foredrag holdt på konferanse ved Københavns univ i september 1998). Prosopopeia.
 • Show author(s) (1999). Den andre stemmen: Korstogene sett fra arabernes side, I lys av krigen på Balkan. Vagant. 70-74.
 • Show author(s) (1999). Avantgardens andre ansikt: Hamsuns poetikk. Agora.
 • Show author(s) (1994). Retorikkens status i Adornos estetikk. Working paper.
 • Show author(s) (1994). Forsvar biografien! (En kritikk av biografi-sjangeren). Vagant.
 • Show author(s) (1994). Bjelke spjelker bjelke.Prolegomena til ei prokatalepse over Henrik Bjelkes (ikke-)essays. (Om den danske dikteren Henrik Bjelkes forfatterskap med vekt på essayistikken). Passage. 81-92.
 • Show author(s) (1993). Svar fra doktoranden. Kritikkhistorie og retorikk. (Tilknyttet prosjekt Norsk litteraturkritikks historie, bd.II: 1848-1870). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 122-131.
 • Show author(s) (1993). Norsk litteraturkritikkes historie, bind II: 1848 - 1870. Svar fra doktoranden til opponentene (Johan Fjord Jensen, Sigurd Aa. Aarnes). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (1993). Fordreiningens former. Peter B@yrger. Das Denker des Herrn. Ny Poetik. 109-112.
 • Show author(s) (1991). «Mimesis an der Rede»? Om filosofi og retorikk hos Adorno. Agora. 5-17.
 • Show author(s) (1991). The Rhetoric of Non-Fiction: To the Tropics of Discourse in Cultural Criticism. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
 • Show author(s) (1990). «Philosophy now». Eller post-punk-pop som provokasjon (Om Scritti Polittis filosofiske, dekonstruktive tekster og musikk, opprinnelig holdt som foredrag ved litteraturstudiet i Bø). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 242-250.
 • Show author(s) (1990). Hinsides Entropiprinsippet. Variasjoner over Göran Sonnevis poesi. (En gjennomgang av Göran Sonnevis forfatterskap med vekt på forholdet mellom entropi og negentropi). Den blå port. 7-19.
 • Show author(s) (1988). Åpenbart skriftemål. Hektor Rottweiler in memoriam. (Om Theodor W. Adorno, Søren Kierkegaard m fl og bruken av pseudonymer i filosofi og kritikk). Vinduet.
 • Show author(s) (1988). Tar vinneren prisen? Om de innstilite til Nordisk råds litteraturpris 1988 med vekt på den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš). Første norske introduksjon av den samiske dikteren). I: Norsk Litterær Årbok (Red. Geir Mork og Leif Mæhle). Oslo. Det Norske Samlaget. s. 15-30. ISBN 82-521- 3093-3. Norsk Litterær Årbok. 15-30.
 • Show author(s) (1988). Skriftbildenes tidsbilder. Teorilesninger om litteratur og tid som interartistisk fenomen. Profil. 76-87.
 • Show author(s) (1987). «Om litteraturhistorieskriving» som litterært faktum: historie – struktur – diskurs. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 365-370.
 • Show author(s) (1987). Det kritiske klima i Media Thule. Om Kjartan Fløgstads roman Det 7. Klima og mottakelsen av den. (Opptrykt i Bastardforsøk 1994). Samtiden.
 • Show author(s) (1985). Når gode historier blir dårlig historie. Til kritikken av Den Narrative Fornufta og Den Gode Smakens Ideologi i Litteraturhistorieskrivinga. (Omkring Kittang, Meldal og Skei: Norsk litteraturhistorieskriving, 1982). Norsk Litterær Årbok. 20 pages.
 • Show author(s) (1985). Kulturstoffet i avisene på Ibsens tid. Et mediehistorisk notat om en litterær kultur. IBSENÅRBOK. 187-192.
 • Show author(s) (1984). Det faderløse samfunnet. Motsigelsens estetikk i Paal Brekkes poesi. Vinduet. 15 pages.
 • Show author(s) (1983). Edb-register over «litteraturkritikkens historie i Norge». Norskrift. 84-98.
