Home
Atle Kristiansen's picture
 • E-mailAtle.Kristiansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 07+47 976 83 520
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1994). Changes in blod circulation in teeth and supporting tissues incident to experimental tooth movement. European Journal of Orthodontics. 335-342.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
 • Show author(s) (2015). "Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2002). Norsk språk, kultur og samfunnsliv (12 timer).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2003). I Mannes Minne:Minneskrift til Gerd Manne. Fag og Kultur.
Chapter
 • Show author(s) (2013). Hva kreves av en lærer i norsk som andrespråk/fremmedspråk? 98-99. In:
  • Show author(s) (2013). Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)