Home
Camilla Bjørke's picture
Photo:
Bård Halvorsen
 • E-mailCamilla.Bjorke@uib.no
 • Phone+47 55 58 30 53
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) 2008. Lieber Deutsch 2 Nettressurser. Gyldendal.
 • Show author(s) 2008. Lieber Deutsch 1 Nettressurser. Gyldendal.
 • Show author(s) 2008. Einfach Deutsch 2 Nettressurser. Gyldendal.
 • Show author(s) 2008. Einfach Deutsch 1 Nettressurser. Gyldendal.
 • Show author(s) 2007. Lieber Deutsch 2, CD 1-3. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) 2007. Lieber Deutsch 2 : tekstbok. Gyldendal.
 • Show author(s) 2007. Lieber Deutsch 2 : lærerveiledning. Gyldendal.
 • Show author(s) 2007. Einfach Deutsch 2, CD 1-4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) 2007. Einfach Deutsch 2 : tekstbok. Gyldendal.
 • Show author(s) 2007. Einfach Deutsch 2 : lærerveiledning. Gyldendal.
 • Show author(s) 2006. Lieber Deutsch 1, tekstbok. Gyldendal.
 • Show author(s) 2006. Lieber Deutsch 1, CD 1-4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) 2006. Lieber Deutsch 1 Lærerveiledning. Gyldendal Undervisning.
 • Show author(s) 2006. Einfach Deutsch 1, tekstbok. Gyldendal.
 • Show author(s) 2006. Einfach Deutsch 1, Lærerveiledning. Gyldendal Undervisning.
 • Show author(s) 2006. Einfach Deutsch 1, CD 1-3. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic article
 • Show author(s) 2018. Tidligere språkstart - et springbrett for en helhetstenking rundt språk og læring. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi. 36-64.
 • Show author(s) 2014. Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis? Acta Didactica Norge. 19 pages.
 • Show author(s) 2002. I opphavet var ordet...Ei evaluering av ordtreningsprogrammet VocIT. Acta Didactica Norge. 11-28.
 • Show author(s) 2002. Am Anfang war das Wort… Teil 2. Språk og språkundervisning. 44-48.
 • Show author(s) 2002. Am Anfang war das Wort… Teil 1 . Språk og språkundervisning. 18-21.
 • Show author(s) 1998. LernNetz - eit internettbasert læremiddel. Språk og språkundervisning. 20-21.
 • Show author(s) 1997. internet@im.landeskundeunterricht.no. Språk og språkundervisning. 35-37.
 • Show author(s) 1997. Internet: Einsatzmöglichkeit im Landeskundeunterricht? Språk og marked : working papers, reports. 3-8.
Lecture
 • Show author(s) 2020. Vurdering av studenttekst på norsk, nivå 3 (B2), og relevante framovermeldingar.
 • Show author(s) 2019. Tenn språkgnisten! Etymologi som didaktisk verktøy.
 • Show author(s) 2019. FoU-gruppa Språkdidaktikk - kva, kvifor og korleis?
 • Show author(s) 2018. Moduler i lærerutdannelsen: Flerspråklighetsdidaktikk i tidlig fransk-, spansk- og tyskundervisning.
 • Show author(s) 2018. Book Presentation: Metacognition in Languange Learning and Teaching. .
 • Show author(s) 2016. Å lære å lære språk: utvikling av elevenes språklæringskompetanse i fremmedspråksundervisningen på trinn 8-13 .
 • Show author(s) 2016. Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Show author(s) 2016. Praktisk tilnærming til tyskundervisningen.
 • Show author(s) 2016. Hvordan trene elevenes metakognisjon? Lære å lære i fremmedspråkene.
 • Show author(s) 2015. Interkulturell kompetanse: praktiske eksempler på jobbing med kulturkunnskap i fremmedspråk.
 • Show author(s) 2015. Gode grep på god veiledning: formater på tilbakemelding til elever i språkfag.
 • Show author(s) 2015. Framandspråksdidaktikk: faglege utfordringar.
 • Show author(s) 2014. Presentasjon av "Fremmedspråksdidaktikk" (2014).
 • Show author(s) 2014. Linguistic diversity in the foreign language classroom.
 • Show author(s) 2014. Fremmedspråksdidaktikk - før og nå.
 • Show author(s) 2011. Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2011.
 • Show author(s) 2007. Strategien für den Spracherwerb von Deutschlernenden.
 • Show author(s) 2001. Deutsch als Tertärsprache im norwegischen Bildungssystem.
 • Show author(s) 2001. DaF-Nord. Ein Webportal für DaF-Lehrer. Inhalte, Strukturen, nationale und regionale Ebene: Norwegen.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Gunnar Staalesen i samtale med Camilla Bjørke.
 • Show author(s) 2019. Bokbad med Kim Leine - forfattermøte i skumringstimen på Halden Bibliotek.
