Home
Atle Møen's picture

Atle Møen

Professor
 • E-mailAtle.Moen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  Room 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2018. Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 26-40.
 • Show author(s) 2018. Democracy and public communication: A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica. 20-33.
 • Show author(s) 2016. Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 23-41.
 • Show author(s) 2015. Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 259-282.
 • Show author(s) 2015. Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 181-210.
 • Show author(s) 2014. Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 581-587.
 • Show author(s) 2013. Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 241-266.
 • Show author(s) 2012. Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 225-250.
 • Show author(s) 2012. Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 81-97.
 • Show author(s) 2009. Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 143-158.
 • Show author(s) 2008. Weber's class, status, and party in a universal-historical context. Sosiologisk Tidsskrift. 3-29.
 • Show author(s) 2007. Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 123-150.
 • Show author(s) 2001. Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 69-83.
 • Show author(s) 2001. Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 3-4.
 • Show author(s) 2000. Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt.
 • Show author(s) 1998. Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) 1998. Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Show author(s) 1996. Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 119-138.
 • Show author(s) 1994. Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Report
 • Show author(s) 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
 • Show author(s) 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
Lecture
 • Show author(s) 2014. Hans Skjervheim, Habermas og aktuelle problemstillingar.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2003. Om sosiologen Richard Sennet.
 • Show author(s) 1993. Det sosiokulturelle grunnlaget for politisk handling i eit posttradisjonelt samfunn.
 • Show author(s) 1993. Arbeiderrørsle og arbeiderparti.
Academic lecture
 • Show author(s) 2004. Ostracising the disabled. A primitive fear in interplay with institutional patterns and political discourse.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2021. Handa i klimakvefsebolet. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2017. Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Show author(s) 2014. Late kapitalistar. www.bt.no.
 • Show author(s) 2014. Knyttneven mot uføre. BT.
 • Show author(s) 2013. OPS kan føra til korrupsjon. BT.
 • Show author(s) 2013. Hallerakers personlege feil. BT.
 • Show author(s) 2013. Den nye politiske ånda. Klassekampen.
 • Show author(s) 2013. Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Show author(s) 2011. Onarheim veit best. BT.
 • Show author(s) 2010. Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2010. Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2006. Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis).
Book review
 • Show author(s) 2016. Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 212-217.
 • Show author(s) 2015. Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2015. Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 296-299.
 • Show author(s) 2014. Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid.
 • Show author(s) 2014. Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 96-98.
 • Show author(s) 2013. Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Show author(s) 2013. Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Show author(s) 2012. Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Show author(s) 2011. Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 295-299.
 • Show author(s) 2006. Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 298-305.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. Aschehoug.
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
Academic monograph
 • Show author(s) 2020. Sigmund Freuds samfunnsteori.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2010. Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug.
 • Show author(s) 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Encyclopaedia
 • Show author(s) 2008. Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,.
Compendium
 • Show author(s) 1994. Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel.
Masters thesis
 • Show author(s) 2010. Narratives of parents of children with ADHD: a sociological analysis.
 • Show author(s) 2009. Ikea En analyse av et nettverkselskap.
 • Show author(s) 2008. Tillit, Nettverk og Nærhet Sosial kapital i World of Warcraft.
 • Show author(s) 2008. Diagnose og bevegelse Diagnoseorganisasjoner og forhandlinger om sykdom.
 • Show author(s) 2007. ROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon.
 • Show author(s) 2007. De diffuse lidelsene - en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn.
 • Show author(s) 2005. Selvforståelse i et individualisert samfunn. Anerkjennelse og livsmønster.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2018. Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Show author(s) 2015. George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Show author(s) 2001. Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. 11-23.
 • Show author(s) 2000. Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn.
 • Show author(s) 1995. Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. tot.14.
Feature article
 • Show author(s) 2021. Koronavaksiner: vitskap og myter. Ny Tid.
 • Show author(s) 2021. Idioti utan grenser. BT.
 • Show author(s) 2021. Det har avgrensa verdi å hengja fascistbjølla på Trump. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2020. Spelet mellom dei utstøytte og dei privilegerte. www.bt.no.
 • Show author(s) 2020. Samfunnet på prøve. sosiologen.no.
 • Show author(s) 2020. Innsyn i og utsyn over Hinsides lystprinsippet. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2020. I Koronaens tid: Turistar og omstreifarar. Ny Tid.
 • Show author(s) 2020. Den uverkelege verkelegheita. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2018. Kunsten i augneblinken. BT.
 • Show author(s) 2017. Er det islam som driv dei til terror? BT.
 • Show author(s) 2016. Fornuft og kjensler i Amerika. BT.
 • Show author(s) 2015. Slik vinn terroristane fram. BT.
 • Show author(s) 2015. På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2015. Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2014. Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2013. Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2013. Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2013. Høgres bananrepublikk. Klassekampen.
 • Show author(s) 2011. Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2011. Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2011. Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Show author(s) 2010. Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Show author(s) 2010. Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Show author(s) 2010. Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Show author(s) 2010. Den naturalistiske vendinga. Klassekampen.
 • Show author(s) 2009. Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid.
 • Show author(s) 2008. Medborgarskapen. Klassekampen.
 • Show author(s) 2008. Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2007. Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen.
 • Show author(s) 2006. Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2006. Dei norske oligarkane. Klassekampen.
 • Show author(s) 2005. Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen.
 • Show author(s) 2005. Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen.
 • Show author(s) 2005. Endringar av kapitalen. Klassekampen.
 • Show author(s) 2004. Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid.
 • Show author(s) 2004. For folk flest. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2004. Finans og kultur. Klassekampen.
 • Show author(s) 2004. Ein rørande tale. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2004. Den engstelege politikken. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2003. Talen om revolusjonen. Klassekampen.
 • Show author(s) 2003. Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen.
 • Show author(s) 2003. Mat,vin og politikk. Klassekampen.
 • Show author(s) 2003. Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2003. Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen.
 • Show author(s) 2003. Den upolitiske politikk. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2002. Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Show author(s) 2001. Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2001. 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid.
 • Show author(s) 1996. Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 77-79.
 • Show author(s) 1995. Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2000. Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
Interview
 • Show author(s) 2021. Intervju om det amerikanske valet og åtaket på Capitol Hill.
 • Show author(s) 2005. Norgesglasset: Problemstilling: Kvifor søker mange menneske individuelle særpreg på bankkort, mobiltelefon m.m.?
 • Show author(s) 2004. Puritanisme og profittsjanser.
Programme participation
 • Show author(s) 1995. Samtale om individualiseringsprosessar.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2018. Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. 20 pages.
 • Show author(s) 1999. Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 22 pages.
 • Show author(s) 1999. Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 26 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2021. Innsyn og utsyn. Undervegs. Bergen studies insociology.
Academic literature review
 • Show author(s) 2021. "Den døde mora". Psykologisk tidsskrift. 528-531.
 • Show author(s) 2020. A sociological perspective on evolution. Tidsskrift for samfunnsforskning. 160-172.

More information in national current research information system (CRIStin)