Home
Bjørn Sandvik's picture

Bjørn Sandvik

Emeritus, Emeritus
 • E-mailbjorn.sandvik@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2003). Innføring i Finansteori. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2001). Investerings- og finansieringsteori. Universitetet i Oslo.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Nøytralitet av den norske utbytteskatten. Samfunnsøkonomen. 35-38.
 • Show author(s) (2022). Formueskatt med redusert skattegrunnlag for aksjer. Samfunnsøkonomen.
 • Show author(s) (2016). Formueskatt på unoterte foretak. Samfunnsøkonomen. 4-7.
 • Show author(s) (2010). Sensitivity Analysis of Risk Tolerance. Decision Analysis. 313-321.
 • Show author(s) (2004). Good jobs, bad jobs and redistribution. The Scandinavian Journal of Economics. 703-720.
 • Show author(s) (2000). Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
 • Show author(s) (2000). Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
Report
 • Show author(s) (2003). Good jobs, bad jobs and redistribution. 1022. 1022. .
 • Show author(s) (2003). Good jobs, bad jobs and redistribution. 4115. 4115. .
 • Show author(s) (2002). Good jobs, bad jobs and redistribution. FS IV 02-21. FS IV 02-21. .
 • Show author(s) (2001). Good jobs, bad jobs and redistribution. A40/2001. A40/2001. .
 • Show author(s) (1999). Competitive Equilibrium: Walras meets Darwin. 0699. 0699. .
 • Show author(s) (1994). Concave utility and demand. .
 • Show author(s) (1991). An extension of Deaton's characterization of optimal commodity taxes. 9. 9. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Finanskrisa, årsaker og ettervirkninger.
Academic lecture
 • Show author(s) (2004). Optimal taxation and normalisations.
 • Show author(s) (2004). Measuring health, a non-welfarist approach.
 • Show author(s) (2002). Good jobs, bad jobs and redistribution.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2011). En gratis lunsj for Norge. Samfunnsøkonomen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2010). Språkstrid og salmesang : vår nynorske salmeskatt.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Learning in Nepal Agriculture.
Masters thesis
 • Show author(s) (2019). Finansiell risikostyring. Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte?
 • Show author(s) (2017). Individa si tilpassing til pensjonssystemet. Masteroppgåve.
 • Show author(s) (2017). Individa si tilpassing til pensjonssystemet.
 • Show author(s) (2017). Gründere og Skatt.
Feature article
 • Show author(s) (2003). Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2017). Stortingsmeldinga om oljefondet. Samfunnsøkonomen. 30-33.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence