Home
Bjørn Sandvik's picture

Bjørn Sandvik

Associate Professor, Emeritus
 • E-mailBjorn.Sandvik@uib.no
 • Phone+47 458 89 078
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgate 14
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Textbook
 • 2003. Innføring i Finansteori. Fagbokforlaget.
 • 2001. Investerings- og finansieringsteori. Trykketjenesten, UiB.
Academic article
 • 2016. Formueskatt på unoterte foretak. Samfunnsøkonomen. 4-7.
 • 2010. Sensitivity Analysis of Risk Tolerance. Decision Analysis. 313-321.
 • 2004. Good jobs, bad jobs and redistribution. The Scandinavian Journal of Economics. 703-720.
 • 2000. Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
 • 2000. Competitive equilibrium: Walras meets Darwin. Optimization. 137-153.
Report
 • 2003. Good jobs, bad jobs and redistribution. 1022. 1022. .
 • 2003. Good jobs, bad jobs and redistribution. 4115. 4115. .
 • 2002. Good jobs, bad jobs and redistribution. FS IV 02-21. FS IV 02-21. .
 • 2001. Good jobs, bad jobs and redistribution. A40/2001. A40/2001. .
 • 1999. Competitive Equilibrium: Walras meets Darwin. 0699. 0699. .
 • 1994. Concave utility and demand. .
 • 1991. An extension of Deaton's characterization of optimal commodity taxes. 9. 9. .
Popular scientific lecture
 • 2011. Finanskrisa, årsaker og ettervirkninger.
Academic lecture
 • 2004. Optimal taxation and normalisations.
 • 2004. Measuring health, a non-welfarist approach.
 • 2002. Good jobs, bad jobs and redistribution.
Reader opinion piece
 • 2011. En gratis lunsj for Norge. Samfunnsøkonomen.
Academic monograph
 • 2010. Språkstrid og salmesang : vår nynorske salmeskatt.
Thesis at a second degree level
 • 2004. Learning in Nepal Agriculture.
Masters thesis
 • 2019. Finansiell risikostyring. Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte?
 • 2017. Individa si tilpassing til pensjonssystemet. Masteroppgåve.
 • 2017. Individa si tilpassing til pensjonssystemet.
 • 2017. Gründere og Skatt.
Feature article
 • 2003. Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende.
Article in business/trade/industry journal
 • 2017. Stortingsmeldinga om oljefondet. Samfunnsøkonomen. 30-33.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence