Home
 • E-mailArild.Raaheim@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 55+47 416 49 272
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Books
 • Raaheim, Arild. 2019. Sosialpsykologi. 2. utgave. Fagbokforlaget. 405 pages. ISBN: 978-82-450-1004-6.
 • Raaheim, Arild. 2019. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 178 pages. ISBN: 978-82-05-52514-6.
 • Gray Jr, Robert; Nordmo, Ivar; Raaheim, Arild; Strakos, Jozef. 2016. Tools for the Development of Teaching at University. 126 pages. ISBN: 978-80-223-4152-3.
 • Raaheim, Arild. 2016. Eksamensrevolusjonen. Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer. Gyldendal Akademisk. 162 pages. ISBN: 978-82-05-49081-9.
 • Raaheim, Arild. 2016. A Guide to Better Teaching at University. 146 pages. ISBN: 978-80-223-4154-7.
 • Raaheim, Arild. 2014. Råd og tips til deg som skal studere. Gyldendal Akademisk. 138 pages. ISBN: 978-82-05-47318-8.
 • Raaheim, Arild. 2013. Råd og tips til deg som underviser. Gyldendal Akademisk. 136 pages. ISBN: 978-82-05-44353-2.
 • Raaheim, Arild; Karjalainen, Asko. 2012. Centres of excellence in university education Finland 1999-2012. An evaluation. 77 pages. ISBN: 978-952-206-219-2.
 • Raaheim, Arild. 2010. Læring og undervisning. Fagbokforlaget. 182 pages. ISBN: 9788245011135.
 • Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 2006. Vurdering og eksamen. I: Strømsø, H. Lycke, K.H. & Lauvås, P. Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. 20 pages. ISBN: 82-02-24988-0.
 • Raaheim, Arild. 2005. Sosialpsykologi. Fagbokforlaget. 225 pages. ISBN: 82-7674-633-0.
 • Raaheim, Kjell; Wankowski, Janek; Raaheim, Arild. 2003. Man lærer så lenge man har elever. 136 pages. ISBN: 9788279160250.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2002. Eksamen - en akademisk hodepine. En håndbok for studenter og lærere. 183 pages. ISBN: 82-7916-015-9.
 • Raaheim, Arild. 2000. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, Kjell. 2000. Læring hos voksne. ISBN: 82-7916-007-8.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Psykologiske fagord - fra engelsk til norsk (ny utgave).
 • Anderssen, Normann; Raaheim, Arild. 1994. Utvikling av læringmiljøet ved prosjeketet helsefag hovedfag: oppfølging av studenter som får fjernundervisning gjennom å arrangere lokale fag-seminar.
 • Raaheim, K.; Raaheim, Arild. 1992. Ulike perspektiver på psykologi som vitenskap.
Journal articles
 • Bærheim, Anders; Raaheim, Arild. 2019. Pedagogical aspects of interprofessional workplace learning: a case study. Journal of Interprofessional Care. doi: https://doi.org/10.1080/13561820.2019.1621805
 • Heyn, Lena; Olsen, Unni Solveig Johansen; Phelps, Joshua; Gray, Robert; Raaheim, Arild. 2019. Taksonomitabellen - en oversettelse av The Taxonomy Table til norsk. Nordisk sygeplejeforskning. 9: 272-284. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-04-05
 • Raaheim, Arild; Nysveen, Herbjørn. 2019. Studentaktiv læring Erfaringer fra et kurs i produktutvikling og design. UNIPED. 42: 215-234. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-02-08
 • Hole, Torstein Nielsen; Velle, Gaute; Riese, Hanne; Raaheim, Arild; Simonelli, Anne-Laure. 2018. Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 5: 1-16. doi: 10.1080/2331186X.2018.1563026
 • Jeno, Lucas Matias; Danielsen, Anne G.; Raaheim, Arild. 2018. A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 38: 1163-1184. doi: 10.1080/01443410.2018.1502412
 • Raaheim, Arild; Mathiassen, Ketil; Moen, Vegard; Lona, Irene; Gynnild, Vidar; Bunæs, Bente Ringlund; Hasle, Emil Trygve. 2018. Digital assessment – how does it challenge local practices and national law? A Norwegian case study. European Journal of Higher Education. 13 pages. doi: 10.1080/21568235.2018.1541420
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Kristensen, Sara M.; Kristensen, Kjell Daniel Berg; Hole, Torstein Nielsen; Haugland, Mildrid Jorunn; Mæland, Silje. 2017. The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 16: 1-12. doi: 10.1187/cbe.17-03-0055
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad. 2017. Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Published 2017-01-30.
