Home
 • E-mailBente.Brathetland@uib.no
 • Phone+47 55 21 20 61
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Eriksson, Stig Audun; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar; Lyngstad, Mette Bøe. 2019. Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017 . InFormation - Nordic Journal of Art and Research. 1-17.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2004. Family, friends and power. Political culture of the elite in 12th-century. Scandinavian Journal of History. 307-310.
Report
 • Brathetland, Bente Opheim; Faye, Reidun. 2018. Meistring mot master - Delrapport STIL-prosjektet. .
 • Brathetland, Bente. 2009. Vestlandets historie ut i skolen - rapport frå eit pilotprosjekt. 4. 4. .
 • Brathetland, Bente. 2009. Den digitale utfordringa. 4. 4. .
Lecture
 • Brathetland, Bente Opheim. 2018. Digtial storytelling in history.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2017. Seminar med STIL - Utviklingsprosjekt for å fremme studieintensive arbeidsformer i GLU.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2017. Førsteklasses seminar - eit STIL-prosjekt.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Samfunnsfaget i forslaget til nye nasjonale retningsliner for 5-årig lærarutdanning.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Presentasjon av nasjonale retningslinjer for samfunnsfag i den nye 5-årige lærerutdanninga.
 • Brathetland, Bente. 2015. Arbeidet med nye retningsliner for samfunnsfag i ny lærarutdanning.
Popular scientific lecture
 • Brathetland, Bente Opheim. 2017. City walk - Bergen through a 1000 years.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2017. City Walk - Bergen.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Historical City Walk in Bergen.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Historical City Walk in Bergen.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Bergen - international history.
Academic lecture
 • Brathetland, Bente Opheim; Faye, Reidun. 2018. Meistring mot master - STIL-delprosjekt.
 • Brathetland, Bente Opheim. 2016. Frå intensjon til praksis - lokale læreplanar som inntak til lærarane sin tolking av faget.
 • Brathetland, Bente. 2015. Utbrotet av innbyrdesstridane.
 • Brathetland, Bente. 2014. Saga samfunn (vitenskapsteoretisk kapittel til phd-avhandling.
Doctoral dissertation
 • Brathetland, Bente. 2019. Nettverksmakt. Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208.
Visual Arts
 • Brathetland, Bente; Skram, Dag; Eikaas, Harald; Økland, Nils Tore Gram. 2008. Lokalhistorie på timeplanen Vestlandets historie ut i skolen.

More information in national current research information system (CRIStin)