Home
 • E-mailArild.Linneberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 80 88
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS. 1486 pages. ISBN: 978-82-7990-320-8.
 • Linneberg, Arild. 2014. Justismordets retorikk, 2. reviderte utgave. 219 pages. ISBN: 978-82-7990-114-3.
 • Linneberg, Arild; Benjamin, Walter. 2014. Walter Benjamin, Skrifter i utvalg II. 347 pages. ISBN: 978-82-525-8415-8.
 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. 2013. Justismordets retorikk. Vidarforlaget AS. 219 pages. ISBN: 978-82-7990-114-3.
 • Linneberg, Arild. 2013. Bastardforsøk. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 250 pages. ISBN: 9788205439726.
 • Linneberg, Arild. 2013. Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 200 pages. ISBN: 9788205439733.
 • Linneberg, Arild. 2009. Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. 220 pages. ISBN: 978-82-02-30768-4.
 • Linneberg, Arild. 2008. Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-150-0479-2.
 • Linneberg, Arild. 2008. Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett, 2. opplag. ISBN: 978-82-05-37751-6.
 • Linneberg, Arild. 2007. Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett. 255 pages. ISBN: 978-82-05-37751-6.
 • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. 195 pages. ISBN: 978-82-430-0423-8.
 • Linneberg, Arild. 2004. Sul punto di tacere: la letteratura di Adorno. 22 pages.
 • Linneberg, Arild. 2004. Moderne litteraturteori. En innføring. Universitetsforlaget. 192 pages.
 • Linneberg, Arild. 2004. Moderne litteraturteori. En antologi. Universitetsforlaget. 415 pages.
 • Linneberg, Arild; Vindtorn, Tristan. 2002. På fantasiens barrikader. Vindtorns dikt i utvalg fra 1971 til 2002. Aschehoug & Co. 271 pages. ISBN: 9788203185427.
 • Bruhn, Jørgen; Lundquist, Janne; Linneberg, Arild. 2001. The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. With an Introduction of Michael Holquist. (Edited by Jørgen Bruhn & Jan Lundquist) Øvrige medforfattere: Charles Lock, Brian Poole, Marianne Ping Huang, Derek Littlewood. 213 pages. ISBN: 8772896019.
 • Linneberg, Arild. 2001. Tretten triste essays om krig og litteratur. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 299 pages. ISBN: 9788205298279.
 • Linneberg, Arild. 2001. Tove Ditlevsen: Pigesind, Kvindesind og andre dikt i utvalg. 241 pages. ISBN: 9788252544992.
 • Linneberg, Arild. 1999. Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori. 160 pages. ISBN: 82-05-26458-9.
 • Dahle, Gro; Linneberg, Arild. 1998. Karneval. Dikt i utvalg 1987 - 1997. (Linneberg har skrevet etterord, ikke diktene, Gro Dale "ukjent" . en av Norges mest kjente forfattere, der Linneberg har skrevet et faglig etterord. Skal det ikke kunne legges inn?!). J.W. Cappelens Forlag AS. 207 pages. ISBN: 8202175194.
 • Kittang, Atle; Linneberg, Arild; Melberg, Arne; Skei, Hans H. 1997. En introduktion till den moderna litteraturteorin. 192 pages.
 • Linneberg, Arild. 1997. Far og barn i moderlandet. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 161 pages. ISBN: 9788205248786.
 • Linneberg, Arild. 1997. Svigermor på kjøpet. Betraktninger med humoristisk snert og psykologisk innsikt. Medforfattere: Terje Borg, Jan Brøgger, Per Sundby, Nils-Fredrik Nielsen, Audun Stølås, Steinar Lyse, Per Inge Torkelsen, Terje Mosnes, Lars Beckstrøm, Kjetil Hauge, Rolf Tofte. ISBN: 8247600285.
 • Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen, Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen, Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars; Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. 342 pages. ISBN: 82-91553-00-9.
 • Linneberg, Arild. 1994. Bastardforsøk. Essays i utvalg. 300 pages.
 • Linneberg, Arild; Kittang, Atle; Melberg, Arne; Skei, Hans H. 1993. Moderne litteraturteori. En innføring. (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori. En innføring). Universitetsforlaget. 193 pages. ISBN: 82-00-07733-0.
 • Linneberg, Arild; Kittang, Atle; Skei, Hans H.; Melberg, Arne. 1993. Moderne litteraturteori. En antologi. 2.utgave (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori. En innføring). Universitetsforlaget. 411 pages. ISBN: 82-00-07732-2.
 • Kittang, Atle; Melberg, Arne; Linneberg, Arild; Skei, Hans H. 1991. Moderne litteraturteori. En antologi. 411 pages. ISBN: 82-00-07732-2.
 • Beyer, Edvard; Linneberg, Arild; Moi, Morten; Iversen, Irene. 1990. Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget. 320 pages. ISBN: 8200066231.
 • Fosse, Jon; Linneberg, Arild. 1989. Frå telling via showing til writing (A. Linneberg har bare skrivi etterordet, men måtte registrere en person fra UiB for å få lagt inn boka -.). Det Norske Samlaget. 173 pages. ISBN: 8252134270.
Journal articles
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2018. Forsoningens filosofi. Om Walter Benjamin, Passasjeverket. Klassekampen. 2 pages. Published 2018-02-17.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2018. Den store samleren. Walter Benjamin. Filologen. 1-2. 12-13.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. «Skrevet med usynlig blekk». Snapshots av Walter Benjamin. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. 10 pages.
 • Linneberg, Arild. 2016. Lov og rett og galskap (Omtale av Svein Atle Skålevågs "Utilregnelighet. En historie om rett og medisin"). Klassekampen. Published 2016-02-27.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2016. Å overvinne begrepet framskritt. (Om Walter Benjamins historiefilosofi). Prosopopeia. 1.
 • Linneberg, Arild. 2014. Juristen som humanist. Johan B. Hjort. Klassekampen. 2 pages. Published 2014-06-13.
