Home
 • E-mailAsle.Olsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 29 32+47 917 20 008
 • Visitor Address
  J. Frielesgt. 1
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Books
 • Olsen, Asle Bruen. 2015. Courtyard sites in Western Norway. Central Assembly Places and judicial institutions in the Late Iron Age. In Viking Worlds. Things, Spaces and Movement,(eds.) Eriksen, Marianne Hem, Pedersen, Unn, Rundberget, Bernt and Berg, Heidi Lund. Oxbow Books. 13 pages. ISBN: 978-1-78297-727-8.
 • Olsen, Asle Bruen. 2012. Neolittiseringen av Vestnorge. Møtet mellom to historiske tradisjoner i MNB. . I Nordlige Verdener. Agrarsamfundenes ekspansion i nord. Symposium på Tanums Hällristningsmuseum, Underslös, Båhuslän 25 – 29 maj 2011, redigert av Kaul, F. & Sørensen, L.. Nationalmuseet, København. 17 pages. ISBN: 978-87-7602-196-2.
 • Hjelle, Kari Loe; Fasteland, Arthur; Hufthammer, Anne Karin; Kaland, Peter Emil; Olsen, Asle Bruen; Soltvedt, Eli Christine. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Naturvitenskapelige undersøkelser. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90273-53-3.
Journal articles
 • Olsen, Asle Bruen. 2013. Undersøkelsen av et eldre jernalders tunanlegg på Sausjord, Voss, Hordaland. et nytt bidrag til kunnskapen om jernaldersamfunnets sosiale og politiske organisasjon. Viking. LXXVI: 87-112.
 • Olsen, Asle Bruen. 2013. Jordbrukskulturens pionertid på Vestlandet. Hus, åker og territorialitet. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. 7: 129-149.
 • Olsen, Asle Bruen. 2013. Undersøkelsen av et eldre jernalders tunanlegg på Sausjord, Voss, Hordaland : et nytt bidrag til kunnskapen om jernaldersamfunnets sosiale og politiske organisasjon. Viking. 76: 87-112.
 • Heide, Eldar; Olsen, Asle Bruen. 2012. Sola gjer ekstranummer. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2012-06-24.
 • Ramstad, Morten; Halvorsen, Lene Synnøve; Olsen, Asle Bruen. 2011. Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity. 85.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. LITUANIA AND WESTERN NORWAY IN THE NEOLITHIC PERIOD: RESEARCH GOALS DERIVED FROM COMPARATIVE PRESENTATION OF TWO "MARGINAL REGIONS IN NEOLITHIC EUROPE. Archaeologia Baltica. 3: 43-54.
 • Olsen, Asle Bruen. 1992. Yngre steinalder i Kotedalen. Arkeo. 1: 21-25.
 • Olsen, Asle Bruen. 1988. Økonomisk tilpasning i vestnorsk yngre steinalder. Status og perspektiver. Arkeologiske Skrifter. 4: 242-251.
 • Olsen, Asle Bruen. 1984. Greenstone and Diabase Utilization in the Stone Age of Western Norway: Technological and Socio-cultural Aspects of Axe and Adze Production and Distribution. Norwegian Archaeological Review. 17: 71-103.
 • Olsen, Asle Bruen. 1978. En tidligmesolitisk flintplass. Arkeo. 31-35.
 • Olsen, Asle Bruen. 1977. Grønnsteinsindustri i Sunnfjord i steinalderen. Arkeo. 11-14.
Reports and theses
 • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen; Bergsvik, A.; Nygård, S.; Nærøy, A. J. 1995. Fangstsedentisme og tidlig jordbrukspraksis i vestnorsk steinalder belyst ved undersøkelsene i Kotedalen, Radøy, Hordaland. Arkeologiske Skrifter. 8. Arkeologisk Institutt, Bergen Museum. 131 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Bind 1: Fangstbosetning og tidlig jordbruk i vestnorsk steinalder: Nye funn og nye perspektiver. Historisk museum, Universitetet i Bergen.. 271 pages.
 • Bjerk, Lisa Bostwick; Olsen, Asle Bruen. 1983. Kulturhistoriske undersøkelser på Botnaneset, Flora 1981 – 1982. Fangstbosetning og tidlig jordbruk i steinalder/bronsealder. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 5: 1. Historisk museum, Universitetet i Bergen. 135 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1981. Bruk av diabas i vestnorsk steinalder. Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 179 pages.
Book sections
 • Olsen, Asle Bruen. 2009. Transition to farming in western Norway seen as a rapid replacement of landscapes. 88, pages 588-596. In:
  • McCartan, Sinéad B.; Schulting, Rick; Warren, Graeme; Woodman, Peter. 2009. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Volume I and II. Oxbow Books. 1007 pages. ISBN: 978-1-84217-311-4.
 • Olsen, Asle Bruen. 2005. Et vikingtids tunanlegg på Hjelle i Stryn – en konservativ institusjon i et konservativt samfunn. -, pages 319-355. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 pages. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Bergsvik, Knut Andreas; Olsen, Asle Bruen. 2003. Traffic in Stone Adzes in Mesolithic Western Norway. 395-404. In:
  • Larsson, Lars; Kindgren, Hans; Knutsson, Kjel; Loeffler, David; Åkerlund, Agneta. 2003. Mesolithic on the Move. Oxbow Books. 750 pages. ISBN: 1-84217-089-9.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. Lithuania and Western Norway in the Neolithic period: Research goals derived from a comparative presentatition of two “marginal” regions in Neolithic Europe. -, pages 261-275. In:
  • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1998. Preface. -, pages 13-18. In:
  • Kazakievicius, V; Olsen, Asle Bruen; Simpson, David. 1998. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and perspectives. Archaeologia Baltica. 3: 1. Vilnius. 150 pages.
 • Olsen, Asle Bruen. 1995. Fangstsedentisme og tidlig jordbrukspraksis i vestnorsk yngre steinalder belyst ved undersøkelsene i Kotedalen, Radøy, Hordaland. -, pages 131-150. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Nygård, S.; Nærøy, Arne Johan. 1995. Steinalderkonferansen i Bergen 1993. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 8: 1. 150 pages.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Kaland, Peter Emil; Olsen, Asle Bruen; Soltvedt, E. C. 1992. Utnytting av naturressursene i Kotedalen - et tverrvitenskapelig sammendrag. 139-150. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. (K. Hjelle, A. K. Hufthammer, P. E. Kaland, A. B. Olsen, E. S. Soltvedt, eds.). Universitetet i Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)