Home
Bjørn Arild Hatteland's picture

Bjørn Arild Hatteland

Associate Professor
Academic article
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra Charlotte Helene; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger Sofie; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas Correll; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell Harald; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth. 2019. Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. 2997-3012.
 • Zając, Kamila S.; Hatteland, Bjørn Arild; Feldmeyer, Barbara; Pfenninger, Markus; Filipiak, Anna; Noble, Leslie Robert; Lachowska-Cierlik, Dorota. 2019. A comprehensive phylogeographic study of Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Europe. Organisms Diversity & Evolution. 14 pages.
 • Ross, Jenna L.; Haukeland, Solveig; Hatteland, Bjørn Arild; Ivanova, Elena S. 2017. Angiostoma norvegicum n. sp. (Nematoda: Angiostomatidae) a parasite of arionid slugs in Norway. Systematic Parasitology. 51-63.
 • Ross, J.L.; Ivanova, E.S.; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente; Haukeland, Solveig. 2016. Survey of nematodes associated with terrestrial slugs in Norway. Journal of Helminthology. 583-587.
 • Bargmann, Tessa; Heegaard, Einar; Hatteland, Bjørn Arild; Chipperfield, Joseph; Grytnes, John-Arvid. 2016. Species trait selection along a prescribed fire chronosequence. Insect Conservation and Diversity. 446-455.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Solhøy, Torstein; Schander, Christoffer; Skage, Morten; Proschwitz, Ted von; Noble, Leslie R. 2015. Introgression and differentiation of the invasive slug Arion vulgaris from native A. ater. Malacologia. 303-321.
 • Bargmann, Tessa; Hatteland, Bjørn Arild; Grytnes, John-Arvid. 2015. Effects of prescribed burning on carabid beetle diversity in coastal anthropogenic heathlands. Biodiversity and Conservation. 2565-2581.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Haukeland, Solveig; Roth, Steffen; Brurberg, May Bente; Vaughan, Ian P.; Symondson, William O. C. 2013. Spatiotemporal analysis of predation by carabid beetles (Carabidae) on nematode infected and uninfected slugs in the field. PLOS ONE. 14 pages.
 • Pianezzola, Elisa; Roth, Steffen; Hatteland, Bjørn Arild. 2013. Predation by carabid beetles on the invasive slug Arion vulgaris in an agricultural semi-field experiment. Bulletin of entomological research. 225-232.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Roth, Steffen; Andersen, Arild; Kaasa, Kristin; Støa, Bente; Solhøy, Torstein. 2013. Distribution and spread of the invasive slug Arion vulgaris Moquin - Tandon in Norway. Fauna Norvegica. 13-26.
 • Roth, Steffen; Hatteland, Bjørn Arild; Solhøy, Torstein. 2012. Some notes on reproductive biology and mating behaviour of Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855 in Norway including a mating experiment with a hybrid of Arion rufus (Linnaeus 1758) x ater (Linnaeus 1758). Journal of Conchology. 249-257.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Symondson, William O. C.; King, R. A.; Skage, Morten; Schander, Christoffer; Solhøy, Torstein. 2011. Molecular analysis of predation by carabid beetles (Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus. Bulletin of entomological research. 675-686.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Grutle, Kari; Mong, Christian Einar; Skartveit, John; Symondson, William O. C.; Solhøy, Torstein. 2010. Predation by beetles (Carabidae, Staphylinidae) on eggs and juveniles of the Iberian slug Arion lusitanicus in the laboratory. Bulletin of entomological research. 559-567.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Solhøy, Torstein; Pedersen, Tom N.; Mortensen, Finn. 2008. Species-area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway. Norwegian Journal of Entomology. 73-80.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Pedersen, Tom N; Solhøy, Torstein; Mortensen, Finn. 2008. Species - area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway. Norwegian Journal of Entomology. 73-80.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Hauge, Erling. 2007. Carabus hortensis L. (Coleoptera, Carabidae) in Northern Norway. Norwegian Journal of Entomology. 105-110.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Hauge, Erling; Kirkendall, Lawrence; Solhøy, Torstein. 2005. Dispersal abilities and breeding periods of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in coastal Central Norway. Norwegian Journal of Entomology. 49-56.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Hauge, Erling; Solhøy, Torstein; Kirkendall, Lawrence R. 2004. New records of Carabidae (Coleoptera) from coastal North Trøndelag, Central Norway. Fauna Norvegica. 31-35.
Report
 • Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente. 2018. Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017. 55. 55. .
 • Nielsen, Anders; Hatteland, Bjørn Arild; Malmstrøm, Martin; Proschwitz, Ted von; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Gjershaug, Jan Ove; Kirkendall, Lawrence R.; Rueness, Eli Knispel; Vandvik, Vigdis. 2017. Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2017:33. 2017:33. .
 • Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente. 2016. Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler. 154. 154. .
 • Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Björkman, Maria; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Westrum, Karin; Eklo, Toril. 2015. Biologisk veiledningsprøving 2015. Skadedyrmidler. 76. 76. .
 • Hatteland, Bjørn Arild; Hauge, Erling; Kirkendall, Lawrence; Solhøy, Torstein. 2005. Diversity and habitat preferences of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in a coastal area of North Trøndelag, central Norway. .
Lecture
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2018. SMARTCROP – Integrert plantevern i eplehagen.
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2017. Smartcropresultater i eple.
 • Blystad, Dag-Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild. 2017. Pære-visnesjuke (Pear Decline). Presentasjon for Mattilsynet, 10. Februar 2017.
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2013. Distribution of the invasive Arion vulgaris in Norway and possible introgression with A. ater and A. rufus.
Popular scientific lecture
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2019. Pollinerende insekter i landbrukslandskap og effekt av plantevernmidler.
 • Roth, Steffen; Hatteland, Bjørn Arild. 2013. Biologi og bekjemplse av Brunskogsnegl (Arion vulgaris).
Academic lecture
 • Hatteland, Bjørn Arild; Trandem, Nina. 2019. IPM strategies in Norwegian apple orchards.
 • Meland, Mekjell; Børve, Jorunn; Hatteland, Bjørn Arild; Frøynes, Oddmund. 2016. Sweet cherry R&D in a nordic climate.
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2013. Summing up 10 years of slug research at the University of Bergen.
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2006. Species-area relations and island distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on small islands off the coast of western Norway.
Short communication
 • Hatteland, Bjørn Arild; Blaalid, Rakel; Sandvik, Hanno. 2019. Fra redaktørene. Naturen. 239-240.
Popular scientific article
 • Klingen, Ingeborg; Hatteland, Bjørn Arild; Trandem, Nina. 2019. Må vi konkurrere med insektene om maten når det blir varmere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hatteland, Bjørn Arild; Meland, Mekjell. 2018. Pollinering med norske humler og bier for økt fruktsetting og avling hos søtkirsebær under tunneldekke. . Norsk frukt og bær.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Brede, Åsne Vik; Brurberg, May Bente; blystad, dag-ragnar. 2017. Heksekost i eple og potensialet for spredning med insektvektorer. Norsk frukt og bær. 24-25.
 • Nestby, Rolf; Stensvand, Arne; Hatteland, Bjørn Arild; Sønsteby, Anita; Milford, Anna Birgitte. 2014. Prosjekt for økt plantekvalitet i jordbær og eple. Norsk frukt og bær. 26-27.
 • Sundbye, Anette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild. 2014. Nytteorganismer i frukt og bær – hvilke nye bør godkjennes? Norsk frukt og bær. 20-24.
 • Sundbye, Anette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild. 2014. Nytteorganismer (preparater) mot skadegjørere i frukt og bær (del 4) - Nytteorganismer. Gartneryrket. 28-32.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Salvesen, Per Harald; Solhøy, Torstein. 2008. Strølagsforsøk med iberiaskogsneglen, Arion lusitanicus. Årringen. 109-110.
Doctoral dissertation
 • Hatteland, Bjørn Arild. 2010. Predation by carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus.
Poster
 • Hatteland, Bjørn Arild; Wulf-Vester, Elena Therese; Gundersen, Ida; Agusti, Nuria; Sigsgaard, Lene; Trandem, Nina. 2017. Predation by anthocorid bugs (Heteroptera) on the common pear psyllid Cacopsylla pyri (Homoptera, Psyllidae).
 • Bargmann, Tessa; Hatteland, Bjørn Arild; Grytnes, John Arvid. 2013. The effects of fire on carabid beetle diversity on a western Norwegian heathland.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Noble, Leslie; Solhøy, Torstein; Symondson, William O. C. 2007. Trophic interactions in a predator-prey system: carabid beetles, earthworms and slugs, with emphasis on the invasive Iberian slug Arion lusitanicus.
 • Hatteland, Bjørn Arild; Noble, Leslie R; Schander, Christoffer; Skage, Morten; Solhøy, Torstein; Symondson, W. O. C. 2007. Differentiation between the invasive Arion lusitanicus and the native Arion ater in western Norway combining morphology and genetics.
 • Haukeland, Solveig; Solhøy, Torstein; Hatteland, Bjørn Arild; Skartveit, John; Andersen, Arild. 2006. Management and biology of the invasive slug Arion lusitanicus in Norway.
Article in business/trade/industry journal
 • Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente; Blystad, Dag Ragnar. 2016. Heksekost og potensialet for spredning med insektvektorer. Norsk frukt og bær. 16-18.
 • Storhaug, Ynghild; Hatteland, Bjørn Arild. 2015. Pollinering i eplehager og betydningen av tamme og ville bier. Norsk frukt og bær. 28-29.
 • Meland, Mekjell; Hatteland, Bjørn Arild; Gasi, Fuad; Kalamujic, Belma; Lasic, Lejla; Pojskic, Naris; Asdal, Åsmund. 2015. DNA analysar av eplesortar i Noreg. Norsk frukt og bær. 26-28.

More information in national current research information system (CRIStin)