 • Linneberg, Arild. 2014. Uhyret Handke. Om Peter Handke og debatten rundt Ibsen-prisen. Klassekampen. 2 pages. Published 2014-09-18.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2014. "Å lese det som aldri er skrevet. Introduksjon til Walter Benjamin". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 3. 25 pages.
 • Linneberg, Arild. 2013. Litteraturen oppstår på det stedet der lovene blir til. Prosopopeia. 1-2. 8 pages.
 • Linneberg, Arild. 2013. Historias tilfeldigheter. Om juristen L.T. Barner fra Bergen og hans bok fra 1853. Klassekampen. 2 pages. Published 2013-02-27.
 • Linneberg, Arild. 2013. Surrealismens negativ. Om kvinner i surrealismen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 4. 22 pages.
 • Linneberg, Arild. 2013. Rikdom og moral. (Om aktualiteten av Platons verk Lovene som kritikk av Norge i dag). Klassekampen. Published 2013-10-30.
 • Linneberg, Arild; Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer. 2013. Retten som teater. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Published 2013-05-29.
 • Linneberg, Arild. 2012. Kritikkens narrekappe. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 2.
 • Linneberg, Arild. 2012. DLD (datalagringsdirektivet) som dårlig dikting. Klassekampen. 2 pages. Published 2012-11-03.
 • Linneberg, Arild. 2012. Teateret som tribunal. (Om Bertolt Brecht og rettens teatrale dramaturgi). Klassekampen. 1 pages. Published 2012-01-17.
 • Linneberg, Arild. 2012. Hvorfor Susan Sontag? (Om Agora 2-3 2011, utgitt 2012, særnr om Susan Sontag). Klassekampens Bokmagasin. Published 2012-03-10.
 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. 2011. Åpenhet om Treholt. Klassekampen. Published 2011-02-24.
 • Linneberg, Arild. 2011. Pinlige feillesninger? (Kritikk av Jens Øyrehagen Sundes anmeldelse av Kaj Skagens bok om Treholtsaken). Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-02-25.
 • Linneberg, Arild. 2011. Retten som ingen kunne målbinde. Skagen om Treholtsaken. Klassekampen.
 • Linneberg, Arild. 2011. En ufrivillig forbryters tragedie. Om Oidipus Rex og Stravinskijs opera. Festspillene i Bergen. 1. 2 pages. Published 2011-05-10.
 • Linneberg, Arild. 2011. Et brev til månens mørke bakside - om den litterære domstolens overdommeres konstruksjon av kanon. Vinduet. 4. 102-108.
 • Linneberg, Arild. 2011. An involuntary Offender's Tragedy. Oidipus Rex and Strawinsky's Opera. Programbok - Festspillene i Bergen 2011. 2 pages. Published 2011-05-10.
 • Linneberg, Arild. 2011. Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet. 4.
 • Linneberg, Arild. 2011. Randbemerkninger fra ei personlig vitenskapshistorie. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 1. 20-27.
 • Linneberg, Arild. 2011. Konspiratorisk om Treholtsaken? Om Kaj Skagens bok om Treholtsaken, svar til Jens Øyrehagen Sundes anmeldelse. Dag og Tid. 1 pages. Published 2011-03-04.
 • Linneberg, Arild; Ekeland, Bjørn Christer; Dragvoll, Johan. 2011. "Humaniora i rettsalen" - presentasjon av prosjektet "Justismordets dramaturgi". Advokatbladet. 5. 34-35.
 • Linneberg, Arild. 2010. En rapport om kunnskap. (Innlegg i debatt om postmodernisme). Morgenbladet. Published 2010-07-16.
 • Linneberg, Arild. 2010. Virkelighetseffekten. (Om David Shield «Reality Hunger» i lys av bl a Norbert Bolz og Georg Johannesen og mediefiksjoner). Klassekampen. Published 2010-06-18.
 • Linneberg, Arild. 2010. "Dine fingre lister seg gjennom mitt ansiktsgress i mørket". Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. Vinduet. 4.
 • Linneberg, Arild. 2010. God dårlig bok. Om statsadvokat Stein Vales Teppefall (om Treholtsaken). Klassekampen. 2 pages. Published 2010-09-17.
 • Linneberg, Arild. 2010. Kopernikansk mobilisering og ptolemeisk nedrustning. Sloterdijk om kunst og kunnskap og å tenke sanselig. Vagant.
 • Linneberg, Arild. 2010. Beruselsen i kunsten. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Linneberg, Arild. 2010. Samisk versus norsk rettstenkning: Juristens mareritt. Omkring Ande Sombys juridiske retorikk. Kuiper.
 • Linneberg, Arild; Ekeland, Bjørn Christer; Dragvoll, Johan. 2010. Åpenhet i Treholt-saken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2010-11-01.
 • Linneberg, Arild. 2009. «Hun joiker rypeskratt». Om Hege Siris diktsamling «et øyeblikk noen tusen år». Prosopopeia. 3-4. 59-61.
 • Linneberg, Arild. 2009. Romanen om Jens Bjørneboe. (Anmeldelse av Tore Rem «Født til frihet. En biografi om Jens Bjørneboe»). Klassekampen. Published 2009-09-17.
 • Linneberg, Arild. 2009. Litteraturkritikken i simulasjonssamfunnet: simulasjonskritikk eller kritikksimulasjon? Standart. 2. 50-52.
 • Linneberg, Arild. 2009. Nato og Europa mellom krig og demokrati (synopsis av foredrag på den internasjonale Kristeva-konferansen). Klassekampen. Published 2009-09-27.
 • Linneberg, Arild. 2009. Et processkrift om Vidner og Dommere. Kritik. 193. 102-106.
 • Linneberg, Arild. 2009. Snåsamannens rolle i Treholt-saken. Om simulasjon og samfunn i en rettsprosess. Vinduet. 1. 107-118.
 • Linneberg, Arild. 2009. Law, simulation, and society from Ibsen to Treholt. Law and Literature. 21: 24-41. doi: 10.1525/lal.2009.21.1.24
 • Linneberg, Arild. 2008. Slemme Slobo. (Om Kjell Arild Nilsens bok «Milosevic i krig og i Haag»). Klassekampens Bokmagasin. Published 2008-03-01.
 • Linneberg, Arild. 2008. Sosiale hieroglyfer. (Om Wilhelm Schiwe «Norske Digteres Vilkaar» fra 1855, varens fetisjkarakter og etableringa av en norsk litterær institusjon). Klassekampen. Published 2008-07-18.
 • Linneberg, Arild. 2008. Lovens tekst og tekstens lov i Ida Börjels Konsumköplagen: juris lyrik. Vagant. 4. 10 pages.
 • Linneberg, Arild. 2007. "Som havets sus i en konkylie"? Temporalitetens retorikk i Paul de Mans ironi. Prosopopeia. 14: 35-41.
 • Linneberg, Arild. 2006. Kunstprosaens sak som sakprosaens kunst: om Georg Johannesen. Prosa - tidsskrift for skribenter. 1.
 • Linneberg, Arild. 2005. Prosessen mot Arne T. (Om Arne Haugestads bok om Treholtsaken: Kappefall. Beretningen om et varslet justismord, 2004). Morgenbladet. Published 2005-01-21.
 • Linneberg, Arild. 2005. Prosopopeia, eller: Litt om Paul de Man. Prosopopeia. 1-2. 59-63.
 • Linneberg, Arild. 2005. Helsing frå Sameland. (Om Aillohas', Nils Aslak Valkeapääs essaysamling Helsing frå Sameland). Klassekampen. Published 2005-08-19.
 • Linneberg, Arild. 2005. Stanghelle, Treholt og retten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2005-02-25.
 • Linneberg, Arild. 2005. Retten som forbrytelse. (Om Arne Treholts selvbiografi Gråsoner). Klassekampen. Published 2005-02-04.
 • Linneberg, Arild. 2005. Et bestillingsverk fra Justisdepartementet? Ei solskinnshistorie om Norsk Høyesterett. (Om Høgsteretts historie 1814 - 1905 og Høgsteretts historie 1905 - 1965 av Nils Rune Langeland og Erling Sandmo). Morgenbladet. Published 2005-12-16.
 • Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. 2004. Minneord om Jacques Derrida (1930-2004). Morgenbladet. 42. 44-45. Published 2004-10-15.
 • Linneberg, Arild. 2004. Hvad var nykritikken? Omkring Kenneth Burkes The Philosophy of Literary Form. Passage. 50.
 • Linneberg, Arild. 2004. Politikkens makt over livet. (En introduksjon til Giorgio Agamben). Klassekampen. Published 2004-02-16.
 • Linneberg, Arild. 2004. Holberg og naturretten. Klassekampen. Published 2004-06-25.
 • Linneberg, Arild. 2004. Hvad var den ny kritik? Om Kennet Burkes The Philosophy of Literary Form. Passage. 4. 10 pages.
 • Linneberg, Arild. 2004. Litteraturvitenskapens nytte (og ikke ulempe) for livet. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur. 4.
 • Linneberg, Arild. 2004. Terrorens troper. Krigen mot terrorisme og imperiets nye rettsorden i lys av Graham Greenes The Quiet American. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1. 14-22.
 • Linneberg, Arild. 2004. Terrorens troper. Om Graham Greenes roman The Quiet American i lys av den nye "krigen mot terror". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 104.
 • Linneberg, Arild. 2003. Bibliografiske griller. (Artikkel om Tore Rem (red.) «Bokhistorie», Gyldendal 2003). Morgenbladet. Published 2003-06-13.
 • Linneberg, Arild. 2003. Fascismens faser. (om Theodor W. Adornos Minima Moralia. Refleksjoner fra et beskadiget liv og den nye krigen mot terror). Klassekampen. Published 2003-11-11.
 • Linneberg, Arild. 2003. Krigens katastrofe. (Om krigen mot terror). Klassekampen. Published 2003-04-30.
 • Linneberg, Arild. 2002. Litteraturhistorie som om: posthistorier anno 2002. (Om «Danske Digtere i det 20. århundrede». Kritisk til den litteraturhistoriografien som dominerer i dette danske standardverket, til framstillinga av Tove Ditlevsen ikke minst og til utelatelsen av framtredende poeter som Jørgen Nash.). Standart. 16: 42-47.
 • Linneberg, Arild. 2002. Tony Blairs tale i Texas. (En retorisk analyse av hans tale om krigen mot terror). Klassekampen. Published 2002-05-01.
 • Linneberg, Arild. 2000. Hamsun og byen: tigerstaden og det transgressive: om romanpoetikken i Sult.(Bearbeida versjon av foredrag holdt på konferanse ved Københavns univ i september 1998). Prosopopeia. 1.
 • Linneberg, Arild. 2000. Lovens lange arm: Den skjulte juridiske diskursen i Bakhtins romanteori. Vagant. 1. 45-52.
 • Linneberg, Arild. 2000. Rabita litteraturkritikk (svensk översättning v. Göran Dahlberg av essayer "Litteraturkritikk alla rabiata", tidl, publisert i Vinduet og i A. Linneberg Bastardforsøk, 1994). Glänta. 1. 46-51.
 • Linneberg, Arild. 2000. Tigerstaden og det transgressive. Om romanpoetikken i Hamsuns roman Sult. Prosopopeia. 1. 53-58.
 • Linneberg, Arild. 1999. Avantgardens andre ansikt: Hamsuns poetikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 1-2.
 • Linneberg, Arild. 1999. Den andre stemmen: Korstogene sett fra arabernes side, I lys av krigen på Balkan. Vagant. 4. 70-74.
 • Linneberg, Arild. 1998. Gåtenes sannhet – sannhetens gåte. Om Gro Dahles poesi. (Opptrykk av etterord-essayet i Gro Dahle Karneval. Dikt i utvalg). Lyrikkmagasin / Den norske lyrikklubben. 11.
 • Linneberg, Arild. 1998. Gro Dahle – Obstfelderprisen 1997. Norsklæreren. 1. 20-21.
 • Linneberg, Arild. 1995. Ingen kanon å gjenreise (Om Harold Blooms The Western Canon). Dagbladet. Published 1995-04-01.
