Home
Bjørnar Borvik's picture

Bjørnar Borvik

Professor
 • E-mailBjornar.Borvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 80+47 402 80 030
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  717
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2011. Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. 575-595.
 • 2006. Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. 600-612.
 • 2005. Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 159-173.
 • 2004. Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. 72-98.
 • 2004. Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-271.
 • 2003. Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 70-78.
 • 2003. Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 128-133.
 • 2003. EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 246-307.
 • 2003. Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 197-212.
 • 2002. Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. 632-636.
Report
 • 2019. NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. .
 • 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • 2008. Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. .
Popular scientific lecture
 • 2009. Personvern og ytringsfridom.
 • 2007. Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar.
Academic lecture
 • 2016. The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control.
 • 2016. Freedom of expression and protection against hate speech in Norway.
 • 2014. Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?
 • 2014. How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression].
 • 2013. The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights.
 • 2013. Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights.
 • 2012. Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser.
 • 2009. Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?
 • 2008. Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving.
 • 2006. Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen.
 • 2006. Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser.
 • 2003. Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt).
 • 2003. Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten.
 • 2003. Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.
Editorial
 • 2010. Privatlivets fred og ærekrenkingsretten. Lov og Rett. 449-450.
 • 2008. Privatlivets fred i fjøresteinane. Lov og Rett. 449-450.
 • 2007. Personvernet, grunnlova og domstolane. Lov og Rett. 257-258.
 • 2004. Bindande forarbeid til grunnlova § 100? Lov og Rett. 513-514.
Reader opinion piece
 • 2001. Ytringsfridom og injurievern. Bergens Tidende. 24-24.
Book review
 • 2005. Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 379-393.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2004. Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • 2011. Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
 • 2004. The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation.
Masters thesis
 • 2001. Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8.
Popular scientific article
 • 2016. Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar. Vox publica.
Feature article
 • 2014. Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge]. Bergens Tidende.
 • 2013. Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig. Ytring : NRK.
 • 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • 2011. Solid dom, men for høg erstatningssum. Dag og Tid. 1 pages.
 • 2008. For svake argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2008. Flere kan bli krenket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • 2008. Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
Interview
 • 2017. Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.
 • 2016. Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter.
 • 2015. Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.
 • 2015. Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer].
 • 2013. Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • 2013. Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • 2013. Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet.
 • 2011. Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten.
 • 2010. Ja til forfatter-kodeks.
 • 2010. Foreldre kan straffes for barns mobbing.
 • 2009. Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane).
 • 2009. Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame).
 • 2009. Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame).
 • 2008. Mener privatlivets fred er styrket.
 • 2008. Mener dommerne bommet.
 • 2008. Mener DN stempler Fredly.
 • 2008. Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert.
 • 2008. Får kjeft for ny injurielov.
 • 2008. Dagbladet krever frifinnelse.
Programme participation
 • 2014. Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter? 15 pages.
 • 2013. Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. 15 pages.
 • 2005. Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. 9 pages.
 • 2004. Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. 13 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor of Law (part time), University of Stavanger Business School (from 23 August 2018 to present)

Professor of Law, Faculty of Law, University of Bergen (from 24 April 2018 to present)

Director, Norwegian China Law Centre at the Faculty of Law, University of Bergen (from 1 August 2017 to present)

Vice Chairman, Personvernnemnda [Privacy Appeals Board] (appointed by the Norwegian Parliament, from 1 January 2017 to present)