Home
Bjørn Johan Arntzen's picture

Bjørn Johan Arntzen

Associate Professor
 • E-mailBjorn.Arntzen@uib.no
 • Phone+47 55 58 28 11+47 907 04 922
 • Visitor Address
  Allégaten 55
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2019. Experimental study of multi-objective coupling synchronous control in gas/air premixed gas deflagration flow test system. Baozha Yu Chongji.
 • Show author(s) 2015. Transition from smoldering to flaming fire in short cotton samples with asymmetrical boundary conditions. Fire safety journal. 69-78.
 • Show author(s) 2015. Electrostatic dust explosion hazards - towards a <1mJ synchronized-spark generator for determination of MIEs of ignition sensitive transient dust clouds. Journal of Electrostatics. 66-72.
 • Show author(s) 2014. Is the safe performance of flame gaps in flameproof electrical apparatus deteriorated by rusting and mechanical damage? Part 2: Group IIB and IIC gases. Process safety progress. 49-55.
 • Show author(s) 2013. Is the safe performance of flame gaps in flameproof electrical apparatus deteriorated by rusting and mechanical damage? Part 1: Group IIA gases. Process safety progress. 49-56.
 • Show author(s) 2013. Effects of heat flux scenarios on smoldering in cotton. Fire safety journal. 144-159.
 • Show author(s) 2012. Partial inerting - A possible means of eliminating the brush-discharge-ignition hazard with explosive gases and vapours? Journal of Electrostatics. 474-480.
 • Show author(s) 2012. Effect of rusting and mechanical damage of gap surfaces on efficiency of flame gaps in flameproof electrical apparatus. Process Safety and Environmental Protection. 317-325.
 • Show author(s) 2011. Validation of CFD modelling of LH2 spread and evaporation against large-scale spill experiments. International Journal of Hydrogen Energy. 2620-2627.
 • Show author(s) 2011. Onset of smoldering in cotton: Effects of density. Fire safety journal. 73-80.
 • Show author(s) 2006. Simulation of dust explosions in complex geometries with experimental input from standardized tests. Journal of Loss Prevention in the Process Industries.
 • Show author(s) 2005. Simulating dust explosions with the first version of DESC. Process Safety and Environmental Protection. 151-160.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2007. Hydrogen Explosion Study in a Confined Tube: FLACS CFD Simulations and Experiments.
Academic lecture
 • Show author(s) 2012. Effects of mechanical damage and rusting of flame gap surfaces in the flameproof electrical apparatus for IIB and IIC gases.
 • Show author(s) 2011. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF MIEs OF PROPANE/(AIR + N2) AND ETYLENE/(AIR + N2) MIXTURES.
 • Show author(s) 2011. An Experimental Study of the Influence of Particle Size Distribution in Flame Inhibitors on Flame Propagation.
 • Show author(s) 2010. Safety and risk analysis studies for hydrogen applications.
 • Show author(s) 2009. Validation of CFD modelling of LH2 spread and evaporation against large scale spill experiments.
 • Show author(s) 2008. Simplified modeling of metal dust explosions.
 • Show author(s) 2008. Modelling of gas explosions in complex geometries using the simple interface model, SIF.
 • Show author(s) 2008. Improved correlations for turbulent burning velocity and flame thickness in the CFD code DESC.
 • Show author(s) 2005. Modeling of metal dust combustion in the dust explosion simulator DESC.
 • Show author(s) 2005. Course on "Prevention and mitigation of explosions" held in Bahrain.
 • Show author(s) 2004. Simulation of industrial dust explosions and large-scale experiments with the first version of DESC.
 • Show author(s) 2004. Simulation of dust explosions in complex geometries with experimental input from standardized tests.
 • Show author(s) 2004. Simulation of dust explosions in complex geometries with experimental input from standardized tests.
 • Show author(s) 2004. Simulating dust explosions with the first version of DESC.
 • Show author(s) 2003. CFD Modelling of Oil Mist and Dust Explosion Experiments.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2012. Modeling of jet and pool fires and validation of the fire model in the CFD code FLACS.
 • Show author(s) 2004. Combustion of Gas in Closed, Interconnected Vessels: Pressure Piling.
Masters thesis
 • Show author(s) 2019. Validation of Soot Modelling in the CFD code FLACS.
 • Show author(s) 2019. Experiments and Modelling of Methan Explosions in long pipes.
 • Show author(s) 2019. En studie av brannspredning i fryselageret hos ASKO ØST 07. april 2017.