 • Show author(s) (1982). Melankoliens anatomi. (Om Botho Strauss). Vinduet. 10 pages.
 • Show author(s) (1982). Litteraturkritikkens historie. Notater til en modell. Norskrift.
 • Show author(s) (1981). En strukturalistisk analyse av Espen Haavardsholms novelle Zink. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 10 pages.
 • Show author(s) (1980). Danske dikt om menn, kjærlighet og samfunn. (Om Fleming Harrits, Jesper Jensen m fl). Vinduet.
 • Show author(s) (1979). Romantikk for borgar - realisme for bonde? Garborgs Haugtussa og litteraturkritikken. Syn og Segn.
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Siegfried Kracauer and Historiography. Some new, old Challenges to the Construction of factual Stories.
 • Show author(s) (2020). Siegfried Kracauer and Historiography. Some new and old Challenges to the Construction of Factual Stories .
 • Show author(s) (2020). Friedrich Engels und Walter Benjamin. Marginalien zu Benjamins Passagenwerk.
 • Show author(s) (2019). The Language of Law as Negated Poetry; On the disappearance of language in Norwegian criminal cases (Torgersen, Liland, Moen, Baneheia).
 • Show author(s) (2018). The Perfect Crime. A Norwegian Example (Baudrillard and the Baneheia case).
 • Show author(s) (2018). Stories, Law, and Justice: The Place of Narratives in the Fieldof Law and Humanities.
 • Show author(s) (2018). Chair. Plenar Session with Greta Olson and Werner Gephart .
 • Show author(s) (2017). «The Metaphysics of Storytelling. Walter Benjamin as a Challenge to Narratology – And to Our Project» .
 • Show author(s) (2017). «Recht als kulturwissenschaftliche Kategorie«.
 • Show author(s) (2017). «History Dissolves into Images, Not into Stories. A Walter Benjamin Perspective on Law's Stories».
 • Show author(s) (2016). Virkelighetens redning. Men hvilken virkelighet? Siegfried Kracauer og Walter Benjamin om fotografi og film med vekt på Rashomon-effekten: kriminalhistoria som motiv.
 • Show author(s) (2016). The Optical Unconscious: Walter Benjamin; Image, Photography, Film.
 • Show author(s) (2016). Humanistic Legal Research – State of the Art, høsten 2016.
 • Show author(s) (2015). Å lese det som aldri er skrevet. Walter Benjamin som historiefilosof og forfatter.
 • Show author(s) (2015). The Prosecutor as Judge: The Role of the Media in the Baneheia Case.
 • Show author(s) (2015). The Ostrich as a rhetorical Figure in Art, Literature and Law.
 • Show author(s) (2015). Morgen ved midnatt (men ikke) i midnattsolens land. Om Kaj Skagens Steiner-monografi og mottakelsen av den.
 • Show author(s) (2015). Interpretation as Misinterpretation; Rhetoric and Law in the Baneheia case and the Monika Case.
 • Show author(s) (2015). Humanistic Legal Research: How to establish a new Centre of Excellence. Background and Prospects.
 • Show author(s) (2014). «Å lese det som aldri er skrevet»; framskrittets teori hos Walter Benjamin.
 • Show author(s) (2014). Den greske tragediens rituelle strukturer.
 • Show author(s) (2014). "Walter Benjamin: Skrifter i utvalg".
 • Show author(s) (2014). "Walter Benjamin & Theodor W. Adorno: Estetikk og sanselighet".
 • Show author(s) (2014). "Theodor W. Adorno's Aesthetic Theory".
 • Show author(s) (2014). "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • Show author(s) (2014). "The Politics of Interpretation: Legal Narratives". Speakers: Bernard Schlink, Stanley Fish, Katrin Truestedt. Discussant: Arild Linneberg.
 • Show author(s) (2014). "Roland Barthes og retorikken i vitenskapshistorisk belysning".
 • Show author(s) (2014). "Justismordets retorikk".
