Home
Berit Øxnevad-Gundersen's picture

Berit Øxnevad-Gundersen

Adviser, Project Coordinator PraksisNett
Masters thesis
  • 2006. Fylkeskommunar, regionar eller ingen av delane? - Ei komparativ analyse av lokal- og regionpolitikarar i Vest- og Nord-Noreg sine haldningar til framtidig forvaltningsordning.
Feature article
  • 2018. PraksisNett - et nettverk av fastlegepraksiser. En storsatsing på forskning i allmennpraksis. Utposten. 40-43.

More information in national current research information system (CRIStin)

The Christie Conference
Alumnus