Home
Arild Raaheim's picture

Arild Raaheim

Professor
 • E-mailarild.raaheim@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 55
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2019). Sosialpsykologi. 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2021). Reflexivity in Interprofessional Workplace Learning. International Journal of Social Policy & Education. 68-74.
 • Show author(s) (2021). Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 194-211.
 • Show author(s) (2021). Learning and personal epistemologies among students in three work placement settings. Education Inquiry. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Taksonomitabellen - En oversettelse av The Taxonomy Table til norsk. Nordisk sygeplejeforskning. 272-284.
 • Show author(s) (2019). Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED. 215-234.
 • Show author(s) (2019). Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study. Journal of Interprofessional Care. 59-65.
 • Show author(s) (2018). Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. 13 pages.
 • Show author(s) (2018). Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 1-16.
 • Show author(s) (2018). A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • Show author(s) (2017). The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 1-12.
 • Show author(s) (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education.
 • Show author(s) (2015). Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 175-182.
 • Show author(s) (2015). Farewell to Innocence. Plagiarism and Cheating within Higher Education in Norway. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 2-11.
 • Show author(s) (2013). Lehren und Lernen – Variation der Vorlesungen und Versuch einer Typologie von Lehrenden. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 74-81.
 • Show author(s) (2012). Undervisning og læring. Uddannelsesnyt. 21-30.
 • Show author(s) (2009). When book lovers meet book haters. Emotional factors in the teacher-student relationship. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik.
 • Show author(s) (2009). Quality in Finnish university education. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 15-20.
 • Show author(s) (2009). Learning physiotherapy in clinical practice: Student interaction in a professional context. Physiotherapy Theory and Practice. 268-278.
 • Show author(s) (2009). Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht! Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 110-114.
 • Show author(s) (2009). "Jeg hadde en dårlig lærer ..." En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 356-367.
 • Show author(s) (2008). Universitets- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED. 79-86.
 • Show author(s) (2008). Men PowerPoint plansjene mine får du ikke! UNIPED. 17-34.
 • Show author(s) (2008). Initial entry training at the University of Bergen, Norway. Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung. 22-24.
 • Show author(s) (2007). På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning? UNIPED. 15-26.
 • Show author(s) (2007). Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • Show author(s) (2007). Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 23-36.
 • Show author(s) (2007). Eine Studie über die interrater-Reliabilität zur Prüfung beim Ertzjahresstudium der Psychologie. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 167-175.
 • Show author(s) (2006). Do students profit from feedback? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning.
 • Show author(s) (2000). Why this inertia in the development of better assessment methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • Show author(s) (2000). Why This Inertia in the Development of Better Assessment Methods? Quality in Higher Education. 91-100.
 • Show author(s) (2000). Om eksamen og alternativ bruk av ekstern sensor. UNIPED. 4-13.
 • Show author(s) (2000). En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 203-213.
 • Show author(s) (1999). Med fokus på studenten. Tar vi godt nok vare på de nye studentene? UNIPED. 29-40.
 • Show author(s) (1996). Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om Ergonomi. 6-7.
 • Show author(s) (1992). Førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen: "6-fakultetsundersøkelsen". Program for læringsforskning og universitets-undervisning..
 • Show author(s) (1991). Why choose psychology? Some results from a study among new psychology students at the University of Bergen, autumn 1990. The British psychological Society (Group of Teachers) Occasional Papers.
 • Show author(s) (1987). Learning to learn at university. Scandinavian Journal of Educational Research. 191-197.
 • Show author(s) (1984). Can students be taught to study? An evaluation of a study skill programme directed at first year students at the University of Bergen. Scandinavian Journal of Educational Research. 9-15.
 • Show author(s) (1983). Universitetspedagogikken i søkelyset. Norsk pedagogisk tidsskrift. 23-30.
 • Show author(s) (1982). Hvem egner seg til å studere? UNIPED. 36-37.
Report
 • Show author(s) (2020). Evaluering av NTNUs system for utdanningsfaglig merittering ISBN 978-82-690813- 1-2. .
 • Show author(s) (2019). Vurderingsstrategi og retningslinjer for vurdering - Rapport fra arbeidsgruppen. .
 • Show author(s) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
 • Show author(s) (2011). Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. .
