Home
Astrid Tolo's picture

Astrid Tolo

Head of Department
 • E-mailAstrid.Tolo@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 81
 • Visitor Address
  Christiesgt. 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Astrid Tolo’s research publications and projects over the last years focus on teacher competence, Assessment for Learning, School leadership, Governing of education systems, and Multicultural issues in education in light of governmental policy. Theoretically, much of her work is built on the sociology of knowledge.

 

 

MA/BA in pedagogy

Pedagogy in Teacher education

School leader education

Academic article
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Flórez Petour, María Teresa; Hopfenbeck, Therese N. 2019. Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. 1-24.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid. 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta didactica Norden. 124-144.
 • Hopfenbeck, Therese Nerheim; Florez Petour, Maria Teresa; Tolo, Astrid. 2015. Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. 44-60.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi. 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 120-130.
Report
 • Lillejord, Sølvi; Børte, Kristin; Ruud, Erik; Hauge, Trond Eiliv; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Tolo, Astrid; Fischer-Griffiths, Peder; Smeby, Jens-Christian. 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Tolo, Astrid. 2013. Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. .
 • Tolo, Astrid; Dysthe, Olga. 2004. Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. .
Lecture
 • Tolo, Astrid. 2018. Å forske på egen praksis. Med blikk på rektor som leder av kollektive prosesser. .
 • Tolo, Astrid. 2018. Desentralisert kompetanseutvikling. UiB sin tilnærming og fokus på aksjonsforskning. Et samarbeid med Bergen kommune.
 • Tolo, Astrid. 2018. Desentralisert kompetanseutvikling.
 • Aandahl, Anne Christine; Økland, Mildrid Kronborg; Sørebø, Sølvi Olrich; Fjeld, Grethe; Tolo, Astrid. 2016. Planlegging, gjennomføring og ledelse av konferanse for skoleeier, skoleledere, tilsatte i UH-sektoren og hovedtillitsvalgte på kommunalt nivå i Hordaland fylke.
Academic lecture
 • Tolo, Astrid. 2018. School leaders' contribution to intelligent accountability in schools .
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi; Hopfenbeck, Therese Nerheim. 2018. School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
 • Tolo, Astrid; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Chan, Jessica. 2018. A systematic review on Teachers' implementation of technology-enhanced formative assessment. Insights and implications .
 • Tolo, Astrid. 2018. A Trust Based Assessment System: The Case of Norway.
 • Tolo, Astrid; Chan, Jessica; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Stobart, Gordon. 2017. A systematic review on teachers’ implementation of technology-enhanced formative assessment.
 • Tolo, Astrid. 2014. Lærerkompetanse og den flerkulturelle skolen.
 • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2013. Defining students' competence in a changing educational policy.
 • Tolo, Astrid; Hopfenbeck, Therese Nerheim. 2013. Assessment policy in Norway. An OECD case study.
 • Tolo, Astrid. 2011. Leading Knowledgework in Various Settings; Focus on Competence Development.
 • Tolo, Astrid. 2006. The competence concept in teacher education.
 • Tolo, Astrid; Lillejord, Sølvi. 2006. Teacher student's construction of teacher competence.
 • Tolo, Astrid. 2005. Construction of the competence concept in Norwegian teacher education.
 • Tolo, Astrid; Dysthe, Olga. 2004. Students perspectives on digital peer feedback in portfolio assessment.
 • Dysthe, Olga; Tolo, Astrid. 2003. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course.
Short communication
 • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Westrheim, Kariane ; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Tolo, Astrid. 2017. Kompetanse og lærerprofesjonalitet.
Popular scientific article
 • Tolo, Astrid. 2006. Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 49-53.
Feature article
 • Tolo, Astrid; Riese, Hanne. 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Eide, Helene Marie Kjærgård. 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • Tolo, Astrid. 2011. Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling.
Interview
 • Tolo, Astrid. 2013. Om å balansere tillit og ansvarliggjøring.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Dysthe, Olga; Tolo, Astrid. 2007. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course.
Chapter
 • Tolo, Astrid. 2014. Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. 96-118. In:
  • Westrheim, Kariane ; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
Interview Journal
 • Tolo, Astrid. 2011. Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis).

More information in national current research information system (CRIStin)

Deputy leader of Department of Education, UiB

Vice Director at the Center for the Science of Learning and Technology (SLATE), UiB

Research groups