Home
Audun Jon Offerdal's picture

Audun Jon Offerdal

Emeritus
 • E-mailaudun.offerdal@uib.no
 • Visitor Address
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (1999). Lokaldekmokratiet: status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. Kommuneforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2014). Kommunalt demokrati og folkestyre i store og små kommunar. Fagbladet samfunn og økonomi. 6-15.
 • Show author(s) (2012). The Careers of European local councillors: A cross-national comparison. Lex Localis. 63-84.
 • Show author(s) (2007). Lokalstyreinndeling:administrativ effektivitet og sosiale realitetar. Faroese Law Review. 10-23.
 • Show author(s) (2003). Politisk deltakelse - er den så nøye da? Et essay om valgets betydning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 360-376.
 • Show author(s) (1999). Mestnoe samoupravlenie v Skandinavii: dostisjenija i perspektivy. Полис. Политические исследования.
 • Show author(s) (1998). Politika i problemi organizatjionnogo dizajna v mestnom camoupravlenii. Полис. Политические исследования. 52-67.
 • Show author(s) (1998). Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Norway. Scandinavian Political Studies. 207-230.
 • Show author(s) (1998). Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i Nordland fylke, Norge. Kommunal ekonomi och politik. 27-43.
 • Show author(s) (1997). Prinsipp og politikk - Rattsø II. Sosialøkonomen. 9-11.
 • Show author(s) (1997). Lokalpolitikk og forvaltning. Sentrale utviklingslinjer i norsk kommunalforskning i etterkrigstiden. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Show author(s) (1993). Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defense analysis.
Report
 • Show author(s) (2012). Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land. 1. 1. .
 • Show author(s) (2007). Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte. .
 • Show author(s) (2005). Politisk deltaking lokalt. 6 vedlegg 7. 6 vedlegg 7. .
 • Show author(s) (1998). Partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Sluttrapport. 156. 156. .
 • Show author(s) (1998). Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjonsrapport. 148. 148. .
 • Show author(s) (1998). Hovedsatsingsområdet «Demokrati, deltakelse og styring»: Rapport fra noen av kommuneprosjektene. .
 • Show author(s) (1998). Erfaringer og resultater fra en deliberativ folkehøring (KS-rapport). .
 • Show author(s) (1998). Erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjon av kategoriene "andre" og "annet" fra spørreskjemaundersøkelsen til kommunale barnevernarbeidere. 151. 151. .
 • Show author(s) (1998). Deliberativ høring - er det verdt det? 150. 150. .
 • Show author(s) (1997). Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datamaterialet. 145. 145. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2009). Politikken og demokratiet.
 • Show author(s) (2009). Lokaldemokratiske ordningar i velferdsstaten.
 • Show author(s) (2009). Kultur i organisasjonar - ei leiarutfordring.
 • Show author(s) (2009). Kommunen som organisasjon og som institutsjon.
 • Show author(s) (2008). Kommunal-politikk og -administrasjon.
 • Show author(s) (2008). Direkte og indirekte demokrati.
 • Show author(s) (2007). Roller og oppgåver for folkevalde.
 • Show author(s) (2007). Kommuneadministrasjon of politikk.
 • Show author(s) (2007). Kommunal politikk og administrasjon.
 • Show author(s) (2006). Politikken og demokratiet.
 • Show author(s) (2006). Lokaldemokratiske utfordringer.
 • Show author(s) (2006). Færre verv, snevrare deltaking og parti som vernar om sitt?
 • Show author(s) (2006). Aktiv ledelse - etikk.
 • Show author(s) (2005). Marknadsmekanismar og politikarroller.
 • Show author(s) (2005). Lokaldemokratiets kår.
 • Show author(s) (2004). Politisk deltaking - er den så nøye då?
 • Show author(s) (2004). Politisk deltaking - er den så nøye då.
 • Show author(s) (2004). Om politikk, innflytelse og om generalistkommunen.
 • Show author(s) (2004). Om politikk, innflytelse og om generalistkommunen.
 • Show author(s) (2004). Kommunesamanslåing eller interkommunalt samarbeid.
 • Show author(s) (2002). Politisk deltaking - er det nøye då?
 • Show author(s) (2002). Om fylkeskommunen - satsingsområde og arbeidsmåtar.
 • Show author(s) (2002). Endring og læring i organisasjonar.
 • Show author(s) (1999). Utfordringer i lokaldemokratiet.
 • Show author(s) (1999). Ungdom og lokaldemokrati. Hvordan står det til i Norge?
 • Show author(s) (1999). Politikk og deliberasjon.
 • Show author(s) (1999). Om kommunane som politikske organisasjonar.
 • Show author(s) (1999). Om ei effektiv og demokratisk lokalstyring.
 • Show author(s) (1999). Om demokrati i skulen.
 • Show author(s) (1999). Hvordan skal borgerne høres?