 • Show author(s) (2010). Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. .
 • Show author(s) (2008). On the Organisation of Educationale Development Centres. .
 • Show author(s) (2008). Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. .
 • Show author(s) (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. .
 • Show author(s) (1998). Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. 2. 2. .
 • Show author(s) (1998). Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. 1. 1. .
 • Show author(s) (1996). Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. 2. 2. .
 • Show author(s) (1996). Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. .
 • Show author(s) (1995). Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. .
 • Show author(s) (1994). Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (1994). Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. .
 • Show author(s) (1994). Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (1994). Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (1993). Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1991). Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. .
 • Show author(s) (1990). Forskning om forebyggende helsearbeid. En oppsummering av norske undersøkelser. .
 • Show author(s) (1990). Arbeidsmiljøutvikling i støperiet ved Norzink - Odda 1990. Rapport fra en intervjuundersøkelse. .
 • Show author(s) (1989). Arbeidsmiljø, trivsel og helse på Valhall. .
 • Show author(s) (1988). Røykeavvenningskurs. .
 • Show author(s) (1988). Familie og yrker - kvinner og menn 1988. Kursevaluering. Statistisk Sentralbyrå. .
 • Show author(s) (1987). Arbeidsmiljø og livsstil. Undersøkelse ved Fiskaa Verk. .
 • Show author(s) (1986). Arbeidsplass Statfjord. Jobbtilfredshet på Statfjordfeltet. Delrapport 5. .
Lecture
 • Show author(s) (2021). Motivasjon og læring.
 • Show author(s) (2021). Merittering – hva har vi lært så langt?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1998). Traditions and concepts of quality in assessing learning.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Learning through assessment? Or: reinventing assessment? .
 • Show author(s) (2022). Building a local and international SoTL community through collaborative research, development, and networking.
 • Show author(s) (2018). Sustainable assessment and active learning.
 • Show author(s) (2018). Students’ learning and digital assessment.
 • Show author(s) (2018). Quality in university education.
 • Show author(s) (2018). DIGITAL ASSESSMENT IN HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN NORWAY – STUDENTS AS PARTNERS.
 • Show author(s) (2018). Co-creation of marking criteria. Students as partners in digital assessment.
 • Show author(s) (2018). A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning.
 • Show author(s) (2017). Together for better Learning. Transforming patterns of teaching and Learning through work placement for students. Results from four case studies.
 • Show author(s) (2017). Flipped assessment – an alternative to the traditional university exam.
 • Show author(s) (2017). "Good teaching comes from the heart". Resistance towards educational reforms - a case study.
 • Show author(s) (2016). Digital assessment – pedagogical possibilities. .
 • Show author(s) (2015). Keynote ved Copenhagen Business School: Den mulige læring og impact i praksis – mellem virksomhed, universitet og studerende.
 • Show author(s) (2012). Keynote ved «Fagligt Selskap for Undervisende Sygeplejersker (FSUS)» .
 • Show author(s) (2009). Quality in Finnish Higher Education.
 • Show author(s) (2008). Learning physiotherapy in a professional context.
 • Show author(s) (2008). How do physiotherapy students learn in clinical placement?
 • Show author(s) (2007). Systematic implementation of evidence based practice in physiotherapy education -does it make a difference?
 • Show author(s) (1996). Educational Counselling: experiences from a Norwegian university.
 • Show author(s) (1994). Health value and Health behaviour. Results from a survey of 2182 Norwegian schoolchildren aged 13-15.
 • Show author(s) (1993). Memory and Health. An experimental study of differences in memory between smokers and non-smokers.
 • Show author(s) (1992). Studying and teaching psychology in Norway.
 • Show author(s) (1991). Job satisfaction and Health among Norwegian offshore oil workers.
 • Show author(s) (1991). Health perception and optimism. A comparison between Norwegian and Polish students.
 • Show author(s) (1990). Health promotion at the worksite: is it really such a good idea?
 • Show author(s) (1989). Health behaviour, work environment and coping. A study of different organisational settings in Norway.
 • Show author(s) (1989). Attitudes, smoking behaviour and work environment. A study among employees at a Norwegian ferroalloy plant.
 • Show author(s) (1989). Are Health promotion programmes effective? A survey of Norwegian Research.
