Home
Aud Gjersdal's picture

Aud Gjersdal

Academic Librarian
 • E-mailaud.gjersdal@uib.no
 • Phone+47 55 58 25 37
 • Visitor Address
  Seksjon for digitale systemer og tjenester
  Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Report
 • Show author(s) (2004). Den semantiske web - studentoppgave. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2015). Archiving Electronic Literature Beyond its End: Archiving Nordic Works at an Academic Library, a Presentation of a Collaboration in Progress within the University of Bergen.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2009). "En eneste deilig suppe". Bob : Bok og bibliotek. 36-36.
 • Show author(s) (2007). Sverting av nabolagets omdømme. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Kunnskap til folk flest. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2001). Fremtidsdrømmer. Bergens Tidende. 27.
Masters thesis
 • Show author(s) (2007). Faglige diskurser i ISA : en studie av forskningsfeltet informasjonssøkeadferd.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Kortkatalog. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Open Access. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Metadata. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Katalogiseringsregler. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Informasjonskompetanse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Den semantiske veven. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Boksamler. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2017). Bibliotheca Norvegica. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). RDA : Resource Description and Access. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). Norsk olje- og gassarkiv. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). Kortkatalog. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). Folkebibliotek. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). Bokbåt. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2016). BIBSYS. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2008). Byggingen av LIS. Bob : Bok og bibliotek. 48-49.
Feature article
 • Show author(s) (2008). En eneste deilig suppe. Bergens Tidende. 19-19.
 • Show author(s) (2001). Fri informasjon på internett? Bergens Tidende. 25.
 • Show author(s) (2000). Vakttårn på internett. Bergens Tidende. 35.
 • Show author(s) (2000). Tid for bok. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2000). Den store forskjellen. Bergens Tidende. 18.
Interview
 • Show author(s) (2023). Kunstig intelligens: Et nyttig redskap eller en trussel mot demokrati og personvern?
Abstract
 • Show author(s) (2023). Kildekritiske utfordringer. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2023). Det du gjør på nett, er god butikk for andre Digital kapitalisme utfordrer våre idealer. . Forskning.no.
 • Show author(s) (2023). AI-labben leverer. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). Når alle er opptatt av å få sagt sitt uten å lytte, lærer vi mindre. Forskning.no.
 • Show author(s) (2022). Lover er der for at man skal tøye dem. KulturPlot.
 • Show author(s) (2022). Kan vitenskapen gjøre oss udødelige? Forskning.no.
 • Show author(s) (2022). Hver gang en maskin overtar oppgaver, gir vi fra oss makt. https://forskning.no/.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2024). Å redigere har alltid vært å bestemme hvem det er verd å gi oppmerksomhet. Bob : Bok og bibliotek. 24-24.
 • Show author(s) (2024). Woke kan være en trussel mot ytringsfriheten. Bob : Bok og bibliotek. 20-23.
 • Show author(s) (2024). Propaganda finnes i luften vi puster. Bob : Bok og bibliotek. 26-29.
 • Show author(s) (2024). Kommunikativ ledelse - gir bibliotek i utvikling. Bibliotekaren (Oslo). 32-33.
 • Show author(s) (2024). Bibliotekene har plass til serieromaner. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2023). Samlet om ytringsfrihet. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2023). På vei mot smartere bibliotek. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2023). Pepper-roboten: en fremtidig bibliotekassistent? Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2023). Kvalitetssikret informasjon til fagmiljøer: En farbar lei for bibliotekene. Bob : Bok og bibliotek. 38-41.
 • Show author(s) (2023). Jakten på de stjålne bøkene. Bob : Bok og bibliotek. 54-59.
 • Show author(s) (2023). Demokratiske utfordringer truer bibliotekene i USA! : en samtale med professor R. David Lankes. Bibliotekaren (Oslo). 18-21.
 • Show author(s) (2023). Biblioteket der tiden har stått stille. Bob : Bok og bibliotek. 20-26.
 • Show author(s) (2022). «Relevans», hva er det? Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). Sammen for brukerne. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). Metadatabrønn under bygging. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). Mannen fra fremtiden. Bob : Bok og bibliotek. 34-37.
 • Show author(s) (2022). Hva skjer med romanen? Bibliotekaren (Oslo). 30-33.
 • Show author(s) (2022). Forandring bør være kontinuerlig. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). En åpen og opplyst samtale. Bob : Bok og bibliotek. 42-43.
 • Show author(s) (2021). Åpen vitenskap er den nye normalen. Bibliotekaren (Oslo). 30-31.
 • Show author(s) (2021). Åpen publisering gir utfordringer. Bibliotekaren (Oslo). 32-33.