 • Show author(s) (1999). Hva kjennetegner den gode ansvars, oppgave-, og funksjonsfordelingen. Hvilke grunnleggende hensyn og verdier bør ansvars-, oppgave, og funksjonsfordelingen ivareta?
 • Show author(s) (1999). Hva er lokaldemokratiet og hva bør være der?
 • Show author(s) (1999). Demokrati, deltaking og styring.
 • Show author(s) (1999). Democracy and deliberation.
 • Show author(s) (1999). Deliberative folkehøringer.
 • Show author(s) (1998). Partimedlemmene og velgerne. Sosial- og meningsrepresentativitet i politiske parti.
Academic lecture
 • Show author(s) (2010). Fornuft og politikk.
 • Show author(s) (2009). The Careers of European Local Councillors: A Cross-National Comparison.
 • Show author(s) (2008). The Norwegian Councillor Survey.
 • Show author(s) (2008). The Doubtful Promise of Deliberative Democracy. Some thoughts about attempts at deliberative public hearings.
 • Show author(s) (2007). Political and administrative structures and processes in Norwegian municipalities.
 • Show author(s) (2007). Lokalstyreinndeling: administrativ effektivitet og sosiale realitetar.
 • Show author(s) (2007). Local self-government and democracy.
 • Show author(s) (2007). Local Self-Government and Democracy. The Case of Norway.
 • Show author(s) (2007). Local Governance and democracy: comparative perspective.
 • Show author(s) (2007). Etikk og politikk.
 • Show author(s) (2007). Deliberation and Democracy. Some thoughts about attempts at deliberative public hearings.
 • Show author(s) (2006). Local Democracy and Ci tizenship. Perspectives on Organisation and Democracy. From Government and Structure to Governance and Network. 6 doble førelesingar.
 • Show author(s) (2006). Kommunane som arena for politisk deltaking.
 • Show author(s) (2006). Demokrati og deliberasjon. Eit kritisk blikk på Habermas.
 • Show author(s) (2006). Deliberasjon og demokrati.
 • Show author(s) (2005). Soknekommunen - ei messe verd?
 • Show author(s) (2005). Lokale folkeavstemmingar i Norge.
 • Show author(s) (2005). Lokaldemokratiske ordninger i Velferdsstaten. Politikere uten politikk?
 • Show author(s) (2005). 1.Values of local government (5.12) 2.New public management (6.12) 3.Politics and democracy (7.12) 4. Organisations and organisation theory (8.12) 5. New models of political participation (9.12).
 • Show author(s) (2004). Politisk deltaking lokalt.
 • Show author(s) (2004). Politikk og administrasjon i lokalstyret.
 • Show author(s) (2004). Politikk og administrasjon i lokalstyret.
 • Show author(s) (2004). Politikarroller og organisatorisk omstilling i norske kommunar.
 • Show author(s) (2004). Politikarroller og organisatorisk omstilling i norske kommunar.
 • Show author(s) (2004). Kommunal legitimitet.
 • Show author(s) (2003). Politisk rekruttering og demokrati.
 • Show author(s) (2002). Poltitisk deltakelse - betyr den noe?
 • Show author(s) (2002). Kven har ansvaret? Om plassering av ansvar i den kommunale organisasjonen, HSF-seminar.
 • Show author(s) (2001). Inititatives in inclusive decision-making: The case of deliberative hearings in Norway.
 • Show author(s) (2001). Initiatives in inclusive decision-making: The case of deliberative hearings in Norway.
 • Show author(s) (1999). Representational roles - tha case of Czech and Slovak mayors.
Other product
 • Show author(s) (2006). From Government to Governance. Advanced Public Administration. Full 15 ECTS course for managers in public and privat service. at Shiao Tong University ,Shanghai.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2014). Kommunesamanslåing og kvaliteten til kommunestyret. Sogn Avis. 3-3.
 • Show author(s) (2005). Er norske kommuner demokrativerstinger? Kommunal rapport.
 • Show author(s) (2003). Valdeltaking og demokrati. Dagsavisen. 3-3.
Book review
 • Show author(s) (2015). Nils Rune Langeland (red.) 2014 Politisk kompetanse. Grunnlovas Borgar 1814-2014. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 74-80.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2000). Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. Kommuneforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) (2015). Lærdal Arbeidarparti 100 år. 1915-2015.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2002). The New Municipality. Changes in the Organisation of Local government. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2002). MANGLER. Det Norske Samlaget.
 • Show author(s) (2000). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. Kommuneforlaget.
 • Show author(s) (2000). Partiene - lokalsamfunnets støtte? En idehåndbok i serien fra KS om lokaldemokrati. Kommuneforlaget.
 • Show author(s) (1999). Lokaldemokratiet. Status og utfordring. Aktuelle forskningsbidrag. Kommuneforlaget.
