Home
Berte-Elen R Konow's picture

Berte-Elen R Konow

Professor
 • E-mailKonow@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 44+47 907 64 729
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa; Zackariasson, Laila. 2016. Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. 394 pages. ISBN: 978-87-574-3328-9.
 • Lilleholt, Kåre; Victorin, Anders; Føtschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R; Meidell, Andreas; Tørum, Amund Bjøranger. 2008. Lease of Goods Principles of European Law. 367 pages. ISBN: 978-3-935808-64-4.
 • Lilleholt, Kåre; Viktorin, Anders; Føtschl, Andreas; Konow, Berte-Elen R; Meidell, Andreas; Tørum, Amund Bjøranger. 2008. Principles of European Law Study Group on a European Civil Code Lease of Goods (PEL LG). Routledge. 367 pages. ISBN: 978-3-935808-64-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2006. Løsørepant over landegrenser. Fagbokforlaget. 696 pages. ISBN: 82-7674-616-0.
Journal articles
 • Maurseth, Anne Beate; Jonsson, Roland; Konow, Berte-Elen R. 2015. Doktorgraden--utdanning eller forskning? Forskerforum. 6: 38-40.
 • Konow, Berte-Elen R. 2010. Anmeldelse av Per Henrikssons bok -Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, Jure Förlag AB, 2009. Juridisk Tidskrift. 3. 222-232.
 • Konow, Berte-Elen R. 2001. Rapport om arbeidsgruppeundervisning til 1. avdeling juss. UPED-skrift. 1. 53-60.
 • Konow, Berte-Elen R. 1989. PRESSENS ANONYMITETSRETT. Det juridiske fakultets skriftserie. 1-94.
Reports and theses
 • Konow, Berte-Elen R. 1999. Løsørepant over landegrenser. Dr.juris. -. 2 pages.
Book sections
 • Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. Kapittel 12, pages 177-196. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Konow, Berte-Elen R. 2018. Article 72. Provisions on consumer protection. Part II, pages 691-712. In:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 pages. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse; Bruserud, Herman; Tørum, Amund. 2016. The contents of the contract. Kapittel 6, pages 195-229. In:
  • Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa; Zackariasson, Laila. 2016. Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. 394 pages. ISBN: 978-87-574-3328-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2015. International Insolvencies and the Classical Struggle Between the Principles of Universality and Territoriality - A Norwegian Perspective. Chapter 11, pages 243-251. In:
  • Andersen, Mads Bryde; Henschel, Rene Franz. 2015. A tribute to Joseph M. Lookofsky. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 398 pages. ISBN: 0000000000.
 • Konow, Berte-Elen R. 2014. CISG Article 16 and Nordic Domestic Law: Some Challenges of Contract Formation Rules in International Sales Law. chapter 3, pages 47-54. In:
  • Lookofsky, Joseph; Andersen, Mads Bryde. 2014. The CISG Convention and Domestic Contract Law. DJØF Forlag. 260 pages. ISBN: 978-87-574-3376-0.
 • Konow, Berte-Elen R. 2013. Observations on some Points of Contact between Private and Public International Law. artikkel, pages 207-221. In:
  • Millqvist, Göran; Lindskoug, Patrik; Samuelsson, Per; Maunsbach, Ulf. 2013. Essays in honour of Michael Bogdan. Juristförlaget, Lund. 743 pages. ISBN: 978-915440563-3.
 • Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai. 2012. Ulysses - Over Nordic Default Osceans Back to Contract Commitment Safe Haven. Kapittel, pages 213-223. In:
  • Bonell, Michael; Holle, M-L; Nielsen, P.A. 2012. Liber Amicorum Ole Lando. DJØF Forlag. 426 pages. ISBN: 978-87-574-2672-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2008. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 13. mai 1988 nr. 426. Bind 2, pages 1747-1763. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2008. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juli 1988 nr. 553. Bind 2, pages 1817-1823. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2008. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. Bind 1, pages 692-696. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2008. Kommentarer til lov om chekker (sjekker) av 27. mai 1932 nr. 3. Bind 1, pages 400-412. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2008. Kommmentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. Bind 1, pages 385-400. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 2007. Verneting og rettsvalg ved internasjonale forbrukskjøp. 14. artikkel, del II, pages 271-288. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2005. Kommentar til Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. Bind 1, pages 750-752. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2005. Kommentarer til Konvensjon av 14.juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold. 8. juli 1988 nr. 553. Bind 2, pages 1884-1889. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2005. Kommentar til Vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980, 13. mai 1988 nr. 426. Bind 2, pages 1818-1833. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2005. Kommentarer til Lov om chekker av 27. mai 1932 nr. 3. Bind 1, pages 454-466. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2005. Kommentar til Lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. Bind 1, pages 441-454. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Kommentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 423-436. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Kommentarer til lov om chekker av 27. mai nr. 3. 436-448. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.). 3453 pages. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 763-766. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Kommentarer til lov om Del I. Virkeområde og alminnelige bestemmelser av 13. mai 1988 nr. 426. 1842-1856. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Kommentarer til Konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juni 1988 nr. 553. 1897-1902. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 2002. Erstatningsverneting i saker utenfor kontraktsforhold. 181-197. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Konow, Berte-Elen R. 1999. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. 1880-1893. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Konow, Berte-Elen R. 1999. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juli 1988 nr. 553. 1934-1939. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Konow, Berte-Elen R. 1999. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 822-824. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Konow, Berte-Elen R. 1997. Eiendomsforbehold ved internetthandel? 98-126. In:
  • Punsvik, Randi. 1997. Elektronisk handel - rettslige aspekter Nordisk årbok i ret tsinformatikk 1997. ISBN: 82-518-3686-7.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1993. 144-148. In:
  • Lunde, Tore. 1996. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer. 3. avd. ju s. ISBN: 82-7674-208-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 555-572. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentarer til lov om chekker av 27. mai 1932 nr. 3. 572-585. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 1055-1058. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. apr. 1980 (nr. 426). 2508-2524. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Konow, Berte-Elen R. 1996. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold - kunngjort 8. juli 1988 nr. 553. 2573-2579. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Konow, Berte-Elen R. 1994. Vekselloven. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 1994. Sjekkloven. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 1994. Lov om mellomfolkelegprivatrettslege reglar for lausøyrekjøp. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 1994. Konvensjon om forelding i internasjonale kjøpsforhold. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Konow, Berte-Elen R. 1994. Konvensjon om internasjonale løsørekjøp. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.

More information in national current research information system (CRIStin)