Home
 • E-mailBente.Brathetland@uib.no
 • Phone+47 55 21 20 61
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • 2019. Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017 . InFormation - Nordic Journal of Art and Research. 1-17.
 • 2004. Family, friends and power. Political culture of the elite in 12th-century. Scandinavian Journal of History. 307-310.
 • 2001. Political Networks and Factions: Online Prosopography of Medieval Scandinavian Sagas. History and Computing. 41-55.
 • 2000. Vegen mot det elektroniske universitetet - Pedagogiske vurderingar av IT-basert seminarundervisning i historiefaget. UPED-skrift. 53-67.
Report
 • 2018. Meistring mot master - Delrapport STIL-prosjektet. .
 • 2009. Vestlandets historie ut i skolen - rapport frå eit pilotprosjekt. 4. 4. .
 • 2009. Den digitale utfordringa. 4. 4. .
Lecture
 • 2018. Digtial storytelling in history.
 • 2017. Seminar med STIL - Utviklingsprosjekt for å fremme studieintensive arbeidsformer i GLU.
 • 2017. Førsteklasses seminar - eit STIL-prosjekt.
 • 2016. Samfunnsfaget i forslaget til nye nasjonale retningsliner for 5-årig lærarutdanning.
 • 2016. Presentasjon av nasjonale retningslinjer for samfunnsfag i den nye 5-årige lærerutdanninga.
 • 2015. Arbeidet med nye retningsliner for samfunnsfag i ny lærarutdanning.
Popular scientific lecture
 • 2017. City walk - Bergen through a 1000 years.
 • 2017. City Walk - Bergen.
 • 2016. Historical City Walk in Bergen.
 • 2016. Historical City Walk in Bergen.
 • 2016. Bergen - international history.
Academic lecture
 • 2018. Meistring mot master - STIL-delprosjekt.
 • 2016. Frå intensjon til praksis - lokale læreplanar som inntak til lærarane sin tolking av faget.
 • 2015. Utbrotet av innbyrdesstridane.
 • 2014. Saga samfunn (vitenskapsteoretisk kapittel til phd-avhandling.
 • 2003. Eksempel på bruk av XML i humanistisk forskning.
 • 2001. Text encoding and analysis of social relations in the Scandinavian kings' sagas.
 • 2001. Kinship terminology in Old Norse Sagas.
 • 2000. Recreating the world of the sagas - perspectives on computer analysis of medieval narrative texts.
 • 2000. Old Norse sagas.
Book review
 • 2004. Lars Hermansson: Släkt, venner och makt. Scandinavian Journal of History.
Popular scientific article
 • 2003. Perspektiver og empirisk prøving. En samtale med Knut Helle. HIFO-nytt. 27-39.
Doctoral dissertation
 • 2019. Nettverksmakt. Sosiale band og nettverk i dei norske innbyrdesstridane 1130-1208.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2002. Text encoding and analysis of social relations in Scandinavian kings' sagas. 17 pages.
Encyclopedia article
 • 2004. Sigurd Hallvardsson. . In:
  • 2004. NBL bd. 8. 8.
 • 2003. Ragnhild Skoftedotter. . In:
  • 2003. Njøs-Samuelsen. 7.
 • 2003. Orm Ivarsson kongsbror. . In:
  • 2003. Njøs-Samuelsen. 7.
 • 2003. Inge Haraldsson krokrygg. . In:
  • 2003. Ihlen-Larsson. 5.
 • 2001. Håkon Herdebreid, Inge Krokrygg. . In:
  • 2001. Norsk Biografisk Leksikon.
 • 2001. Hallkjell Jonsson. . In:
  • 2001. Norsk Biografisk Leksikon.
 • 2000. Nordic history. 201-206. In:
  • 2000. The history highway 2000.
Visual Arts
 • 2008. Lokalhistorie på timeplanen Vestlandets historie ut i skolen.

More information in national current research information system (CRIStin)