Home
 • E-mailAstri.Andresen@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 16+47 991 69 819
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 238 pages. ISBN: 978-82-521-8663-5.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget. 226 pages. ISBN: 978-82-521-73338.
 • Andresen, Astri; Gardarsdóttir, Ólöf; Janfelt, Monika; Lindgren, Cecilia; Markkola, Pirjo; Söderlind, Ingrid. 2011. Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Dialogos Förlag. ISBN: 978-91-7504-234-3.
 • Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry, Steven. 2010. Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group. 209 pages. ISBN: 978-3-631-59653-1.
 • Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2010. International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag. 130 pages. ISBN: 978-82-7099-606-3.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 pages. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Andresen, Astri. 2006. Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950. Fagbokforlaget. 250 pages. ISBN: 82-450-0449-9.
 • Andresen, Astri; Ravnå, Per-Bjarne. 1997. "Jeg var i Retfærdighed". Lærepakken i kildebruk for historiestudenter. Kilder og oppgavetekster. 62 pages. ISBN: 82-90992-04-1.
 • Andresen, Astri; Ravnå, Per-Bjarne. 1997. "Jeg var i Retfærdighed". Lærepakken i kildebruk for historiestudenter. 181 pages. ISBN: 82-90992-03-3.
 • Oldervoll, Jan; Andresen, Astri; Ravnå, Per Bjarne. 1995. Flyndren at rykke. 117 pages.
 • Andresen, Astri. 1994. Handelsfolk og fiskerbønder.
 • Andresen, Astri; Nielsen, J.P.; Opeide, G. 1994. Den russisk-norske grensekonvensjonen av 1826. En kommentar til Konstt Konsta.
Journal articles
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2018. Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning. 42: 67-84. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-05
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2017. Karl Evang og mødrehygienesaken. Om lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet i helseforvaltningen (1938-1972). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2. 137-154. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-03
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Lægreid, Per. 2017. Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 33: 109-113.
 • Andresen, Astri. 2015. Pleiebarna og kampen om samfunnsansvaret 1900-1915. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 268-279.
 • Andresen, Astri. 2014. Bokmelding av Tora Korsvolds "Early Childhood and Consumer Culture". Historisk Tidsskrift (Norge). 172-175.
 • Andresen, Astri. 2014. 200 års medisinerutdanning. Bokmelding av Ø. Larsen Doktorskole og medisinstudium. Tidsskrift for Den norske legeforening. 23/24. 1 pages. doi: 10.4045/tidsskr.14.1302
 • Andresen, Astri; Angell, Svein Ivar; Heiret, Jan. 2011. Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende. Published 2011-03-28.
 • Andresen, Astri. 2009. Hospital Infantil de Bergen. Lars Cultura Y Ciudad. 15. 26-31.
 • Ryymin, Teemu; Andresen, Astri. 2009. Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia. 26: 96-114. doi: 10.1080/08003830902951565
 • Andresen, Astri. 2008. A farewell to 'rural bliss'. Shifting problematizations of school children's health in Norway 1900-1940. Scandinavian Journal of History. 33: 269-288. doi: 10.1080/03468750802431352
 • Andresen, Astri. 2007. In the Wake of the Kautokeino Event: Changing Perceptions of Insanity and the Sámi 1852-1965. Acta Borealia. 24: 130-142. doi: 10.1080/08003830701661746
 • Andresen, Astri. 2007. Children's health issues in historical perspective. Medical history. 51: 578-579.
 • Andresen, Astri. 2007. Book review: Cheryl Krasnick Warsh and Veronica Strong-Boag (eds), Children's health in historical perspective. Medical history. 51: 578-579.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2007. From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s. Journal of Epidemiology and Community Health. 61: 374-377. doi: 10.1136/jech.2006.048132
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2006. Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. The International Journal of Regional and Local Studies. 2: 52-72.
 • Andresen, Astri. 2004. Book review; The past and present of leprosy. Medical history. 48: 280-282.
 • Andresen, Astri. 2004. The past and present of leprosy: archaeological, historical, palaeopathological and clinical approaches. Proceedings of the International Congress on the Evolution and Palaeoepidemiology of the Infectious Diseases 3 (ICEPID), University of Bradford 26-31 July 1999. Medical history. 48: 280-282.
 • Andresen, Astri. 2003. Sosial ulikhet og ulikhet i helse. Hva viser komparative studier? Økonomisk forum. 57: 26-33.
 • Andresen, Astri. 2003. Bokmelding av Ole Georg Moseng: Det offentlige helsevesen i Norge 1603-2003. Bind 1. Ansvaret for undersåttenes helse,. Tidsskrift for velferdsforskning. 4. 246-249.
 • Andresen, Astri. 2003. Gå ut og ver! Barn i Norge. 9. 6.
 • Andresen, Astri. 2001. Usedelige jenter og tyvaktige gutter. Forholdet mellom barn, foreldre og det offentlige ca 1920 - 1950. Historisk Tidsskrift (Norge). bind 80: 479-502.
