Home
 • E-mailcecilie.h.carlsen@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (2019). Vurdering av språkferdigheter. Fagbokforlaget.
Academic article
 • Show author(s) (2022). Language Test Activism. Language Policy. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Language Test Misuse. Language Assessment Quarterly. 15 pages.
 • Show author(s) (2018). The adequacy of the B2-level as university entrance requirement. Language Assessment Quarterly. 75-89.
 • Show author(s) (2018). One Framework to Unite them all? Use of the CEFR in European University Entrance Policies. Language Assessment Quarterly. 3-15.
 • Show author(s) (2017). One Framework to Unite them all? Use of the CEFR in European University Entrance Policies. Language Assessment Quarterly.
 • Show author(s) (2013). Med UG in mente. NOA - Norsk som andrespråk. 28-52.
 • Show author(s) (2012). Proficiency level - a fuzzy variable in computer learner Corpora. Applied Linguistics. 161-183.
 • Show author(s) (2008). The role of testing in an egalitarian society. Research Notes. 2-6.
 • Show author(s) (2006). Digitale leseprøver i engelsk - utfordringer og muligheter. Norsk pedagogisk tidsskrift. 391-403.
 • Show author(s) (2005). Karakterens gåtefulle karakter. Nordica Bergensia. 5-16.
Report
 • Show author(s) (2020). Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements and Learning Opportunities for Migrants. .
 • Show author(s) (2008). Oppfølging av utenlandske studenter. Korrelasjonsundersøkelse av opptakskrav i norsk, Test i norsk - høyere nivå og Trinn 3-eksamen. Fase 2. .
 • Show author(s) (2004). Kommentar fra Engelskprosjektet til rapporten �Nasjonale prøver på prøve�. .
 • Show author(s) (2004). European Survey of Language Testing and Assessment Needs. Report: part one � general findings. .
Lecture
 • Show author(s) (2022). Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (MetaLearn).
 • Show author(s) (2021). Uneven profiles & language requirements within the migration context.
 • Show author(s) (2021). Towards a new ALTE Minimum Standard related to preventing test misuse.
 • Show author(s) (2021). The IMPECT project - Background.
 • Show author(s) (2021). Re-audit av Norskprøven for voksne innvandrere.
 • Show author(s) (2021). Presentation of the IMPECT project.
 • Show author(s) (2021). Presentasjon av IMPECT - kort om bakgrunn.
 • Show author(s) (2021). Fleksibilitet versus forutsigbarhet - et dilemma? Erfaringer fra NORAN 609 Testing og vurdering av språkferdigheter.
 • Show author(s) (2021). Deltakere med lite skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet - læring, undervisning og vurdering.
 • Show author(s) (2019). Språkkrav i arbeidslivet.
 • Show author(s) (2018). Norskprøver - portvakt eller døråpner til samfunnsdeltakelse?
 • Show author(s) (2018). Norskprøven og arbeidsmarkedet.
 • Show author(s) (2017). Bakgrunn for korrelasjons- og ekvivalensundersøkelsen 2016-17.
 • Show author(s) (2017). An introduction to the Common European Framework of Reference for Languages. Its application in teaching & testing.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Constructing a new test for metalinguistic awareness: The MetaLearn test and its baseline results.
 • Show author(s) (2022). Språkprøver for innvandrere - språksyn, bruk og konsekvenser.
 • Show author(s) (2022). Low-literate migrants and the consequences of language and KoS requirements for citizenship.
 • Show author(s) (2022). Critical language testing in a larger landscape of critical theory.
 • Show author(s) (2021). Social justice & structural racism - the role of language, language tests and language testers.
 • Show author(s) (2021). Localisation of the CEFR to the Norwegian context.
 • Show author(s) (2019). Metalinguistic awareness in the L2 classroom.
 • Show author(s) (2019). Language tests to regulate migration - a validity problem.
 • Show author(s) (2019). Language Teaching & Testing of Low-Literate Learners.