 • Show author(s) 2019. Eksperimentell bestemmmelse av laminære forbrenningshastigheter og Marksteinlengder for blandinger med hydrogen-nitrogen og hydrogen-karbondioksid.
 • Show author(s) 2019. Eksperimentell bestemmelse av laminære forbrenningshastigheter og Markstein-lengder for H2-luft blandinger tilsatt N2/CO2.
 • Show author(s) 2018. Explosion Pressure Development in Dust Explosions An experimental study in the 20-liter sphere and a 0.5 m3 non-standardized vessel.
 • Show author(s) 2018. Ein numerisk studie av ammoniakkspreiing i eit urbant område ved bruk av simuleringsverktøyet FLACS.
 • Show author(s) 2018. Cold Nuclear Fusion Theories - Exploration of exotic Hydrogen states.
 • Show author(s) 2018. Application of the schlieren technique for detection and monitoring of marine corrosion.
 • Show author(s) 2018. A numerical study of ammonia dispersion in an industrial area with the CFD tool FLACS.
 • Show author(s) 2017. Teoretisk- och Praktisk Analys av Avsäkrings- och Fackelsystemet på Isokrackeranläggningen, Preemraff Lysekil.
 • Show author(s) 2017. Risk assessment of hot surface temperature of steam boilers at processing plant.
 • Show author(s) 2017. Measurement of laminar burning velocities in hydrogen-air mixtures with and without water mist.
 • Show author(s) 2017. Evaluation and construction of a temperature dependent laminar burning velocity model for inerted hydrogen, methane, propane and carbonmonoxide mixtures.
 • Show author(s) 2017. Antennelse av oksiderbar røykgass fra ulmebrann i et lukket miljø.
 • Show author(s) 2017. A study of temperature profiles in ceiling jets under unconfined ceilings with the CFD tools FLACS and FDS.
 • Show author(s) 2016. Vented explosions – the effect of external explosion.
 • Show author(s) 2016. Risiko for spredning av flammer og røyk gjennom brannskiller ved endringer i bruk av sprinkler og røykkontroll i boligkvarter på petroleumsinretninger.
 • Show author(s) 2016. Evaluation of turbulence models in dispersed gas flows.
 • Show author(s) 2016. Electric spark energy required for igniting transient clouds of lycopodium dust in air using inherent dust cloud triggering of spark discharge. Influences of selected experimental parameters.
 • Show author(s) 2016. CO2 dispersion simulation and validation with CFD tool FLACS for CCS transport safety.
 • Show author(s) 2015. Measurements of laminar burning velocities in premixed gases by the schlieren imaging technique.
 • Show author(s) 2015. Investigation of temperature rise in substation during emergency.
 • Show author(s) 2015. How different safety barriers affect the margin between required and available evacuation time.
 • Show author(s) 2015. Flame extension under ceiling.
 • Show author(s) 2014. Interpretation of geometrical effects in consequence modeling: comparison study between the commercial consequence assessment tools FLACS and PHAST for flammable gas dispersion.
 • Show author(s) 2014. Effect of Water Mist Suppression System in Engine Room: Case Study of Fire in The Cruise Liner MS Nordlys.
 • Show author(s) 2014. Comparison of burning velocity differences in a numerical explosion simulator.
 • Show author(s) 2014. CFD Modelling of BLEVE Fireball.
 • Show author(s) 2014. An Experimental Investigation of Angled Sight Flame Detectors with 850nm Photodiode Sensor.
 • Show author(s) 2013. The effect of emergency lighting on evacuation effectivness.
 • Show author(s) 2012. Gas detector optimization, a comparison between a practical and a theoretical approach, using the CFD code FLACS.
 • Show author(s) 2012. Evaluation of methods for depressurisation and time-to-rupture calculations of pressurized systems exposed and unexposed to fire.
 • Show author(s) 2012. CFD Modeling of Gas Explosions with Hydrogen Sulfide- Air and Hydrogen Sulfide- Natural Gas - Air.
 • Show author(s) 2012. An experimental investigation on the influence of mechanical damage and rust on the ability of flame gaps to prevent hydrogen gas explosion transmission.
 • Show author(s) 2012. An Experimental Study on the Influence of the Particle Size of Chemically Active Inhibitors in Turbulent Combustion.
 • Show author(s) 2012. An Experimental Investigation on the Effect of Nitrogen Enriched Air and Heat Transfer on the Maximum Experimental Safe Gap for Propane Gas Explosions.
 • Show author(s) 2012. An Experimental Investigation of the Effect of Rust and Mechanical Damage on the Maximum Experimental Safe Gap for Ethylene Gas Explosions.
