Home
Bjørn Wormnes's picture

Bjørn Wormnes

Emeritus
 • E-mailbjorn.wormnes@uib.no
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2019). Perceived agency as a salient matter in learning self-hypnosis for exam anxiety. Journal of psychotherapy integration. 400-411.
 • Show author(s) (2013). Does self-hypnosis add to the effectiveness of a cognitive-behavioral intervention against test anxiety? Nordic Psychology. 224-241.
 • Show author(s) (2009). Making exams a manageable task. Nordic Psychology. 26-41.
 • Show author(s) (2008). Placeborespons kan forstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3638-3642.
 • Show author(s) (2006). Mestring av prestasjons-og eksamensangst: forståelse og behandlingsmetoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 574-581.
 • Show author(s) (2005). Rom for reorientering. En veiledning fra en kandidats perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1104-1112.
 • Show author(s) (2003). Hypnose som hjelpemiddel i hypnose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 489-493.
 • Show author(s) (2003). Attentional and physiological characteristics of patients with dental anxiety. Journal of Anxiety Disorders. 75-87.
 • Show author(s) (2001). Psykologiske faktorer ved kronisk smerte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 299-309.
 • Show author(s) (1999). Hypnose og placebo-effekten - er der noen sammenheng? Impuls : Tidsskrift for psykologi. 24-28.
 • Show author(s) (1998). Ta vare på de viktige øyeblikkene i behandlingssituasjonen. Den norske tannlegeforenings tidende. 262-265.
 • Show author(s) (1998). Hypnose ved somatisk sykdom. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 131-135.
 • Show author(s) (1997). Validation of the Dental Fear Scale and the Dental Belief Survey on a Norwegian sample. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 160-164.
 • Show author(s) (1997). Hypnosis in integrated treatment of dental fear. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.
 • Show author(s) (1996). Prinsipper for behandling av odontofobe pasienter ved Senter for odontofobi. Den norske tannlegeforenings tidende. 544-548.
 • Show author(s) (1996). Frykt for tannbehandling: Utbredelse, etiologi og behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 785-793.
 • Show author(s) (1995). Motparadoks i familieterapi. Erfaringer etter systematisk utprøving. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1032-1039.
 • Show author(s) (1994). Hypnose under fødsel. Jordmorbladet. 5-8.
 • Show author(s) (1991). Relasjonens betydning i hypnosebehandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 292-298.
Report
 • Show author(s) (2006). Making exams a managable task. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2012). Psykologiske metoder som bedrer prestasjonen i topp-idret.
 • Show author(s) (2011). Stress og stressmestring. Metoder og nytte.
 • Show author(s) (2011). PSYKOLOGISK BEHANDLING VED THYROIDEA.
 • Show author(s) (2011). Myndiggjøring /Empowerment.
 • Show author(s) (2010). Mestring av prestasjonsangst i viktige konkurranser.
 • Show author(s) (2010). Hvordan mestre alvorlig sykdom. Mestingsmekansimer og evne til stressredusering.
 • Show author(s) (2010). Hvordan håntere stress ved oppretting av nye dataststemer.
 • Show author(s) (2010). Bruk av myndiggjøring for mestring og selvtillit.
 • Show author(s) (2010). Bruk av hypnose i klinisk arbeid.
 • Show author(s) (2010). Best når det gjelder.
 • Show author(s) (2008). Med fokus på arbeidsoppgavene. Hvordan være best når det gjelder.
 • Show author(s) (2008). Bevisstgjøring og holdningsutvikling. Mental trening - mestring av prestasjonspress og mestringstro.
 • Show author(s) (2005). Vansker i veiledning.
 • Show author(s) (2005). The importance of the relationship in hypnosis treatment.
 • Show author(s) (2005). Stressmestring for trenere av eliteutøvere.
 • Show author(s) (2005). Ressurser hos den veiledete.
 • Show author(s) (2005). Reflekterende team i veiledning.
 • Show author(s) (2005). Motivasjon og mestring.
 • Show author(s) (2005). Metoder i Veiledning.
 • Show author(s) (2005). Mental trening og prestasjoner.
 • Show author(s) (2005). Kognitive faktorers innflytelse på sykdom og sykdomsopplevelse.
 • Show author(s) (2005). Empati i møtet med pasienter i almennpraksis.
 • Show author(s) (2005). Betydningen av å ha en helhetlig model og en multifaglig teamsamarbeid i arbeidet med topp-idretssutøvere.