 • Show author(s) (2021). Siste stopp for bokbåten. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2021). Robotene kommer. Bibliotekaren (Oslo). 22-25.
 • Show author(s) (2021). Opplysningstiden på Vestlandet. Bob : Bok og bibliotek. 66-67.
 • Show author(s) (2021). Ny litteratur - nye muligheter. Bibliotekaren (Oslo). 14-17.
 • Show author(s) (2021). Hjerneføde til lunsj. REVY. 15-15.
 • Show author(s) (2021). Fab City: Hvordan forene bibliotek og miljøvern? Bibliotekaren (Oslo). 20-21.
 • Show author(s) (2021). Endret utdanningstilbud. Bibliotekaren (Oslo). 24-25.
 • Show author(s) (2021). Det tapte biblioteket i Ungarn. Bob : Bok og bibliotek. 58-61.
 • Show author(s) (2021). Den vanskelige ytringsfriheten. Bibliotekaren (Oslo). 28-29.
 • Show author(s) (2021). Bibliotekene må sikre kompetanse til alle. Bibliotekaren (Oslo). 30-34.
 • Show author(s) (2021). Bedre formidling : hva appellerer til den enkelte bruker? Bibliotekaren (Oslo). 26-27.
 • Show author(s) (2020). Nye tjenester: Bibliotek under rekonstruksjon. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2020). Hvordan legge til rette for åpen forskning? Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2020). Fremvekst av arkiv i middelalderens Bergen. Bergensposten. 3-6.
 • Show author(s) (2020). Fra tegnebrett til realitet . Bibliotekaren (Oslo). 42-47.
 • Show author(s) (2020). Et vakkert sted å møtes. Bibliotekaren (Oslo). 16-19.
 • Show author(s) (2020). Et moderne, grønt bibliotek. Bibliotekaren (Oslo). 16-19.
 • Show author(s) (2020). Derfor bør forskningsdata deles. Bibliotekaren (Oslo). 28-31.
 • Show author(s) (2019). – Å bli støtt er en del av ytringsfrihetens vesen. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2019). Å bygge en åpen tilgang : amerikansk strateg peker på fire prinsipper for open access i framtidens universitets- og høyskolebibliotek. . Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2019). Smart fremtid krever nytenkning. Bibliotekaren (Oslo). 32-33.
 • Show author(s) (2019). Scenenekt eller dialog? Bibliotekaren (Oslo). 33-35.
 • Show author(s) (2019). Sannhetsproblemer . Bibliotekaren (Oslo). 46-47.
 • Show author(s) (2019). Prost Dahl sitt bibliotek. Kjelda : nytt frå arkivarbeidet i Sogn og Fjordane. 4-5.
 • Show author(s) (2019). Nancy gjør jobben. Bob : Bok og bibliotek. 67-67.
 • Show author(s) (2019). Går vi glipp av opplysende debatter? Bibliotekaren (Oslo). 36-36.
 • Show author(s) (2019). Grenser for ytringsfrihet. Bob : Bok og bibliotek. 28-29.
 • Show author(s) (2019). Fra plagiatets historie. REVY.
 • Show author(s) (2019). Etiske diskusjoner om virkelighetslitteraturen. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2019). En utvidet kildekritikk . Bibliotekaren (Oslo). 48-49.
 • Show author(s) (2019). En liten bok fra Norge. REVY. 19-20.
 • Show author(s) (2019). Den gode debatten. Bibliotekaren (Oslo). 16-17.
 • Show author(s) (2018). Minner etter Kafka. Bob : Bok og bibliotek. 28-30.
 • Show author(s) (2018). Litteraturforskning som gir glede. Bob : Bok og bibliotek. 26-27.
 • Show author(s) (2018). Kildekritikk på sosiale medier. Bibliotekaren (Oslo). 34-35.
 • Show author(s) (2018). Ibsen og Bjørnson i Italia. Bibliotekaren (Oslo). 34-35.
 • Show author(s) (2018). Fremtidens katalog må være brukerorientert. Bibliotekaren (Oslo). 30-31.
 • Show author(s) (2018). En skjult skatt på Blindern. Bob : Bok og bibliotek. 40-41.
 • Show author(s) (2018). Dette er litterære verdier. Bob : Bok og bibliotek. 58-59.
 • Show author(s) (2018). Bibliotekkatalogen som linked data. Bibliotekaren (Oslo). 32-33.
 • Show author(s) (2017). Ytringsfrihet under press. Bibliotekaren (Oslo). 12-14.
 • Show author(s) (2017). Ulovlige personbilder på nett. Bob : Bok og bibliotek. 6-7.
 • Show author(s) (2017). Reisebrev fra Warszawa. Bob : Bok og bibliotek. 62-65.