 • Show author(s) (1988). Lifestyle changes in industrial work settings: how realistic are they? A social psychological analysis.
 • Show author(s) (1986). Intelligence and the solution of New tasks.
Short communication
 • Show author(s) (2020). Flervalgseksamen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-2.
Academic monograph
 • Show author(s) (2019). Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave.
 • Show author(s) (2016). Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer.
 • Show author(s) (2013). Råd og tips til deg som underviser.
 • Show author(s) (2012). Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation.
 • Show author(s) (2010). Læring og undervisning.
 • Show author(s) (2003). Man lærer så lenge man har elever.
 • Show author(s) (2002). Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2022). Utvikling, læring og mestring. En pedagogisk psykologisk innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) (2016). Tools for the Development of Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • Show author(s) (2016). A Guide to Better Teaching at University. Univerzita Komenskehov v Bratislava.
 • Show author(s) (2006). Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2005). Sosialpsykologi. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2000). Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2000). Læring hos voksne. Sigma Forlag AS.
 • Show author(s) (2000). Læring hos voksne. Sigma, Bergen.
 • Show author(s) (1996). Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave). Sigma Forlag, Bergen.
 • Show author(s) (1994). Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar. UPED-skrift.
 • Show author(s) (1992). Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap. Sigma, Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Til forsvar for studentene. Forskerforum.
 • Show author(s) (1998). Nytenkning med mindre vekt på eksamen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (1998). Eksamen - på tide å gå nye veier? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 9-15.
 • Show author(s) (1990). Røykeavvenning på arbeidsplassen. En utfordring. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift. 10-13.
Feature article
 • Show author(s) (2024). Et høringsforslag som skroter utdanningsfaglig kompetanse? Khrono.no.
 • Show author(s) (2020). Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • Show author(s) (2017). God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • Show author(s) (2017). Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • Show author(s) (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2016). Mer enn forelesninger. Forskerforum. 39-39.
 • Show author(s) (2016). Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • Show author(s) (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • Show author(s) (1994). Fra elev til student. Kronikk. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2019). Learning through practice in biology education.
 • Show author(s) (2018). The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement.
 • Show author(s) (2018). A childhood at refuges: Children with multiple relocations at refuges for abused women.
 • Show author(s) (1995). Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications.
Magister thesis
 • Show author(s) (1981). Problemløsning og eksamen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Eksamen, vurdering og læring. 19 pages.
 • Show author(s) (2011). Mellommenneskelig kommunikasjon. 17 pages.
 • Show author(s) (2007). Eksamen og eksamensangst. 8 pages.
 • Show author(s) (2006). Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen.
 • Show author(s) (2006). Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen.
 • Show author(s) (2000). Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger.
 • Show author(s) (2000). Mellommenneskelig kommunikasjon.
 • Show author(s) (2000). Læring og læringsmiljø.
 • Show author(s) (2000). Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams.
 • Show author(s) (1997). Helsepsykologi.
 • Show author(s) (1996). Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Show author(s) (1996). Helsepsykologi.
 • Show author(s) (1995). Problem solving and academic achievement.
Poster
 • Show author(s) (2017). Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Show author(s) (2012). Practical learning sits in my body.
 • Show author(s) (2012). Interdisciplinary training in patient counselling.
 • Show author(s) (2007). Implementation of EBP among first year physiotherapy bachelor students.
 • Show author(s) (2000). Innovations in assessment at Norwegian universities: Do we need the external examiner?
 • Show author(s) (1994). Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomføringen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1994). Health value and health behavior. A study of relationship between the value of health and health behavior. Result from a survey of 2182 schoolchildren aged 13-15 years in Bergen, Norway.
Academic literature review
 • Show author(s) (2024). What characterizes the use of digital technology in bachelor-level practice placements in health programs? Nurse Education in Practice.
Briefs
 • Show author(s) (2017). Blogg som lærings- og vurderingsredskap.
Chapter
 • Show author(s) (2006). Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne? . In:
  • Show author(s) (2006). Ulike perspektiv på læring. Senter for voksenopplæring.
 • Show author(s) (1990). Marketing health and changing behaviour. 141-151. In:
  • Show author(s) (1990). Theoretical and Applied aspects of Health psychology. Harwood Academic Publishers.

More information in national current research information system (CRIStin)