 • Show author(s) 2012. A comparative Study on the Influence of Obstacles on flame propagation in dust and gas mixtures.
 • Show author(s) 2011. Sammenligning av spredningsmodellering med kodene PHAST og FLACS, for "tyngre enn luft" gassjetter med horisontalt sammenstøt, og valideringssimuleringer av MUST forsøkene.
 • Show author(s) 2011. Montøren sitt omsyn til tryggleiksprosedyrar under arbeid med "ikkje planlagde utfall på HS - nettet" og utfallsituasjonen sine prestasjonspåverkande faktorar.
 • Show author(s) 2011. Korleis kan ein gjenskapa brann-bildet frå forbrenning av flybensinen Jet A-1 i veskeform ved forbrenning av gass, utan at flammen blir vekke under slokking og kva gass er best egna til dette.
 • Show author(s) 2011. Analyse og forbedring av H2S behandling - Direkte injeksjon av triazinbaserte H2S-fjernere i gasstrømmer.
 • Show author(s) 2011. An Experimental Study of the Influence of Particle Size Distribution in Flame Inhibitors on Flame Propagation.
 • Show author(s) 2011. An Experimental Study of Pool Fires and Validation of Different CFD Fire Models.
 • Show author(s) 2010. Experimental investigation of the influence of mechanical and corrosion damage of gap surfaces on the efficiency of flame gap surfaces on flame gaps in flameproof apparatus.
 • Show author(s) 2010. Calculation of heat loss from subsea pipeline.
 • Show author(s) 2010. An Experimental Study of the Influence of Major Damage of Flame Gap Surfaces in Flameproof Apparatus on the Ability of the Gaps to Prevent Gas Explosion Transmission.
 • Show author(s) 2010. An Experimental Investigation of the Influence of Mechanical Damage, Rust and Dust on the Ability of Flame Gaps to Prevent Gas Explosion Transmission.
 • Show author(s) 2009. Measurement of conductivity of intumescing materials.
 • Show author(s) 2009. Initial Flame Propagation in Flammable Gas Mixtures. Evaluation and development of current models in FLACS.
 • Show author(s) 2009. Experimental investigation of the optical measurement method for detecting dust and gas flames in a flame acceleration tube.
 • Show author(s) 2009. Experimental investigation of the imperdance measurement method for detecting dust and gas flames in a flame acceleration tube.
 • Show author(s) 2008. Evaluation of pool fire modelling in FLACS.
 • Show author(s) 2008. Area classification with FLACS - Zoning distance and flammable volume for the area classification.
 • Show author(s) 2007. Water deluge mitigation modelling using the CFD tool FLACS.
 • Show author(s) 2007. Electrostatic brush discharges as ignition source in hyperbaric oxygen chambers.
 • Show author(s) 2007. Analyse av utslipp og spredning klorgass ved bruk av FLUENT – en vurdering av modelloppbygning og beregning av spredning.
 • Show author(s) 2007. A Study of Chlorine Gas Modelling in Low Wind, Using the CFD Tool FLACS.
 • Show author(s) 2006. Performance evaluation of gas dispersion models - their applications and limitations.
 • Show author(s) 2005. Investigation of explosion properties of coal dust clouds in air, with a view to numerical modelling of dust explosion development (DESC-code).
 • Show author(s) 2005. Investigation of explosion properties of aluminium and silicon dust clouds in air, with a view to numerical modelling of dust explosion cevelopment (DESC-code).
 • Show author(s) 2004. Simulation and modelling of water spray in the 3D explosion simulation program FLACS.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2018. Investigation of instability and turbulence effects on gas explosions: experiments and modelling.
 • Show author(s) 2018. Dust Explosion Protection research: practical engineering perspectives.
 • Show author(s) 2014. Flame propagation in dust clouds.
 • Show author(s) 2013. Onset of smoldering and transition to flaming fire.
 • Show author(s) 2011. A study of selected problems related to accidental process fires.
 • Show author(s) 2010. Development, use, and validation of the CFD tool FLACS for hydrogen safety studies.
Poster
 • Show author(s) 2019. Chemical time scale based turbulent burning velocity model for CFD modelling of gas explosions.
 • Show author(s) 2018. Evaluation of Flame Propagation in Dust Clouds in 20-liter and 500-liter Spherical Vessels .
 • Show author(s) 2017. Experimental Determination of Premixed Hydrogen-Air Laminar Burning Velocities, and the Effect of Water Mist Introduction.
 • Show author(s) 2011. Optimal gas firefighting training objects.
 • Show author(s) 2011. Ignition of cotton by different heat flux scenarios.

More information in national current research information system (CRIStin)