 • Andresen, Astri. 2001. Flytting, fødsler og død blant nomadene i Torne lappmark. Ottar. 236. 36-45.
 • Andresen, Astri. 2000. A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (A gendered textbook to enhance knowledge and understanding?). Historisk Tidsskrift (Norge). 79: 243-246.
 • Andresen, Astri. 2000. Bokmelding av Atle Døssland og Karl Egil Johansen: Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Frå 1800 til 1914. Historisk Tidsskrift (Norge). bd 79: 525-529.
 • Andresen, Astri. 2000. Kvinner i moderne byers sosial- og kulturhistorie. Heimen - Lokal og regional historie. 1-2000. 41-51.
 • Andresen, Astri. 1998. Barnehistorie. Bokanmeldelse: Schrumpf, Ellen: Barnearbeid - plikt eller privilegium? Barnearbeid og oppvekst i to norske industrisamfunn i periode 1850-1915. Høyskoleforlaget 1997. Heimen - Lokal og regional historie. 4. 327-330.
 • Andresen, Astri. 1998. Bokanmeldelse: Seip, Anne-Lise: Nasjonen bygges 1830-1870. Aschehougs Norgeshistorie. Bd. 8, Oslo 1997. Historisk Tidsskrift (Norge). 77: 214-218.
 • Andresen, Astri. 1998. Bokanmeldelse: Ning de Coninck-Smith / Bengt Sandin / Ellen Schrumpf: Industrions Children. Work and Childhood in the Nordic countries 1850-1990. Odense 1997. Scandinavian Journal of History. 23: 107-110.
 • Andresen, Astri. 1998. Etnisk historie. Bokanmeldelse: Mikkelsen, Magnar / Pålsrud, Kari: Kautokeinodokumentene. Forlaget Albatross, 1997. Heimen - Lokal og regional historie. 3. 224-226.
 • Andresen, Astri. 1998. "En rig bondegut, en vakker, velbygget og livlig knegt". Kvinner på leting etter en framtid 1900-1925. Historisk Tidsskrift (Norge). 4. 437-466.
 • Hartz, E.; Torsvik, Trond H.; Andresen, Astri. 1998. Carboniferous age for the East Greenland 'Devonian' Basin: Palaeomagnetic and isotopic constraints on age, stratigraphy and plate reconstructions. Comment and Reply. Geology. 284-286.
 • Andresen, Astri. 1997. Tromsø - kirkested og by. Fotefar mot nord. Tromsø - byvandringer.. 54-60.
 • Hartz, E.; Torsvik, Trond H.; Andresen, Astri. 1997. Special Report: Carboniferous age for the East Greenland 'Devonian' Basin: Palaeomagnetic and isotopic constraints on age, stratigraphy and plate reconstructions. Geology. 25: 675-678.
 • Andresen, Astri. 1996. Samene i Tromsø-området. Romsa. Samisk kultur i Tromsø-området.. 26-36.
 • Wennberg, O. P.; Andresen, Astri; Hansen, S.; Bergh, S. G. 1994. Structural evolution of a frontal ramp section of the West Spitsbergen, Teritary fold and thrust belt, north of Isfjorden, Spitsbergen. Geological Magazine. 131: 67-80.
Reports and theses
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 pages.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Andresen, Astri; Oldervoll, Jan; Ravnå, Per Bjarne. 1995. "Flyndren at rykke". Handbok i seminarbeid for historie grunnfag. Historisk institutt. 117 pages.
 • Oldervoll, Jan; Andresen, Astri; Ravnå, Per-Bjarne. 1995. Absalon - an experement in incorporation of electronic tools in the te aching of history. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Andresen, Astri. 2019. Sami Schoolchildren and the Transfer of Knowledge and Culture in the Twentieth Century. Ch. 12, pages 261-282. In:
  • Aatsinki, Ulla; Annola, Johanna; Kaarninen, Mervi. 2019. Families, values, and the transfer of knowledge in Northern societies, 1500-2000. Routledge. 305 pages. ISBN: 978-0-367-07757-0.
 • Andresen, Astri. 2017. Å bruke fortiden til å reise seg som folk. Samisk politikk og samepolitikk på 1960- og 1970-tallet. Kapittel 6, pages 122-149. In:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 pages. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Andresen, Astri. 2017. Menneskerettighetene som mulighet og begrensning i samepolitikken etter 2. verdenskrig. 4, pages 49-59. In:
  • Lothe, Jakob. 2017. Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-884-5.
 • Andresen, Astri. 2011. The Sami, Sami-ness and the Staffing of Health Services in Northern Norway, 1960s-2001. Kapittel 3, pages 57-73. In:
  • Connor, J.T.H.; Curtis, Stephan. 2011. Medicine in the Remote and Rural North, 1800-2000. Pickering & Chatto. 301 pages. ISBN: 9781848931572.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2010. Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. kapittel 10, pages 169-181. In:
  • Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry, Steven. 2010. Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group. 209 pages. ISBN: 978-3-631-59653-1.
