Home
 • E-mailCecilie.Boge@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 46+47 975 79 730
 • Visitor Address
  UiB Læringslab, Media City Bergen, Lars Hillesgt. 30, 3. etg.
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2019. Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt. Forebygging.no.
 • Show author(s) 2018. Understanding Pupil Violence: Bullying Theory as Technoscience in Sweden and Norway. Nordic Journal of Educational History. 131-149.
Academic lecture
 • Show author(s) 2016. Children’s Mental Health and the “Birth” of Bullying.
 • Show author(s) 2015. Bullying and the changing image of childhood.
 • Show author(s) 2014. Bullying as an expression of Norwegian children’s alleged moral decline during the late 1970s and early 1980s.
 • Show author(s) 2012. "Øker vi mobbingen ved å gi den navn?" Resepsjonen av mobbeomgrepet i Noreg på 1970- og 80-talet.
 • Show author(s) 2011. Writing and Learning History – Use of Portfolios in Higher Education: A Norwegian Case Study.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2001. Nasjonsbyggar eller sosial klatrar? Chr. Tønsberg og og Norske Folkelivsbilleder.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2011. Ein handverkstradisjon i oppløysing. Avviklinga av handverkarhushalda i Bergen på 1800-talet. Bergens historiske forenings skrifter. 12 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2016. Frå individuell aggresjon til sosiale prosessar. Mobbeforskingas etablering og utvikling i skjeringspunktet mellom vitskap og politikk.
Interview
 • Show author(s) 2020. LL-210: Cecilie Boge om mobbeforskningens historie.
Interview Journal
 • Show author(s) 2001. Stortingsmelding 27 - reform eller revolusjon?Eivind Tjønneland og Nils Gilje i samtale om universitetsreformen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.

More information in national current research information system (CRIStin)