 • Linneberg, Arild. 1994. Retorikkens status i Adornos estetikk. Working paper. 4.
 • Linneberg, Arild. 1994. Fløgstads latinamerikanske reiser (En presentasjon av Kjartan Fløgstads bok Pampa Unión – Latinamerikanske reiser). Bokspeilet. 12. 16-17.
 • Linneberg, Arild. 1994. Bjelke spjelker bjelke.Prolegomena til ei prokatalepse over Henrik Bjelkes (ikke-)essays. (Om den danske dikteren Henrik Bjelkes forfatterskap med vekt på essayistikken). Passage. 18: 81-92.
 • Linneberg, Arild. 1994. Forsvar biografien! (En kritikk av biografi-sjangeren). Vagant. 4.
 • Linneberg, Arild. 1994. Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: Svevets metafysikk. (Opprinnelig foredrag holdt ved Den norske Forfatterforenings jubileum, 19. november 1993. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. 1. 2-7.
 • Linneberg, Arild. 1993. Svar fra doktoranden. Kritikkhistorie og retorikk. (Tilknyttet prosjekt Norsk litteraturkritikks historie, bd.II: 1848-1870). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2. 122-131.
 • Linneberg, Arild. 1993. Fordreiningens former. Peter B@yrger. Das Denker des Herrn. Ny Poetik. 1. 109-112.
 • Linneberg, Arild. 1993. Les dikt og bli dum! Eller: om en generasjon som skusla bort poeta sine. Lyrikk Magasin (Red.: Dahl, Nils Fredrik). 1. 12-14.
 • Linneberg, Arild. 1993. Norsk litteraturkritikkes historie, bind II: 1848 - 1870. Svar fra doktoranden til opponentene (Johan Fjord Jensen, Sigurd Aa. Aarnes). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3.
 • Linneberg, Arild. 1993. Prøysens skaz. (Presentasjon av et utvalg av Alf Prøysens noveller for Den norske bokklubben, ut fra den russiske litteraturforskeren Boris Ejchenbaums begrep skaz - om stilisert muntlighet i skrift). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben.. 1.
 • Linneberg, Arild. 1992. Når vi døde vågner. Litteraturhistorie for ungdomsskolen og lesebok for de tusen hjem (Om Sylvi Pennes Norsk litteraturhistorie for ungdomsskolen, Torill Steinfelds Litteraturhistorie for ungdomsskolen og Brikt Jensens Lesebok for de tusen hjem). Norsklæreren. 3. 54-61.
 • Buvik, Per; Linneberg, Arild. 1991. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3.
 • Linneberg, Arild. 1991. Samisk tradisjon – og estetisk avantgarde (Om Nils Aslak Valkeapääs Beaivi, Áhcazan, som han som den første samiske kunstner fikk Nordisk Råds litteraturpris for). Vagant. 1. 6-9.
 • Linneberg, Arild. 1991. The Rhetoric of Non-Fiction: To the Tropics of Discourse in Cultural Criticism. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3.
 • Linneberg, Arild. 1991. «Mimesis an der Rede»? Om filosofi og retorikk hos Adorno. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4. 5-17.
 • Linneberg, Arild. 1990. Hinsides Entropiprinsippet. Variasjoner over Göran Sonnevis poesi. (En gjennomgang av Göran Sonnevis forfatterskap med vekt på forholdet mellom entropi og negentropi). Den blå port. 14. 7-19.
 • Linneberg, Arild. 1990. Hva var norsk litteraturhistorie? Gravtale over en olding med lovsang over de døde (Om Norges litteraturhistorie, en dekonstruksjon av konseptet «det moderne gjennobrudd», og norsk litteraturhistorie som en utviklingsroman med realismen som hovedperson). Norsklæreren. 4. 28-35.
 • Linneberg, Arild. 1990. Temanummer om masselitteratur. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 193-194.
 • Linneberg, Arild. 1990. «Philosophy now». Eller post-punk-pop som provokasjon (Om Scritti Polittis filosofiske, dekonstruktive tekster og musikk, opprinnelig holdt som foredrag ved litteraturstudiet i Bø). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 242-250.
 • Linneberg, Arild. 1989. Fortellinga som forsvant. Om Eiliv Vinje Forteljing og skriveopplæring. Norsklæreren. 5. 52-53.
 • Linneberg, Arild. 1989. Rasmus på loffen - uten loff, og andre norske mysterier (En presentasjon av Kjartan Fløgstads roman Dalen Portland for Den norske bokklubben). Bindestreken. Medlemsblad for Den norske bokklubben.. 10.
 • Linneberg, Arild. 1988. Skriftbildenes tidsbilder. Teorilesninger om litteratur og tid som interartistisk fenomen. Profil. 2. 76-87.
 • Linneberg, Arild. 1988. Åpenbart skriftemål. Hektor Rottweiler in memoriam. (Om Theodor W. Adorno, Søren Kierkegaard m fl og bruken av pseudonymer i filosofi og kritikk). Vinduet. 2.
 • Linneberg, Arild. 1988. Tar vinneren prisen? Om de innstilite til Nordisk råds litteraturpris 1988 med vekt på den samiske dikteren Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš). Første norske introduksjon av den samiske dikteren). I: Norsk Litterær Årbok (Red. Geir Mork og Leif Mæhle). Oslo. Det Norske Samlaget. s. 15-30. ISBN 82-521- 3093-3. Norsk Litterær Årbok. 15-30.
 • Linneberg, Arild. 1987. «Om litteraturhistorieskriving» som litterært faktum: historie – struktur – diskurs. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 3. 365-370.
 • Linneberg, Arild. 1987. Georgses: Retorikkens retrett. Om Georg Johannesens Rhetorica Norvegica. (Opptrykt i Bastardforsøk 1994). Vinduet. 4.
Reports and theses
 • Linneberg, Arild. 1994. Surrealisme og avantgarde. EST. IX. Norges Forskningsråd.
 • Linneberg, Arild. 1992. Norsk litteraturkritikks historie II: 1848-1870. 300 pages.
