Home
Bente Isabell Borthne Hvidsten's picture

Bente Isabell Borthne Hvidsten

Associate Professor
 • E-mailBente.Hvidsten@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 65
 • Visitor Address
  Christies gate 13
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2021). Counsellors perceptions of the phenomenon of concentration difficulties. Support for Learning.
 • Show author(s) (2021). Counsellors perceptions of the phenomenon of Concentration difficulties. Support for Learning. 83-101.
 • Show author(s) (2019). Ungdomsskolelærernes erfaring med oppmelding til PPT og samarbeid med aktuelle aktører når elever oppfattes å ha konsentrasjonsvansker. Spesialpedagogikk. 51-63.
 • Show author(s) (2018). Let's Focus! How teacher students perceive pupils With concentration challenges. Nordic Studies in Education. 17-34.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Læreres erfaringer med undervisning av ungdomsskoleelever som oppfattes å ha konsentrasjonsvansker.
 • Show author(s) (2021). International Special Education Conference.
 • Show author(s) (2021). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Show author(s) (2020). Et utviklingsøkologisk perspektiv på hvordan musikk kan brukes i forebyggende arbeid for elever på ungdomstrinnet.
 • Show author(s) (2018). What to Do when Pupils Do not Concentrate?
 • Show author(s) (2015). Hva, hvem og hvordan er en elev?
 • Show author(s) (2009). I hvilken grad har barn med diagnosen ADHD visuell eller auditiv oppmerksomhetssvikt? .
Editorial
 • Show author(s) (2017). Musikk kan være et verktøy i forebyggende arbeid i skolen. Bergens Tidende.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2020). Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2020). Forord til antologien med tittel: Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen- barnet i fokus. Innledning. Fagbokforlaget.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Musikk som verktøy i forebyggende arbeid i skolen Viggo Krüger (Aleris/GAMUT/Griegakademiet) Bente I. B. Hvidsten (Høgskolen på Vestlandet) Cecilie Sand (Bergen kommune) Mardon Åvitsland (Bergen Kulturskole) Thomas Høiseth (Aleris) . Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Hvis pedagogikk ikke fantes. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Begrepet konsentrasjonsvansker og dets sensus Communis. Siste års lærerstudenters, erfarne læreres og rådgiveres oppfatninger av og erfaringer med det operative begrepet konsentrasjonsvansker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2020). SAMARBEID MELLOM LÆRERE PÅ BARNESKOLE OG PP-RÅDGIVER. 23 pages.
 • Show author(s) (2020). LÆRERES ERFARINGER MED UNDERVISNING AV UNGDOMSSKOLEELEVER SOM OPPFATTES Å HA KONSENTRASJONSVANSKER. 25 pages.
 • Show author(s) (2020). ET UTVIKLINGSØKOLOGISK PERSPEKTIV PÅ HVORDAN MUSIKK KAN BRUKES I FOREBYGGENDE ARBEID FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). What to Do when Pupils Do not Concentrate? 4 pages.
 • Show author(s) (2014). Relasjonelle vansker: Hvordan kan du som barnehagelærer fremme barns relasjonskompetanse? 14 pages.
 • Show author(s) (2014). Diagnosen ADHD hos små barn. 15 pages.
Introduction
 • Show author(s) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen- barnet i fokus Revidert utgave. 5-10.
Chapter
 • Show author(s) (2021). Symptomer på diagnosen ADHD hos små barn. . In:
  • Show author(s) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2021). Relasjonelle utfordringer: Hvordan kan du som barnehagelærer fremme barns relasjonskompetanse? 137-148. In:
  • Show author(s) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2021). Kapittel 1: Spesialpedagogikkens overordnede mål. 17-27. In:
  • Show author(s) (2021). Spesialpedagogikk i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2014). Spesialpedagogikkens overordnede mål. 17-28. In:
  • Show author(s) (2014). Spesialpedagogikk i barnehagen Barnet i fokus. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)