 • Raaheim, Arild. 2017. Til forsvar for studentene. Forskerforum.
 • Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis; Førland, Oddfrid T. Kårstad; Jeno, Lucas Matias. 2017. God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest. Published 2017-01-22.
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis. 2016. Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest. Published 2016-04-30.
 • Jeno, Lucas Matias; Raaheim, Arild; Vandvik, Vigdis. 2016. Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19. Published 2016-05-20.
 • Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias. 2016. Mer enn forelesninger. Forskerforum. 48: 39-39.
 • Raaheim, Arild; Fiksen, Øyvind; Jeno, Lucas Matias. 2016. Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende. Published 2016-03-30.
 • Selvik, Sabreen; Raaheim, Arild; Øverlien, Carolina. 2016. Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education. Published ahead of print. doi: 10.1007/s10212-016-0302-0
 • Bondevik, Gunnar Tschudi; Holst, Lone; Haugland, Mildrid; Baerheim, Anders; Raaheim, Arild. 2015. Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 27: 175-182.
 • Raaheim, Arild. 2015. Farewell to Innocence. Plagiarism and Cheating within Higher Education in Norway. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 63: 2-11.
 • Raaheim, Arild. 2013. Lehren und Lernen – Variation der Vorlesungen und Versuch einer Typologie von Lehrenden. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 61: 74-81.
 • Raaheim, Arild. 2012. Undervisning og læring. Uddannelsesnyt. 23: 21-30.
 • Raaheim, Arild. 2009. Aber meine PowerPoint-Folien bekommen Sie nicht! Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57: 110-114.
 • Raaheim, Arild. 2009. Quality in Finnish university education. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57: 15-20.
 • Skøien, Anne Kari; Vågstøl, Unni; Raaheim, Arild. 2009. Learning physiotherapy in clinical practice: Student interaction in a professional context. Physiotherapy Theory and Practice. 25: 268-278. doi: 10.1080/09593980902782298
 • Sunde, Eva; Raaheim, Arild. 2009. When book lovers meet book haters. Emotional factors in the teacher-student relationship. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 57.
 • Sunde, Eva; Raaheim, Arild. 2009. "Jeg hadde en dårlig lærer ..." En undersøkelse av skoleerfaringer blant mannlige arbeidstakere med kort utdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 93: 356-367.
 • Raaheim, Arild. 2008. Men PowerPoint plansjene mine får du ikke! UNIPED (Tromsø). 31: 17-34.
 • Raaheim, Arild. 2008. Universitets- og høgskolepedagogisk basisutdanning. Noen tanker om organisering av virksomhet og nasjonale utfordringer. UNIPED (Tromsø). 31: 79-86.
 • Raaheim, Arild. 2008. Initial entry training at the University of Bergen, Norway. Personal- und Organisationsentwicklung in Einrichtungen der Lehre und Forschung. 3: 22-24.
 • Raaheim, Arild. 2007. Eine Studie über die interrater-Reliabilität zur Prüfung beim Ertzjahresstudium der Psychologie. Das Hochschulwesen. Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik. 55: 167-175.
