Home
Atle Møen's picture

Atle Møen

Professor
 • E-mailatle.moen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 66+47 980 06 071
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
  Room 
  201 mobiltelefon: 98006071
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2024). Den aksiale tidsalder og ulike typar modernitetar: Den islamske moderniteten, ideologiske «entreprenørar» og terrornettverk. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2022). Enhanced Ontological Security, the Lifeworld, and Its Multiple Realities--How Can This Theory Explain the Effect of Participation in the Östrich Farm? Journal of Studies in Education.
 • Show author(s) (2021). Social Failure and Rage: The Downward Social Mobility and Unsettled Life Course of a Norwegian Terrorist . Social Sciences.
 • Show author(s) (2018). Demokratiske fellesskap og individuelle rettar Eit perspektiv på brukarstyrt personleg assistanse. Norsk sosiologisk tidsskrift. 26-40.
 • Show author(s) (2018). Democracy and public communication: A Durkheimian lens on Habermas. Acta Sociologica. 20-33.
 • Show author(s) (2016). Fall og raseri Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining. Tidsskrift for ungdomsforskning. 23-41.
 • Show author(s) (2015). Freuds perspektiv på samsvaret mellom psyke og sivilisasjon : utsikt over dagens narsissisme, tvangshandlingar og fundamentalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 259-282.
 • Show author(s) (2015). Det sosiale dramaet om «monstermastene» i Hardanger. Et kulturelt-pragmatisk perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 181-210.
 • Show author(s) (2014). Interpretations and critiques of modernity. Theory and society. 581-587.
 • Show author(s) (2014). Den aksiale tidsalder og ulike typar modernitetar: Den islamske moderniteten, ideologiske «entreprenørar» og terrornettverk. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2013). Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift. 241-266.
 • Show author(s) (2012). Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift. 225-250.
 • Show author(s) (2012). Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 81-97.
 • Show author(s) (2009). Langs den tredje vegen. Eit gjensyn med Anthony Giddens sitt sosiologiske politiske manifest. Sosiologisk Tidsskrift. 143-158.
 • Show author(s) (2008). Weber's class, status, and party in a universal-historical context. Sosiologisk Tidsskrift. 3-29.
 • Show author(s) (2007). Emile Durkheim: frigjering og tvang i det moderne samfunnet.Ein varm – og realistisk rasjonalisme. Sosiologisk Tidsskrift. 123-150.
 • Show author(s) (2001). Pengar og det moderne samfunnet. Georg Simmel Omsetjing frå tysk. Sosiologi i dag. 69-83.
 • Show author(s) (2001). Innleiing. (Redaksjonell innleiing til temanummer om Georg Simmel). Sosiologi i dag. 3-4.
 • Show author(s) (2000). Det sviktande grunnlag i det moderne. Eit synspunkt frå E. Durkheim. Sosiolog-nytt.
 • Show author(s) (1998). Individualisering, fellesskap og subjektivitet. Georg Simmel som systematisk sosiolog. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Show author(s) (1998). Globalisering- himmel og avgrunn. Syn og Segn. 180-190.
 • Show author(s) (1996). Det frisette og autonome individ i Webers samfunnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. 119-138.
 • Show author(s) (1994). Auchwitz og det moderne samfunnet. Syn og Segn.
Report
 • Show author(s) (2002). Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
 • Show author(s) (2002). Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme. 14. 14. .
Lecture
 • Show author(s) (2014). Hans Skjervheim, Habermas og aktuelle problemstillingar.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2003). Om sosiologen Richard Sennet.
 • Show author(s) (1993). Det sosiokulturelle grunnlaget for politisk handling i eit posttradisjonelt samfunn.
 • Show author(s) (1993). Arbeiderrørsle og arbeiderparti.
Academic lecture
 • Show author(s) (2004). Ostracising the disabled. A primitive fear in interplay with institutional patterns and political discourse.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2022). Demokratisk kreativitet og totalitær dumskap. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2021). Handa i klimakvefsebolet. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2017). Eit sjølvspelande piano. BT.
 • Show author(s) (2014). Late kapitalistar. www.bt.no.
 • Show author(s) (2014). Knyttneven mot uføre. BT.