 • Show author(s) (2014). "Derrida's Legacy", International Conference on "Law and Interpretation", Cardozo School of Law, New York, April 29-30, 2014:. Speakers: Gayatry Spivak, Bernie Meyler, Bernard Schlink, Mark Sanders. Chair of two sessions "Derrida's Legacy" and "The politics of Interpretation": Arild Linneberg.
 • Show author(s) (2013). The Rhetoric of Miscarriage of Justice: Report from a Research Project.
 • Show author(s) (2013). Notes on the Impact of Russian Formalism and Russian Futurism in Norwegian Literature and Philosophy of Art.
 • Show author(s) (2013). "From Law and the Humanities to Humanistic Legal Studies: State of the Art and Perspectives".
 • Show author(s) (2013). "'Darstellung ist der Inbegriff der Methode: On Walter Benjamin & Legal Narratives".
 • Show author(s) (2012). Litteratur og lov og rett (seminar/debatt, andre medvirkende Eivind Kolflaath ogt Frode Sulland).
 • Show author(s) (2012). From Law in Literature to the Literariness of Law. My Experiences with establishing Literature and Law Studies in Norway.
 • Show author(s) (2012). Die Dramaturgie der Justizfehler. Zur Konstruktion falscher oder fiktiver Erzählungen im Gericht.
 • Show author(s) (2012). Datalagringsdirektivets språklige figurer: retorikk, hermeneutikk og epistemologi.
 • Show author(s) (2012). "The Rhetoric of Miscarriage of Justice".
 • Show author(s) (2011). Treholtsakens tomme tegn.
 • Show author(s) (2011). Research Tasks in a Centre for Humanistic Legal Studies - Prospects after the Project on Miscarriages of Justice.
 • Show author(s) (2011). Centre for Humanistic Legal Studies: Prospects and Possibilities.
 • Show author(s) (2011). A propos demokrati og rettsstat: Treholtsakens tomme tegn.
 • Show author(s) (2010). Rosted og den juridiske retorikken = Rosted og "den retlige Veltalenhed".
 • Show author(s) (2010). Om konstruksjonen av fortellinger i retten: Justismordprosjektets grunnlag (Bergensskolen).
 • Show author(s) (2010). Litterær og juridisk retorikk: En kort historikk fra Aristoteles til dekonstruksjonen.
 • Show author(s) (2010). Justismordets dramaturgi.
 • Show author(s) (2010). Justismordets dramaturgi - om konstruksjonen av falske fortellinger i retten.
 • Show author(s) (2010). Justismordets dramaturgi (II): Rapport om Fritz Moen-saken.
 • Show author(s) (2010). Justismord? Begrepets historie og betydninger.
 • Show author(s) (2010). Juridisk retorikk siden Jakob Rosteds Forsøg i 1811.
 • Show author(s) (2009). «Law as Literature and literature as Law in Albrt Camus' L'étranger».
 • Show author(s) (2009). The Simulation of Law, and the Laws of Simulation.
 • Show author(s) (2009). Nato and Europe – between War and Democracy ("Nato og Europa – mellom krig og demokrati", om rettsfeil i internasjonal rett, simultant på norsk og engelsk), kommentator: Julia Kristeva.
 • Show author(s) (2009). Hvordan skrive kritikkhistorie? (Forberedende seminar til det nye litteraturkritikk-historiske prosjektet).
 • Show author(s) (2009). Chair of Session : Law in Culture, Ethnic, Emotional and Personal Dimensions of Justice.
 • Show author(s) (2008). «The Deconstruction of the Nordic Concept of Justice in Nils-Aslak Valkeapääs Poetry and Essays».
 • Show author(s) (2008). Triztan Vindtorns ordkunst.
 • Show author(s) (2008). The Literariness of Law as a social Fact.
 • Show author(s) (2008). Litteraturkritikk og juss i Peter Andreas Heibergs Læsning for Publikum.
 • Show author(s) (2007). The Treholt-case, revisited.
 • Show author(s) (2007). The Bergen School of Law and Literature Studies: History and Prospects.
 • Show author(s) (2007). Law and Literature: Miscarriages of Justice and International Law. (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • Show author(s) (2007). Law and Literature now in the Nordic Countries and in the USA (Dragvoll, Ekeland, Linneberg: Chairs).