 • Show author(s) 2018. "Skomakersønnen": Presentasjon og høytlesing.
 • Show author(s) 2016. Kristine Næss i samtale med Camilla Bjørke, HiØ.
 • Show author(s) 2012. Etterutdannerne ved NTNU og Høgskolen i Østfold: Oppsummering og erfaringer fra etterutdanningen i forsøk med fremmedspråk på 6.-7.trinn i perioden 2010-2012.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. LALEMUC - Language learning in the multilingual classroom - an application for Norway's Research Council 2021.
 • Show author(s) 2020. Reading skills among young Norwegian American heritage speakers in the early 1900s .
 • Show author(s) 2020. Multilingualism and foreign language teaching: A Study of Norwegian Textbooks in French, German and Spanish​ .
 • Show author(s) 2019. To which extent is 'the multilingual turn' present in text books for Young EFL Learners in Norway?
 • Show author(s) 2019. Metacognition in Language Learning and Teaching.
 • Show author(s) 2018. Which attitudes and approaches do teachers of Foreign Languages have regarding the development of a multilingual and intercultural identity for lower secondary school students?
 • Show author(s) 2018. Muligheder og udfordringer i sprogfag i norsk/dansk regi – set i et uddannelsespolitisk perspektiv.
 • Show author(s) 2018. Metakognisjon i språklæring og -undervisning.
 • Show author(s) 2018. Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få.
 • Show author(s) 2017. Tidlig start med fremmedspråk - en kilde til refleksjon rundt læring.
 • Show author(s) 2017. Early foreign language teaching: how can it contribute to in-depth learning?
 • Show author(s) 2017. Det var en gang i et klasserom... - om litteratur i begynneropplæringen i engelsk.
 • Show author(s) 2016. Tidlig språklæring og positive holdninger til flerspråklighet.
 • Show author(s) 2016. Språkdidaktikeren som rollemodell?
 • Show author(s) 2016. Fremmedspråk på barnetrinnet.
 • Show author(s) 2016. Conditions Concerning Research and Development of Early Language Learning and Plurilingualism in Norway.
 • Show author(s) 2016. "Jo tidligere vi begynner, jo flere språk lærer vi" - Elevenes refleksjoner rundt tidlig start med fransk, spansk og tysk.
 • Show author(s) 2015. Tidleg framandspråklæring: Korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt eigne språklæringsprosessar?
 • Show author(s) 2015. How does early language learning provide metacognitive awareness?
 • Show author(s) 2014. Fremmedspråk på barnetrinnet - muntlig kompetanse i et livslangt språklæringsperspektiv.
 • Show author(s) 2012. Muntlighet, skriftlighet og ulike læringsarenaer.
 • Show author(s) 2011. Ostern und Frühling.
 • Show author(s) 2011. Munnlegheit.
 • Show author(s) 2011. Lesing på framandspråk.
 • Show author(s) 2011. Lesing og lytting på eit framandspråk.
 • Show author(s) 2011. Digitale ressursar i framandspråksundervisninga.
 • Show author(s) 2010. Språklæringsteoretiske perspektiver.
 • Show author(s) 2006. Tysk tekst på nett - om hvordan mediet bidrar til en mer global lesetilnærming.
 • Show author(s) 2001. Det forsømte stebarn: vokabularinnlæring. Analyse av ordtreningsprogrammet VocIt.
 • Show author(s) 2001. Arbeidsformer gjennom nettbasert undervisning.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2020. Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2018. Metacognition in Language Learning and Teaching. Routledge.
 • Show author(s) 2018. Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) 2014. Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1994. Schaf - ein etymologisches Rätsel. Etymologische und wortgeschichtliche Studien zum Wortfeld Schaf im deutschen Sprachraum mit Einbeziehung der übrigen germanischen Sprachen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2005. Sauer er allrighte dyr. Dag og Tid. 1 pages.
Interview
 • Show author(s) 2019. Tidligere språkstart.
 • Show author(s) 2019. Jeg tenker på Varg Veum hver eneste dag.
 • Show author(s) 2019. Bokbad med Gunnar Staalesen, filmet av TV Østfold.
 • Show author(s) 2018. Tvillingbøker i språkfag.
 • Show author(s) 2018. Ny internasjonal bok om språkforskning.
 • Show author(s) 2018. Bloggen Sprut er lansert.
 • Show author(s) 2018. Arbeidsseminar i Cambridge.
 • Show author(s) 2017. Forsker i Cambridge.
 • Show author(s) 2017. Besøk fra Cambridge.
 • Show author(s) 2016. Samarbeid med Cambrigde.
 • Show author(s) 2015. Språkkonferanse for forskere.
 • Show author(s) 2015. Skole for språkforskere.
 • Show author(s) 2015. Forskergruppe til Cambrigde.