 • Show author(s) (2019). Justice in practice - what it means and why it is our responsibility.
 • Show author(s) (2019). Council of Europe Survey on policy and practice relating to the linguistic integration of migrants in the Member States: Methodology & Findings .
 • Show author(s) (2018). Vurdering av muntlige språkferdigheter hos spor 1-deltakere.
 • Show author(s) (2018). Low-literate L2-learners and citizenship. Bias by design?
 • Show author(s) (2018). Companion Volume 2018 - en introduksjon.
 • Show author(s) (2017). Norskprøven og arbeidsmarkedet.
 • Show author(s) (2017). Norskprøven - portvakt eller døråpner?
 • Show author(s) (2017). Language testing with a bitter aftertaste.
 • Show author(s) (2017). Language testing for low literate learners - what role should it play? (Symposium).
 • Show author(s) (2017). Kan, og bør, vi standardisere sensur?
 • Show author(s) (2017). Giving low educated learners a fair chance - reducing the negative impact of high stakes testing on low educated L2-learners.
 • Show author(s) (2017). Engaging vulnerable users - learning & assessment and low literacy profiles.
 • Show author(s) (2016). Vurdering av minoritetsspråklige elevers skriveferdigheter.
 • Show author(s) (2016). The bumpy road towards digital testing.
 • Show author(s) (2016). Skriftspråkslæring og dens betydning for muntlig språkbruk.
 • Show author(s) (2016). Giving LESLLA-learners a fair chance in testing.
 • Show author(s) (2016). Assessing low-educated L2-learners - implications for the construct of large scale language assessment.
 • Show author(s) (2015). What level of language proficiency do foreign students need?
 • Show author(s) (2015). Med A1 som mål for norskopplæringen?
 • Show author(s) (2015). Et testfaglig blikk på statsborgerprøver.
 • Show author(s) (2015). Er Norskprøven en god prøve for Spor 1-deltakerne?
 • Show author(s) (2015). Assessing low educated learners - issues of fairness and validity.
 • Show author(s) (2014). The effect of internal and external variables on language learning and test scores.
 • Show author(s) (2013). Å vurdere muntlig språkbruk - utfordringer og mulige løsninger.
 • Show author(s) (2013). Å måle muntlig språkbruk - utfordringer og mulige løsninger.
 • Show author(s) (2013). Rammeverket, feilmengde og feilmønster.
 • Show author(s) (2013). Norsk profil.
 • Show author(s) (2013). Kva for språkkrav er det rimeleg å stille?
 • Show author(s) (2013). B2 and LAP-tests in Norway.
 • Show author(s) (2012). Working for a reliable rater-based assessment of writing.
 • Show author(s) (2012). Tekstsammenheng og Rammeverket.
 • Show author(s) (2012). Norwegian profile – developinglanguage-specific CEFR-descriptors for Norwegian.
 • Show author(s) (2012). NORSK PROFIL - referansenivåbeskrivelser for norsk.
 • Show author(s) (2012). NORSK PROFIL - Rammeverket spesifisert for norsk.
 • Show author(s) (2012). Hva legger sensorene vekt på?
 • Show author(s) (2012). Does the CEFR reflect SLA-development - a question of construct validity.
 • Show author(s) (2011). Utenlandske studenters suksess - hvilken rolle spiller språkferdighetene?
 • Show author(s) (2011). Språkprøver - verktøy for integrering?
 • Show author(s) (2011). Rammeverket.Introduksjon, som grunnlag for vurdering, i forhold til Trinn 3-eksamen.
 • Show author(s) (2011). Guarding the Guardians - presentasjon av et doktorprosjekt om vurdering av muntlige språkferdigheter.
 • Show author(s) (2011). En kontrastiv retorisk studie av spanske innlæreres norske mellomspråk.
 • Show author(s) (2011). Correspondence analysis - a valid measure of inter-group heterogeneity and intra-group homogeneity?
