Home
 • E-mailcecilie.boge@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 46+47 975 79 730
 • Visitor Address
  Nygårdsgaten 5
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2019). Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt. Forebygging.no.
 • Show author(s) (2018). Understanding Pupil Violence: Bullying Theory as Technoscience in Sweden and Norway. Nordic Journal of Educational History. 131-149.
Report
 • Show author(s) (2019). Vurderingsstrategi og retningslinjer for vurdering - Rapport fra arbeidsgruppen. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Not theoretical enough? Too complicit? Engaging with critiques of academic development.
 • Show author(s) (2023). Core Themes in Critical Thinking: Perspectives from Students and Teachers.
 • Show author(s) (2023). Core Themes in Critical Thinking: Perspectives from Students and Teachers.
 • Show author(s) (2016). Children’s Mental Health and the “Birth” of Bullying.
 • Show author(s) (2015). Bullying and the changing image of childhood.
 • Show author(s) (2014). Bullying as an expression of Norwegian children’s alleged moral decline during the late 1970s and early 1980s.
 • Show author(s) (2012). "Øker vi mobbingen ved å gi den navn?" Resepsjonen av mobbeomgrepet i Noreg på 1970- og 80-talet.
 • Show author(s) (2011). Writing and Learning History – Use of Portfolios in Higher Education: A Norwegian Case Study.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2001). Nasjonsbyggar eller sosial klatrar? Chr. Tønsberg og og Norske Folkelivsbilleder.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2011). Ein handverkstradisjon i oppløysing. Avviklinga av handverkarhushalda i Bergen på 1800-talet. Bergens historiske forenings skrifter. 12 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). Frå individuell aggresjon til sosiale prosessar. Mobbeforskingas etablering og utvikling i skjeringspunktet mellom vitskap og politikk.
Interview
 • Show author(s) (2020). LL-210: Cecilie Boge om mobbeforskningens historie.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). Universitetspedagogikken: Undervising om undervising. 37 pages.
Poster
 • Show author(s) (2023). Redesigning a BSc programme in biology – a collaborative systems approach to curriculum development.
 • Show author(s) (2023). Redesign model meets reality – Reflections on change approaches applied when a structured model for change meets reality.
 • Show author(s) (2023). Redesign model meets reality – Reflections on change approaches applied when a structured model for change meets reality.
 • Show author(s) (2023). Critical Thinking - Core Themes and Perspectives from Students and Teachers.
Interview Journal
 • Show author(s) (2001). Stortingsmelding 27 - reform eller revolusjon?Eivind Tjønneland og Nils Gilje i samtale om universitetsreformen. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.

More information in national current research information system (CRIStin)