Book sections
 • Linneberg, Arild. 2017. «A Snapshot of Werner Gephart's Thought Images of Art and Law» (On Gephart's Image/Interpretation of Max Weber in Indien). chapter, pages 149-156. In:
  • Werner, Gephart. 2017. Some Colours of the Law. Images and Interpretations. Vittorio Klostermann Verlag. 220 pages. ISBN: 978-3-465-04327-0.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Forord. Forord, pages 9-11. In:
  • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS. 1486 pages. ISBN: 978-82-7990-320-8.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Innganger og utveier. Passasjer om Walter Benjamin og Passasjeverket. Innledning, pages 13-106. In:
  • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS. 1486 pages. ISBN: 978-82-7990-320-8.
 • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Navneliste og register. Navneliste og register, pages 1423-1485. In:
  • Linneberg, Arild; Sund, Janne. 2017. Walter Benjamin: Passasjeverket. Vidarforlaget AS. 1486 pages. ISBN: 978-82-7990-320-8.
 • Linneberg, Arild. 2015. Rettferdighet og rett for Peter Handke. 148 bruddstykker av et istykkerslått puslespill. kapittel, pages . In:
  • Hagerup, Henning; Schjerven Mollerin, Kaja. 2015. Handke-Debatten. Dokumentasjon, videreføring, analyse. Forlaget Kolon. 674 pages. ISBN: 978-82-05-48814-4.
 • Dragvoll, Johan; Ekeland, Bjørn Christer; Linneberg, Arild. 2014. Justismordets retorikk. Innledning, pages 17-45. In:
  • Linneberg, Arild. 2014. Justismordets retorikk, 2. reviderte utgave. 219 pages. ISBN: 978-82-7990-114-3.
 • Janne, Sund; Linneberg, Arild. 2014. "Å lese det som aldri er skrevet. Om å lese Walter Benjamin baklengs". Innledning, pages 13-83. In:
  • Linneberg, Arild. 2014. Walter Benjamin Skrifter i utvalg I- II.
 • Linneberg, Arild. 2014. Ingen tvil - om statsadvokatens språkføring i Torgersen-saken. kapittel, pages . In:
  • Os Eskeland, Kari. 2014. Festskrift til Fredrik Fasting Torgersen. 360 pages. ISBN: 978-82-93277-13-2.
 • Linneberg, Arild. 2014. Forord til Walter Benjamin Skrifter i utvalg. Forord, pages 9-11. In:
  • Linneberg, Arild. 2014. Walter Benjamin Skrifter i utvalg I- II.
 • Linneberg, Arild. 2014. Ingen tvil - om statsadvokatens språkføring i Torgersen-saken. Kapittel 4, pages 109-129. In:
  • Linneberg, Arild. 2014. Justismordets retorikk, 2. reviderte utgave. 219 pages. ISBN: 978-82-7990-114-3.
 • Linneberg, Arild. 2014. Treholt-sakens tomme tegn. Kapittel 6, pages 151-187. In:
  • Linneberg, Arild. 2014. Justismordets retorikk, 2. reviderte utgave. 219 pages. ISBN: 978-82-7990-114-3.
 • Linneberg, Arild. 2013. The Rhetoric of the Data Retention Directive. kapittel, pages . In:
  • Høgberg, Alf Petter; Schea, Trond Eirik; Torgersen, Runar. 2013. Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk. 333 pages. ISBN: 978-82-02-39157-7.
 • Linneberg, Arild. 2013. From Natural Law to the Nature of Law. Ludvig Holberg. Chapter, pages . In:
  • Simonsen, Karen-Margrethe. 2013. Law and justice in literature, film and theatre: Nordic perspectives. Walter de Gruyter. 169 pages. ISBN: 978-3-11-029452-1.
 • Linneberg, Arild. 2011. Om terrorens troper og tropenes terror. Kigen mot terrorisme i lys av Graham Greenes roman The Quiet American. (Oppdatert versjon i forhold til essay med tilsvarende tittel i Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett og tidsskriftet Retfaerd. Nordic Journal of Law and Justice). Kapittel, pages 375-390. In:
  • Karlbom, Henning; Lirhus, Agnar. 2011. Krig og fred. Antologi. 340 pages. ISBN: 9788299859707.
 • Linneberg, Arild. 2011. "Mine fingre lister seg gjennom ditt ansiktsgress i mørket" Et portrett av poeten Triztan Vindtorn. kapittel, pages 659-666. In:
  • Bäckström, Per; Børset, Bodil. 2011. Norsk avantgarde. Novus Forlag. 790 pages. ISBN: 978-82-7099-649-0.
 • Linneberg, Arild. 2011. Om en voldtektssak i Danmark. kapittel, pages 745-754. In:
  • Andersen, Per; Letto-Vanamo, Pia; Modeen, Kjell Åke; Vogt, Helle. 2011. Liber amicorum Ditlev Tamm : law, history and culture. DJØF Forlag. 887 pages. ISBN: 978-87-574-2157-6.
 • Linneberg, Arild. 2010. Killing an Arab =? Judgment as literature and literature as judgment. Article. In:
  • Simonsen, Karen-Margrethe; Tamm, Ditlev. 2010. Law and literature : interdisciplinary methods of reading. DJØF Forlag. 95 pages. ISBN: 978-87-574-1878-1.
 • Linneberg, Arild. 2010. «Anførselstegn omkring anførsler av og om David Shields...» (Forord til boka KOLLASJ, som ikke har sidetall, det er en del av skriveformen, som skal være fragmentarisk og ikke-lineær.). Forord, pages . In:
  • Fossum, Cato; Linneberg, Arild. 2010. Kollasj. Et utdrag fra Reality Hunger (av David Shields).
 • Linneberg, Arild. 2010. Skihoppets estetikk i norsk diktning. Eller: Svevets metafysikk. (Første gang publisert i tidsskriftet Samtiden nr 1, 1994). Bokkapittel, pages 353-360. In:
  • Kristiansen, Hans-Ivar; Nordhaug, Odd. 2010. Retorikk, idrett og samfunn. Forlag1. 368 pages. ISBN: 978-82-92735-31-2.