 • Show author(s) (2004). Rettsfilosofi og estetisk sensibilitet i Albert Camus' L'Étranger.
 • Show author(s) (2004). Retten i litteraturen og litterariteten i retten.
 • Show author(s) (2004). Ludvig Holberg og jussen.
 • Show author(s) (2004). Lov og rett og litteratur.
 • Show author(s) (2004). Litteratur , domstale og rettsfilosofi ut fra Albert Camus' L'étranger.
 • Show author(s) (2004). Krig, lov og retorikk og imperiets nye rettsorden.
 • Show author(s) (2004). Kommunikasjonsteoretisk estetikk i simulasjonssamfunnet. Omkring Norbert Bolz' Kaos og simulasjon.
 • Show author(s) (2004). Hva var nykritikken?
 • Show author(s) (2004). Holberg og naturretten.
 • Show author(s) (2004). Domstalens litterære konstruksjon i lys av vitneutsagns betydning.
 • Show author(s) (2004). Domstalen som litteratur og litteraturen som domstale.
 • Show author(s) (2003). The Rhetoric of Rock and the Poetics of Pop.
 • Show author(s) (2003). Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes roman The Quiet American.
 • Show author(s) (2003). Die Bewegung des Gedankens. Adornos Mores in Minima Moralia.
 • Show author(s) (2002). Om lovenes ånd og åndens lover. Noen rettsfilosofiske temaer i litteraturen fra Montesquieu til Derrida.
 • Show author(s) (2001). The Irony of Allegory. Paul de Man. Text, History, War. (Veiledende tittel).
 • Show author(s) (2001). Bevegelsesaspektet og improvisasjon i Theodor W. Adornos filosofi.
 • Show author(s) (1999). Formens etikk som etikkens form i Göran Sonnevis poesi.
 • Show author(s) (1998). Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Sult.
 • Show author(s) (1998). The long Arm of the Law: The Hidden Discourse of Law in Bakhtins Theory of the Novel.
 • Show author(s) (1997). Art and Rhetoric – Social Implications: Literature and Law.
 • Show author(s) (1994). «Å handle er et vanskelig språk»? Et språk-handlingsessay: Om Georg Johannesens retorikk og retorikkens Georg Johannesen.
 • Show author(s) (1994). Gestalt Theoretical Aspects of Theodor W. Adorno's Ästhetische Theorie.
 • Show author(s) (1993). «The french Connection - auf Deutsch»: To former for dekonstruksjon? Om Jacques Derridas lesning av Walter Benjamins rettsfilosofi i Zur Kritik der Gewalt (Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Show author(s) (1993). Kvalitet og kritikk hos Adorno.
 • Show author(s) (1993). Den dekonstruktive hygiene: Ei spøkelseshistorie fra det akademiske liv. (om den filosofiske dekónstruksjon med vekt på Paul de Man. Trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Show author(s) (1992). «Det norske Folk er sjukt i Skolten» Ei innberetning til akademiet apropos Aasmund Vinjes u-aktuelle lyrikk (trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Show author(s) (1992). Romanens poetik og symbolæstetiken. (Opptrykt i boka Epik, tid og ironi, ved Lars S. Arndal, Stig Olsen og Kim Ravn (red), forlaget Prometheus, Århus, 1992, s. 7 -25. ISBN ikke angitt).
 • Show author(s) (1991). «… det blankt antiretoriske står i forbund med barbariet». Om retorikken som disiplin i Adornos Negative Dialektik bl a i lys av Paul de Man.
 • Show author(s) (1989). Gertrude Stein og nominalismens estetikk: Apropos Adorno og Lyotard (foredraget trykt i Bastardforsøk 1994).
 • Show author(s) (1985). Die Entstehung der literarischen Öffentlichkeit in Norwegen im 19. Jahrhundert.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2017). Walter Benjamin: Passasjeverket . Vidarforlaget AS.
 • Show author(s) (2014). Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. Bokklubbens kulturbibliotek.