 • Raaheim, Arild; Karjalainen, Asko. 2007. På veg mot en disiplinerende pedagogikk innenfor høyere utdanning? UNIPED (Tromsø). 30: 15-26.
 • Vågstøl, Unni; Skøien, Anne Kari; Raaheim, Arild. 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 5: 23-36.
 • Vågstøl, Unni; Skøien, Anne Kari; Raaheim, Arild. 2007. Hvordan lærer fysioterapeutstudenter i praksis? Nordisk tidsskrift for helseforskning. 5: 23-36.
 • Raaheim, Arild. 2006. Do students profit from feedback? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 2.
 • Lauvås, P.; Havnes, A.; Raaheim, Arild. 2000. Why this inertia in the development of better assessment methods? Quality in Higher Education. 6: 91-100.
 • Lauvås, Per; Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 2000. Why This Inertia in the Development of Better Assessment Methods? Quality in Higher Education. 6: 91-100.
 • Raaheim, Arild. 2000. En studie av inter-bedømmer reliabilitet ved eksamen på psykologi grunnfag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 37: 203-213.
 • Raaheim, Arild. 2000. Om eksamen og alternativ bruk av ekstern sensor. UNIPED (Tromsø). 4-13.
 • Raaheim, Arild. 1999. Med fokus på studenten. Tar vi godt nok vare på de nye studentene? UNIPED (Tromsø). 3. 29-40.
 • Lauvås, Per; Havnes, Anton; Raaheim, Arild. 1998. Nytenkning med mindre vekt på eksamen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Raaheim, Arild. 1998. Eksamen - på tide å gå nye veier? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 5. 9-15.
 • Raaheim, Arild. 1996. Informasjon som virkemiddel i det forebyggende arbeid. Om Ergonomi. 2: 6-7.
 • Raaheim, Arild. 1994. Fra elev til student. Kronikk. Bergens Tidende. Published 1994-12-13.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K.; Vatne, E. 1992. Førstegangsregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen: "6-fakultetsundersøkelsen". Program for læringsforskning og universitets-undervisning.. 1.
 • Raaheim, Arild. 1991. Why choose psychology? Some results from a study among new psychology students at the University of Bergen, autumn 1990. The British psychological Society (Group of Teachers) Occasional Papers. 12.
 • Raaheim, Arild. 1990. Røykeavvenning på arbeidsplassen. En utfordring. Trygd og arbeid : helse- og sosialpolitisk tidsskrift. 2. 10-13.
 • Raaheim, Arild. 1987. Learning to learn at university. Scandinavian Journal of Educational Research. 31. 191-197.
 • Raaheim, Arild. 1984. Can students be taught to study? An evaluation of a study skill programme directed at first year students at the University of Bergen. Scandinavian Journal of Educational Research. 1. 9-15.
 • Raaheim, Arild. 1983. Universitetspedagogikken i søkelyset. Norsk pedagogisk tidsskrift. 1. 23-30.
 • Raaheim, Arild; Kjell, Raaheim. 1982. Hvem egner seg til å studere? UNIPED (Tromsø). 3-4. 36-37.
Reports and theses
 • Hole, Torstein Nielsen; Jeno, Lucas Matias; Holtermann, Kristin; Raaheim, Arild; Velle, Gaute; Simonelli, Anne-Laure; Vandvik, Vigdis. 2016. bioCEED Survey 2015. Bergen Open Research Archive (BORA). 1: 1. Universitetet i Bergen, Bergen. 78 pages.
 • Pirttilä, Anneli; Olausson, Carin; Autio, Joni; Kinnunen, Marina; Raaheim, Arild; Östman, Kim; Holm, Karl. 2011. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola, 10:2011. Rådet för utvärdering av högskolorna., Helsinki. 75 pages.
 • Lundqvist, Ragnar; Löfström, Erika; Hokkanen, AnneSophie; Lindesjöö, Eric; Westermarck, Carl-Magnus; Raaheim, Arild; Lundin, kenneth. 2010. Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi. 4:2010. Rådet för utvärdering av högskolorna, Helsinki. 79 pages.
