Home
 • E-mailCamilla.Brautaset@uib.no
 • Phone+47 55 58 23 06+47 473 29 832
 • Visitor Address
  Dokkeveien 2B
  Room 
  206
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I am an economic and business historian with a broad interest in processes of globalisation - especially international trade. At the moment I am heading a project on Norway and China funded by the Norwegian Research Council and a project on the history of Oslo Stock Exchange. 

Other professional committments include being associate editor of the Scandinavian Economic History Review and board member of the Bergen Maritime Museum.

Master students: 

 • Beate Husetuft (2007) : Likskap på for lova?: den norske boikottlova mot Sør-Afrika og Namibia 1986/87
 • Martine Jensen (2007) : Barne- og ungdomsarbeid den bergenske handelsflåten 1800-1900
 • Torbjørn Rødal Wentzel (2008), Fra forsiktighet til fornorsking av oljevirksomheten. En studie av konsesjonstildelingene mellom 1965-1985.
 • Pål-Arne Aam (2008), Norsk bistand og Noremco: eit samarbeid i spenningsfeltet mellom altruisme og eigeninteresse
 • Silje Danielsen (Silje Een de Amoriza) (2009), Regime building and consolidation in Paraguay: in perspective of agrarian legislation 1954-2008 
 • Ingrid Myrstad (2009), Generalkonsulatet i Kina. En studie av en svensk-norsk utenriksstasjon 1842–1905
 • Øyvind Samuelsen (2009), Kinoloven 1913: kupp for åpen scene?
 • Siri Bjarnar (2010), Ordenes makt. Fatalisme og afrikanisme i norske avisers fremstillinger av folkemordet i Rwanda
 • Arnt-Ove Skoge (2010), Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000
 • Kristian Botten Pedersen (2010), Med akevitt til biffen. Norsk immigrasjon til Argentina 1880–1930
 • Erik Gotteberg Eide (2010), Klin kokos: kommunal krisehåndtering under første verdenskrig. En analyse av statens krisehåndteringspolitikk overfor kommunene, kommunal krisehåndtering og Provainteringsrådet i Bergen commune
 • Thomas Nordbø Berg (2011), Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980
 • Kristine Sævold (2012), En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser - Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møtet med et globalt fenomen
 • Øyvind Laastad (2012), Det franske spørsmål. Traktatforhandlinger og politisk økonomi 1845-1865
 • Ingvild Helle (2012), Med verdifull last. Norske rederiers deltagelse i frakt av kinesiske arbeidsmigranter i perioden 1895-1930
 • Espen Storm (forventet 2015), Det Oversøiske Compagnie´s vekst og fall
 • Jens Tepstad (forventet 2015), Avviklingen av den norske ekstraterritorialretten i Kina
 • Marte Drønen Lægreid (forventet 2015), Anna Jakobsen Cheng
 • Jakob Tønnessen (forventet 2015), Norsk seilskipsfart i Asia
 • Mats Fromreide Svendsen (forventet 2016), Passasjertrafikk til sjøs 

Ph.D students (past and present): 

 • Knut M. Nygaard (2011), The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen. Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940
 • Per Kristian Sebak (2012), A transatlantic migratory bypass: Scandinavian shipping companies and transmigration through Scandinavia, 1898-1929 
 • Joanna Baradziej (forventet 2015), Female Scottish Missionaries in Manchuria 1882-1929
 • Olga Medvedeva (forventet 2015), Norwegians in the Chinese Maritime Customs Service 1862-1948
 • Trudi Eikrem (forventet 2015), Handelshuset Christian Johnsen og den iberiske handelen med klippfisk 1850 – 1900.
 • Kristine Sævold (forventet 2019), Tax havens – a Lifeline to support the Survival of the British Empire?

Merchants and Missionaries (project leader)

The History of Oslo Stock Exchange (2016 - 2019)