Home
Bjarte Furnes's picture
Photo:
Fredrik Solli Wandem, SpedAims

Bjarte Furnes

Associate Professor
 • E-mailBjarte.Furnes@uib.no
 • Phone+47 55 58 68 74
 • Visitor Address
  Christies gate 12
  5015 Bergen
  Room 
  rom 472, tlf 55586874
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). The stability and developmental interplay of word reading and spelling: a cross-linguistic longitudinal study from kindergarten to grade 4. Reading and writing.
 • Show author(s) (2023). Predicting Later Spelling from Kindergarten Spelling in U.S., Australian, and Swedish Children. Scientific Studies of Reading. 428-442.
 • Show author(s) (2019). Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2. Scientific Studies of Reading. 1-17.
 • Show author(s) (2019). Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School? Scientific Studies of Reading.
 • Show author(s) (2018). Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde. Psyke & Logos. 10-26.
 • Show author(s) (2016). The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media? Computers in Human Behavior. 301-309.
 • Show author(s) (2015). Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia. Dyslexia. 273-284.
 • Show author(s) (2015). Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education. 48-63.
 • Show author(s) (2014). The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition? Emotion Review. 187-193.
 • Show author(s) (2011). Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual Differences. 85-95.
 • Show author(s) (2010). Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children. Dyslexia. 119-142.
 • Show author(s) (2009). Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading. 275-292.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Risiko for lese- og skrivevansker – hva viser forskningen og hva bør vi gjøre?
 • Show author(s) (2023). Barn og unge i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker – hva er hensiktsmessige tiltak?
 • Show author(s) (2022). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Show author(s) (2021). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Show author(s) (2019). Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker? .
 • Show author(s) (2017). Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning.
 • Show author(s) (2015). Digital lesing - hva vet vi?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Digital lesing - hva vet vi?
 • Show author(s) (2011). "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). The stability and developmental interplay of word reading and spelling: A cross-linguistic longitudinal study following U.S. and Swedish children from kindergarten to grade 4.
 • Show author(s) (2022). Stabilitet og sammenheng mellom lesing og skriving på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk: En longitudinell studie fra førskolealder til 4. trinn.
 • Show author(s) (2019). Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2.
 • Show author(s) (2019). En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn .
 • Show author(s) (2017). Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom.
 • Show author(s) (2015). Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective.
 • Show author(s) (2014). Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling.
 • Show author(s) (2013). Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2.
 • Show author(s) (2012). The relationship between reading skills and three facets of metacognition.
 • Show author(s) (2012). Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices.
 • Show author(s) (2011). Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk.
 • Show author(s) (2008). Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison.
 • Show author(s) (2008). Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison.
 • Show author(s) (2007). Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2016). Metakognisjon er et viktig forskningsfelt. språkløyper.
 • Show author(s) (2016). Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen. språkløyper.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.
Masters thesis
 • Show author(s) (2005). PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2010). Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison.
Interview
 • Show author(s) (2023). Norske forskere med ny antologi: — For å sikre spesialpedagogikkens fremtid, er det nødvendig å bevare historien.
 • Show author(s) (2023). Daniel har dysleksi: – Ein lærar kalla meg dum framfor heile klassa.
 • Show author(s) (2019). Lytte er det nye lese.
 • Show author(s) (2016). Når elever blir pedagoger.
 • Show author(s) (2007). Arv betyr mest for lesing og skriving.
Programme management
 • Show author(s) (2023). Podkast: Spesialpedagogisk spørretime #1.
 • Show author(s) (2022). Podkast: Hva betyr det egentlig at noe er forskningsbasert?
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Forskning på dysleksi - historiske utviklingslinjer. 29 pages.
 • Show author(s) (2022). Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. 18 pages.
 • Show author(s) (2022). Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder: En retrospektiv studie. 20 pages.
 • Show author(s) (2022). "Mer enn bare fine ord?" Pedagogen, psykologen og sosiologen drøfter moteord i skolen. 22 pages.
 • Show author(s) (2020). Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen. 25 pages.
 • Show author(s) (2020). Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. 22 pages.
 • Show author(s) (2020). Læringsstrategier og metakognisjon. 28 pages.
 • Show author(s) (2020). Individuelle opplæringsplaner i skolen. 18 pages.
 • Show author(s) (2018). Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen.
 • Show author(s) (2016). Digital lesing - hva vet vi? 20 pages.
 • Show author(s) (2014). Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Læringsstrategier og metakognisjon. 27 pages.
Poster
 • Show author(s) (2018). Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .
 • Show author(s) (2008). Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children.
Chapter
 • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk - i fortid, nåtid og fremtid. 15-24. In:
  • Show author(s) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)