 • Show author(s) 2014. Ny bok om fremmedspråk.
 • Show author(s) 2012. Språklærere samlet i Halden.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Vokabular og ordinnlæring. 42 pages.
 • Show author(s) 2020. Vocabulary learning. 21 pages.
 • Show author(s) 2020. Muntlige ferdigheter. 20 pages.
 • Show author(s) 2020. Lesing i fremmedspråk. 22 pages.
 • Show author(s) 2020. Fremmedspråksdidaktikk før og nå. 15 pages.
 • Show author(s) 2018. Vocabulary Learning. 21 pages.
 • Show author(s) 2018. Muntlige ferdigheter. 17 pages.
 • Show author(s) 2018. Lesing i fremmedspråk. 20 pages.
 • Show author(s) 2018. Fremmedspråksdidaktikk før og nå. 15 pages.
 • Show author(s) 2014. Vokabular og ordinnlæring. 15 pages.
 • Show author(s) 2014. Muntlige ferdigheter i språkfagene. 13 pages.
 • Show author(s) 2014. Lesing i språkfagene. 14 pages.
 • Show author(s) 2014. Hva er fremmedspråksdidaktikk? 11 pages.
 • Show author(s) 2001. Nettbasert realiaundervisning i språkfaga - ein refleksjon omkring eigne erfaringar frå tyskfaget. 12 pages.
Abstract
 • Show author(s) 2015. Tidleg opplæring i spansk og tysk: korleis kan dette bidra til å auke metaspråkleg medvit rundt språklæriingsprosessar? NOLES, Språkperspektiver i læringskontekster. 79-80.
Poster
 • Show author(s) 2019. Is the ‘multilingual turn’ present in textbooks for Young EFL Learners in Norway? .
 • Show author(s) 2017. "Once upon a time in a classroom": Literature for young EFL-learners in Norway.
 • Show author(s) 2008. Språklæring og IKT (K2006).
 • Show author(s) 2008. Språklæring og IKT (K2006).
 • Show author(s) 2008. Språklæring og IKT (K2006).
 • Show author(s) 2007. Lesing av framandspråklege tekstar på Internett.
 • Show author(s) 2007. Digital kompetanse i tyskfaget.
 • Show author(s) 2007. Digital kompetanse i tyskfaget.
 • Show author(s) 2006. Eit eventyr er eit eventyr er eit eventyr.
 • Show author(s) 2006. Digital kompetanse - en utfordring for tyskfaget.
Digital learning tools
 • Show author(s) 2000. Landeskunde Deutschlands: Landeskunde 2: Gesellschaftswissenschaften.
 • Show author(s) 1999. Landeskunde Deutschlands: Landeskunde 1: Deutsche Geschichte .
Multimedia product
 • Show author(s) 2010. FFBSØR - forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet http://urlm.no/www.ffbsor.wikispaces.com.
Book Translation
 • Show author(s) 2006. Eit eventyr er eit eventyr er eit eventyr.
Foreword
 • Show author(s) 2018. Forord. 13-17.
Introduction
 • Show author(s) 2020. Innleiing. 13-17.
 • Show author(s) 2018. Introduction. 1-10.
 • Show author(s) 2014. Innledning. 13-17.
Website (informational material)
 • Show author(s) 2019. Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!
 • Show author(s) 2018. Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Show author(s) 2017. Forskargruppe i språkdidaktikk.
 • Show author(s) 2014. Forskergruppe i språkdidaktikk.
 • Show author(s) 2010. Forsøk med Fremmedspråk på Barnetrinnet region SØR (FFBSOR).
 • Show author(s) 2001. Nettbasert undervisning, en refleksjon omkring egne erfaringer.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2019. Frå det kjende til det ukjende – etymologi til heider og ære igjen. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 32-35.
 • Show author(s) 2017. 20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire? . Bedre Skole. 48-50.
 • Show author(s) 2016. Tidlig språklæring i spansk og tysk - elevenes erfaringer, språkbevissthet og holdninger til flerspråklighet. LMS : Lingua. 14-18.
 • Show author(s) 2015. Forsøk med framandspråk på barnesteget – eleven sitt perspektiv tre år etter. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 13-15.
 • Show author(s) 2000. Gjør greie for… Fra tekst til hypertekst: Oppgavetyper og arbeidsmåter i nettbasert fremmedspråksundervisning, her eksemplifisert gjennom tyskfaget. En kort beskrivelse av et forskningsprosjekt innenfor feltet tysk fagdidaktikk og IKT. Språk og marked : working papers, reports. 11-21.
 • Show author(s) 1999. Landeskunde - 100% internettbasert!! Språk og språkundervisning. 26-28.
 • Show author(s) 1999. Internetgestützter Landeskundeunterricht. Språk og marked : working papers, reports. 27-35.

More information in national current research information system (CRIStin)