Home
Charlotte L. Stokes's picture

Charlotte L. Stokes

Assistant Professor
 • E-mailCharlotte.Stokes@uib.no
 • Visitor Address
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Reader opinion piece
 • Dyrkorn, Roar; Lundgaard, Halvor; Stokes, Charlotte Lorentze; Molden, Espen; Spigset, Olav. 2018. Serumkonsentrasjonsmålinger av DOAK-legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening. 620-621.
Feature article
 • Lundgaard, Halvor; Dyrkorn, Roar; Stokes, Charlotte Lorentze; Molden, Espen; Spigset, Olav. 2016. Tryggere behandling med serumkonsentrasjonsmåling av de nye antikoagulasjonsmidlene? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1556-1560.
Letter to the editor
 • Stokes, Charlotte Lorentze; Schjøtt, Jan. 2019. Disproportionality analysis for identification of drug safety questions in a database shared by the Norwegian network of drug information centres (RELIS). European Journal of Clinical Pharmacology.
 • Stokes, Charlotte Lorentze. 2016. Re: Medikamentetterlevelse og monitorering av antihypertensiv behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1427-1428.

More information in national current research information system (CRIStin)