Home
Bjørnar Borvik's picture

Bjørnar Borvik

Professor
 • E-mailbjornar.borvik@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 80+47 402 80 030
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Room 
  717
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Kommentarer til lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven). Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2011). Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. 575-595.
 • Show author(s) (2006). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. 600-612.
 • Show author(s) (2005). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 159-173.
 • Show author(s) (2004). Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. 72-98.
 • Show author(s) (2004). Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-271.
 • Show author(s) (2003). Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 70-78.
 • Show author(s) (2003). Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 128-133.
 • Show author(s) (2003). EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 246-307.
 • Show author(s) (2003). Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 197-212.
 • Show author(s) (2002). Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. 632-636.
Report
 • Show author(s) (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. .
 • Show author(s) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Show author(s) (2008). Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2009). Personvern og ytringsfridom.
 • Show author(s) (2007). Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar.
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control.
 • Show author(s) (2016). Freedom of expression and protection against hate speech in Norway.
 • Show author(s) (2014). Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?
 • Show author(s) (2014). How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression].
 • Show author(s) (2013). The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights.
 • Show author(s) (2013). Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights.
 • Show author(s) (2012). Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser.
 • Show author(s) (2009). Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?
 • Show author(s) (2008). Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving.
 • Show author(s) (2006). Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen.
 • Show author(s) (2006). Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser.
 • Show author(s) (2003). Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt).
 • Show author(s) (2003). Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten.
 • Show author(s) (2003). Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.
Editorial
 • Show author(s) (2010). Privatlivets fred og ærekrenkingsretten. Lov og Rett. 449-450.
 • Show author(s) (2008). Privatlivets fred i fjøresteinane. Lov og Rett. 449-450.
 • Show author(s) (2007). Personvernet, grunnlova og domstolane. Lov og Rett. 257-258.
 • Show author(s) (2004). Bindande forarbeid til grunnlova § 100? Lov og Rett. 513-514.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2001). Ytringsfridom og injurievern. Bergens Tidende. 24-24.
Book review
 • Show author(s) (2022). Velskrevet og engasjerende om ytringsfrihet. Norsk Medietidsskrift. 4 pages.
 • Show author(s) (2005). Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 379-393.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2004). Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2011). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
 • Show author(s) (2004). The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation.
Masters thesis
 • Show author(s) (2001). Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2016). Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar. Vox publica.
Feature article
 • Show author(s) (2014). Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge]. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2013). Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig. Ytring : NRK.
 • Show author(s) (2012). Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • Show author(s) (2011). Solid dom, men for høg erstatningssum. Dag og Tid. 1 pages.
 • Show author(s) (2008). For svake argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2008). Flere kan bli krenket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2008). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
Interview
 • Show author(s) (2017). Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.
 • Show author(s) (2016). Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter.
 • Show author(s) (2015). Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.
 • Show author(s) (2015). Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer].
 • Show author(s) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Show author(s) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Show author(s) (2013). Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet.
 • Show author(s) (2011). Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten.
 • Show author(s) (2010). Ja til forfatter-kodeks.
 • Show author(s) (2010). Foreldre kan straffes for barns mobbing.
 • Show author(s) (2009). Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane).
 • Show author(s) (2009). Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame).
 • Show author(s) (2009). Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame).
 • Show author(s) (2008). Mener privatlivets fred er styrket.
 • Show author(s) (2008). Mener dommerne bommet.
 • Show author(s) (2008). Mener DN stempler Fredly.
 • Show author(s) (2008). Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert.
 • Show author(s) (2008). Får kjeft for ny injurielov.
 • Show author(s) (2008). Dagbladet krever frifinnelse.
Programme participation
 • Show author(s) (2014). Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). § 100. 22 pages.
 • Show author(s) (2019). Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter? 15 pages.
 • Show author(s) (2013). Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. 15 pages.
 • Show author(s) (2005). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. 9 pages.
 • Show author(s) (2004). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. 13 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Professor of Law (part time), University of Stavanger Business School (from 23 August 2018 to present)

Professor of Law, Faculty of Law, University of Bergen (from 24 April 2018 to present)

Director, Norwegian China Law Centre at the Faculty of Law, University of Bergen (from 1 August 2017 to present)

Vice Chairman, Personvernnemnda [Privacy Appeals Board] (appointed by the Norwegian Parliament, from 1 January 2017 to present)