Home
Astrid Tolo's picture

Astrid Tolo

Associate Professor
 • E-mailAstrid.Tolo@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 81+47 994 29 049
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Astrid Tolo’s research publications and projects over the last years focus on teacher competence, Assessment for Learning, School leadership, Governing of education systems, and Multicultural issues in education in light of governmental policy. Theoretically, much of her work is built on the sociology of knowledge.

 

 

MA/BA in pedagogy

Pedagogy in Teacher education

School leader education

Academic article
 • Show author(s) 2019. Intelligent accountability in schools: A study of how school leaders work with the implementation of assessment for learning. Journal of educational change. 1-24.
 • Show author(s) 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
 • Show author(s) 2015. Balancing tensions in educational policy reforms: Large-scale implementation of Assessment for Learning in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. 44-60.
 • Show author(s) 2006. Ledelse i en multikulturell skole. Norsk pedagogisk tidsskrift. 120-130.
Report
 • Show author(s) 2014. Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Show author(s) 2013. Hopfenbeck, T. N, Tolo, A., Florez, T. & El Masri, Y. (2013): Balancing Trust and Accountability? The Assessment for Learning Programme in Norway. A Governing Complex Education Stystems Case Study. Paris. OECD. .
 • Show author(s) 2004. Digitale mapper og responspraksis i eit tradisjonelt universitetsfag. Rapport frå Historisk institutt ved Universitetet i Bergen. .
Lecture
 • Show author(s) 2018. Å forske på egen praksis. Med blikk på rektor som leder av kollektive prosesser. .
 • Show author(s) 2018. Desentralisert kompetanseutvikling. UiB sin tilnærming og fokus på aksjonsforskning. Et samarbeid med Bergen kommune.
 • Show author(s) 2018. Desentralisert kompetanseutvikling.
 • Show author(s) 2016. Planlegging, gjennomføring og ledelse av konferanse for skoleeier, skoleledere, tilsatte i UH-sektoren og hovedtillitsvalgte på kommunalt nivå i Hordaland fylke.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. School leaders' contribution to intelligent accountability in schools .
 • Show author(s) 2018. School Leaders Transforming Accountability Information into Actionable Knowledge: Balancing Trust and Control.
 • Show author(s) 2018. A systematic review on Teachers' implementation of technology-enhanced formative assessment. Insights and implications .
 • Show author(s) 2018. A Trust Based Assessment System: The Case of Norway.
 • Show author(s) 2017. A systematic review on teachers’ implementation of technology-enhanced formative assessment.
 • Show author(s) 2014. Lærerkompetanse og den flerkulturelle skolen.
 • Show author(s) 2013. Defining students' competence in a changing educational policy.
 • Show author(s) 2013. Assessment policy in Norway. An OECD case study.
 • Show author(s) 2011. Leading Knowledgework in Various Settings; Focus on Competence Development.
 • Show author(s) 2006. The competence concept in teacher education.
 • Show author(s) 2006. Teacher student's construction of teacher competence.
 • Show author(s) 2005. Construction of the competence concept in Norwegian teacher education.
 • Show author(s) 2004. Students perspectives on digital peer feedback in portfolio assessment.
 • Show author(s) 2003. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course.
Short communication
 • Show author(s) 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2017. Kompetanse og lærerprofesjonalitet.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2006. Minoritetselever utfordrer historiefaget. Fortid. 49-53.
Feature article
 • Show author(s) 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
 • Show author(s) 2011. Hvordan blir lærerkompetanse konstruert? En kvalitativ studie av PPU-studenters kunnskapsutvikling.
Interview
 • Show author(s) 2013. Om å balansere tillit og ansvarliggjøring.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2007. Digital portfolios and feedback practices in a traditional university course. 26 pages.
Chapter
 • Show author(s) 2014. Utforming av utdanningspolitikk på det flerkulturelle området. 96-118. In:
  • Show author(s) 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
Interview Journal
 • Show author(s) 2011. Lærerne må lære å bite fra seg. På Høyden ( UiBs nettavis).

More information in national current research information system (CRIStin)

Deputy leader of Department of Education, UiB

Vice Director at the Center for the Science of Learning and Technology (SLATE), UiB

Research groups