 • Linneberg, Arild. 2009. «Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth». Etterord, essay, pages 189-211. In:
  • Linneberg, Arild. 2009. Som om ingenting. Bare om Vigdis Hjorth. Cappelen Damm AS. 219 pages. ISBN: 978-82-02-30768-4.
 • Linneberg, Arild. 2007. Hva er retorikk? Kapittel 2, pages 33-57. In:
  • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. 195 pages. ISBN: 978-82-430-0423-8.
 • Linneberg, Arild. 2007. Hva er estetikk? Kapittel 4, pages 80-106. In:
  • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. 195 pages. ISBN: 978-82-430-0423-8.
 • Linneberg, Arild. 2007. HVa er semiotikk? Kapittel 6, pages 135-153. In:
  • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. 195 pages. ISBN: 978-82-430-0423-8.
 • Linneberg, Arild. 2006. Á propos Theodor W. og Busteper. Omkring tankens bevegelse i Adornos mores. Innledning, essay, pages 11-30. In:
  • Linneberg, Arild. 2006. Minima Moralia.Refleksjoner fra det beskadigede livet. (Blei også utgitt i Bokklubbens kulturbibliotek).
 • Linneberg, Arild. 2006. E-post-brev til min venn o.n.*hotmail.com om Arnulf Øverlands moralske maksimer. (Opptrykt i A.Linneberg Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett, 2007 og 2008). Etterord, essay, pages 116-132. In:
  • Nordhaug, Odd. 2006. Arnulf Øverland 3 foredrag til offentlig forargelse (1933). Forlag1. 132 pages. ISBN: 8292735127.
 • Linneberg, Arild. 2006. Haugtussa 111 år. En tale for dagen. Etterord essay, pages 131-145. In:
  • Reime, Sigbjørn. 2006. Arne Garborg Haugtussa forteljing. Språkrevidert utgåve med ordforklaringar. 150 pages. ISBN: 9788299017169.
 • Linneberg, Arild. 2005. Litteraturen og loven: noen avsnitt om de gjensidige grunnlovene i begge. (Opptrykt i revidert versjon i Tolv og en halv tale om litteratur og lov og rett). Etterord, essay, pages 180-196. In:
  • Baugstø, Line; Lønning Aarø, Selma. 2005. 100 års ensomhet. 15 norske skjønnlitterære forfattere om grunnloven. J.W. Cappelens Forlag AS. 249 pages. ISBN: 8202248477.
 • Linneberg, Arild. 2005. ˚Å lese det som hender nå» – om krig og demokrati i imperiets tid. Etterord, essay, pages 459-474. In:
  • Ekeland, Bjørn Christer. 2005. Imperiet.
 • Linneberg, Arild. 2004. Holberg og naturretten i Niels Klims reise til den underjordiske verden. kapittel, pages . In:
  • Thorsen, Frode; Dahlberg, Gunilla; Teilmann, Peter Christensen. 2004. Holberg i Norden. 400 pages. ISBN: 9170610118.
 • Linneberg, Arild. 2004. "Tett på det å tie": Adornos litteratur. kapittel, pages 89-105. In:
  • Hoff, Karin. 2004. Poetik und Gedächtnis. Festschrift für Heiko Ücker zum 65. Geburtstag. 400 pages.
 • Linneberg, Arild. 2003. Kaos, kunst og kunnskap: Norbert Bolz, digitalestetikken og simulasjonssamfunnet. Innledning, essay, pages 5-17. In:
  • Linneberg, Arild. 2003. Norbert Bolz: Kaos og simulasjon.
 • Linneberg, Arild. 2003. Fornemmelse for forskel. Innledning, pages 15-42. In:
  • Nielsen, Arno Victor; Lautrup-Larsen, Nina; Linneberg, Arild. 2003. Minima Moralia. Refleksioner fra det beskadigede liv. (Innledning, ikke oversettelse av Arild Linneberg, men "minst én person fra UiB" måtte legges inn som oversetter for å få lagt inn utgivelsen, som ikke kom opp i Cristin.
 • Linneberg, Arild. 2002. Livet gjorde ondt. Tove Ditlevsens smertekunst. Etterord, essay, pages 155-167. In:
  • Nedreaas, Torborg; Linneberg, Arild. 2002. Vilhelms værelse (Roman av Tove Ditlevsen).
 • Linneberg, Arild. 2002. Istedenfor 17. mai: En festtale til Arne Garborg i jubileumsåret 2001. (Opptrykk av foredrag holdt ved Nansenskolen i mai 2001). Kapittel, pages 27-45. In:
  • Kjerschow, Peder Christian. 2002. Nansenskolens skriftserie 2001 - 2002 . Makt og avmakt. 379 pages. ISBN: 8292237011.
 • Linneberg, Arild; Ekeland, Bjørn Christer. 2002. Dekonstruksjon, rett og rettferdighet. (Jacques Derrida). Etterord, essay, pages 165-193. In:
  • Ekeland, Bjørn Christer. 2002. Lovens makt.
 • Linneberg, Arild. 2001. Lovens lange arm - The Long Arm of the Law. The Hidden Discourse of the Law in Bakhtin's Theory of the Novel. Chapter, pages 89-105. In:
  • Bruhn, Jørgen; Lundquist, Janne; Linneberg, Arild. 2001. The Novelness of Bakhtin. Perspectives and Possibilities. With an Introduction of Michael Holquist. (Edited by Jørgen Bruhn & Jan Lundquist) Øvrige medforfattere: Charles Lock, Brian Poole, Marianne Ping Huang, Derek Littlewood. 213 pages. ISBN: 8772896019.
 • Linneberg, Arild. 2001. Fløgstad og essayet. Kapittel, pages 98-111. In:
  • Mork, Geir. 2001. Fløgstad-Symposium.
 • Linneberg, Arild. 2001. Vi, der tidt er mere bange for livet end døden. Kommentarer til Tove Ditlevsens dikt. Etterord, essay, pages 224-243. In:
  • Linneberg, Arild. 2001. Tove Ditlevsen: Pigesind, Kvindesind og andre dikt i utvalg. 241 pages. ISBN: 9788252544992.