 • Show author(s) (2013). OPS kan føra til korrupsjon. BT.
 • Show author(s) (2013). Hallerakers personlege feil. BT.
 • Show author(s) (2013). Den nye politiske ånda. Klassekampen.
 • Show author(s) (2013). Dei medskuldige for terroren. BT.
 • Show author(s) (2011). Onarheim veit best. BT.
 • Show author(s) (2010). Å tenkja stort om politikken. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2010). Valfridom i revers. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2006). Universitet, metodologi, moral. På Høyden ( UiBs nettavis).
Book review
 • Show author(s) (2016). Håkon Larsen (red.): Kultursosiologisk forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 212-217.
 • Show author(s) (2015). Samfunnsverkstaden Lars Laird Iversen; Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling. Universitetsforlaget, 2014. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2015). Göran Ahrne: Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Sosiologisk Tidsskrift. 296-299.
 • Show author(s) (2014). Oppvakning for sosialdemokratiet? Dag og Tid.
 • Show author(s) (2014). Modernity: understanding the present. Acta Sociologica. 96-98.
 • Show author(s) (2013). Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Show author(s) (2013). Freedom. An essay about living their own lives. Tidsskrift for samfunnsforskning. 389-392.
 • Show author(s) (2012). Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift. 373-380.
 • Show author(s) (2011). Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift. 295-299.
 • Show author(s) (2006). Ivar Frønes: Annerledeslandet. Om framtid og utviklingstrekk i Norge. Sosiologisk Tidsskrift. 298-305.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunnet: oppseding, verdiar, og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
Academic monograph
 • Show author(s) (2020). Sigmund Freuds samfunnsteori.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2010). Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen. Scandinavian Academic Press.
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunn: oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. Aschehoug & Co.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Encyclopaedia
 • Show author(s) (2008). Desorganisert kapitalisme, s. 52Herredømme, s. 107Herskande/dominerande klasse, s. 107-108Idealtype, s. 117-118Individualisme/individualitet, s.121-122Metodologisk individualisme, s. 194Organisert kapitalisme, s. 220-221,.
Compendium
 • Show author(s) (1994). Nokre samtidssosiologiske blikk på Georg Simmel.
Masters thesis
 • Show author(s) (2010). Narratives of parents of children with ADHD: a sociological analysis.
 • Show author(s) (2009). Ikea En analyse av et nettverkselskap.
 • Show author(s) (2008). Tillit, Nettverk og Nærhet Sosial kapital i World of Warcraft.
 • Show author(s) (2008). Diagnose og bevegelse Diagnoseorganisasjoner og forhandlinger om sykdom.
 • Show author(s) (2007). ROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon.
 • Show author(s) (2007). De diffuse lidelsene - en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn.
 • Show author(s) (2005). Selvforståelse i et individualisert samfunn. Anerkjennelse og livsmønster.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Habermas for «dummies»: Fornuftig tale innanfor komplekse system. sosiologen.no.
 • Show author(s) (2018). Max Webers portrett av det vestlege borgarskapet. sosiologen.no.
 • Show author(s) (2015). George Herbert Mead og «den naturalistiske vendinga». sosiologen.no.
 • Show author(s) (2001). Kosmopolitiske fellesskap. Mennesker og Rettigheter. 11-23.
 • Show author(s) (2000). Den globale himmel - frelse frå sjukdom og død. Syn og Segn.
 • Show author(s) (1995). Det frisatte og framandgjorte mennesket - George Simmel som moderne klassikar. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. tot.14.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Å leve for politikken, og å leva av politikke. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2023). Vrangsyn, stråmenn og tvisyn. Khrono.no.
 • Show author(s) (2023). Slitasje i vurderingsarbeidet. Khrono.no.
 • Show author(s) (2023). Forskarnettverk, klynger, og innovasjon. Khrono.
 • Show author(s) (2023). Eit forsøk på å forstå den einauga fornuft. Khrono.
 • Show author(s) (2021). Koronavaksiner: vitskap og myter. Ny Tid.
 • Show author(s) (2021). Idioti utan grenser. BT.
 • Show author(s) (2021). Det har avgrensa verdi å hengja fascistbjølla på Trump. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). Spelet mellom dei utstøytte og dei privilegerte. www.bt.no.