 • Show author(s) (2000). Psykologisk behandling av alvorlig somatisk syke pasienter.
 • Show author(s) (2000). Hypnose og smertereduksjon.
 • Show author(s) (1998). Ta vare på de viktige øyeblikkene i behandlingssituasjonen.
Academic lecture
 • Show author(s) (2012). Placebo effekten i god behandling.
 • Show author(s) (2012). Kartlegging av ressurser i klinisk bruk av hypnose.
 • Show author(s) (2012). Kartlegging av ressurser i hypnosebehandling.
 • Show author(s) (2012). Hypnose i behandling av barn og ungdom.
 • Show author(s) (2011). Psykologiske faktorer som bedrer prestasjoner.
 • Show author(s) (2011). Motivasjon og mestring. Hvordan oppdage og forsterke egne ressurser.
 • Show author(s) (2011). Motivasjon og mestrin av operative oppdrag.
 • Show author(s) (2011). Hypnose i klinisk arbeid.
 • Show author(s) (2011). Diagostisering av ressurser i hypnosebehandling.
 • Show author(s) (2011). Diagnostiserin av ressurser i miljøterapeutisk arbeid.
 • Show author(s) (2010). Testing interventions against test anxiety.
 • Show author(s) (2010). Praktisk klinisk bruk av hypnose i psykoterapeutisk arbeid med voksne og barn.
 • Show author(s) (2010). Målsetnings arbeide og prestasjoner i operativt arbeide.
 • Show author(s) (2010). Kartlegging av ressurser i klinisk arbeid med hypnose.
 • Show author(s) (2009). Stressmestring og empowerment.
 • Show author(s) (2009). Stressmestring.
 • Show author(s) (2009). Myndiggjørin.
 • Show author(s) (2009). Hypnose som hjelpemiddel i ALS behandling.
 • Show author(s) (2009). Hypnose i psykologisk arbeid.
 • Show author(s) (2009). Hypnose i klinisk behandling.
 • Show author(s) (2008). Veiledningsprosessen.
 • Show author(s) (2008). Veiledning av vanskelige kandidater.
 • Show author(s) (2008). Ressursorientering i veiledning.
 • Show author(s) (2008). Operativ psykologi. Myndiggjøring, mestringstro og stressmestring.
 • Show author(s) (2008). Myndiggjøring og stressmestring i operative oppdrag.
 • Show author(s) (2008). Motivasjon og mestring i operative arbeidsoppgaver.
 • Show author(s) (2008). Konsultasjon og samarbeid. Metoder og muligheter.
 • Show author(s) (2008). Egnethetsvurdering i veiledning.
 • Show author(s) (2007). Veiledningskontrakten.
 • Show author(s) (2007). Nevrovitenskap og psykoterapi.
 • Show author(s) (2006). Konsentrasjonsevne og fokus betydning for prestasjoner i store konkurranser.
 • Show author(s) (2006). Coping with performance anxiety.
 • Show author(s) (2005). utvikling av og opåtrening i veiledningsmetoder.
 • Show author(s) (2005). Placebovirkninger og meningsrespons i sykdomsbehandling.
 • Show author(s) (2005). Placebo-og nocebovirkninger i almenpraksis.
 • Show author(s) (2005). Hypnose i psykoterapeutisk behandlingsarbeide.
 • Show author(s) (2005). Bearbeiding av prestasjons-og eksamensangst.
 • Show author(s) (2003). Veiledning og veiledningsmetoder.
 • Show author(s) (2003). Samarbeidsvansker i veiledningsprosessen.
 • Show author(s) (2003). Samarbeidsproblemer i veiledningsprosessen. Når kandidatens innsats ikke holder mål.
 • Show author(s) (2003). Psykologiske mestringsmetoder og livskvalitet.
 • Show author(s) (2003). Prosessen i veiledning.
 • Show author(s) (2003). Prosess og metoder i veiledningsforholdet.
 • Show author(s) (2003). Når kandidaten ønsker terapeutisk behandling av veileder.
 • Show author(s) (2003). Kommunikasjon i behandling med alvorlig syke.
 • Show author(s) (2003). Hypnosis in palliative treatment.
 • Show author(s) (2003). Evidensbasert hypnosebehandling. Dokumentasjon på behandlingseffekt.
 • Show author(s) (2003). Evidensbasert bruk av hypnose i psykoterapeutisk behandling. Metoder og nytteverdi.