 • Show author(s) (1998). Lokaldemokratiet - Status og utfordringer. Aktuelle forskningsbidrag. Kommunenes Sentralforbund.
 • Show author(s) (1998). Hovedsatsingsområdet "Demokrati, deltakelse og styring": Rapport fra noen av kommuneprosjektene. Kommunenes Sentralforbund.
Compendium
 • Show author(s) (1997). Om partimedlemsundersøkinga i Telemark 1997. Ein gjennomgang av datamaterialet. 145.
Masters thesis
 • Show author(s) (2005). MER ELLER MINDRE DEMOKRATISK? En studie av ett kommunestyre.
 • Show author(s) (2005). Implementing public policy at the local level in Ghana: The experience of Akwapem South District in poverty reduction.
 • Show author(s) (2005). Implementation of national environment policy: The case of the local government authorities in Dar es salaam city in Tanzania.
 • Show author(s) (2005). Finding influentials in decision making process of local government: A study of two union councils in Peshawar District of Pakistan.
 • Show author(s) (2004). Women political recruitment within local councils: the selection of woman polical leaders in Uganda. A case of Bushenyi district local council and Kampala city council.
 • Show author(s) (2004). The under-representation of women in the district assembly in Ghana. A case study of the Accra Metropolitan Assembly and Tema Municipal Assembly.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2003). Partia i lokalpolitikken. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 20-20.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Eit politisk prosjekt - og ikkje dugnad. Firda.
 • Show author(s) (2016). Dagens struktur er betre for innbyggjarane. Firdaposten.
 • Show author(s) (2013). Kommunestruktur etter valget. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2013). En myte at norske kommuner er små.En storstilt tvangssammenslåing av kommuner vil endre samfunnet så grunnleggende at saken bør være et hovedtema i valgkampinnspurten. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2013). En myte at norske kommuner er små. NRK Ytring.
 • Show author(s) (2004). Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2004). Organisasjon og styring for UiB. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Om styre og stell i norske kommuner. Tidsskrift for velferdsforskning. 232-235.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Organizing for naval operations: Implementing mission command on board the Nansen-class frigates.
 • Show author(s) (2004). Partia i lokalpolitikken.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Folketal og folkestyre. 14 pages.
 • Show author(s) (2014). Iverksettingsteori. 20 pages.
 • Show author(s) (2011). Representasjon og fråfall. 21 pages.
 • Show author(s) (2007). Deliberasjon og demokrati. Nokre tankar kring forsøk med deliberative folkehøyringar. 15 pages.
 • Show author(s) (2006). Parkinson's Law. 13 pages.
 • Show author(s) (2005). Partikommunens uppgång och fall. 44 pages.
 • Show author(s) (2005). Parkinson's Law. On growth in work and employment. 16 pages.
 • Show author(s) (2005). Iverksettingsteori - resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel? 27 pages.
 • Show author(s) (2003). Whose mayor? Representational roles in local politics. 16 pages.
 • Show author(s) (2003). Parkinsons lov. Om vektst i arbeid og ansettelser. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Medlemsgrunnlag og medlemsaktivitet i lokale partilag. 21 pages.
 • Show author(s) (2002). Kommunane og kommunelova = The Municipalities and the Local Government Act. 18 pages.
 • Show author(s) (2002). Kommunane og kommunelova. 18 pages.
 • Show author(s) (2002). Frå kulturrevolusjon til rådhusreform? = From Cultural Revolution to Town Hall Reform? 16 pages.
 • Show author(s) (2002). Frå kulturrevolusjon til rådhusreform? 16 pages.
 • Show author(s) (2002). Det paradoksale ansvaret. 15 pages.
 • Show author(s) (2002). Den omorganiserte politikaren. 15 pages.
 • Show author(s) (2000). Status og utfordringer. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Representation and Deliberative Politics.
 • Show author(s) (2000). Political implications of the new Norwegian local government act of 1992.
 • Show author(s) (2000). Om ei effektiv og demokratisk lokalstyreordning. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. 10 pages.
 • Show author(s) (2000). Iverksettingsteori - resultatene blir sjelden som planlagt, og det kan være en fordel.
 • Show author(s) (2000). Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. 15 pages.
 • Show author(s) (1999). Status og utfordring. 1 pages.
 • Show author(s) (1999). Kommunene og det lokale demokratiet i en omstillingsfase. 1 pages.
 • Show author(s) (1999). Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken. 1 pages.
 • Show author(s) (1998). Status og utfordringer.
 • Show author(s) (1998). Deltakelse og aktivisering i lokalpolitikken.
Poster
 • Show author(s) (2003). Politisk deltakelse - betyr den noe?
Popular scientific book
 • Show author(s) (2000). Prosess ellr prosjekt? Lokalsamfunnsutvikling, nærmiljø. Kommuneforlaget AS.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2012). Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. 47-53.

More information in national current research information system (CRIStin)