 • Raaheim, Arild; van de Ven, Maarten. 2008. On the Organisation of Educationale Development Centres. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Southampton. 8 pages.
 • van de Ven, Maarten; Koltcheva, M; Raaheim, Arild; Borg, C. 2008. Educator Develpment: Initial Entry Training Policy and Characteristics. NETTLE Project Publications, Series 1, University of Sothampton. 12 pages.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen: DELRAPPORT 7: Undervisnings- og vurderingsformer: Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo-Bergen. 61 pages.
 • Raaheim, Arild. 1998. Psykologi grunnfag ved Universitetet i Bergen. Noen tanker om kontroll, kvalitet, læring og eksamen. Arbeidsnotat. 1. Program for læringsforskning, UiB.
 • Raaheim, Arild; Radford, John. 1998. Undervisning og læring ved Universitetet i Bergen. Resultater fra en spørreundersøkelse. Arbeidsnotat/rapport. 2. Program for læringsforskning, UiB.
 • Kleven, E.; Dille, K.; Gjerland, U.; Lien, I.; Pedersen, T. T.; Raaheim, Arild. 1996. Analyseredskap til bruk ved kartlegging av forståelsesvanskenes natur hos autister og mennesker med Asperger syndrom. Det najonale Autismeprogrammet.
 • Solholm, Roar; Raaheim, Arild. 1996. Kvalitetssikring av intern praksis ved Poliklinikk for barn - Insitutt for klinisk psykologi. Evaluering av tiltak. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 2. 20 pages.
 • Anderssen, Norman; Johnston, M.; Laberg, J.C.; Maes, S.; McGee, H.; Rise, J.; Rodriguez-Marin, J.; Raaheim, Arild. 1995. Programme and Abstract Book, the 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen, August 28-30. UiB.
 • Raaheim, Arild. 1995. Health perception and health behaviour : theoretical considerations, empirical studies, and practical implications. Department of Psychosocial Science, Bergen. 1 pages.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 3. Program for Læringsforskning, Universitettet i Bergen.
 • Hauge, H.; Raaheim, Arild. 1994. Spørreskjemaundersøkelse ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen - høsten 1993. Rapportserie. 1. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Ressursgruppen - et aksjonsrettet tiltak for flergangsstrykere for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 4. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Raaheim, Arild; Hauge, H. 1994. Rapport om tiltak for å øke gjennomstrømmingen ved 3. avd. jus ved Universitetet i Bergen. Rapportserie. 2. Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild. 1993. Risikofaktorer ved kranføring. Empirisk undersøkelse. [Mangler utgivernavn]. 40 pages.
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det odontologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Børve, T. A.; Gjestad, R.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det juridiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det matematiske/naturvitenskapelige fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Gjestad, R.; Børve, T. A.; Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det historisk/filosofiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det psykologiske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Det medisinske fakultet høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1991. Studenter og studievalg. Nye studenter ved Universitetet i Bergen høsten 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Hellesøy, O. H.; Raaheim, Arild; Skogstad, A; Matthiesen, S.B. 1990. Arbeidsmiljøutvikling i støperiet ved Norzink - Odda 1990. Rapport fra en intervjuundersøkelse. FAHS. 110 pages.
 • Raaheim, Arild; Aarø, Leif Edvard. 1990. Forskning om forebyggende helsearbeid. En oppsummering av norske undersøkelser. Rådet for medisinsk forskning, NAVF, Oslo. 110 pages.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild; Hellesøy, O.H. 1989. Arbeidsmiljø, trivsel og helse på Valhall. FAHS. 200 pages.
 • Raaheim, Arild; Myklebust, E. 1988. Røykeavvenningskurs. FAHS. 42 pages.