 • Show author(s) (2003). Avslutning av veiledningsforhold.
 • Show author(s) (2002). Veiledningsrelasjonen.
 • Show author(s) (2002). Veiledningsprosessen. Hva er gode og dårlige prosessferdigheter.
 • Show author(s) (2002). Veiledning som klinisk videreutdanning.
 • Show author(s) (2002). Veiledning på veiledning - prosessen.
 • Show author(s) (2002). Veiledning og veiledningsmetoder.
 • Show author(s) (2002). Veiledning i forhold til teoretisk ståsted.
 • Show author(s) (2002). Stress og utbrenthet.
 • Show author(s) (2002). Nærhet og distanse i behandlingsarbeidet med ungdom.
 • Show author(s) (2002). Hypnosis in ALS treatment.
 • Show author(s) (2002). Hypnose og psykoterapi.
 • Show author(s) (2002). Empowerment. Resources in Als treatment.
 • Show author(s) (2002). Betydningen av langvarige relasjoner som del i sosialt arbeid.
 • Show author(s) (2001). The essence of understanding and respect in psychotherapeutic work.
 • Show author(s) (2001). Mental innstilling og prestasjoner.
 • Show author(s) (2001). "Veiledning og veiledningsmetoder".
 • Show author(s) (2001). "Veiledning og veiledningsmetoder".
 • Show author(s) (2001). "Mestring av stress ved kronisk sykdom".
 • Show author(s) (2001). "Kommunikasjon og psykologisk arbeid med alvorlig syke pasienter".
 • Show author(s) (2001). "Hypnose og smertelindring".
 • Show author(s) (2000). Veiledning og veiledningsmetoder.
 • Show author(s) (2000). Veiledning og veiledningsmetoder.
 • Show author(s) (2000). Stressmestringsmetoder.
 • Show author(s) (2000). Stress og stressmestringsmetoder ved topp-prestasjoner.
 • Show author(s) (2000). Relasjonsfaktorer i co-terapi.
 • Show author(s) (2000). Psykologisk behandling av alvorlig somatisk syke pasienter.
 • Show author(s) (2000). Oppbyggingen av en god veiledningsrelasjon.
 • Show author(s) (2000). Forhindring av utbrenthet: Stressmestring og løsningsfokusering i arbeidet med ALS pasienter.
 • Show author(s) (2000). Bruk av psykodynamisk teori i miljøterapeutisk arbeide.
 • Show author(s) (2000). Bruk av psykodiagnostikk i psykologisk behandling.
 • Show author(s) (2000). Bruk av mental trening i konkurranseidretter.
 • Show author(s) (1999). Hypnosis and the placebo effect.
 • Show author(s) (1995). Hypnosis in working with performance anxiety and peak performance.
 • Show author(s) (1995). Hypnosis in integrated treatment of dental fear.
 • Show author(s) (1995). Fear of dental treatment: When exposure therapy is not enough.
Book review
 • Show author(s) (2007). Bokomtale: J. Eid & B.H. Johnsen (Red) "Operativ Psykologi". Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 62-63.
 • Show author(s) (2002). Dattilio & Bevilacqua. Comparative treatments for relationship dysfunction. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 136. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 136.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2015). Motivasjon og mestring. Utvikling av egne og andres ressurser. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2013). Behandling som virker. Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2005). Motivasjon og mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (1998). Hypnosens hemmeligheter: i teori og praksis. Sigma.
 • Show author(s) (1998). Hypnosens hemmeligheter i teori og praksis. Sigma.
 • Show author(s) (1998). Hypnosens hemmelighet: Teori og praksis. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1996). Når muskler ikke er nok. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1992). Hypnos i teori, metodik og terapi. Natur och Kultur, Stockholm.
Compendium
 • Show author(s) (2007). Psykologisk behandling av ALS-pasienter.
 • Show author(s) (1998). Psykologiske faktorer i smertebehandling.
 • Show author(s) (1997). Utviklingsfaser etter drap. Intervju med en drapsdømt.
 • Show author(s) (1995). Mestring av angst gjennom systematisk eksponeringstrening.
 • Show author(s) (1995). Hypnosis in Norway. History and present role. Upublisert manus.
 • Show author(s) (1995). Bruk av hypnose ved prestasjonsangst og arbeide med topp-prestasjoner. (Upuplisert manus).
 • Show author(s) (1994). Motparadoksmodellen. Erfaringer etter systematisk utprøving.
