Home
Textbook
 • Show author(s) (2000). Jernalderen i Norge 500 før Kristus til 1030 etter Kristus. Cappelen Damm Akademisk.
Academic article
 • Show author(s) (2005). Turned and coopered vessels of wood in Late Roman and Migration period graves in Norway. Studien zur Sachsenforschung. 421-436.
 • Show author(s) (1998). Settlement and Social Structure in Norway in the Migration Period (AD 440- 550). Archaeologia Baltica. 235-250.
 • Show author(s) (1995). Gravfunn og sosial struktur i romertid og folkevandringstid i Vest-Norge. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 23-28.
 • Show author(s) (1995). Fagområdet arkeologi. Unimus, Internblad for Bergen Museum. 6.
 • Show author(s) (1995). Arkeologiske funn - kilder til ny kunnskap. Vern og Virke. 43-46.
 • Show author(s) (1994). Våpenfunnene fra yngre jernalder - avspeiler de urolige tider eller rangposisjoner i samfunnet? Spor. 16-20.
 • Show author(s) (1994). Exchange and the Role of Import to Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Norwegian Archaeological Review. 111-126.
 • Show author(s) (1993). Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Can loose finds contribute to our understanding of demography and social stratification? Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 118-138.
Report
 • Show author(s) (1999). Arven fra tre hundre generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. .
 • Show author(s) (1997). Forvaltning og ansvarsfordeling i et historisk perspektiv. I: Sikring av bergkunstnaturvitenskapelige analyser, forebyggende tiltak og konservering. 1. 1. .
 • Show author(s) (1996). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk Institutt - Bergen Museum, UiB. Inv. nr. B 13900-14499. .
 • Show author(s) (1996). Husfruen på Veiberg og hennes eksotiske eiendeler. 2. 2. .
 • Show author(s) (1993). Nordic TAG-Report from the third Nordic TAG Conference 1990. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (1993). Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale. Materialet vurdert med utgangspunkt i gjenstanden.
 • Show author(s) (1992). Menneskets innvirkning på landskapet.
Academic lecture
 • Show author(s) (2004). Fra nasjon til region.
 • Show author(s) (2001). Sentre i Øst-Norge.
 • Show author(s) (2001). Romertidens sentre i Sørøst-Norge.
 • Show author(s) (2001). Courtyard sites north of the polar circle - reflections of power in the Late Roman and Migration period.
 • Show author(s) (2000). Feasts and alliances. Grave goods as metaphors.
 • Show author(s) (1999). Recension. Arkeologi i Norden 2.
 • Show author(s) (1993). Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtiden.
 • Show author(s) (1993). Population and social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration Period. A Case Study from western Norway.
 • Show author(s) (1993). Population and Social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration Period. A case study from western Norway.
 • Show author(s) (1993). Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale.
Book review
 • Show author(s) (2002). Kommentar til Hein Bjartmann Bjercks " Om oversiktskunnskapen. Refleksjoner i anledning Anders Hagens 80-årsdag". Primitive tider. 121-122.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (1993). Nordic Tag. Report from the third Nordic Tag conference 1990. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1988). Festskrift til Anders Hagen. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2003). Jernalderen i Norge.
 • Show author(s) (1999). Development of a hierarchical society in West Norway. Demography, property rights and social structure.
Compendium
 • Show author(s) (1997). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1997). Tilvekstfortegnelse Arkeologisk institutt - Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1997). EDB-katalogisering - vurdering av ekstern tilgang på internett, Utredning fra gruppe oppnevnt av Styret for Bergen Museum. Stensil.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Arkeologi og forskningsformidling - en kvantitativ innholdsanalyse av arkeologi i populærvitenskapelige tidsskrifter.
 • Show author(s) (2007). Antropomorfe trefigurer i Nord Europa - som kilde til religiøse ytringer i jernalderen.
Masters thesis
 • Show author(s) (2007). "Overkill". En kartlegging av norske moselik fra eldre jernalder, med fokus på mulig rituell overvold.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Jernalderen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Show author(s) (2006). Minnetale over professor dr.philos. Anders Hagen. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 178-182.
 • Show author(s) (2006). Impuls og egenart. Åpningstale. NAM-nytt. 49-51.
 • Show author(s) (2001). J.C. Dahl og fortidsminner i Sogn. Arkeo Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 58-62.
 • Show author(s) (2000). Gravundersøkelser på Vestlandet. Gamle funn - nye tolkninger. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 34-39.
 • Show author(s) (2000). Fra museum til universitet. Bergen Museum 175 år. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk instiutt, Universitetet i Bergen. 3-9.
 • Show author(s) (1997). Arven fra 300 generasjoner. Bruk og betydning i vår egen tid. Kronikk. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1994). En "hårflette" fra Kvinesdal. Kvinesdals Historielags årsskrift.
 • Show author(s) (1993). En "hårflette" fra Kvinesdal. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 28-30.
 • Show author(s) (1993). Den forhistoriske samlingen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 4-6.
Feature article
 • Show author(s) (1995). Review: Bradley and Mark Edmons: Interpreting the Axe Trade. Production and Exchange in Neolithic Britain. New Studies in Archaelogy. Camebridge University Press 1993. Norwegian Archaeological Review. 2.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1985). Norwegian spear-heads from the Merovingian and Viking periods.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2015). From Paganism to Christianity in Norway _ An examination of Graves and Grave Finds. 14 pages.
 • Show author(s) (2009). Norwegian Weapon Graves and Regional Diversity in the Roman and Migration Periods. 200 pages.
 • Show author(s) (2007). Pastimes or serious business? Norwegian graves with gaming objects c. 200-1000 AD. 5 pages.