 • Linneberg, Arild. 2000. Formens etikk som etikkens form i Göran Sonnevis poesi. Kapittel, pages 13-22. In:
  • Persson, Goy. 2000. Göran Sonnevi. 80 pages. ISBN: 9197252298.
 • Linneberg, Arild. 2000. Strategisk retorikk og retorisk strategi i Natos nye strategikonsept. Innledning. In:
  • Linneberg, Arild. 2000. Natos nye strategikonsept.
 • Linneberg, Arild. 1999. Asketisk mot skjønnheten for skjønnhetens skyld: Bertolt Brechts lyrikk. Etterord. 243-255. In:
  • Grip, Johann. 1999. Brecht på norsk. ISBN: 82-525-3666-2.
 • Linneberg, Arild. 1999. Men hvem er partiet? Alabama-sang. Tredje sonette. Elskovsvaner. Krevende kunst. Om ektemennenes gleder. Kom jente, la deg proppe. 163-169. In:
  • Grip, Johann. 1999. Brecht på norsk. ISBN: 82-525-3666-2.
 • Linneberg, Arild. 1998. Gåtenes sannhet – sannhetens gåte. (Gro Dahles poesi.). Etterord, essay, pages 181-198. In:
  • Dahle, Gro; Linneberg, Arild. 1998. Karneval. Dikt i utvalg 1987 - 1997. (Linneberg har skrevet etterord, ikke diktene, Gro Dale "ukjent" . en av Norges mest kjente forfattere, der Linneberg har skrevet et faglig etterord. Skal det ikke kunne legges inn?!). J.W. Cappelens Forlag AS. 207 pages. ISBN: 8202175194.
 • Linneberg, Arild. 1998. Mellom Pol Pot og Parthenon. Arild Linneberg i samtale med Frank Aarebrot. Kapittel, pages 174-189. In:
  • Molven, Frode. 1998. Talemøte. Samtalar i norsk tid. Det Norske Samlaget.
 • Linneberg, Arild. 1997. Fotnoter til en luftpoet. Einar Øklands poesi. Kapittel, pages 63-77. In:
  • Karlsen, Ole. 1997. ein orm i eit auge. Om Einar Øklands forfatterskap. Cappelen Damm Akademisk. 277 pages. ISBN: 82-456-0185-3.
 • Linneberg, Arild. 1997. Skandalens sted: Svigermors ethos. (Om Anna Magdalene Thoresen, Ibsens svigermor, og hennes forfatterskap). Kapittel (Appendiks), pages 97-119. In:
  • Linneberg, Arild. 1997. Svigermor på kjøpet. Betraktninger med humoristisk snert og psykologisk innsikt. Medforfattere: Terje Borg, Jan Brøgger, Per Sundby, Nils-Fredrik Nielsen, Audun Stølås, Steinar Lyse, Per Inge Torkelsen, Terje Mosnes, Lars Beckstrøm, Kjetil Hauge, Rolf Tofte. ISBN: 8247600285.
 • Linneberg, Arild. 1995. Lys og mørke: Estetikkens opake status som kritikk av okularsentrismen i Eldrid Lundens og Paal-Helge Haugens poetiske retorikk. Kapittel, pages 15-31. In:
  • Karlsen, Ole. 1995. Store oskeflak av sol. Om Paal-Helge Haugens og Eldrid Lundens forfatterskap. Cappelen Damm Akademisk. 260 pages. ISBN: 82-456-0010-5.
 • Linneberg, Arild. 1995. «Å handle er et vanskelig språk»? Et språk-handlingsessay: Om Georg Johannesens retorikk og retorikkens Georg Johannesen (En skriftlig utarbeidelse av konferanseforedag med samme tittel fra 1994). Kapittel (Appendiks), pages 297-310. In:
  • Bredsdorff, Thomas Hjejle; Mortensen, Finn Hauberg. 1995. Hindsgavl Rapport Litteraturteori i praksis. 357 pages. ISBN: 8778380898.
 • Linneberg, Arild. 1995. Gestalt Theoretical Aspects of Theodor W. Adorno's Ästhetische Theorie. Kapittel, pages 116-128. In:
  • Litteraturvit. inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og koll eger ved Litteraturvitenskapelig institutt.
 • Linneberg, Arild. 1995. Forsvinningas estetikk. (Sigurd Helseths poesi i lys av Paul Virilios estetikk; persepsjonens logistikk). Kapittel, essay, pages 55-65. In:
  • Bramness, Hanne. 1995. Den blyge torden. Personlige essays om Sigurd Helseths forfatterskap. J.W. Cappelens Forlag AS. 181 pages. ISBN: 8202159008.
 • Linneberg, Arild. 1994. Emblemer. Fysiognomier, Hverdagens metafysikk. Og kvinnens blanke urin: Den nesten nye norske nesten-ikke-Oslo-romanen (om Svein Jarvoll, Jon Fosse, Ole Robert Sunde og Karin Moe. Foredrag holdt i Norge og Sverige, bl a på forfatterkurset på Biskops Arnø, trykt i Bastardforsøk 1994). Kapittel, pages 180-200. In:
  • Linneberg, Arild. 1994. Bastardforsøk. Essays i utvalg. 300 pages.
 • Linneberg, Arild. 1994. Brev från Bergen – inkl. en tidsskiss med rumsgestaltning av ett luftslott över Paal-Helge Haugens och Erling Kittelsens «I detta huset». Kapittel, pages 238-245. In:
  • Weidar, Anders; Sörman, Lillemor. 1994. Grannskap. nordisk antologi. (Ur café Existens 1984 - 1994). ISBN: 9186054309.
 • Linneberg, Arild. 1994. Tilbake til filologien? Estetikk, retorikk og kunsterfaring som litteraturfilosofisk problem. (Revidert versjon av prøveforelesning for den filosofiske doktorgrad, dr, philos, oppgitt emne, 07.05.1992: Litteraturvitenskapens teoriutvikling fra nykritikk til dekonstruksjon.). Kapittel, pages 216-230. In:
  • Linneberg, Arild. 1994. Bastardforsøk. Essays i utvalg. 300 pages.
