Home
Atle Møen's picture

Atle Møen

Professor
 • E-mailAtle.Moen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
  Room 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Møen, Atle. 2010. Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press. 234 pages. ISBN: 978-82-304-0057-9.
 • Møen, Atle. 2008. Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,. Universitetsforlaget. 7 pages. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co. 251 pages. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. 252 pages. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Journal articles
 • Møen, Atle. 2018. Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2018. Kunsten i augneblinken. BT. Published 2018-06-20.
 • Møen, Atle. 2018. Democracy and public communication: A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica. 62: 20-33. doi: 10.1177/0001699317752793
 • Møen, Atle. 2018. Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 26-40. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-01-03
 • Møen, Atle. 2017. Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Møen, Atle. 2017. Er det islam som driv dei til terror? BT. Published 2017-04-05.
 • Møen, Atle. 2016. Fornuft og kjensler i Amerika. BT. Published 2016-11-23.
 • Møen, Atle. 2016. Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 212-217.
 • Møen, Atle. 2016. Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 16: 23-41.
 • Møen, Atle. 2015. På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet. Published 2015-01-09.
 • Møen, Atle. 2015. Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid. Published 2015-01-02.
 • Møen, Atle. 2015. Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende. Published 2015-04-06.
 • Møen, Atle. 2015. Slik vinn terroristane fram. BT. Published 2015-08-03.
 • Møen, Atle. 2015. Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 4. 296-299.
 • Møen, Atle. 2015. George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Møen, Atle. 2015. Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 23: 259-282.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2015. Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 56: 181-210.
 • Møen, Atle. 2014. Late kapitalistar. www.bt.no. Published 2014-07-17.
 • Møen, Atle. 2014. Knyttneven mot uføre. BT. Published 2014-10-10.
 • Møen, Atle. 2014. Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 43: 581-587. doi: 10.1007/s11186-014-9230-7
 • Møen, Atle. 2014. Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid. Published 2014-08-08.
 • Møen, Atle. 2014. Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 57: 96-98. doi: 10.1177/0001699313509331
 • Møen, Atle. 2014. Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende. Published 2014-04-24.
 • M?en, Atle. 2013. Hallerakers personlege feil. BT.
 • Møen, Atle. 2013. Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid. Published 2013-11-15.
 • Møen, Atle. 2013. Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende. Published 2013-07-23.
 • Møen, Atle. 2013. Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 21: 241-266.
 • Møen, Atle. 2013. Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Møen, Atle. 2013. Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3. 389-392.
 • Møen, Atle. 2013. OPS kan føra til korrupsjon. BT. Published 2013-10-16.
 • Møen, Atle. 2013. Den nye politiske ånda. Klassekampen. Published 2013-10-23.
 • Møen, Atle. 2013. Høgres bananrepublikk. Klassekampen. Published 2013-05-14.
 • Møen, Atle. 2013. Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 54: 389-392.
 • Møen, Atle. 2012. Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Møen, Atle. 2012. Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 53: 81-97.
 • Møen, Atle. 2012. Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 3. 225-250.
 • Møen, Atle. 2011. Onarheim veit best. BT.
 • Møen, Atle. 2011. Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Møen, Atle. 2011. Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 3. 295-299.
 • Møen, Atle. 2011. Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Møen, Atle; Davidsen, Thomas. 2011. Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Møen, Atle. 2010. Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2010. Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2010. Den naturalistiske vendinga. Klassekampen. Published 2010-07-14.
 • Møen, Atle. 2010. Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2010. Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Møen, Atle. 2009. Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 17: 143-158.
 • Møen, Atle. 2009. Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid. Published 2009-07-17.
 • Møen, Atle. 2008. Medborgarskapen. Klassekampen. Published 2008-02-29.
 • Møen, Atle. 2008. Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Møen, Atle. 2008. Webers klasse, stand og parti i ein universalhistorisk samanheng. Sosiologisk Tidsskrift. 16: 3-29.
 • Møen, Atle. 2007. Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen. Published 2007-02-12.
 • Møen, Atle. 2007. Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 15: 123-150.
 • Møen, Atle. 2006. Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis). Published 2006-03-09.
 • Møen, Atle. 2006. Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 14: 298-305.
 • Møen, Atle. 2006. Dei norske oligarkane. Klassekampen. Published 2006-07-22.
 • Møen, Atle. 2006. Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid. Published 2006-03-25.
 • Møen, Atle. 2005. Endringar av kapitalen. Klassekampen. Published 2005-08-05.
 • Møen, Atle. 2005. Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen. Published 2005-01-03.
 • Møen, Atle. 2005. Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen. Published 2005-03-06.
 • Møen, Atle. 2004. For folk flest. Dag og Tid. Published 2004-03-06.
 • Møen, Atle. 2004. Ein rørande tale. Dag og Tid. Published 2004-10-02.
 • Møen, Atle. 2004. Finans og kultur. Klassekampen. Published 2004-05-08.
 • Møen, Atle. 2004. Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid. Published 2004-06-05.
 • Møen, Atle. 2004. Den engstelege politikken. Dag og Tid. Published 2004-08-28.
 • Møen, Atle. 2003. Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid. 4. Published 2003-01-25.
 • Møen, Atle. 2003. Mat,vin og politikk. Klassekampen. Published 2003-12-06.
 • Møen, Atle. 2003. Talen om revolusjonen. Klassekampen. Published 2003-10-09.
 • Møen, Atle. 2003. Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen. Published 2003-07-26.
 • Møen, Atle. 2003. Den upolitiske politikk. Dag og Tid. Published 2003-09-20.
 • Møen, Atle. 2003. Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen. Published 2003-01-13.
 • Møen, Atle. 2002. Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Møen, Atle. 2001. 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid. Published 2001-09-29.
 • Møen, Atle. 2001. Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Møen, Atle. 2001. Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. nr 2. 11-23.
 • Møen, Atle. 2001. Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 31: 69-83.
 • Møen, Atle. 2001. Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 31: 3-4.
 • Møen, Atle. 2000. Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn. 4.
 • Møen, Atle. 2000. Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt. 3.
 • Møen, Atle. 1998. Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Møen, Atle. 1998. Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift. 3.
 • Møen, Atle. 1996. Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 1: 77-79.
 • Møen, Atle. 1996. Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 2: 119-138.
 • Møen, Atle. 1995. Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende. Published 1995-07-26.
 • Møen, Atle. 1995. Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. tot.14.
 • Møen, Atle. 1994. Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Reports and theses
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Rokkansenteret Working Papers. 14. Rokkansenteret, Bergen. 31 pages.
 • Møen, Atle. 2002. Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. Rokkansenteret Notat. 14. Rokkansenteret, Bergen. 31 pages.
 • Møen, Atle. 2000. Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
 • Møen, Atle. 1994. Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Møen, Atle. 2018. Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. 2, pages 39-58. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Møen, Atle. 1999. Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. -, pages 23-48. In:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Møen, Atle. 1999. Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 1-22. In:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining.

More information in national current research information system (CRIStin)