 • Show author(s) (2011). Conceptual transfer at the discourse level.
 • Show author(s) (2010). Språkprøver som verktøy for integrering.
 • Show author(s) (2010). Norskprøvenes påvirkning på undervisning og læring.
 • Show author(s) (2010). Linking a computer learner corpus to the CEFR.
 • Show author(s) (2010). Learner corpora, contrastive rhetoric and the CEFR - what's the link?
 • Show author(s) (2010). Innlærerkorpuset ASK - en møteplass for andrespråksforskning og språktesting.
 • Show author(s) (2010). Er testing nyttig?
 • Show author(s) (2010). Det europeiske rammeverket som utgangspunkt for vurdering av korpustekster i ASK.
 • Show author(s) (2010). Coherence and discourse connectives in a transfer perspective.
 • Show author(s) (2010). A contrastive rhetoric study of Spanish learners of Norwegian - some methodological issues.
 • Show author(s) (2009). Å knytte et innlærerkorpus til Rammeverket.
 • Show author(s) (2009). Å knytte ASK til Rammeverket.
 • Show author(s) (2009). Linking learner corpora to CEFR: Advantages and challenges.
 • Show author(s) (2008). Å knytte ASK til Rammeverket.
 • Show author(s) (2008). Selection of texts for ASK learner corpus.
 • Show author(s) (2008). Oppfølging av utenlandske studenterKorrelasjonsundersøkelse av opptakskrav i norsk, Test i norsk – høyere nivå og Trinn 3-eksamenFase 2.
 • Show author(s) (2008). Hvordan sikre at kandidaten får en rettferdig bedømming?
 • Show author(s) (2008). Crossing the bridge from the other side. The impact of society on testing policy.
 • Show author(s) (2008). "Teaching to the test" eller vurdering for læring?
 • Show author(s) (2007). Vurdering av skriftlige språkferdigheter: Utfordringer og rutiner.
 • Show author(s) (2007). Vurdering av skriftlig produksjon-nivå B1.
 • Show author(s) (2007). Vurdering av skriftlig produksjon med støtte i Rammeverket.
 • Show author(s) (2007). Vurdering av muntlig prøve- Norskprøve 2 og Norskprøve 3.
 • Show author(s) (2007). A national language testing policy in Norway?
 • Show author(s) (2005). Vurdering av muntlige språkferdigheter- resultater fra et forskningsprosjekt.
 • Show author(s) (2005). Linking writing tests for young learners to the CEFR.
 • Show author(s) (2005). Linking writing tests for young learners to the CEFR.
 • Show author(s) (2005). En prøves påvirkning på undervisning og samfunn.
 • Show author(s) (2005). Eksaminators rolle i muntlig eksamen.
 • Show author(s) (2004). Vurdering av åpne oppgaver: reliabilitet, validitet og vurderingskriterier.
 • Show author(s) (2004). The place of reliability within a unified Messickian view of construct validity.
 • Show author(s) (2004). CATwalk to quality: The painstaking process of developing CEF-based computer-adaptive reading tests in Norway.
Editorial
 • Show author(s) (2018). The use of the CEFR in higher education: A brief introduction to this special issue. Language Assessment Quarterly. 1-2.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2020). Unntak fra språkkrav er en dårlig løsning. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Stiller uklare krav til språk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 5-5.
 • Show author(s) (2005). Hva nasjonale prøver går ut på. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Norsk som andrespråk - voksne innvandrere som utvikler skriftkyndighet på et andrespråk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2013). NORSK PROFIL. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2008). Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag.
 • Show author(s) (2007). A Human Touch to Language Testing. A collection in honour of Reidun Oanæs Andersen on the occasion of her retirement June 2007. Novus Forlag.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Språkprøver som portvoktere for mennesker på flukt. Fett. 23-27.
 • Show author(s) (2009). Er testing skadelig? Lektorbladet. 21-22.
