Home
Arnt Skjefstad's picture

Arnt Skjefstad

Associate Professor
 • E-mailArnt.Skjefstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 08
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2018. Metodiske utfordringer i erstatningsretten – noen grunntrekk og refleksjoner. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 220-260.
 • 2017. Erstatning for feil gjort i selskapets ledelse - utviklingstrekk, tilnærming og systematikk. Tidsskrift for forretningsjus. 135-166.
 • 2008. Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
Lecture
 • 2016. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling.
Academic lecture
 • 2018. Når Høyesterett bryter med etablert lære: Om rettsavklaring, rettsutvikling og rettsforvirring I formueretten.
 • 2018. Directors & Officers Liability in Norway.
 • 2016. Lederansvaret - utviklingstrekk.
 • 2012. Ugrunnet berikelse og erstatningsberegning.
Academic monograph
 • 2016. Erstatningsberegning - særlig om fradrag for fordeler.
Doctoral dissertation
 • 2015. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2018. Directors`and Officers`Liability in Norway. 52 pages.
 • 2006. Forbehold om rett til omgjøring ved aksjesalg - bordet fanger? 7 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence