Home
Berte-Elen Reinertsen Konow's picture

Berte-Elen Reinertsen Konow

Professor
 • E-mailKonow@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 44+47 907 64 729
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2020. Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold. Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) 2001. Rapport om arbeidsgruppeundervisning til 1. avdeling juss. UPED-skrift. 53-60.
 • Show author(s) 1989. PRESSENS ANONYMITETSRETT. Det juridiske fakultets skriftserie. 1-94.
Lecture
 • Show author(s) 2013. Tvangsgjennomføring etter tvistelovens bestemmelser.
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. NORDIC PERSPECTIVES ON CONTRACT AND PROPERTY LAW WITH AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE. EXAMPLES FROM NORWAY.
 • Show author(s) 2013. Some points of contact between private international law and public international law.
 • Show author(s) 2013. Nordic Restatement of Contract Law.
 • Show author(s) 2012. THE NORDIC RESTATEMENT OF CONTRACT – QUALITY OF PERFORMANCE AND RELATED DEFAULT RULES.
 • Show author(s) 2012. Private International Law in Norway.
 • Show author(s) 2006. Riezlern-seminar on the Law of International Business Transactions.
 • Show author(s) 2006. Løsørepant over landegrensene.
 • Show author(s) 2004. Security Interests in Moveables in Cross-Border Transactions.
 • Show author(s) 2004. PROSJEKTFINANSIERING OG PROSJEKTPANT.
 • Show author(s) 2003. "Cross Border Security Interests in Stocks".
 • Show author(s) 2000. Ulike nasjonale regler om eiendomsforbehold i gods som skal videreselges eller bearbeides.
 • Show author(s) 2000. Salgspant og eiendomsforbehold i internasjonale kontrakter.
 • Show author(s) 2000. Nr. 3.
Book review
 • Show author(s) 2010. Anmeldelse av Per Henrikssons bok -Sakrättsliga moment och deras ekonomiska konsekvenser, Jure Förlag AB, 2009. Juridisk Tidskrift. 222-232.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2021. Med ære og samvittighet festskrift til Magnus Matningsdal 70 år. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2016. Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag.
 • Show author(s) 2008. Principles of European Law Study Group on a European Civil Code Lease of Goods (PEL LG). Routledge.
 • Show author(s) 2008. Lease of Goods Principles of European Law. Sellier.
Academic monograph
 • Show author(s) 2006. Løsørepant over landegrenser.
Feature article
 • Show author(s) 2015. Doktorgraden--utdanning eller forskning? Forskerforum. 38-40.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2019. Opphavsrett og konkursbeslag. En formuerettslig analyse av opphavsrettigheter som dekningsobjekt.
 • Show author(s) 1999. Løsørepant over landegrenser. -.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Nordic Perspectives on Contract and Property Law with an Environmental Perspective: Examples from Norway. 20 pages.
 • Show author(s) 2019. Norway. 77 pages.
 • Show author(s) 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 pages.
 • Show author(s) 2019. Den norske interesselæren og pragmatisme i norsk tingsrett. 16 pages.
 • Show author(s) 2018. Article 72. Provisions on consumer protection. 22 pages.
 • Show author(s) 2016. The contents of the contract. 35 pages.
 • Show author(s) 2015. International Insolvencies and the Classical Struggle Between the Principles of Universality and Territoriality - A Norwegian Perspective. 9 pages.
 • Show author(s) 2014. CISG Article 16 and Nordic Domestic Law: Some Challenges of Contract Formation Rules in International Sales Law. 8 pages.
 • Show author(s) 2013. Observations on some Points of Contact between Private and Public International Law. 15 pages.
 • Show author(s) 2012. Ulysses - Over Nordic Default Osceans Back to Contract Commitment Safe Haven. 11 pages.
 • Show author(s) 2007. Verneting og rettsvalg ved internasjonale forbrukskjøp. 18 pages.
 • Show author(s) 2002. Erstatningsverneting i saker utenfor kontraktsforhold. 17 pages.
 • Show author(s) 1997. Eiendomsforbehold ved internetthandel? 29 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. apr. 1980 (nr. 426). 17 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 18 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 4 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentarer til lov om chekker av 27. mai 1932 nr. 3. 14 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold - kunngjort 8. juli 1988 nr. 553. 7 pages.
 • Show author(s) 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum våren 1993. 5 pages.
 • Show author(s) 1994. Vekselloven.
 • Show author(s) 1994. Sjekkloven.
 • Show author(s) 1994. Lov om mellomfolkelegprivatrettslege reglar for lausøyrekjøp.
 • Show author(s) 1994. Konvensjon om internasjonale løsørekjøp.
 • Show author(s) 1994. Konvensjon om forelding i internasjonale kjøpsforhold.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2008. Kommmentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 385-400. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG) av 13. mai 1988 nr. 426. 1747-1763. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 692-696. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til lov om chekker (sjekker) av 27. mai 1932 nr. 3. 400-412. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2008. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juli 1988 nr. 553. 1817-1823. In:
  • Show author(s) 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Show author(s) 2005. Kommentarer til Lov om chekker av 27. mai 1932 nr. 3. 454-466. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2005. Kommentarer til Konvensjon av 14.juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold. 8. juli 1988 nr. 553. 1884-1889. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2005. Kommentar til Vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980, 13. mai 1988 nr. 426. 1818-1833. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2005. Kommentar til Lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 441-454. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2005. Kommentar til Lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 750-752. In:
  • Show author(s) 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Show author(s) 2002. Kommentarer til lov om veksler av 27. mai 1932 nr. 2. 423-436. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) 2002. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 763-766. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk Lovkommentar 2002.
 • Show author(s) 2002. Kommentarer til lov om chekker av 27. mai nr. 3. 436-448. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • Show author(s) 2002. Kommentarer til lov om Del I. Virkeområde og alminnelige bestemmelser av 13. mai 1988 nr. 426. 1842-1856. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) 2002. Kommentarer til Konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juni 1988 nr. 553. 1897-1902. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • Show author(s) 1999. Kommentarer til vedlegg til lov av 13. mai 1988 nr. 28 om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp, vedtatt 11. april 1980. 1880-1893. In:
  • Show author(s) 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) 1999. Kommentarer til lov om mellomfolkeleg-privatrettslege reglar for lausøyrekjøp av 3. april 1964 nr. 1. 822-824. In:
  • Show author(s) 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Show author(s) 1999. Kommentarer til konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold av 8. juli 1988 nr. 553. 1934-1939. In:
  • Show author(s) 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
Interview Journal
 • Show author(s) 2019. Offshore wind parks: Out of the blue and into the green. The UiB Magazine. 12-13.

More information in national current research information system (CRIStin)