 • Show author(s) (2008). Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2004). Sul punto di tacere: la letteratura di Adorno. Einaudi.
 • Show author(s) (2004). Moderne litteraturteori. En innføring. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2004). Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (2001). The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. With an Introduction of Michael Holquist. (Edited by Jørgen Bruhn & Jan Lundquist) Øvrige medforfattere: Charles Lock, Brian Poole, Marianne Ping Huang, Derek Littlewood. Museum Tusculanum Press. University of Copenhagen.
 • Show author(s) (1990). Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1978). Strukturalisme i litteraturvitenskapen. Sentrale arbeider fra særlig tsjekkisk strukturalisme. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Den store samleren. Walter Benjamin. Filologen. 12-13.
 • Show author(s) (2017). «Skrevet med usynlig blekk». Snapshots av Walter Benjamin. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. 10 pages.
 • Show author(s) (2014). Uhyret Handke. Om Peter Handke og debatten rundt Ibsen-prisen. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2014). Juristen som humanist. Johan B. Hjort. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2013). Rikdom og moral. (Om aktualiteten av Platons verk Lovene som kritikk av Norge i dag). Klassekampen.
 • Show author(s) (2013). Historias tilfeldigheter. Om juristen L.T. Barner fra Bergen og hans bok fra 1853. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2012). Teateret som tribunal. (Om Bertolt Brecht og rettens teatrale dramaturgi). Klassekampen. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Kritikkens narrekappe. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Show author(s) (2012). Hvorfor Susan Sontag? (Om Agora 2-3 2011, utgitt 2012, særnr om Susan Sontag). Klassekampens Bokmagasin.
 • Show author(s) (2012). DLD (datalagringsdirektivet) som dårlig dikting. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2011). En ufrivillig forbryters tragedie. Om Oidipus Rex og Stravinskijs opera. Festspillene i Bergen. 2 pages.
 • Show author(s) (2011). An involuntary Offender's Tragedy. Oidipus Rex and Strawinsky's Opera. Programbok - Festspillene i Bergen 2011. 2 pages.
 • Show author(s) (2010). Virkelighetseffekten. (Om David Shield «Reality Hunger» i lys av bl a Norbert Bolz og Georg Johannesen og mediefiksjoner). Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). "Dine fingre lister seg gjennom mitt ansiktsgress i mørket". Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet.
 • Show author(s) (2009). Nato og Europa mellom krig og demokrati (synopsis av foredrag på den internasjonale Kristeva-konferansen). Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). Litteraturkritikken i simulasjonssamfunnet: simulasjonskritikk eller kritikksimulasjon? Standart. 50-52.
 • Show author(s) (2008). Sosiale hieroglyfer. (Om Wilhelm Schiwe «Norske Digteres Vilkaar» fra 1855, varens fetisjkarakter og etableringa av en norsk litterær institusjon). Klassekampen.
 • Show author(s) (2006). Kunstprosaens sak som sakprosaens kunst: om Georg Johannesen. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Show author(s) (2005). Retten som forbrytelse. (Om Arne Treholts selvbiografi Gråsoner). Klassekampen.
 • Show author(s) (2005). Helsing frå Sameland. (Om Aillohas', Nils Aslak Valkeapääs essaysamling Helsing frå Sameland). Klassekampen.
 • Show author(s) (2004). Politikkens makt over livet. (En introduksjon til Giorgio Agamben). Klassekampen.
 • Show author(s) (2004). Holberg og naturretten. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Fascismens faser. (om Theodor W. Adornos Minima Moralia. Refleksjoner fra et beskadiget liv og den nye krigen mot terror). Klassekampen.
 • Show author(s) (2000). Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Hamsuns roman Sult. Prosopopeia. 53-58.
 • Show author(s) (1998). Gåtenes sannhet – sannhetens gåte. Om Gro Dahles poesi. (Opptrykk av etterord-essayet i Gro Dahle Karneval. Dikt i utvalg). Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben.
 • Show author(s) (1998). Gro Dahle – Obstfelderprisen 1997. Norsklæreren. 20-21.