 • Show author(s) (2020). Samfunnet på prøve. sosiologen.no.
 • Show author(s) (2020). Innsyn i og utsyn over Hinsides lystprinsippet. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2020). I Koronaens tid: Turistar og omstreifarar. Ny Tid.
 • Show author(s) (2020). Den uverkelege verkelegheita. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2018). Kunsten i augneblinken. BT.
 • Show author(s) (2017). Er det islam som driv dei til terror? BT.
 • Show author(s) (2016). Fornuft og kjensler i Amerika. BT.
 • Show author(s) (2015). Slik vinn terroristane fram. BT.
 • Show author(s) (2015). På sporet av ei anna framtid: Ulrich Beck 1944-2015. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2015). Fornuft og lidenskap i Brann. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Mens vi ventar på katastrofen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Noreg som høgdepunkt i evolusjonen. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2013). Høgres bananrepublikk. Klassekampen.
 • Show author(s) (2011). Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2011). Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid.
 • Show author(s) (2010). Kvardagsintegrering. Klassekampen.
 • Show author(s) (2010). Kva slags valfridom? Sør-vesten.
 • Show author(s) (2010). Kva slags valfridom? Sør - Vesten.
 • Show author(s) (2010). Den naturalistiske vendinga. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). Staten, fridom eller tvang? Dag og Tid.
 • Show author(s) (2008). Medborgarskapen. Klassekampen.
 • Show author(s) (2008). Det eksperimentelle samfunnet. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2007). Benjamin og kunsten sin aura. Klassekampen.
 • Show author(s) (2006). Konsulentbyråkolonialisme. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2006). Dei norske oligarkane. Klassekampen.
 • Show author(s) (2005). Utstøyting av funksjonshemma? Klassekampen.
 • Show author(s) (2005). Portrett av det vestlege borgarskap. Max Webers Den kapitalistiske ånd og protestantiske etikk, hundre år og framleis aktuell. Klassekampen.
 • Show author(s) (2005). Endringar av kapitalen. Klassekampen.
 • Show author(s) (2004). Miljørørsla - ei krusing på overflata ? Dag og Tid.
 • Show author(s) (2004). For folk flest. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2004). Finans og kultur. Klassekampen.
 • Show author(s) (2004). Ein rørande tale. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2004). Den engstelege politikken. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2003). Talen om revolusjonen. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Nyliberalismens symbolske vald. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Mat,vin og politikk. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Krigsfyrsten Bush. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2003). Det selskapelege fjernsyn. Klassekampen.
 • Show author(s) (2003). Den upolitiske politikk. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2002). Rettferdig fordeling. Klassekampen.
 • Show author(s) (2001). Globalisering – demokrati og velferdsstat. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). 14) Nedbryting av karakteren.Richard Sennett. Det fleksible mennesket. Dag og Tid.
 • Show author(s) (1996). Bokomtale: Sverre Moe (1995) Sosiologisk betraktning. Sosiologisk Tidsskrift. 77-79.
 • Show author(s) (1995). Val og utryggleik i dagleglivet. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2000). Individualisering, subjektivitet og fellesskap : ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi.
Interview
 • Show author(s) (2021). Intervju om det amerikanske valet og åtaket på Capitol Hill.
 • Show author(s) (2005). Norgesglasset: Problemstilling: Kvifor søker mange menneske individuelle særpreg på bankkort, mobiltelefon m.m.?
 • Show author(s) (2004). Puritanisme og profittsjanser.
Programme participation
 • Show author(s) (1995). Samtale om individualiseringsprosessar.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2018). Myten om at ein stor stat fører til eit svakt samfunn. 20 pages.
 • Show author(s) (1999). Introduksjon : Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Det sivile samfunn og andre samfunnsområde. 26 pages.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2021). Innsyn og utsyn. Undervegs. Bergen studies insociology.
Academic literature review
 • Show author(s) (2023). Skjønn og skjønnheit i den digitale tidsalderen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 89-96.
 • Show author(s) (2021). "Den døde mora". Psykologisk tidsskrift. 528-531.
 • Show author(s) (2020). A sociological perspective on evolution. Tidsskrift for samfunnsforskning. 160-172.

More information in national current research information system (CRIStin)