 • Show author(s) (2017). Problematisk offentlighet. Bibliotekaren (Oslo). 24-25.
 • Show author(s) (2017). Hvem, hvis ikke folkebiblioteket. Bob : Bok og bibliotek. 56-57.
 • Show author(s) (2017). Gjør verden til et bedre sted! Bibliotekaren (Oslo). 8-10.
 • Show author(s) (2017). Fremtiden trenger data. Bob : Bok og bibliotek. 53-54.
 • Show author(s) (2017). Forskningsdata skal deles. Bibliotekaren (Oslo). 10-11.
 • Show author(s) (2017). Folkebibliotekenes legitimitet. Bob : Bok og bibliotek. 54-55.
 • Show author(s) (2017). Falske nyheter inntar nettet. Bibliotekaren (Oslo). 26-27.
 • Show author(s) (2017). Et verdensbibliotek under bygging. DF-revy. 3-4.
 • Show author(s) (2017). Et kongelig bibliotek fra fortiden. Bob : Bok og bibliotek. 65-67.
 • Show author(s) (2017). En tid er over for Flekkefjord bibliotek. Bob : Bok og bibliotek. 42-43.
 • Show author(s) (2017). Blomstrende kultur i Flekkefjord. Bob : Bok og bibliotek. 44-45.
 • Show author(s) (2017). Bibliotek for deling av forskningsdata. Bibliotekaren (Oslo). 8-9.
 • Show author(s) (2015). WebDewey på norsk. Bob : Bok og bibliotek. 43-43.
 • Show author(s) (2015). Vi trenger mer bibliotek! Bob : Bok og bibliotek. 61-61.
 • Show author(s) (2015). Vestlandets folkebibliotek i utvikling. Bob : Bok og bibliotek. 60-61.
 • Show author(s) (2015). Veien videre for fagbibliotekene. Bob : Bok og bibliotek. 60-61.
 • Show author(s) (2015). Spirende poesi i Bergen. Bob : Bok og bibliotek. 62-63.
 • Show author(s) (2015). Kunstens ytringsfrihet. Bob : Bok og bibliotek. 54-55.
 • Show author(s) (2015). Hypertekstens hemmelige historie. Bob : Bok og bibliotek. 41-42.
 • Show author(s) (2015). Bokløst bibliotek : essay. Bob : Bok og bibliotek. 66-68.
 • Show author(s) (2015). Bokbussen "Mime" inntar Osterøy. Bob : Bok og bibliotek. 41-43.
 • Show author(s) (2015). Bli litt bedre hver dag. Bob : Bok og bibliotek. 60-60.
 • Show author(s) (2014). Åpne data - vitenskapens fremtid. Bob : Bok og bibliotek. 33-33.
 • Show author(s) (2014). Viktig formidler av forskningsdata. Bob : Bok og bibliotek. 32-32.
 • Show author(s) (2014). Solstad hamrer løs. Bob : Bok og bibliotek. 14-15.
 • Show author(s) (2014). Metadata i mangfold - KORG-dagene 2013. Bibliotekforum. 34-35.
 • Show author(s) (2014). MOOC på vei inn i Norge. Bob : Bok og bibliotek. 35-35.
 • Show author(s) (2014). MOOC - en viktig nyskaping. Bob : Bok og bibliotek. 34-34.
 • Show author(s) (2014). Linked data for fremtiden. Bibliotekforum. 40-42.
 • Show author(s) (2014). Leksika i glassmontre. Bibliotekforum. 38-39.
 • Show author(s) (2014). Et lite bibliotek i Detroit. Prosa - tidsskrift for skribenter. 18-21.
 • Show author(s) (2014). Den vanskelige kulturen. Bob : Bok og bibliotek. 58-59.
 • Show author(s) (2014). Bygd for sterke opplevingar. Bob : Bok og bibliotek. 16-17.
 • Show author(s) (2013). Velkommen, Deres Majestet, til mitt rike! Bibliotekforum. 34-36.
 • Show author(s) (2013). Et interesseorgan for fagbibliotekenes fremtid. Bob : Bok og bibliotek. 32-33.
 • Show author(s) (2013). En liten filial på Sørlandet. Bob : Bok og bibliotek. 14-16.
 • Show author(s) (2013). Det integrerte fagbibliotek. Bob : Bok og bibliotek. 21-22.
 • Show author(s) (2013). Bok vekker kulturdebatt. Bob : Bok og bibliotek. 30-31.
 • Show author(s) (2013). Bibliotek i sosialismens tjeneste. Bob : Bok og bibliotek. 46-47.
 • Show author(s) (2013). Bibliotek for datadeling. Bob : Bok og bibliotek. 20-20.
