Home
Bjørnar Mortensen Vik's picture
 • E-mailBjornar.M.Vik@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2010). Mentalhygiene og barnepsykologi. Vitenskapeliggjøringen av barneoppdragelsen i Norge 1910 – 1950. Historisk Tidsskrift (Norge). 45-69.
 • Show author(s) (2010). Konfusjon og konstruksjon. Avsluttende bemerkninger til Espen Schaanning. Agora. 287-293.
 • Show author(s) (2009). Espen Schaannings Foucault. Idéhistoriske intervensjoner i den norske Foucault-resepsjonen. Agora. 136-161.
Report
 • Show author(s) (2008). Geo Celtic : en rapport om bygging og utrusting av et seismikkskip på Bergen yards/BMV. 1. 1. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2011). Psychology Translated. Dominant Psychological Conceptions in Norwegian Child Rearing Literature, 1945 - 1960.
 • Show author(s) (2011). Psychology Translated. Dominant Psychological Conceptions in Norwegian Child Rearing Literature, 1945 - 1960.
 • Show author(s) (2011). Morsberøvelse og tilknytning, 1960 – 1975. Hvem har ansvaret for barnas mentale velvære?
 • Show author(s) (2011). Herbert Spencer: Essays on Education and Kindred Subjects. 1861.
 • Show author(s) (2011). Dominerende psykologiske forestillinger i norsk oppdragelseslitteratur 1945 - 1960.
 • Show author(s) (2010). Kunnskap om barneoppdragelse i Norge, England og Frankrike 1945 - 1975.
 • Show author(s) (2010). Knowledge on Child Rearing, Norway, England and France 1945 - 1975.
 • Show author(s) (2010). Begreper og metaforer i vitenskapshistorien. Den franske epistemologien og Paul Ricoeur.
 • Show author(s) (2009). Knowledge in Welfare Politics. Ideas and Problems in Political Processes.
 • Show author(s) (2009). Fernand Braudels historievitenskap. En undersøkelse av Braudels historieteori, kontraster til historismen og marxismen.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Luhmann og magt. Unge Pædagoger.
Masters thesis
 • Show author(s) (2008). Mellom vitenskap og tradisjon. Kunnskap om barneoppdragelse og familie i Norge 1890 - 1950.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2014). For barna og samfunnet. Psykologi, barneoppdragelse og sosialpolitikk i Norge, ca. 1900 - 1975.
Interview
 • Show author(s) (2009). Ikke bare en 68-er.
Introduction
 • Show author(s) (2010). Indledning. 9-13.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2013). For en ikke-instrumentell bruk av historien. Slagmark. 127-145.

More information in national current research information system (CRIStin)