 • Raaheim, Arild; Skogstad, A. 1988. Familie og yrker - kvinner og menn 1988. Kursevaluering. Statistisk Sentralbyrå. FAHS. 39 pages.
 • Raaheim, Arild. 1987. Arbeidsmiljø og livsstil. Undersøkelse ved Fiskaa Verk. Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. 49 pages.
 • Matthiesen, S.B.; Raaheim, Arild. 1986. Arbeidsplass Statfjord. Jobbtilfredshet på Statfjordfeltet. Delrapport 5. Forskningssenter for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, Bergen. 37 pages.
 • Raaheim, Arild. 1981. Problemløsning og eksamen. Universitetet i Bergen. 115 pages.
Book sections
 • Raaheim, Arild; Havnes, Anton. 2016. Eksamen, vurdering og læring. 5, pages 83-101. In:
  • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per. 2016. Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 268 pages. ISBN: 978-82-02-52728-0.
 • Raaheim, Arild. 2011. Mellommenneskelig kommunikasjon. Kapittel 8, pages 164-180. In:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2011. Det gode arbeidsmiljø; Krav og utfordringer. 2. utgave. Fagbokforlaget. 474 pages. ISBN: 978-82-450-0980-4.
 • Raaheim, Arild; Hauge, Helge. 2007. Eksamen og eksamensangst. Kapittel 5, pages 66-73. In:
  • Tveit, Sverre. 2007. Elevvurdering i skolen : grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01038-0.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild. 2006. Pedagogiske endringer som følge av Kvalitetsreformen. Kap 6. In:
  • Michelsen, S; Åmodt, P. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norsk Forskningsråd, Oslo.
 • Dysthe, Olga; Raaheim, Arild; Lima, Ivar Andreas Åsland; Bygstad, Arne. 2006. Undervisnings- og vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen. Kapittel. In:
  • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo. 63 pages.
 • Raaheim, Arild. 2006. Hvilke forhold hos individet og i læringsmiljøet har betydning for læring hos voksne? Kapittel. In:
  • 2006. Ulike perspektiv på læring. 10 pages.
 • Raaheim, Arild. 2000. Læring og læringsmiljø. In:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Menneskelig hukommelse - muligheter og begrensninger. In:
  • Raaheim, A.; Raaheim, K. 2000. Læring hos voksne.
 • Raaheim, Arild. 2000. Mellommenneskelig kommunikasjon. In:
  • Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders. 2000. Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer. Fagbokforlaget.
 • Raaheim, Arild. 2000. Learning, knowledge and assessment at university. Using assignment essays as an alternative to traditional exams. In:
  • Fahlen, V.; Liuhanen, A.M.; Peterson, L.; Stensaker, B. 2000. Towards Best Practice. Quality Improvement Initiatives in Nordic Higher Education.
 • Raaheim, Arild. 1997. Helsepsykologi. In:
  • Nielsen, Geir Høstmark. 1997. Innføringsbok i psykologi.
 • Raaheim, Arild. 1996. Helsepsykologi. In:
  • Raaheim, K.; Nielsen, Geir Høstmark. 1996. Innføring i psykologi. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Raaheim, K. 1996. Universitetspsykologisk forsknings- og utviklingsarbeid. In:
  • Dysthe, Olga. 1996. Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Raaheim, Arild; Manger, Terje. 1995. Problem solving and academic achievement. In:
  • Kaufman, G.; Helstrup, T.; Teigen, K.H. 1995. Problem solving and cognitive processes: a festschrift in h onour of Kjell Raaheim. ISBN: 82-7674-206-8.
 • Raaheim, Arild. 1990. Marketing health and changing behaviour. Section 2, pages 141-151. In:
  • Schmidt, L.R.; Schwenkmezger, P.; Weinman, J.; Maes, S. 1990. Theoretical and Applied aspects of Health psychology. 443 pages. ISBN: 3-7186-5053-3.

More information in national current research information system (CRIStin)