Feature article
 • Show author(s) (2022). Urimelige språkkrav kan stenge døren til arbeidslivet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2021). Bedre integrering. Dagsavisen.
 • Show author(s) (2020). Fører strengere språkkrav til bedre integrering? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2019). Hvor godt norsk er 'godt nok'? Klassekampen.
 • Show author(s) (2019). Forskare: Språktest ger inte bättre integration. Svenska dagbladet.
 • Show author(s) (2018). Misbruk av språkprøver. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2017). Trenger en taxi-sjåfør å kunne skrive norske, argumenterende tekster på pre-akademisk nivå? A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.
 • Show author(s) (2010). Nåløyet kan bli for trangt. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Er lærerne for snille? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Språk som døråpner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4.
 • Show author(s) (2008). Er testing skadelig? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). Guarding the Guardians. Rating scale and rater training effects on reliability and validity of scores of an oral test of Norwegian as a second language.
Interview
 • Show author(s) (2020). Mener språkkrav er ekskluderingspolitikk.
 • Show author(s) (2008). Ståkarakter ikkje godt nok.
 • Show author(s) (2008). For låge opptakskrav i norsk.
 • Show author(s) (2007). Subjektive språkkrav ved ansettelse av innvandrere.
Programme participation
 • Show author(s) (2021). Language tests as gatekeepers to residency and citizenship.
 • Show author(s) (2020). Dagsnytt 18.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Språklig rasialisering - språk og språkkravs rolle i strukturell rasisme.
 • Show author(s) (2023). Forskning på samtidig andrespråks- og litterasitetstilegnelse hos voksne: En sonderende oversikt over LESLLA-nettverkets konferansepublikasjoner. 28 pages.
 • Show author(s) (2021). Språkkrav for statsborgerskap og hvordan de begrunnes. 25 pages.
 • Show author(s) (2019). CEFR-based language requirements in the European labour market. 16 pages.
 • Show author(s) (2018). Læringsorientert vurdering - prøver med læring som mål. 24 pages.
 • Show author(s) (2017). Giving LESLLA Learners a Fair Chance in Testing. 14 pages.
 • Show author(s) (2013). Tekstsammenheng og bindeledd på ters av rammeerksnivåer. 21 pages.
 • Show author(s) (2013). Subjektstvang - et grunnleggende grammatisk trekk i norsk. 29 pages.
 • Show author(s) (2013). Rammeverket, referansenivåbeskrivelser og innlærerkorpuset ASK. 34 pages.
 • Show author(s) (2013). Rammeverket, feilmengde og feilmønster. 23 pages.
 • Show author(s) (2013). Assessing Norwegian.
 • Show author(s) (2011). Språkprøver - redskap for integrering? 7 pages.
 • Show author(s) (2011). CEFR and contrastive rhetoric - what's the link? 8 pages.
 • Show author(s) (2010). Å knytte ASK til Rammeverket : hvorfor og hvordan. 15 pages.
 • Show author(s) (2010). Discourse connectives across CEFR-levels: A corpus based study. 19 pages.
 • Show author(s) (2009). Crossing the bridge from the other side: the impact of society on testing. 13 pages.
 • Show author(s) (2008). Lavt norskkrav til utenlandske studenter - et problem eller ei? 16 pages.
 • Show author(s) (2007). The place of reliability within a unified (Messickian) view of construct validity. 12 pages.
 • Show author(s) (2007). Language testing- a matter of ethics. 11 pages.
 • Show author(s) (2006). Lekfolk og fagfolks toleranse for aksentpreget norsk. 22 pages.
Abstract
 • Show author(s) (2005). Challenging tests-for young learners and for test developers. EFL Best Practices in Testing. 32-38.
Foreword
 • Show author(s) (2013). Forord. 7-9.
Chapter
 • Show author(s) (2020). Ordlæring når norsk er andrespråket. . In:
  • Show author(s) (2020). Ord og begreper i klasserommet . Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)