Home
Bente Egge Søvde's picture

Bente Egge Søvde

Guest Researcher
 • E-mailbente.sovde@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Caregiving for frail home-dwelling older people: A qualitative study of family caregivers' experiences. International Journal of Older People Nursing.
 • Show author(s) (2023). Bruk av Share-FI til å avdekke skrøpelegheit ved kognitiv svikt. Sykepleien Forskning.
 • Show author(s) (2022). Carrying on life at home or moving to a nursing home: frail older people’s experiences of at-homeness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 11 pages.
 • Show author(s) (2021). In the borderland of the body- how home dwelling older people experience frailty. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 10 pages.
 • Show author(s) (2019). Struggling for a dignifying care: experiences of being next of kin to patients in home health care. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 1-8.
 • Show author(s) (2017). Sjukepleiarkompetanse i kommunehelsetenesta: Er det rom for fagleg oppdatering. Sykepleien Forskning. 1-12.
Report
 • Show author(s) (2018). Modell for praksisoppfølging på kirurgisk sengepost. .
 • Show author(s) (2016). Rapport-lærarolla i praksis. .
Lecture
 • Show author(s) (2019). Sårbare og skrøpelege pasientar i heimetenesta.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Det er best å bu heime eller? .
 • Show author(s) (2014). Åleine på vakt i heimesjukepleia. Kva gjer du når pasienten vert akutt sjuk?
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Omsorg for heimebuande eldre som lever med skrøpelighet.
 • Show author(s) (2023). I kroppen sitt grenseland- korleis opplev heimebuande eldre å leve med skrøpelegheit? .
 • Show author(s) (2022). In the borderland of the body-how frail older people experience frailty.
 • Show author(s) (2021). Skrøpelige eldre.
 • Show author(s) (2021). Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim. .
 • Show author(s) (2021). Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim.
 • Show author(s) (2020). Heimebuande eldre si oppleving av å leve med skrøpeligheit - er det handlingsrom for medborgarskap? .
 • Show author(s) (2017). Å streve etter eit verdig liv. Kommunale helsetenester sett ifrå pårørande sin ståstad.
 • Show author(s) (2017). Undignifying care: an ethical dilemma experienced by relatives in home health care.
 • Show author(s) (2017). Presentasjon av forskingsfunn frå pårørandeintervju i Førde komm.
Feature article
 • Show author(s) (2023). Av og til helbrede, ofte lindre – alltid trøste Helsepersonell gjør hver dag vurderinger og tar beslutninger i situasjoner knyttet til pasienter med komplekse og ustabile helsetilstander. Dagens medisin.
 • Show author(s) (2015). Ny sjukepleiar aleine på vakt. Firda.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2023). Lived experiences of frailty among home-dwelling older people and family caregivers.
Poster
 • Show author(s) (2021). The lived meanings of at-homeness: How frail older people experience Frailty .
 • Show author(s) (2021). Lost in transition? How frail older people experience at-homeness.
 • Show author(s) (2016). Rom for fagleg oppdatering – sjukepleiarkompetanse i kommunehelsetenesta.
 • Show author(s) (2016). Rom for fagleg oppdatering – sjukepleiarkompetanse i kommunehelsetenesta.

More information in national current research information system (CRIStin)