 • Show author(s) (1994). Differences between enmeshment and extremely close families.
 • Show author(s) (1994). Differences between enmeshment and extremely close failies.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2006). Prestasjonsangst, ferdigheter og kompetansefølelse. Helsenytt for alle. 16-18.
 • Show author(s) (1998). Smerte og smertebehandling. Helsenytt for alle. 14-16.
 • Show author(s) (1992). Taushet og distanse i familier med alkoholproblemer. Rus som faktor i barns utvikling. Temahefte.. 13-18.
 • Show author(s) (1991). Gruppebilde - 2 kvinner møter 6 menn. Gruppebehandling av separerte/skilte menn. Fokus på familien. 245-251.
Feature article
 • Show author(s) (2009). Placeboeffekten. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Bokomtale: Multiple identities and false memories - A sociocognitive perspective. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 466-467.
 • Show author(s) (1994). Prestasjoner og mental trening. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2012). Bruk hypnose mer.
 • Show author(s) (2011). Placebo i klinisk behandling.
 • Show author(s) (2009). Prestasjonsangst.
 • Show author(s) (2009). Placebo.
 • Show author(s) (2007). Placeboeffekten i sykdomsbehandling.
 • Show author(s) (2007). Edderkoppfobi.
 • Show author(s) (2007). Bruk av ritualer for å bedre prestasjoner.
 • Show author(s) (2007). Betydningen av placeboeffekten for behandling.
 • Show author(s) (2006). Sykdom under OL.
 • Show author(s) (2006). Prestasjonsangst og mental styrke.
 • Show author(s) (2006). Prestasjonsangst i Næringslivet.
 • Show author(s) (2006). Prestasjons angst og eksamensangst.
 • Show author(s) (2006). Mestring av eksamenesangst.
 • Show author(s) (2006). Hypnose ved fødsler i medisinsk behandling.
 • Show author(s) (2006). Hypnose.
 • Show author(s) (2006). Eksamensmestring.
 • Show author(s) (2006). Eksamen og mestring av eksamensnerver.
 • Show author(s) (2005). Motivasjon og mestring.
 • Show author(s) (2005). Mestring av eksamensangst.
 • Show author(s) (2005). Mental styrke og prestasjoner.
 • Show author(s) (2005). Mental styrke ingen naturtilstand.
 • Show author(s) (2005). Mental styrke ingen naturtilstand.
 • Show author(s) (2005). Hypnose mot eksamensangst.
 • Show author(s) (2003). Prestasjoner og prestasjonsproblemer.
Programme participation
 • Show author(s) (2011). Placebo i klinisk behandling.
 • Show author(s) (2010). Habits and bad habits.
 • Show author(s) (2008). Bearbeiding av prestasjonsangst. Studenters eksamensangst.
 • Show author(s) (2005). Mestring av eksamensangst.
 • Show author(s) (2005). Mestring av eksamensangst.
 • Show author(s) (1998). Hypnose og muligheter.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2003). Psykologisk behandling av ALS pasienter.
 • Show author(s) (2003). Kommunikasjon og dialog. Samtalen med ALS pasienter. (Under trykking).
 • Show author(s) (2003). Bruk av indre forestillingsbilder ved somatisk sykdom. 11 pages.
 • Show author(s) (2003). Bruk av hypnose og indre forestillingsbilder ved somatisk sykdom. 10 pages.
 • Show author(s) (2000). Psykologisk behandling av ALS pasienter. 3 pages.
 • Show author(s) (1998). Hypnosis in Norway. 11 pages.
 • Show author(s) (1998). Hypnose i Norge. 16 pages.
 • Show author(s) (1998). Hypnose i Norge. 16 pages.
 • Show author(s) (1996). Hypnosis in Norway.
Poster
 • Show author(s) (2002). Empowerment. Hypnosis in ALS treatment - enhancing psychological resources.
Digital learning tools
 • Show author(s) (2007). Mestring av prestasjonsangst.
Multimedia product
 • Show author(s) (2008). Gjøre eksamen en gjennomførbar oppgave.
Academic literature review
 • Show author(s) (2009). Mestring av prestasjonsangst. Psykologisk tidsskrift. 15-17.
 • Show author(s) (2008). Placebo respons kan förstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3538-3642.
Interview Journal
 • Show author(s) (2009). Betydningen av placebo i behandlingsarbeid. Bedre helse.

More information in national current research information system (CRIStin)