 • Show author(s) (2007). Arkeologi i Bergen - kontinuitet og endring. 7 pages.
 • Show author(s) (2006). Signs, symbols and mortuary rituals in the period 200-550/70 AD in Norway. 12 pages.
 • Show author(s) (2006). Hjørungavågslaget og arkeologiske kilder. Hva arkeologien krever av bevis. 10 pages.
 • Show author(s) (2006). Graver og gravformer i norsk steinalder. 11 pages.
 • Show author(s) (2004). Ritual feasts: Glass vessels in Norwegian graves of the late Roman and Migration period. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Courtyard Sites north of the Polar Circle - Reflections of Power in the Late Roman and Migration Period. 12 pages.
 • Show author(s) (2001). Hellige hvite steiner ? spor av fruktbarhetskult i Norge. 9 pages.
 • Show author(s) (1999). Vikingtidens gravskikk - materielle uttrykk for samfunnsnormer? Norm og praksis i middelaldersamfunnet. -5 pages.
 • Show author(s) (1999). "Holy white stones". Remains of fertility cult in Norway. -5 pages.
 • Show author(s) (1998). Halldalsnosi.
 • Show author(s) (1998). Haglebuvatn.
 • Show author(s) (1997). Årsmelding fra Arkeologisk institutt. 2 pages.
 • Show author(s) (1997). Vikingtidens sverd - en ettertraktet handelsvare. 4 pages.
 • Show author(s) (1996). Nyvinninger i norsk arkeologi-forskning.
 • Show author(s) (1993). Weapons. 3 pages.
 • Show author(s) (1993). Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtid.
 • Show author(s) (1993). Leiknesristningene, Mogen, Mortensnes, Kaupang, Kjelmøy, Kjøleskarvet, Klåstadsskeppet, Komsakulturen, Kråkerøy, Norge (f@ørhistoria), Kvikne, Nøstvedttraditionen, Osebergskeppet, Osebergstil.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2005). Undset, I.M. 407-407. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Typologi. 405-406. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Treskjæring. 396-398. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Sysendalen. 379-379. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Sverd jernalder. 372-378. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Sumtangen. 369-369. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Straume. 365-366. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Stil. 354-361. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Stend. 353-354. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Spyd. 344-345. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Spenner. 338-339. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Skjonghelleren. 13-14. In:
  • Show author(s) (2005). Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd 32.
 • Show author(s) (2005). Skipshelleren. 328-328. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Siggjo. 324-324. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Shetelig, H. 323-324. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Nausttuft. 266-266. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Myklebostad. 254-254. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Mjeltehaugen. 153-153. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Merovingertid. 241-244. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Mangersnes. 239-240. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Køller og klubber. 231-233. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Keramikk jernalder. 205-213. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Horg. 180-181. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Hordaland. 177-180. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Hjartøy. 174-174. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Hespriholmen. 173-173. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Haram. 160-160. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Gård og gårdsanlegg. Jernalder. 153-156. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Gull- og sølvsmedhåndverk. 144-147. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Gravskikk. 137-140. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Glass. 128-134. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Folkevandringstid. 115-120. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Fett, Per. 98-98. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Fallossteiner. 93-94. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Dekkvåpen. 76-79. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Christie, W.F.K. 74-74. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Brakteat. 54-56. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2005). Bevæpning. 40-42. In:
  • Show author(s) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Show author(s) (2004). Skjølsvold, Arne. 172-173. In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) (2004). Skjonghelleren. 13-14. In:
  • Show author(s) (2004). Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd 26: Saal - Schenkung. VI, 641 s., 15 pl.
 • Show author(s) (2004). Shetelig, Haakon. 189-191. In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) (2003). The transition from Paganism to Christianity: a case from Etne in West Norway. 55-55. In:
  • Show author(s) (2003). Paganisme et Christianisme en Europe de l'ouest et du nord. Histoire et Archéologie. Résumés des communications.
 • Show author(s) (2003). Nicolaysen, Nikolai. 482-483. In:
  • Show author(s) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Show author(s) (2002). Norwegen § Archaeological. 414-421. In:
  • Show author(s) (2002). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde.
 • Show author(s) (2002). Johansen, Erling. 124-125. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2002). Ingstad, Anne Stine. 33. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2001). Hagen, Anders. 462-463. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk Biografisk leksikon.
 • Show author(s) (2001). Gustafson, Gabriel. 441-442. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk Biografisk leksikon.
 • Show author(s) (2000). Undset, Ingvald. 302-303. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2000). Undset, I. 302-303. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2000). Undset, I. 302-303. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2000). Ingvald Undset. 302-303. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Show author(s) (2000). Bøe, Johannes. 115-116. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon 2.
 • Show author(s) (2000). Brøgger, Anton Wilhelm. 34-36. In:
  • Show author(s) (2000). Norsk Biografisk Leksikon 2.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2006). Materialkurs vikingtid.
 • Show author(s) (2005). Nettbasert materialkurs, merovingertid.
 • Show author(s) (2003). Nettbasert materialkurs, folkevandringstid.
 • Show author(s) (2002). Nettbasert materialkurs, romertid.
 • Show author(s) (2000). Nettbasert materialkurs, førromersk jernalder.
Academic literature review
 • Show author(s) (2008). The Hoen Hoard. A Viking gold treasure of the ninth century. Utgittav Signe Horn Fuglesang and David M. Wilson (eds.), 340 p.,72 ill. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia. InstitutumRomanum Norvegiae XIV. Norske Oldfunn XX. Kulturhistoriskmuseum. Universitetet i Oslo. Oslo 2006. Bardi,Roma. ISBN 88-88620-21-4,h. Collegium Medievale. 196-201.

More information in national current research information system (CRIStin)