 • Linneberg, Arild. 1993. Historie og samfunn. (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori). 153-177. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Moderne litteraturteori. En innføring. (Red.: Linneberg, Arild, Kittang, Atle, Skei, HansH., Melberg, Arne). Universitetsforlaget.
 • Linneberg, Arild. 1993. Formalisme og strukturalisme. (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori). 11-19. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Moderne literaturteori. En innføring. Universitetsforlaget.
 • Linneberg, Arild. 1993. Litteratursosiologi, marxisme og nyhistorisme. (Tilknyttet prosjektet Moderne litteraturteori). 51-55. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Moderne litteraturteori: En innføring. Universitetsforlaget.
 • Linneberg, Arild. 1992. Fagbokkritikken i et teoretisk og historisk perspektiv. (Opptrykk av foredrag ved NFFs seminar om fagbokkritikk, Leangkollen 18.20.sept.1992). Kapittel, pages 9-20. In:
  • Hompland, Andreas; Lorentzen, Jørgen. 1992. Under all kritikk. Kritisk lys på fagbokkritikken. Rapport fra seminaret på Leangkollen 18.-20.september 1992. NFF (Norsk faglitterær forfatterforening), Oslo. 128 pages.
 • Linneberg, Arild. 1992. Vinje og litteraturkritikken. Kapittel, pages 119-133. In:
  • Glomnes, Eli; Gulliksen, Øyvind T.; Solberg, Olav. 1992. «At Føle Paa Nationens Puls». Åtte artiklar om Aasmund O. Vinje. Novus Forlag. 136 pages. ISBN: 8270991961.
 • Linneberg, Arild. 1992. En hymne til hemoroiden og andre naturlige ting. Om Ole Robert Sundes roman Naturligvis måtte hun ringe. (Om Sundes roman i lys av Walter Benjamins historiografi, kaosteori og fraktalgeometri). kapittel. In:
  • Hatlehol, Birgit. 1992. Kritikkjournalen. (Årlig utgitt med essays og omtaler av bøker. Hadde eget ISBN, kan ikke legges inn som tidsskrift og finnes ikke i Cristin, hvorfor ikke? Var en av de viktigste årlige utgivelsene i det litterære Norge i en årrekke.). Aschehoug & Co. 125 pages. ISBN: 9788299119115.
 • Linneberg, Arild. 1991. Theodor W. Adorno og essayet - ei innføring. Innleiing, pages 9-24. In:
  • Linneberg, Arild. 1991. Notar til litteraturen. (Theodor W. Adorno: essays i utvalg fra Noten zur Literatur).
 • Linneberg, Arild. 1991. Theodor W. Adorno som CIA-agent: en torso om dialektikk og retorikk. kapittel, pages . In:
  • Østerberg, Dag. 1991. Kultur og barbari. -1 pages.
 • Linneberg, Arild. 1990. : «... En ensom Kvinde, der gaar Offentlighedens tornede Vei. Anna Magdalene Thoresen». Norsk kvinnelitteraturhistorie, (1988-1990), bind 1 1988. Kapittel. In:
  • 1990. Norsk kvinnelitteraturhistorie. 7 pages.
 • Linneberg, Arild; Moi, Morten. 1990. Appendiks.Bibliografisk database. Beskrivelse og bruk. Om den bibliografiske databasen over norsk litteraturkritikk (22 000 kritikker ca, bygd opp under forskningsprosjektet "Norsk litteraturkritikks historie 1770 - 1940", ledet av professor Edvard Beyer med de vitenskapelige assistentene Irene Iversen og Arild Linneberg (1980 - 1984) , samt deltidsansatt assistent Morten Moi. Kapittel (Appendiks), pages 297-314. In:
  • Beyer, Edvard; Linneberg, Arild; Moi, Morten; Iversen, Irene. 1990. Norsk litteraturkritikks historie, bind I: 1770 - 1848. Forord ved redaksjonen (Beyer, Iversen, Linneberg, Moi). Universitetsforlaget. 320 pages. ISBN: 8200066231.
 • Linneberg, Arild; Sætre, Lars. 1990. Epistemologiske allegorier. Bruddstykker av en ny vitenskapsfilosofisk poetikk (ut fra nyere nordiske forfattere og teoretisk som en videreføring av Umberto Ecos begrep om epistemologiske metaforer i kunsten). Kapittel, pages 141-167. In:
  • Brostrøm, Torben. 1990. Nordisk Fantasi – en essaysamling (på nordiske språk, medredaktører Sigrid Combüchen og Kjartan Fløgstad). J.W. Cappelens Forlag AS. 200 pages. ISBN: 9788202123901.
 • Linneberg, Arild. 1989. Jon Fosse - skrivern. (Om Jon Fosses skriftbegrep i lys av bl.a. Friedrich Schlegel, Jacques Derrida og Theodor W. Adorno). Etterord, essay, pages 165-173. In:
  • Fosse, Jon; Linneberg, Arild. 1989. Frå telling via showing til writing (A. Linneberg har bare skrivi etterordet, men måtte registrere en person fra UiB for å få lagt inn boka -.). Det Norske Samlaget. 173 pages. ISBN: 8252134270.
 • Linneberg, Arild. 1988. Problemer i Rockens Poetikk. Masselyrikk fra renessansen til Ray Davies (opptrykt i Bastardforsøk 1994). Kapittel, pages . In:
  • Mæland, Odd Martin. 1988. Mellom tekst og tekst. intertekstuelle lesninger. 176 pages. ISBN: 8202116767.
 • Linneberg, Arild; Mork, Geir. 1988. Antinomies of Nominalism: Postmodernism in Norwegian Fiction of the 1980s. Chapter, pages . In:
  • D'haen, Theo; Bertens, Johannes Willelm. 1988. Postmodern Fiction in Europe and the Americas. Rodopi. 208 pages. ISBN: 9062037496.

More information in national current research information system (CRIStin)