 • Show author(s) (1994). Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: Svevets metafysikk. (Opprinnelig foredrag holdt ved Den norske Forfatterforenings jubileum, 19. november 1993. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 2-7.
 • Show author(s) (1994). Fløgstads latinamerikanske reiser (En presentasjon av Kjartan Fløgstads bok Pampa Unión – Latinamerikanske reiser). Bokspeilet. 16-17.
 • Show author(s) (1993). Prøysens skaz. (Presentasjon av et utvalg av Alf Prøysens noveller for Den norske bokklubben, ut fra den russiske litteraturforskeren Boris Ejchenbaums begrep skaz - om stilisert muntlighet i skrift). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..
 • Show author(s) (1993). Les dikt og bli dum! Eller: om en generasjon som skusla bort poeta sine. Lyrikk Magasin (Red.: Dahl, Nils Fredrik). 12-14.
 • Show author(s) (1992). Når vi døde vågner. Litteraturhistorie for ungdomsskolen og lesebok for de tusen hjem (Om Sylvi Pennes Norsk litteraturhistorie for ungdomsskolen, Torill Steinfelds Litteraturhistorie for ungdomsskolen og Brikt Jensens Lesebok for de tusen hjem). Norsklæreren. 54-61.
 • Show author(s) (1991). Samisk tradisjon – og estetisk avantgarde (Om Nils Aslak Valkeapääs Beaivi, Áhcazan, som han som den første samiske kunstner fikk Nordisk Råds litteraturpris for). Vagant. 6-9.
 • Show author(s) (1990). Hva var norsk litteraturhistorie? Gravtale over en olding med lovsang over de døde (Om Norges litteraturhistorie, en dekonstruksjon av konseptet «det moderne gjennobrudd», og norsk litteraturhistorie som en utviklingsroman med realismen som hovedperson). Norsklæreren. 28-35.
 • Show author(s) (1985). Skrift, psyke, samfunn; motspråkets prosess. Samtale med Erik Skyum-Nielsen. Vinduet. 47-53.
 • Show author(s) (1984). Svigermos tunge. (Om Anna Magdalene Thoresens glemte diktsamling Digte af en Dame fra 1860. Vinner av PoesiMagasins og Aschehoug forlags essaykonkurranse 1984). Poesi Magasin. 4-16.
 • Show author(s) (1984). Fra poesikritikkens historie: «Ak! Kunde Maanen tolke hvad den lider»! Om alternativ litteraturkritikk i dikterisk og humoristisk form på 1830-tallet. Poesi Magasin. 57.
 • Show author(s) (1984). Fra den norske poesikritikkens historie (III): "Den norske Digter er liig en Løvetand». Om «‘Lurtoner’, lyriske Anstrængelser af Peder Madsen; digtet, samlet, sat, trykt, udgivet, forlagt, kjøbt og kritiseret af Forfatteren» fra bladet Krydseren 1851, redigert av humoristen og visedikteren Ditmar Meidell. Poesi Magasin. 77.
 • Show author(s) (1983). Fra Grünerløkkas parkfugler til Bach og Tizian. Om de intellektuelle og reproduksjonen av dannelseskløfta. Samtiden.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Forsoningens filosofi. Om Walter Benjamin, Passasjeverket. Klassekampen. 2 pages.
 • Show author(s) (2011). Åpenhet om Treholt. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Krigens katastrofe. (Om krigen mot terror). Klassekampen.
 • Show author(s) (2002). Tony Blairs tale i Texas. (En retorisk analyse av hans tale om krigen mot terror). Klassekampen.
 • Show author(s) (1995). Ingen kanon å gjenreise (Om Harold Blooms The Western Canon). Dagbladet.
 • Show author(s) (1991). Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2013). Retten som teater. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Show author(s) (2011). "Humaniora i rettsalen" - presentasjon av prosjektet "Justismordets dramaturgi". Advokatbladet. 34-35.
 • Show author(s) (1989). Rasmus på loffen - uten loff, og andre norske mysterier (En presentasjon av Kjartan Fløgstads roman Dalen Portland for Den norske bokklubben). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben..

More information in national current research information system (CRIStin)