 • Hubbard, William H.; Andresen, Astri; Ryymin, Teemu. 2010. International and local approaches to health and health care. Forord, pages 7-10. In:
  • Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2010. International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag. 130 pages. ISBN: 978-82-7099-606-3.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Histories of medical institutions. 1, pages 7-12. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 pages. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Andresen, Astri. 2008. Health citizenship and/as Sámi citizenship: Norway 1985-2007. Health and citizenship, pages 77-90. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Skålevåg, Svein Atle; Ryymin, Teemu; Hubbard, William H. 2008. Introduction. Innledning, pages 7-13. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Travellers and travels of health: from inspiration to adaption. Artikkel. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Introduction. Introduksjonskapittel, pages . In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 pages.
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri. 2007. Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. Bolk, pages 47-93. In:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 pages. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Andresen, Astri. 2006. Avsondring og pleie på Pleiestiftelsen nr. 1. kapittel, pages 71-79. In:
  • Irgens, Lorentz; Nedrebø, Yngve; Sandmo, Sigurd; Skivenes, Arne. 2006. Lepra. 96 pages. ISBN: 82-91722-61-7.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. kapittel 3, pages 55-72. In:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. introduction, pages 7-12. In:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 pages.
 • Andresen, Astri. 2005. Perspectives on the Interaction of Medicine and Rural Cultures: Spain, Norway and European Russia 1860s-1910s. Kap. 6., pages 147-167. In:
  • Barona, Josep; Cherry, Steve. 2005. Rural Health. A European Perspective (1850-1945). 372 pages. ISBN: 84-370-6334-5.
 • Andresen, Astri. 2005. States Demarcated - People Divided: the Skolts and the 1826 Border Treaty. kapittel, pages 80-94. In:
  • Jackson, Tatjana; Nielsen, Jens Petter. 2005. Russia-Norway: Ohysical and Symbolic Borders. 216 pages. ISBN: 5-9551-0124-1.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Introduction. Introduction, pages . In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Ryymin, Teemu; Andresen, Astri. 2005. Towards Equality? Rural Health and Health Acts in Norway, 1860-1912. 4, pages 103-126. In:
  • Barona, Josep; Cherry, Steve. 2005. Rural Health. A European Perspective (1850-1945). 372 pages. ISBN: 84-370-6334-5.
 • Andresen, Astri. 2004. Bastardy. oppslagsord, pages 85-87. In:
  • Fass, Paula. 2004. Encyclopedia of Childrne and Childhood. 1000 pages. ISBN: 0-02-865714-4.
 • Andresen, Astri. 2004. Grenser for arbeidet. Barn i norsk jordbruk ca. 1900-1950. kapittel 3, pages 92-121. In:
  • Sjöberg, Mats. 2004. Jordbrukets barn. barns och ungdomars fostran i agrara miljöer. Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 18. 235 pages. ISBN: 9171084967.
 • Andresen, Astri. 2004. 'Patients for life': Pleiestiftelsen Leprosy Hospital 1850s-1920s. Ch. 7, pages 93-116. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Introduction - Public health and Preventive medicine 1800-2000. Introduction, pages 5-10. In:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Hubbard, William H. 2004. Public Health and Preventive Medicine 1800-2000 Knowledge, Co-operation and Conflict. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 175 pages.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Ch. 1, pages 5-8. In:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 pages.
 • Andresen, Astri. 2003. Sykehuset - fra utkanten av helsevesenet til sentrum. 232-249. In:
  • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Wold, Helge; Zachariassen, Ketil. 2003. Karlsøy og verden utenfor. Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. ISBN: 82-7142-042-9.
 • Andresen, Astri. 2003. Helserådet - forebygging i epidemienes tid. 31-54. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Andresen, Astri. 2003. Bastardy. In:
  • Fass, Paula S. 2003. Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society. ISBN: 0028657144.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove. 2003. Skolehelsetjenesten - forme rom, kropp og sinn. Kapittel, pages 81-102. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 pages. ISBN: 82-7674-983-6.
 • Andresen, Astri. 2002. Gender, After-Care and Reform in Inter-war Norway. 123-141. In:
  • Cox, Pamela; Shore, Heather. 2002. Becoming Delinquent: British and European Youth, 1650 - 1950. Ashgate. ISBN: 0-7546-2228-2.
 • Andresen, Astri. 1997. Lovgivning om barn og kontroll over barndommen. 26. In:
  • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. ISBN: 82-90992-07-6.
 • Andresen, Astri. 1994. Finnes det byer i Nord-Norge? In:
  • Drivenes, E.; Hauan, M.; Wold, H. 1994. Nordnorsk kulturhistorie.

More information in national current research information system (CRIStin)