Home
 • E-mailBente.Alver@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu. 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. Scandinavian Academic Press. 321 pages. ISBN: 978-82-304-0073-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Anna Elisabeth Westerlund : En fortelling. Spartacus. 299 pages. ISBN: 9788243004900.
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. Mellem mennesker og magter: Magi i hekseforfølgelsernes tid. Spartacus. 305 pages. ISBN: 978-82-304-0030-2.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. 232 pages. ISBN: 978-951-41-1010-8.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 pages. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc.. 88 pages.
 • Rogan, Bjarne; Alver, Bente Gullveig. 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. 328 pages.
 • Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 pages. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 pages. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag: Vurderinger og praksis. 211 pages. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Øyen, Ørjar; Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 1997. Forskningsetikk i forskerhverdag. Vurderinger og praksis. 211 pages. ISBN: 82-518-3572-0.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1994. I dødens skygge. Tradisjoner ved livets slutt.
 • Alver, Bente Gullveig; Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Kvinneminnebok til Ida Blom.
Journal articles
 • Alver, Bente Gullveig. 2017. «Men om hun er skyldig, det ved kun Gud i himlen!». Et skråblikk på tro og tvivl i norske hekseprocesser. Tidsskrift for kulturforskning. 16: 7-26.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende. Published 2014-12-20.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende. Published 2013-04-12.
 • Alver, Bente Gullveig. 2011. Fortælling, fortolkning, fortryllelse : Et kulturanalytisk perspektiv på fortælletraditionen om den kloge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 2011: 132-154.
 • Alver, Bente Gullveig. 2009. Tove Ingbjørg Fjell, Professor in Bergen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 39: 138-138.
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Reimund Kvideland (1935-2006) - Obituary. Journal of American Folklore. 120: 355-355.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 140: 8-10.
 • Alver, Bente Gullveig; Øyen, Ørjar. 2007. Challenges of Research Ethics: An Introduction. FF communications. 140: 11-55.
 • Alver, Bente Gullveig. 2006. ""Ikke det bare vand!"" et kulturanalytisk perspektiv på vandets magiske dimension. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 21-42.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 5. 2 pages.
 • Lærum, Ole Didrik; Alver, Bente Gullveig. 2006. Hva har Sudbø-saken gjort med oss? Bladet forskning. 3.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Negeren i Randers arrest. Jyllands-Posten.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelser, fortolkning og fortælling av nær-døden oplevelse. Tradisjon. 2. 35-48.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. El diabolo y su reputación. Hechos y ficción en la narración popular. Revista de Investigaciones Folklóricas. 10. 9-13.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. The Bearing of Folk Belief on Cure and Healing. Journal of Folklore Research. 32: 21-33.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. På stram line mellem etiske forskningsidealer og praksis. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 60. 5-23.
 • Alver, Bente Gullveig. 1993. Er Fanden bedre enn sit rygte? Fakta og fiktion i folkelig fortælling. Tradisjon. 23: 1-17.
Reports and theses
 • Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig. 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. Skriftserie. 1. Senter for humanistisk kvinneforskning. 222 pages.
 • Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Universitetet i Bergen, Etno-folkloristisk institutt, Bergen. 1 pages.
Book sections
 • Alver, Bente Gullveig. 2015. More or Less Genuine Shamans! The Believer in an Exchange between Antiquity and Modernity, between the Local and the Global. Kapittel 8, pages 141-171. In:
  • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R. 2015. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan. 270 pages. ISBN: 9781137461391.
 • Alver, Bente Gullveig. 2014. Fakta, fiktion og formidling: En rejse mellem forskerarena og åben scene. Artikkel, pages 257-270. In:
  • Esborg, Line; Johannsen, Dirk. 2014. "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. 352 pages. ISBN: 978-82-7099-772-5.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. Folkemedicinens pionertid i Norge. Kapittel 22, pages 399-424. In:
  • Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne. 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. 697 pages. ISBN: 978-82-7099-723-7.
 • Alver, Bente Gullveig. 2013. "Men lille Peter Spillemand løb hjem og sladrede". Konfidentialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv. 1, pages 17-34. In:
  • Fossheim, Hallvard; Ingierd, Helene C. 2013. Forskeres taushetsplikt og meldeplikt. 110 pages. ISBN: 978-82-7682-067-6.
 • Alver, Bente Gullveig. 2008. Hjem fra Amerika! - Eller det nære fremmede. Artikkel, pages 23-30. In:
  • Haye, Turid. 2008. Amerikafareren: En vennehilsen til Knut Djupedal. 116 pages. ISBN: 9788230312018.
 • Alver, Bente Gullveig. 2007. Det ubegrænsede, det uendelige, det grænseløse! En synsk kvindes livsprojekt. Kapittel 8, pages 99-119. In:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 pages. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 2005. Mit hjertes indvandrer - min livsfordobler! Partnerskabsfesten som arena for nyritualisering. Kapittel, pages 87-109. In:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 pages. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. kapittel, pages 9-14. In:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 pages. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. Fest og fellesskap. Kapittel, pages 9-14. In:
  • Alver, Bente Gullveig; Skjelbred, Ann Helene Bolstad Skjelbred. 2005. "Slipp tradisjonene fri -- de er våre!" Fest og fellesskap i endring. 181 pages. ISBN: 91-85352-61-6.
 • Alver, Bente Gullveig. 2002. Det alternative som noget andet og lidt mere -- annoncen som medspiller i billeddannelser af helse og livskvalitet. Artikkel, pages 145-170. In:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 pages. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Alver, Bente Gullveig. 2001. Forskningsetiske perspektiver på forskning i studiet af børnekultur. Artikkel, pages 13-29. In:
  • Palmenfelt, Ulf; Marker, Torben Kure. 2001. At forske i en bevægelig verden: Refleksivitet i børnekulturforskningen.
 • Alver, Bente Gullveig. 2000. Når Fanden er løs i Bergen by: En studie i ondskabens etnografi. Artikkel, pages 53-75. In:
  • Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Religionsbyen Bergen. 211 pages.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Det genvundne paradis: Oplevelse, fortolkning og fortælling. 13-31. In:
  • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie nr.63.
 • Alver, Bente Gullveig. 1996. Sygdom er hvermands herre: Folkelig sygdomsopfattelse i det moderne. 149-163. In:
  • Lian, Olaug S. 1996. Helsetjenesten i samfunnsvitenskapens lys.
 • Alver, Bente Gullveig. 1995. Bjergtagningsmyten - glimt af menneskets inderste rum? 85-100. In:
  • Hauan, Marit Anne; Skjelbred, Ann Helene Bolstad. 1995. Mellom sagn og virkelighet i nordnorsk tradisjon. ISBN: 82-412-0267-9.
 • Alver, Bente Gullveig. 1994. Kvinneverden - kvinneværen. Nyhetsbladet "Nybrot" som arena for kvinneidentiteter. 199-215. In:
  • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.

More information in national current research information system (CRIStin)