 • Show author(s) (2013). #VennligHilsen - fra brev til Twitter. Bob : Bok og bibliotek. 52-53.
 • Show author(s) (2012). Ytringsfrihet i Bergen. Bibliotekforum. 32-33.
 • Show author(s) (2012). Ytringsfrihet. Bibliotekforum. 22-23.
 • Show author(s) (2012). Integrert skranke ved "Bergens lille Harvard". Bob : Bok og bibliotek. 38-39.
 • Show author(s) (2012). Grunnprinsipper i bibliometri. Bob : Bok og bibliotek. 60-61.
 • Show author(s) (2012). Et gammelt bibliotek for fremtiden. Bibliotekforum. 32-33.
 • Show author(s) (2012). Ensidig belysning - en kommentar. Bob : Bok og bibliotek. 58-59.
 • Show author(s) (2012). E-bøker i folkebibliotek. Bibliotekforum. 32-33.
 • Show author(s) (2012). E-bøker i fagbibliotek. Bibliotekforum. 34-35.
 • Show author(s) (2012). Boklige innovasjoner fra Milanos fortid. Bob : Bok og bibliotek. 46-48.
 • Show author(s) (2012). Bibliotekutvikling nå. Bibliotekforum. 14-15.
 • Show author(s) (2011). Verdens bokdag i Austevoll folkebibliotek. Bob : Bok og bibliotek.
 • Show author(s) (2011). Slottet i Rosendal - bibliotek med pistoler og sverd. Bibliotekforum. 36-37.
 • Show author(s) (2011). Om å følge med i tiden - en kommentar. Bob : Bok og bibliotek. 26-27.
 • Show author(s) (2011). Norges flotteste kulturbygg. Bibliotekforum. 8-9.
 • Show author(s) (2011). Mundaneum - et internett fra fortiden. Bob : Bok og bibliotek. 28-30.
 • Show author(s) (2011). Linked data nærmer seg brukerne. Bibliotekforum. 34-35.
 • Show author(s) (2011). Linked Data på lydarkivkonferansen. Bob : Bok og bibliotek. 60-63.
 • Show author(s) (2011). Biblioteket i det hvite sørlandshuset. Bob : Bok og bibliotek. 18-20.
 • Show author(s) (2011). Bibliometri i fagbibliotek. Bob : Bok og bibliotek. 33-35.
 • Show author(s) (2010). Vanskelige dialoger : et essay om essayet. Bob : Bok og bibliotek.
 • Show author(s) (2010). Semantisk web på KORG-dagene. Bibliotekforum. 24-25.
 • Show author(s) (2010). Kunnskapsbasert praksis i bibliotek. Bibliotekforum. 22-25.
 • Show author(s) (2010). En oase i sør. Bibliotekforum.
 • Show author(s) (2010). Det uforutsigbare fremskrittet - et essay om digitalisering av bibliotekene. Bob : Bok og bibliotek.
 • Show author(s) (2009). Fremtidens bibliotek finnes i en datamaskin. Bibliotekforum. 24-27.
 • Show author(s) (2008). En katalog for roboter? Bibliotekforum. 22-23.
Interview Journal
 • Show author(s) (2023). Lese, men ikke bare bøker. Bibliotekaren (Oslo). 26-29.
 • Show author(s) (2023). En redaktørplakat har kjempestor betydning for uavhengigheten. Bob : Bok og bibliotek. 6-10.
 • Show author(s) (2023). Debatt for et levende demokrati. Bob : Bok og bibliotek. 12-15.
 • Show author(s) (2022). Å bygge egne produkter er en del av å delta i samfunnet. Bibliotekaren (Oslo).
 • Show author(s) (2022). Utfordringer med rollen som debattarena. Bibliotekaren (Oslo). 26-29.
 • Show author(s) (2022). Roboten tar skrankevakta. Bob : Bok og bibliotek. 28-29.
 • Show author(s) (2022). Roboten må bli voksen. Bibliotekaren (Oslo). 32-33.
 • Show author(s) (2022). Kunstig intelligens : et nyttig redskap eller en trussel mot demokrati og personvern. Bibliotekaren (Oslo). 8-12.
 • Show author(s) (2020). Smittefri instapoesi. Bibliotekaren (Oslo). 26-27.
 • Show author(s) (2019). Lesing helbreder verden. Bob : Bok og bibliotek. 66-66.
 • Show author(s) (2009). Det nyliberale folkebiblioteket. Bob : Bok og bibliotek. 59-61.
 • Show author(s) (2009). "Biblioteket trenger flere som meg!". Bibliotekforum. 8-10.

More information in national current research information system (CRIStin)